KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.52.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10:e november, KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.52.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Laga byggning med BUILD_QCH=TRUE
 • Använd verkligen fileNameTerms och xAttrTerms
 • [Balooshow] Undvik åtkomst utanför gränser när felaktig databasdata används
 • [Extractor] Kontrollera inte QFile::exists för en tom webbadress
 • [Scheduler] Använd flagga för att följa när ett körprogram blir overksamt
 • [Extractor] Hantera dokument riktigt när Mime-typen inte ska indexeras
 • [Scheduler] Rätta användning av föråldrad QFileInfo::created() tidsstämpel (fel 397549)
 • [Extractor] Gör extrahering kraschtålig (fel 375131)
 • Skicka FileIndexerConfig som const till de enskilda indexerarna
 • [Config] Ta bort stöd för KDE4-inställningar, sluta skriva godtyckliga inställningsfiler
 • [Extractor] Förbättra kommandoradsfelsökning, vidarebefordra standardfelutmatning
 • [Scheduler] Återanvänd filinformation från FilteredDirIterator
 • [Scheduler] Återanvänd Mime-type från UnindexedFileIterator i indexerare
 • [Scheduler] Ta bort onödig variabel m_extractorIdle
 • Utför kontroller av oindexerade filer och gamla indexposter vid start
 • [balooctl] Skriv ut aktuellt tillstånd och indexfil när bevakning startar (fel 364858)
 • [balooctl] Bevaka också tillståndsändringar
 • [balooctl] Rätta kommandot "index" för redan indexerad, men flyttad fil (fel 397242)

BluezQt

 • Lägg till generering av deklarationsfiler för Media och MediaEndpoint programmeringsgränssnitt

Breeze-ikoner

 • Ändra pakethanterarens ikoner till emblem
 • Lägg till svartvit länkikon som åtgärd igen
 • Förbättra kontrast. läsbarhet och konsekvens för emblem (fel 399968)
 • Stöd "ny" Mime-typ för .deb-filer (fel 399421)

Extra CMake-moduler

 • ECMAddQch: Hjälp doxygen genom att fördefiniera fler Q_DECL_* makron
 • Bindningar: Stöd användning av sys-sökvägar för Pythons installationskatalog
 • Bindningar: Ta bort INSTALL_DIR_SUFFIX från ecm_generate_python_binding
 • Lägg till stöd för inexakta sanitizer

KCMUtils

 • Stöd för inställningsmoduler med flera sidor

KConfig

 • Lägg till mekanism för att underrätta andra klienter av inställningsändringar via D-Bus
 • Exponera hämtningsmetoder för KConfig::addConfigSources

KConfigWidgets

 • Tillåt Hjälpcentralen att öppna rätt sidor i KDE:s hjälp när KHelpClient startas med ett grepp

KCrash

 • KCrash: Rätta krasch (jovisst, ironiskt) när det används i ett program utan QCoreApplication

KDeclarative

 • Gör push/pop till en del av programmeringsgränssnittet för ConfigModule

KDED

 • Ta bort oanvändbart meddelande "No X-KDE-DBus-ServiceName found"

KDesignerPlugin

 • Referera till produkten "KF5" istället för "KDE" i metadata för grafiska komponenter

KDocTools

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Lägg till minimalt dokument i namnrymden för KDocTools, så att doxygen tar hand om det
 • Skapa valfritt en QCH-fil med dokumentation av programmeringsgränssnitt, med användning av ECMAddQCH
 • Vänta på att docbookl10nhelper byggs innan våra egna manualsidor byggs
 • Använd angiven Perl-tolk istället för att lita på PATH

KFileMetaData

 • [ExtractorCollection] Använd bara extraheringsinsticksprogram som matchar bäst
 • [KFileMetaData] Lägg till extrahering för generell XML och SVG
 • [KFileMetaData] Lägg till hjälpprogram för XML-kodad Dublin Core-metadata
 • Implementera stöd för att läsa ID3-taggar från aiff- och wav-filer
 • Implementera fler taggar för asf-metadata
 • Extrahera ape-taggar från ape- och wavpack-filer
 • Tillhandahåll en lista över Mime-typer som stöds för embeddedimagedata
 • Jämför med QLatin1String och harmonisera hantering av alla typer
 • Krascha inte för ogiltig exiv2-data (fel 375131)
 • epubextractor: Lägg till egenskapen ReleaseYear
 • Omstrukturera taglibextractor till funktioner specifika för metadatatyper
 • Lägg till wma-filer och asf-taggar som stödda Mime-typer
 • Använd egen extrahering för att utprova taglibwriter
 • Lägg till ett strängsuffix för testdata och användning vid utprovning av taglibwriter för Unicode
 • Ta bort kontroll vid kompileringstillfälle av taglib-version
 • Utöka testtäckningsgrad till alla Mime-typer som stöds av taglibextractor
 • Använd variabler med text som redan hämtats istället för att hämta den igen

KGlobalAccel

 • Rätta underrättelser om ändring av tangentbordslayout (fel 269403)

KHolidays

 • Lägg till helgfil för Bahrein
 • Gör så att KHolidays också fungerar som ett statiskt bibliotek

KIconThemes

 • Lägg till en QIconEnginePlugin för att tillåta avserialisering av QIcon (fel 399989)
 • [KIconLoader] Ersätt heap-tilldelad QImageReader med en stack-tilldelad
 • [KIconLoader] Justera emblemkant beroende på ikonstorlek
 • Centrera ikoner på ett riktigt sätt om storleken inte passar (fel 396990)

KIO

 • Försök inte använda "mindre säkra" SSL-protokoll som reserv
 • [KSambaShare] Trimma bort / sist i delningssökväg
 • [kdirlistertest] Vänta lite längre på att listningen ska bli färdig
 • Visa meddelande med ursäkt om filen inte är lokal
 • kio_help: Rätta krasch i QCoreApplication vid åtkomst av help:// (fel 399709)
 • Undvik att vänta på användaråtgärder när förhindra stöld av fokus i Kwin är hög eller extrem
 • [KNewFileMenu] Öppna inte en tom QFile
 • Tillägg av saknade ikoner i platspanelen från KIO
 • Bli av med de obehandlade pekarna till KFileItem i KCoreDirListerCache
 • Lägg till alternativet 'Montera' för avmonterade enheter i Platser
 • Lägg till alternativet 'Egenskaper' i den sammanhangsberoende menyn i platspanelen
 • Rätta varning "macro expansion producing 'defined' has undefined behavior"

Kirigami

 • Rätta saknade objekt i statisk byggning
 • Grundstöd för dolda sidor
 • Läs in ikoner från riktiga ikonteman
 • (många andra rättningar)

KNewStuff

 • Användbarare felmeddelanden

KNotification

 • Rätta en krasch som orsakades av felaktig livstidshantering av canberra-baserad ljudunderrättelse (fel 398695)

KParts

 • Rätta att Avbryt inte hanteras i föråldrade BrowserRun::askEmbedOrSave
 • Konvertera till icke-föråldrad variant av KRun::runUrl
 • Konvertera KIO::Job::ui() -> KJob::uiDelegate()

Kwayland

 • Lägg till virtuellt skrivbordsprotokoll KWayland
 • Skydda mot att datakälla tas bort innan mottagningshändelse för dataerbjudande behandlas (fel 400311)
 • [server] Respektera inmatningsområde för delytor vid fokus av pekaryta
 • [xdgshell] Lägg till operatorer för begränsningsjusteringsflaggor i positioneringen

KWidgetsAddons

 • Dokumentation av programmeringsgränssnitt: Rätta "Since" anmärkning för KPageWidgetItem::isHeaderVisible
 • Lägg till en ny egenskap headerVisible

KWindowSystem

 • Jämför inte iteratorer returnerade från två separata returnerade kopior

KXMLGUI

 • Ta 1..n KMainWindows i kRestoreMainWindows

NetworkManagerQt

 • Lägg till saknade inställningsalternativ för ipv4
 • Lägg till inställning av vxlan

Plasma ramverk

 • Ångra ikonskalning för mobilenheter
 • Stöd mnemoniska beteckningar
 • Ta bort alternativet PLASMA_NO_KIO
 • Leta efter reservteman på ett riktigt sätt

Syfte

 • Ställ in flaggan Dialog för jobDialog

Solid

 • [solid-hardware5] Lista ikon i enhetsinformation
 • [UDisks2] Stäng av diskenhet när den tas bort om det stöds (fel 270808)

Sonnet

 • Rätta söndrig språkgissning

Syndikering

 • Lägg till saknad fil README.md (behövs av diverse skript)

Syntaxfärgläggning

 • z/OS CLIST-fil syntaxfärgläggning
 • Skapar ny fil med syntaxfärgläggning för Job Control Language (JCL)
 • Ta bort öppningsläge från för nya Qt-versioner
 • Inkrementera version och rätta version av Kate som krävs till aktuell ramverksversion
 • Nyckelordsregel: Stöd för att inkludera nyckelord från ett annat språk eller fil
 • Ingen stavningskontroll av Metamath utom i kommentarer
 • CMake: Lägg till XCode-relaterade variabler och egenskaper introducerade i 3.13
 • CMake: Introducera nya funktioner från kommande utgåva 3.13

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.52.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.52.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.52.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.52.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar