KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.8.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13:e mars, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.8.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nya ramverk:

 • KPeople, ger tillgång till alla kontakter och personerna som de gäller
 • KXmlRpcClient, interaktion med XMLRPC-tjänster

Allmänt

 • Ett antal byggrättningar för att kompilera med det kommande Qt 5.5

KActivities

 • Tjänsten för resursbetygsättning är nu färdigställd

KArchive

 • Sluta misslyckas för ZIP-filer med redundanta datadeskriptorer

KCMUtils

 • Återställ KCModule::setAuthAction

KCoreAddons

 • KPluginMetadata: Lägg till stöd för nyckeln Hidden

KDeclarative

 • Föredra att exponera listor för QML med QJsonArray
 • Hantera annat än standardvärden för devicePixelRatios i bilder
 • Exponera hasUrls i DeclarativeMimeData
 • Tillåt användare att ställa in hur många horisontella linjer som ritas

KDocTools

 • Rätta byggning på MacOSX när Homebrew används
 • Bättre stil för mediaobjekt (bilder, ...) i dokumentation
 • Koda ogiltiga tecken i sökvägar som används av XML DTD:er, för att undvika fel

KGlobalAccel

 • Tidsstämpel för aktivering ställs in som dynamisk egenskap för utlöst QAction.

KIconThemes

 • Rätta QIcon::fromTheme(xxx, någotreservvärde) som inte returnerade reservvärdet

KImageFormats

 • Gör PSD-bildläsaren oberoende av endianess.

KIO

 • Avråd från användning av UDSEntry::listFields och lägg till metoden UDSEntry::fields som returnerar en QVector utan kostsam konvertering.
 • Synkronisera bara bookmarkmanager om ändringarna gjordes av den här processen (fel 343735)
 • Rätta start av DBus-tjänst kssld5
 • Implementera quota-used-bytes och quota-available-bytes från RFC 4331 för att ge tillgång till information om ledigt utrymme i I/O-slaven http.

KNotifications

 • Fördröj initiering av ljud tills det verkligen behövs
 • Rätta att inställning av underrättelser inte verkställs omedelbart
 • Rätta att ljudunderrättelser slutar efter första filen som spelats

KNotifyConfig

 • Lägg till valfritt beroende på QtSpeech för att aktivera uppläsningsunderrättelser igen.

KService

 • KPluginInfo: Stöd stränglistor som egenskaper

KTextEditor

 • Lägg till statistik över antal ord i statusraden
 • vimode: Rätta krasch när sista raden tas bort i visuellt radläge

KWidgetsAddons

 • Låt KRatingWidget hanterar devicePixelRatio

KWindowSystem

 • KSelectionWatcher och KSelectionOwner kan användas utan att bero på QX11Info.
 • KXMessages kan användas utan beroende på QX11Info

NetworkManagerQt

 • Tillägg av nya egenskaper och metoder från NetworkManager 1.0.0

Plasma framework

 • Rätta plasmapkg2 för översatta system
 • Förbättra layout av verktygstips
 • Gör det möjligt att låta Plasmoider ladda skript utanför Plasma-paketet ...

Ändringar av byggsystem (extra-cmake-modules)

 • Utöka makrot ecm_generate_headers för att också stödja deklarationsfiler såsom CamelCase.h

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.8.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.8.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.8.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.8.0 kräver Qt 5.2.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar