KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.7.0

Dostępne również w:

English | Català | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

14 luty 2015. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.7.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

Ogólne

 • Kilka poprawek do kompilowania z nadchodzącym Qt 5.5

KAktywności

 • Naprawiono rozpoczynanie i zatrzymywanie aktywności
 • Naprawiono podgląd aktywności, który wyświetlał czasami nie tę tapetę

KArchiwum

 • Pliki tymczasowe będą tworzone w katalogu tymczasowym, a nie w bieżącym katalogu

KAuth

 • Naprawiono generowanie plików usługi pomocniczej KAuth DBus

KCMUtils

 • Naprawiono assert gdy ścieżki dbus zawierały znak '.'

KKodeki

 • Dodano obsługę CP949 do KCharsets

KConfig

 • kconf_update już nie przetwarza pliku *.upd z KDE SC 4. Dodano "Version=5" na początku pliku upd dla uaktualnień wykonywanych na aplikacjach Qt5/KF5
 • Naprawiono KCoreConfigSkeleton przy przełączaniu wartości, gdy zapis następował pomiędzy przełączeniem

KConfigWidgets

 • KRecentFilesAction: naprawiono porządek wpisów menu (tak, że odpowiada on porządkowi kdelibs4)

KCoreAddons

 • KAboutData: Samoczynne wywoływanie addHelpOption oraz addVersionOption dla wygody i spójności
 • KAboutData: Przywrócenie "Proszę używać http://bugs.kde.org do zgłaszania błędów." gdy nie ustawiono innego adresu pocztowego/url
 • KAutoSaveFile: allStaleFiles() teraz działa zgodnie z oczekiwaniami dla plików lokalnych, staleFiles() także zostało naprawione
 • KRandomSequence od teraz używa liczb całkowitych wewnętrznie i udostępnia int-api dla 64-bitowej jednoznaczności
 • Definicje typów mime: pliki *.qmltypes oraz *.qmlproject także mają typ mim text/x-qml
 • KShell: sprawiono, że quoteArgs cytuje adresy url przy użyciu QChar::isSpace(), niezwykłe znaki odstępu nie były obsługiwane we właściwy sposób
 • KSharedDataCache: napraw tworzenie katalogów zawierających pamięć podręczną (błąd przenoszenia)

KDBusAddons

 • Dodano metodę pomocniczą KDEDModule::moduleForMessage do pisania usług podobnych do kded, takich jak np. kiod

KDeclarative

 • Dodano składnik rysowania
 • Dodano metodę przeładowywania Formats::formatDuration, która przyjmuje liczby całkowite
 • Dodano nowe właściwości: paintedWidth oraz paintedHeight do QPixmapItem oraz QImageItem
 • Naprawiono malowanie QImageItem oraz QPixmapItem

Kded

 • Dodano obsługę wczytywania modułów kded przy użyciu metadanych JSON

KGlobalAccel

 • Teraz zawiera składniki bibliotek uruchomieniowych, czyniąc z niego Szkielet poziomu 3
 • Przywrócono działanie silnika dla MS Windows
 • Przywrócono działanie silnika dla Maca
 • Naprawiono awarię KGlobalAccel przy zamykaniu biblioteki uruchomieniowej X11

KI18n

 • Oznaczono wyniki jako wymagane, aby ostrzec, gdy API jest nadużywane
 • Dodano opcję systemu budowania BUILD_WITH_QTSCRIPT, aby umożliwić użycie ograniczonego zestawu funkcji na systemach osadzonych

KInit

 • OSX: wczytaj poprawne biblioteki współdzielone w czasie uruchomienia
 • Poprawki w kompilacji Mingw

KIO

 • Naprawiono awarię w zadaniach przy dowiązywaniu do KIOWidgets, lecz tylko przy używaniu QCoreApplication
 • Naprawiono edytowanie skrótów sieciowych
 • Dodano opcję KIOCORE_ONLY do kompilowania tylko KIOCore oraz jego programów pomocniczych, lecz nie KIOWidgets czy KIOFileWidgets, zmniejszając przez to znacząco liczbę wymaganych zależności
 • Dodano klasę KFileCopyToMenu, która dodaje Kopiuj do / Przenieś do do menu podręcznych
 • Protokoły z włączonym SSL: dodano obsługę dla protokołów TLSv1.1 oraz TLSv1.2, usunięto SSLv3
 • Naprawiono negotiatedSslVersion oraz negotiatedSslVersionName, tak aby zwracała wynegocjowany protokół
 • Zastosuj wprowadzony adres URL do widoku przy naciśnięciu przycisku, który przełącza nawigatora adresu URL z powrotem do trybu okruchów
 • Naprawiono dwa paski postępu/okna dialogowe wyświetlające się dla zadań kopiowania/przenoszenia
 • KIO od teraz używa swojej własnej usługi, kiod, dla usług wykonywanych poza-procesem, które poprzednio działały z kded, celem zmniejszenia zależności; obecnie zmiana zastępuje jedynie kssld
 • Naprawiono błąd "Nie można zapisać do <ścieżki>" przy wyzwoleniu kioexec
 • Pozbyto się ostrzeżeń "QFileInfo::absolutePath: Skonstruowane z pustą nazwą" przy używaniu KFilePlacesModel

KItemModels

 • Naprawiono KRecursiveFilterProxyModel dla Qt 5.5.0+, poprzez fakt, że QSortFilterProxyModel teraz używa parametru rola da sygnału dataChanged

KNewStuff

 • Zawsze wczytuj dane xml na nowo dla zdalnych adresów url

KNotifications

 • Dokumentacja: wspomniano o wymaganiu nazw plików dla plików .notifyrc
 • Naprawiono zwisający wskaźnik do KNotification
 • Naprawiono wyciek w knotifyconfig
 • Brakujące nagłówki knotifyconfig zostaną dograne

KPackage

 • Zmieniono nazwę kpackagetool man na kpackagetool5
 • Naprawiono wgrywanie na systemach plików, gdzie ważna jest wielkość liter

Kross

 • Naprawiono Kross::MetaFunction, tak aby działał z systemem meta-obiektów Qt5

KService

 • Dołącz nieznane właściwości przy przekształcaniu KPluginInfo z KService
 • KPluginInfo: naprawiono niekopiowanie właściwości z KService::Ptr
 • OS X: poprawka zwiększająca wydajność dla kbuildsycoca4 (pomijanie pęków aplikacji)

KTextEditor

 • Naprawiono przewijanie na gładzikach o wysokiej czułości
 • Nie emituj documentUrlChanged przy ponownym wczytywaniu
 • Nie zmieniaj położenia wskaźnika w wierszach z tabulatorami przy ponownym wczytywaniu dokumentu
 • Nie rozwijaj(zwijaj) pierwszego wiersza, jeśli został ręcznie (zwinięty) rozwinięty
 • vimode: strzałki służą do przeglądania historii poleceń
 • Przy otrzymaniu sygnału KDirWatch::deleted() nie będzie próby utworzenia digest
 • Wydajność: usunięto globalne inicjacje

KUnitConversion

 • Naprawiono nieskończoną rekursywność w Unit::setUnitMultiplier

KPortfel

 • Portfele ECB zostaną samoczynnie wykryte i przekształcone na portfele CBC
 • Naprawiono algorytm szyfrowania CBC
 • Zadbano o to, aby wykaz portfeli został uaktualniony, po usunięciu pliku portfeli z dysku
 • Usunięto rozjechanie </p> w tekście widocznym dla użytkownika

KWidgetsAddons

 • Użyto kstyleextensions do określania własnych elementów sterujących do wyświetlania paska kcapacity, gdy jest obsługiwany, umożliwia to nadawanie poprawnego wyglądu elementom interfejsu
 • Zapewniono nazwę z dostępem dla KLed

KWindowSystem

 • Naprawiono NETRootInfo::setShowingDesktop(bool), które nie działało na Openbox
 • Dodano wygodną metodę KWindowSystem::setShowingDesktop(bool)
 • Poprawki w obsłudze formatu ikon
 • Dodano metodę NETWinInfo::icccmIconPixmap, która dostarcza map pikselowych ikon z własności WM_HINTS
 • Dodano przeładowanie do KWindowSystem::icon, co zmniejsza wycieczki na około do X-Server
 • Dodano obsługę dla _NET_WM_OPAQUE_REGION

ZarządzanieSieciąQt

 • Nie wyświetlaj wiadomości o nieobsługiwanej właściwości "PunktyDostępowe"
 • Dodano obsługę dla ZarządzaniaSiecią 1.0.0 (niewymagane)
 • Naprawiono obsługę danych poufnych VpnSetting
 • Dodano klasę GenericSetting dla połączeń niezarządzanych przez ZarządzanieSiecią
 • Dodano własność AutoconnectPriority do ConnectionSettings

Plasma framework

 • Naprawiono błędnie otwierane uszkodzonego menu podręcznego przy naciskaniu środkowym przyciskiem myszy na oknie wysuwnym Plazmy
 • Wywołaj przełączenie przycisku po obróceniu rolką myszy
 • Okno dialogowe nigdy nie zmieni rozmiaru na większy niż ekran
 • Panele będą przywracane gdy aplet zostanie przywrócony
 • Naprawiono skróty klawiszowe
 • Przywrócono obsługę hint-apply-color-scheme
 • Ustawienia zostaną wczytane ponownie, gdy zmianie ulega plasmarc
 • ...

Solid

 • Dodano energyFull oraz energyFullDesign do baterii

Zmiany w systemie budowania (extra-cmake-modules)

 • Nowy moduł ECMUninstallTarget do tworzenia i odinstalowywania celu
 • KDECMakeSettings domyślnie importuje ECMUninstallTarget
 • KDEInstallDirs: ostrzeżenie o mieszaniu względnych i bezwzględnych ścieżek instalacyjnych w wierszu poleceń
 • Dodano moduł ECMAddAppIcon, aby dodać ikony do wykonywalnych plików docelowych na MS Windows oraz Mac OS X
 • Naprawiono ostrzeżenie CMP0053 w CMake 3.1
 • Nie usuwaj ustawienia zmiennych pamięci podręcznej w KDEInstallDirs

Integracja Szkieletów

 • Naprawiono uaktualnianie ustawienia jednokrotnego naciśnięcia klawiszem myszy w czasie uruchomienia
 • Wiele poprawek w integracji z tacką systemową
 • Nakładanie schematu kolorystycznego tylko na elementy interfejsu z poziomu szczytowego (naprawia QQuickWidgets)
 • Uaktualniono ustawienia XCursor na platformie X11

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE $5.7 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.7.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.7.0.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.7.0 wymagają Qt 5.2.

Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE jest międzynarodowym zespołem, który tworzy darmowe i wolne oprogramowanie dla obliczeń biurkowych i przenośnych. Wśród produktów KDE wyróżnić można nowoczesne systemy biurkowe dla platform Linuksa i UNIKSA, całościowe rozwiązania pracy biurowej wraz z rozwiązaniami do pracy grupowej oraz setki tytułów oprogramowania w wielu kategoriach, włączając w to aplikacje internetowe i sieciowe, multimedia, rozrywkę, edukację, grafikę i rozwój oprogramowania. Oprogramowanie KDE jest tłumaczone na więcej niż 60 języków i jest opracowywane z przestrzeganiem zasad łatwego użycia i nowoczesnego dostępu. W pełni funkcjonalne aplikacje KDE działają natywnie na Linuksie, BSD, Solarisie, Windowsie i Mac OS X.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji