KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.51.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

15 oktober 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.51.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Baloo

 • Aanroepen van KIO::UDSEntry::reserve in timeline/tags ioslaves toegevoegd
 • [balooctl] Flush gebufferde "Indexering <file>" regel bij starten van indexering
 • [FileContentIndexer] signaal beëindigd verbinden vanuit extractieproces
 • [PositionCodec] crash vermijden in geval van gegevens met fouten (bug 367480)
 • Ongeldige tekenconstante repareren
 • [Balooctl] controle op bovenliggende map verwijderen (bug 396535)
 • Verwijderen van niet-bestaande mappen uit lijsten met include en exclude (bug 375370)
 • String gebruiken om UDS_USER en UDS_GROUP van type String op te slaan (bug 398867)
 • [tags_kio] haakjes repareren. Op de een of andere manier glipte dit door mijn controle op de code
 • Gnome-bestanden uitsluiten van indexering

BluezQt

 • Media en MediaEndpoint API implementeren

Breeze pictogrammen

 • "stack-use-after-scope" gedetecteerd door ASAN in CI repareren
 • Monochrome pictogrammen met ontbrekende stylesheets repareren
 • Drive-harddisk wijzigen naar meer aanpasbare stijl
 • Pictogrammen voor firewall-config en firewall-applet toevoegen
 • Vergrendeling op pictogram plasmavault zichtbaar maken met breeze-dark
 • Plussymbool toevoegen aan document-new.svg (bug 398850)
 • Pictogram voor 2x schalen leveren

Extra CMake-modules

 • Python bindings compileren met dezelfde sip-vlaggen gebruikt door PyQt
 • Android: doorgeven van een relatief pad als de apk-map toestaan
 • Android: biedt op de juiste manier terugvallen naar toepassingen die geen manifest hebben
 • Android: Ga na dat Qm-vertalingen worden geladen
 • Android builds repareren met cmake 3.12.1
 • l10n: overeenkomende cijfers in naam van de opslagruimte repareren
 • QT_NO_NARROWING_CONVERSIONS_IN_CONNECT toevoegen als standaard vlag bij compileren
 • Bindingen: juiste behandeling van bronnen met utf-8
 • Loop echt CF_GENERATED door, in plaats van voortdurend item 0 te controleren

KActivities

 • Hangende referentie repareren met "auto" wordt "QStringBuilder"

KCMUtils

 • terugkeergebeurtenissen beheren
 • Wijzig grootte handmatig van KCMUtilDialog naar sizeHint() (bug 389585)

KConfig

 • Probleem repareren bij lezen van lijst met paden
 • kcfg_compiler documenteert nu geldige invoer voor zijn type 'Color'

KFileMetaData

 • eigen implementatie van conversie van QString naar TString verwijderen voor taglibwriter
 • testdekking van taglibwriter vergroten
 • meer basis tags implementeren voor taglibwriter
 • gebruik van eigen conversiefunctie TString naar QString verwijderen
 • verhoog vereiste taglib versie naar 1.11.1
 • lezen van afspeelversterkingstag implementeren

KHolidays

 • Ivoorkust vakantiedagen toevoegen (Frans) (bug 334305)
 • holiday_hk_* - datum repareren voor Tuen Ng Festival in 2019 (bug 398670)

KI18n

 • Op de juiste manier scope CMAKE_REQUIRED_LIBRARIES wijziging
 • Android: ga na dat we zoeken naar .mo bestanden in het juiste pad

KIconThemes

 • Beginnen met emblemen te tekenen in de rechtsonder hoek

KImageFormats

 • kimg_rgb: optimaliseer weg QRegExp en QString::fromLocal8Bit
 • [EPS] crash repareren bij afsluiten toepassing (waarvan geprobeerd wordt de klembordafbeeling te laten bestaan) (bug 397040)

KInit

 • Overbodige berichten verminderen door niet te controleren op het bestaan van bestand met lege naam (bug 388611)

KIO

 • toestaan niet-locaal file:// door te verwijzen naar een Windows WebDav URL
 • [KFilePlacesView] pictogram voor het 'Bewerken' contextmenu-item in paneel Plaatsen
 • [Places panel] meer toepasselijk netwerkpictogram gebruiken
 • [KPropertiesDialog] aankoppelinformatie voor mappen in / (root) tonen
 • Verwijdering van bestanden uit DAV repareren (bug 355441)
 • QByteArray::remove vermijden in AccessManagerReply::readData (bug 375765)
 • Niet proberen ongeldige gebruikersplaatsen te herstellen
 • Het mogelijk maken om omhoog naar de hoofdmap te gaan zelfs met achteraan aanwezige slashes in de URL
 • Crashes van KIO slave worden nu behandeld door KCrash in plaats van eigen ondermaatse code
 • Een bestand dat wordt aangemaakt uit geplakte inhoud van het klembord dat zich toont na een vertraging repareren
 • [PreviewJob] ingeschakelde plug-ins verzenden naar de miniatuurslave (bug 388303)
 • Foutmelding "onvoldoende schijfruimte" verbeteren
 • IKWS: niet-verouderde "X-KDE-ServiceTypes" gebruiken in generatie van desktop-bestanden
 • WebDAV bestemmingsheader repareren bij COPY en MOVE acties
 • Gebruiker waarschuwen voor acties copy/move als beschikbare ruimte niet genoeg is (bug 243160)
 • SMB KCM verplaatsen naar categorie Netwerkinstellingen
 • prullenbak: ontleden van cachegrootte van mappen repareren
 • kioexecd: bewaak het aanmaken of wijzigen van de tijdelijke bestanden (bug 397742)
 • Geen frames en schaduw tekenen rond afbeeldingen met transparantie (bug 258514)
 • Bestandstypepictogram in dialoog over bestandseigenschappen vervaagd getoond op hoge dpi schermen gerepareerd

Kirigami

 • de lade op de juiste manier openen bij slepen met handvat
 • extra marge bij de paginarij globale werkbalk is ToolBar
 • ook Layout.preferredWidth ondersteunen voor grootte van vel
 • overblijfselen van laatste controls1 kwijt maken
 • Aanmaken van scheidingsacties toestaan
 • stem in met een willekeurig # kolommen in CardsGridview
 • Niet actief menu-items vernietigen (bug 397863)
 • pictogrammen in actionButton zijn monochroom
 • pictogrammen niet monochroom maken wanneer dat niet zou moeten
 • herstel de willekeurige *1.5 grootte van pictogrammen op de mobiel
 • delegate recycler: het context-object niet tweemaal opvragen
 • de interne materiaal rimpel implementatie gebruiken
 • bestuur kopbreedte door brongrootte indien horizontaal
 • laat alle eigenschappen zien van BannerImage in Cards
 • DesktopIcon gebruiken zelfs in plasma
 • file:// paden op de juiste manier laden
 • Draai "Begin met zoeken naar de context van de gedelegeerde zelf" om
 • Testgeval toevoegen die probleem met scope laat zien in DelegateRecycler
 • stel expliciet een hoogte voor overlayDrawers in (bug 398163)
 • Begin met zoeken naar de context van de gedelegeerde zelf

KItemModels

 • Referentie in for-loop voor type met niet-triviale kopieconstructie gebruiken

KNewStuff

 • Ondersteuning toevoegen voor ondersteuning van Attica tags (bug 398412)
 • [KMoreTools] het menu-item "Configureren..." een toepasselijk pictogram geven (bug 398390)
 • [KMoreTools] hiërarchie in menu verminderen
 • 'Onmogelijkheid on knsrc-bestand te gebruiken voor uploads uit niet-standaard locatie' repareren (bug 397958)
 • Laak testhulpmiddelen koppelen onder Windows
 • Unbreak gebouwd met Qt 5.9
 • Ondersteuning toevoegen voor ondersteuning van Attica tags

KNotification

 • Een crash veroorzaakt door slecht beheer van leeftijd van op canberra gebaseerde geluidsmelding gerepareerd (bug 398695)

KNotifyConfig

 • UI-bestandshint repareren: KUrlRequester heeft nu QWidget als basis klasse

KPackage-framework

 • Referentie in for-loop voor type met niet-triviale kopieconstructie gebruiken
 • Qt5::DBus verplaatsen naar de 'PRIVATE' koppelingsdoelen
 • Signalen uitzenden wanneer pakket wordt geïnstalleerd/verwijderd

KPeople

 • Signalen die niet worden uitgezonden wanneer twee personen worden samengevoegd repareren
 • Niet crashen als persoon wordt verwijderd
 • PersonActionsPrivate definiëren als klasse, zoals eerder gedeclareerd
 • API van PersonPluginManager publiek maken

Kross

 • core: commentaar voor acties beter behandelen

KTextEditor

 • Markering voor invouwen van code alleen tonen voor gebieden met meerdere ingevouwen regels met code
 • m_lastPosition initialiseren
 • Scripting: isCode() geeft false terug voor dsAlert tekst (bug 398393)
 • R Script hl gebruiken voor R tests met inspringen
 • Het R-script voor inspringen bijgewerkt
 • Overbelicht repareren voor lichte en donkere kleurschema's (bug 382075)
 • Geen Qt5::XmlPatterns vereisen

KTextWidgets

 • ktextedit: het QTextToSpeech object langzaam laden

KWallet Framework

 • Fouten bij portefeuille openen loggen

KWayland

 • Geen stille fout als beschadiging wordt verzonden voor de buffer (bug 397834)
 • [server] niet vroeg terugkeren bij mislukken in touchDown code voor terugvallen
 • [server] behandeling van buffer bij toegang van afstand repareren wanneer uitvoer niet is gebonden
 • [server] geen aanbiedingen van gegevens proberen te maken zonder bron
 • [server] begin van slepen afbreken bij juiste voorwaarden en zonder een fout te verzenden

KWidgetsAddons

 • [KCollapsibleGroupBox] animatie van widgetduur van stijl respecteren (bug 397103)
 • Verouderde controle op Qt-versie verwijderen
 • Compile

KWindowSystem

 • _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBO gebruiken in plaats van _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBOBOX

KXMLGUI

 • OCS-provider-URL repareren in about-dialoog

NetworkManagerQt

 • Overeenkomende enum-waarde AuthEapMethodUnknown gebruiken om een AuthEapMethod te vergelijken

Plasma Framework

 • Versietekst van thema verhogen omdat er nieuwe pictogrammen zijn in 5.51
 • Ook configuratievenster verhogen bij opnieuw gebruik
 • Ontbrekende component toevoegen: RoundButton
 • Scherm-OSD-pictogrambestanden combineren en verplaatsen naar plasma pictogramthema (bug 395714)
 • [Plasma Components 3 Slider] impliciete grootte van handel repareren
 • [Plasma Components 3 ComboBox] items omschakelen met muiswiel
 • Pictogrammen voor knoppen gebruiken wanneer aanwezig
 • Gerepareerde weeknamen worden niet juist getoond in agenda wanneer de week begint met een dag anders dan maandag of zondag (bug 390330)
 • [DialogShadows] offset van 0 gebruiken voor uitgeschakelde randen in Wayland

Prison

 • Weergeven van Aztec codes met een beeldverhouding != 1 repareren
 • Aanname over de beeldverhouding van de barcode uit de QML integratie
 • Glinsteringen repareren van glinsteringen veroorzaakt door afrondingsfouten in Code 128
 • Ondersteuning voor Code 128 barcodes toevoegen

Omschrijving

 • cmake 3.0 de minimale versie maken van cmake

QQC2StyleBridge

 • Kleine standaard opvulling wanneer er een achtergrond is

Solid

 • Geen embleem tonen voor aangekoppelde schijven, alleen van afgekoppelde schijven
 • [Fstab] ondersteuning voor AIX verwijderen
 • [Fstab] Tru64 (__osf__) ondersteuning verwijderen
 • [Fstab] niet-lege share-naam tonen in geval root fs wordt geëxporteerd (bug 395562)
 • Geef ook voorkeur voor label van apparaat voor loop-apparaten

Sonnet

 • Breken van raden van taal repareren
 • Voorkomen dat accentuering geselecteerde tekst wist (bug 398661)

Accentuering van syntaxis

 • i18n: extractie van themanamen repareren
 • Fortran: alarmering accentueren in commentaar (bug 349014)
 • vermijden dat de hoofdcontext kan worden #poped
 • Bewaking van eindeloze toestandsovergang
 • YAML: letterlijke & ingevouwen blokstijlen toevoegen (bug 398314)
 • Logcat & SELinux: verbeteringen voor de nieuwe schijnende schema's
 • AppArmor: crashes repareren in open regels (in KF5.50) en verbeteringen voor de nieuwe schijnende schema's
 • git://anongit.kde.org/syntax-highlighting samenvoegen
 • In git te negeren zaken bijwerken
 • Referentie in for-loop voor type met niet-triviale kopieconstructie gebruiken
 • Repareren: e-mail accentuering voor niet gesloten haken in onderwerp-header (bug 398717)
 • Perl: blokhaakjes, variabelen, referenties naar tekenreeksen en andere repareren (bug 391577)
 • Bash: parameter & accolade uitbreiding repareren (bug 387915)
 • Overbelicht voor lichte en donkere kleurschema's toevoegen

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.51.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.51 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.51.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.51.0 vereist Qt 5.8.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen