KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.51.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

15:e oktober, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.51.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Lägg till anrop till KIO::UDSEntry::reserve i I/O-slavarna timeline/tags
 • [balooctl] Mata ut buffrad rad "Indexerar <fil>" när indexering startar
 • [FileContentIndexer] Anslut signalen finished från processen extractor
 • [PositionCodec] Undvik krasch vid felaktig data (fel 367480)
 • Rätta ogiltig teckenkonstant
 • [Balooctl] Ta bort kontroll av överliggande katalog (fel 396535)
 • Tillåt att icke-existerande kataloger tas bort från inkluderings- och exkluderingslistor (fel 375370)
 • Använd String för att lagra UDS_USER och UDS_GROUP med typen String (fel 398867)
 • [tags_kio] Rätta parenteser. På något vis tog det sig förbi min kodkontroll
 • Undanta genomfiler från indexering

BluezQt

 • Implementera programmeringsgränssnitten Media och MediaEndpoint

Breeze-ikoner

 • Rätta "stackanvändning efter räckvidd" detekterad ab ASAN i CI
 • Rätta enfärgade ikoner som saknar stilmallar
 • Ändra drive-harddisk till en mer anpassningsbar stil
 • Lägg till ikonerna firewall-config och firewall-applet
 • Gör låset på ikonen plasmavault synlig för Breeze mörk
 • Lägg till plussymbol i document-new.svg (fel 398850)
 • Tillhandahåll ikoner för 2x skalning

Extra CMake-moduler

 • Kompilera Python-bindningar med samma SIP-flaggor som används av PyQt
 • Android: Tillåt att en relativ sökväg anges som APK-katalog
 • Android: Erbjud en reservmetod på ett riktigt sätt för program som inte har ett manifest
 • Android: Säkerställ att Qm-översättningar läses in
 • Rätta Android-byggen som använder cmake 3.12.1
 • l10n: Rätta matchande siffror i arkivnamn
 • Lägg till QT_NO_NARROWING_CONVERSIONS_IN_CONNECT som standardkompileringsflaggor
 • Bindningar: Korrekt hantering aqv källor som innehåller UTF-8
 • Iterera verkligen över CF_GENERATED, istället för att kontrollera objekt 0 hela tiden

KActivities

 • Rätta felaktig referens med "auto" som blir "QStringBuilder"

KCMUtils

 • Hantera returhändelser
 • Ändra manuellt storlek på KCMUtilDialog till sizeHint() (fel 389585)

KConfig

 • Rätta fel när sökvägslistor läses
 • kcfg_compiler dokumenterar nu giltig indata för dess typ 'Color'

KFileMetaData

 • Ta bort egen implementering av QString till TString konvertering för taglibwriter
 • Öka testtäckningsgrad för taglibwriter
 • Implementera mer grundläggande taggar för taglibwriter
 • Ta bort användning av egna TString till QString konverteringsfunktioner
 • Öka version av taglib som krävs till 1.11.1
 • Implementera läsning av replaygain-taggar

KHolidays

 • Lägg till helger för Elfenbenskusten (franska) (fel 398161)
 • holiday_hk_* - Rätta datum för Tuen Ng-festivalen under 2019 (fel 398670)

KI18n

 • Ge ändring av CMAKE_REQUIRED_LIBRARIES riktig räckvidd
 • Android: Säkerställ att vi letar efter .mo-filer med rätt sökväg

KIconThemes

 • Börja rita emblem i nedre högra hörnet

KImageFormats

 • kimg_rgb: Optimera bort QRegExp och QString::fromLocal8Bit
 • [EPS] Rätta krasch när program stängs av (vid försök att låta klippbordsbild bevaras) (fel 397040)

KInit

 • Minska loggskräp genom att inte kontrollera om en fil med tomt namn finns (fel 388611)

KIO

 • Tillåt icke-lokal omdirigering med file:// till en Windows WebDAV webbadress
 • [KFilePlacesView] Byt ikon för det sammanhangsberoende menyalternativet 'Redigera' i platspanelen
 • [Platspanel] Använd lämpligare nätverksikon
 • [KPropertiesDialog] Visa monteringsinformation för kataloger i / (rot)
 • Rätta borttagning av filer från DAV (fel 355441)
 • Undvik QByteArray::remove i AccessManagerReply::readData (fel 375765)
 • Försök inte återställa ogiltiga användarplatser
 • Gör det möjligt att byta katalog också när webbadressen har avslutande snedstreck
 • Krascher av I/O-slavar hanteras nu av KCrash istället för egen kod av undermålig kvalitet
 • Rättade att en fil skapad från inklistrat klippbordsinnehåll dyker upp bara efter en fördröjning
 • [PreviewJob] Skicka aktiverade miniatyrbildsinsticksprogram till miniatyrbildsslaven (fel 388303)
 • Förbättra felmeddelande "Otillräckligt diskutrymme"
 • IKWS: Använd "X-KDE-ServiceTypes" som inte avråds från när skrivbordsfiler skapas
 • Rätta WebDAV-målrubrik vid COPY- och MOVE-åtgärder
 • Varna användare innan kopierings- eller förflyttningsåtgärd om tillgängligt utrymme inte räcker (fel 243160)
 • Flytta SMB-inställningsmodul till kategorin nätverksinställningar
 • Papperskorg: Rätta tolkning av katalogstorlekscache
 • kioexecd: Bevaka om de tillfälliga filerna skapas eller ändras (fel 397742)
 • Rita inte ramar och skuggor omkring bilder med genomskinlighet (fel 258514)
 • Rättade att filtypikonen i filegenskapsdialogrutan återgavs suddig på skärmar med hög upplösning

Kirigami

 • Öppna lådan på ett riktigt sätt när den dras med greppet
 • Extra marginal när sidoradens globala verktygsraden är en verktygsrad
 • Stöd också föredragen bredd av layout för bladstorlek
 • Bli av med sista kvarlevorna av controls1
 • Tillåt att åtgärder skapas för avskiljare
 • Gå med på ett godtyckligt antal kolumner i CardsGridview
 • Förstör inte menyalternativ aktivt (fel 397863)
 • Ikoner i åtgärdsknappar är enfärgade
 • Gör inte ikoner enfärgade när de inte ska vara det
 • Återställ godtycklig *1,5 storlek av ikoner för mobil
 • Delegatåteranvändning: Begär inte sammanhangsobjektet två gånger
 • Använd den interna implementeringen av materialkrusning
 • Kontrollera rubrikbredd enligt källstorlek om horisontell
 • Exponera alla egenskaper från BannerImage i Cards
 • Använd också DesktopIcon med Plasma
 • Ladda sökvägar med file:// riktigt
 • Återställ "Börja titta efter sammanhanget från själva delegaten"
 • Lägg till testfall som visar räckviddsproblem i DelegateRecycler
 • Ange explicit en höjd för overlayDrawers (fel 398163)
 • Börja titta efter sammanhanget från själva delegaten

KItemModels

 • Använd referens i for-snurra för typ med icketrivial kopieringskonstruktor

KNewStuff

 • Lägg till stöd för Attica-etikettstöd (fel 398412)
 • [KMoreTools] Ge menyalternativet "Anpassa..." en lämplig ikon (fel 398390)
 • [KMoreTools] Reducera menyhierarki
 • Rätta 'Omöjligt att använda knsrc-fil för uppladdning från icke-standardplats' (fel 397958)
 • Gör så att testverktyg länkas på Windows
 • Laga bygge med Qt 5.9
 • Lägg till stöd för Attica-etikettstöd

KNotification

 • Rätta en krasch som orsakades av felaktig livstidshantering av canberra-baserad ljudunderrättelse (fel 398695)

KNotifyConfig

 • Rätta UI-filtips: KUrlRequester har nu QWidget som basklass

Ramverket KPackage

 • Använd referens i for-snurra för typ med icketrivial kopieringskonstruktor
 • Flytta Qt5::DBus till 'PRIVATE' länkmål
 • Skicka signaler när ett paket installeras eller avinstalleras

KPeople

 • Rätta att signaler inte skickas när två personer sammanfogas
 • Krascha inte om person tas bort
 • Definiera PersonActionsPrivate som klass, enligt tidigare deklaration
 • Gör programmeringsgränssnittet PersonPluginManager öppet

Kross

 • Kärna: Hantera bättre kommentarer för åtgärder

KTextEditor

 • Rita bara kodvikningsmarkör för kodvikningsområden med flera rader
 • Initiera m_lastPosition
 • Skript: isCode() returnerar false för dsAlert text (fel 398393)
 • Använd R-skript hl för utprovning av R-indentering
 • Uppdatera R-indenteringsskript
 • Rätta färgscheman för Solariserad ljus och mörk (fel 382075)
 • Kräv inte Qt5::XmlPatterns

KTextWidgets

 • ktextedit: Ladda objektet QTextToSpeech vid behov

Ramverket KWallet

 • Logga misslyckade försök att öppna plånbok

Kwayland

 • Gör inte tyst fel om skada skickas före buffert (fel 397834)
 • [server] Returnera inte tidigt vid misslyckande i touchDown reservkod
 • [server] Rätta hantering av fjärråtkomstbuffert när utdata inte är bunden
 • [server] Försök inte skapa dataerbjudanden utan källa
 • [server] Avbryt dragstart vid riktiga villkor och utan att ange ett fel

KWidgetsAddons

 • [KCollapsibleGroupBox] Respektera stilens animeringslängd för grafisk komponent (fel 397103)
 • Ta bort föråldrad versionskontroll av Qt
 • Kompilera

KWindowSystem

 • Använd _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBO istället för _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBOBOX

KXMLGUI

 • Rätta webbadress för leverantör av OCS i dialogrutan Om

NetworkManagerQt

 • Använd matchande uppräkningsvärde AuthEapMethodUnknown för att jämföra en AuthEapMethod

Plasma ramverk

 • Öka versionssträngar för teman eftersom det finns nya ikoner i 5.51
 • Höj också inställningsfönstret när det återanvänds
 • Lägg till saknad komponent: RoundButton
 • Kombinera filer för skärmvisningsikoner och flytta till Plasma ikontema (fel 395714)
 • [Plasma Components 3 Slider] Rätta implicit greppstorlek
 • [Plasma Components 3 ComboBox] Byt poster med mushjul
 • Stöd knappikoner när de är tillgängliga
 • Rätta att veckonamn inte visas riktigt i kalendern när veckan börjar med en annan dag än måndag eller söndag (fel 390330)
 • [DialogShadows] Använd position 0 för inaktiverade kanter med Wayland

Prison

 • Rätta återgivning av Aztec-koder med proportion skild från 1
 • Ta bort antaganden om streckkodens proportion från QML-integreringen
 • Rätta glitchar i återgivningen orsakade av avrundningsfel i Code 128
 • Lägg till stöd för Code 128-streckkoder

Syfte

 • Gör cmake 3.0 till den minimala cmake-versionen

QQC2StyleBridge

 • Liten standardvaddering när det finns en bakgrund

Solid

 • Visa inte ett emblem för monterade diskar, bara omonterade diskar
 • [Fstab] Ta bort stöd för AIX
 • [Fstab] Ta bort stöd för Tru64 (__osf__)
 • [Fstab] Visa icke-tomt delningsnamn i fallet då rotfilsystemet exporteras (fel 395562)
 • Föredra tillhandahållen enhetsetikett också för loop-enheter

Sonnet

 • Rätta söndrig språkgissning
 • Förhindra att färgläggningen raderar markerad text (fel 398661)

Syntaxfärgläggning

 • i18n: Rätta extrahering av temanamn
 • Fortran: Färglägg larm i kommentarer (fel 349014)
 • Undvik att huvudsammanhang kan bli #poped
 • Vakt för oändlig tillståndsövergång
 • YAML: Lägg till bokstavliga och vikta blockstilar (fel 398314)
 • Logcat & SELinux: Förbättringar för nya solariserade teman
 • AppArmor: Rätta krascher i öppningsregler (i KF5.50) och förbättringar för nya solariserade teman
 • Sammanfoga git://anongit.kde.org/syntax-highlighting
 • Uppdatera git-ignorerade saker
 • Använd referens i for-snurra för typ med icketrivial kopieringskonstruktor
 • Rättning: E-postfärgläggning för ostängd parentes i rubrik (fel 398717)
 • Perl: Rätta klammerparenteser, variabler, strängreferenser med mera (fel 391577)
 • Bash: Rätta parametrar och expansion av klammerparenteser (bug 387915)
 • Lägg till Solariserad ljust och mörkt tema

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.51.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.51.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.51.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.51.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar