KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de Frameworks 5.51.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

15 d'octubre de 2018. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.51.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Afegeix crides a KIO::UDSEntry::reserve als Ioslaves de línies de temps/etiquetes
 • [balooctl] Purga la línia «S'està indexant <fitxer>» en memòria intermèdia quan s'inicia la indexació
 • [FileContentIndexer] Connecta el senyal de finalitzat des del procés extractor
 • [PositionCodec] Evita fallar en cas de dades corrompudes (error 367480)
 • Esmena una constant «char» no vàlida
 • [Balooctl] Elimina la verificació de directori superior (error 396535)
 • Permet eliminar carpetes no existents des de les llistes d'inclusió i d'exclusió (error 375370)
 • Usa «String» per emmagatzemar UDS_USER i UDS_GROUP de tipus «String» (error 398867)
 • [tags_kio] Esmena els parèntesis. D'alguna manera això ho ha detectat el verificador de codi
 • Exclou els fitxers de genomes de la indexació

BluezQt

 • Implementa les API Media i MediaEndpoint

Icones Brisa

 • Soluciona un «stack-use-after-scope» detectat per l'ASAN a CI
 • Esmena les icones monocromes que els hi manca els fulls d'estil
 • Canvia el «drive-harddisk» a un estil més adaptable
 • Afegeix les icones «firewall-config» i «firewall-applet»
 • Fa visible el cadenat a la icona «plasmavault» amb «breeze-dark»
 • Afegeix el símbol més a «document-new.svg» (error 398850)
 • Proporciona icones per escalat 2x

Mòduls extres del CMake

 • Compila els lligams del Python amb els mateixos indicadors SIP usats pel PyQt
 • Android: Permet passar un camí relatiu com a directori de l'aplicació
 • Android: Ofereix adequadament una alternativa a aplicacions que no tenen cap manifest
 • Android: Assegura que es carreguen les traduccions Qm
 • Esmena les construccions amb Android usant el CMake 3.12.1
 • l10n: Esmena els dígits coincidents al nom de repositori
 • Afegeix QT_NO_NARROWING_CONVERSIONS_IN_CONNECT com a indicador de compilació predeterminat
 • Lligams: gestió correcta dels codis fonts que contenen UTF-8
 • Itera realment sobre CF_GENERATED, en lloc de comprovar l'element 0 tota l'estona

KActivities

 • Esmena referències penjades («dangling») amb «auto» que esdevenen «QStringBuilder»

KCMUtils

 • Gestiona els esdeveniments de retorn
 • Redimensiona manualment KCMUtilDialog a «sizeHint()» (error 389585)

KConfig

 • Soluciona un problema en llegir les llistes de camins
 • El «kcfg_compiler» ara documenta les entrades vàlides pel seu tipus de «Color»

KFileMetaData

 • Elimina la implementació pròpia de conversió de QString a TString pel «taglibwriter»
 • Augmenta la cobertura de proves de «taglibwriter»
 • Implementa més etiquetes bàsiques per «taglibwriter»
 • Elimina l'ús de la funció pròpia de conversió de QString a TString
 • Actualitza la versió requerida de la «taglib» a 1.11.1
 • Implementa la lectura de les etiquetes «replaygain»

KHolidays

 • Afegeix els festius de Costa d'Ivori (francés) (error 398161)
 • holiday_hk_* - esmena la data pel Tuen Ng Festival el 2019 (error 398670)

KI18n

 • Canvia adequadament l'àmbit de CMAKE_REQUIRED_LIBRARIES
 • Android: Assegura que se cerquen els fitxers «.mo» en el camí correcte

KIconThemes

 • Inicia el dibuixat dels emblemes a la cantonada inferior dreta

KImageFormats

 • kimg_rgb: optimitza QRegExp i QString::fromLocal8Bit
 • [EPS] Esmena una fallada en aturar l'aplicació (s'ha intentat fer persistent la imatge del porta-retalls) (error 397040)

KInit

 • Disminueix la brossa al registre en no verificar l'existència de fitxer amb un nom buit (error 388611)

KIO

 • Permet la redirecció file:// d'un fitxer no local a un URL WebDav de Windows
 • [KFilePlacesView] Canvia la icona per l'entrada de menú contextual «Edit» en el plafó de Llocs
 • [Places panel] Usa una icona més adequada de xarxa
 • [KPropertiesDialog] Mostra la informació de muntatge de les carpetes a / (arrel)
 • Soluciona la supressió de fitxers des de DAV (error 355441)
 • Evita QByteArray::remove a AccessManagerReply::readData (error 375765)
 • No intenta restaurar llocs no vàlids d'usuari
 • Fa possible canviar el directori cap amunt, inclús amb barres al final a l'URL
 • Les fallades de l'esclau KIO ara es gestionen des del KCrash en lloc d'un codi propi no gaire òptim
 • Esmena quan un fitxer és creat des de contingut enganxat del porta-retalls només es mostra després d'un retard
 • [PreviewJob] Envia els connectors activats de miniatures a l'esclau de miniatures (error 388303)
 • Millora el missatge d'error «Espai insuficient al disc»
 • IKWS: usa els «X-KDE-ServiceTypes» no obsolets a la generació del fitxer «desktop»
 • Esmena la capçalera de destinació WebDAV en operacions COPY i MOVE
 • Avisa l'usuari abans de l'operació de copiar/moure si l'espai disponible no és suficient (error 243160)
 • Mou el KCM de SMB a la categoria d'arranjament de xarxa
 • Paperera: esmena l'anàlisi de la memòria cau de les mides dels directoris
 • kioexecd: controla la creació o modificació de fitxers temporals (error 397742)
 • No dibuixa marcs ni ombres al voltant d'imatges amb transparència (error 258514)
 • Soluciona la icona del tipus de fitxer al diàleg de les propietats de fitxer que es representava de manera borrosa en pantalles de ppp alt

Kirigami

 • Obre adequadament el calaix quan s'arrossega amb la nansa
 • Marge extra quan la «globaltoolbar» de la «pagerow» és ToolBar
 • També s'admet Layout.preferredWidth com a mida del full
 • Es desfà de les darreres restes de «controls1»
 • Permet la creació de separadors d'accions
 • Admet un nombre arbitrari de columnes a CardsGridview
 • No destrueix activament els elements de menú (error 397863)
 • Les icones a «actionButton» són monocromes
 • No fa monocromes les icones quan no ho són
 • Restaura les mida arbitraria *1,5 de les icones en el mòbil
 • Reciclador delegat: no sol·licita dues vegades l'objecte context
 • Usa la implementació interna Material de «ripple»
 • Control de l'amplada de la capçalera per «sourcesize» si és horitzontal
 • Exposa totes les propietats de BannerImage a Cards
 • Usa DesktopIcon inclús en el Plasma
 • Carrega correctament els camins file://
 • Reverteix «Comença a cercar el context des del propi delegat»
 • Afegeix un cas de prova que delimita el problema de l'àmbit al DelegateRecycler
 • Defineix explícitament una alçada per «overlayDrawers» (error 398163)
 • Comença a cercar el context des del propi delegat

KItemModels

 • Usa una referència en un bucle «for» per a tipus amb un constructor de còpia no trivial

KNewStuff

 • Afegeix la implementació per les etiquetes de l'Attica (error 398412)
 • [KMoreTools] Proporciona una icona apropiada a l'element de menú «Configura...» (error 398390)
 • [KMoreTools] Redueix la jerarquia del menú
 • Soluciona «És impossible usar el fitxer «knsrc» per pujades des d'una ubicació no estàndard» (error 397958)
 • Fa un enllaç a les eines de proves en el Windows
 • Esmena la construcció amb les Qt 5.9
 • Afegeix la implementació per les etiquetes de l'Attica

KNotification

 • Soluciona una fallada causada per una gestió dolenta del temps de vida a les notificacions d'àudio basades en «canberra» (error 398695)

KNotifyConfig

 • Esmena el consell del fitxer UI: KUrlRequester ara té QWidget com a classe base

Framework del KPackage

 • Usa una referència en un bucle «for» per a tipus amb un constructor de còpia no trivial
 • Mou Qt5::DBus als objectius d'enllaç «PRIVATE»
 • Emet senyals quan un paquet s'instal·la/desinstal·la

KPeople

 • Esmena els senyals que no s'emeten en fusionar dues persones
 • No falla si la persona s'elimina
 • Defineix PersonActionsPrivate com a classe, que s'ha declarat abans
 • Fa públic l'API PersonPluginManager

Kross

 • Nucli: gestiona millor els comentaris de les accions

KTextEditor

 • Pinta el marcador de plegat de codi només per a les regions de plegat de codi multilínia
 • Intialitza «m_lastPosition»
 • Scripting: «isCode()» retorna fals per al text «dsAlert» (error 398393)
 • Usa l'script R «hl» per a les proves de sagnat de l'R
 • Actualització de l'script de sagnat de l'R
 • Esmena els temes de color Solaritzat clar i fosc (error 382075)
 • No requereix Qt5::XmlPatterns

KTextWidgets

 • ktextedit: càrrega poc estricta de l'objecte QTextToSpeech

Framework del KWallet

 • Enregistra els errors de fallada d'obertura de la cartera

KWayland

 • No dóna error en silenci si el dany s'envia abans de la memòria intermèdia (error 397834)
 • [server] No retorna aviat en fallar al codi de reserva «touchDown»
 • [server] Esmena la gestió de la memòria intermèdia d'accés remot quan la sortida no està vinculada
 • [server] No intenta crear ofertes de dades sense font
 • [server] Interromp l'inici de l'arrossegament en condicions correctes i sense publicar cap error

KWidgetsAddons

 • [KCollapsibleGroupBox] Respecta la durada de l'animació de l'estil de l'estri (error 397103)
 • Elimina la comprovació de versió de les Qt obsoletes
 • Compila

KWindowSystem

 • Usa _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBO en lloc de _NET_WM_WINDOW_TYPE_COMBOBOX

KXMLGUI

 • Esmena l'URL del proveïdor OCS al diàleg «quant a»

NetworkManagerQt

 • Usa un valor d'enumeració coincident a AuthEapMethodUnknown per a comparar amb un AuthEapMethod

Frameworks del Plasma

 • Actualitza les cadenes de versió de tema perquè hi ha icones noves a la 5.51
 • També eleva la finestra de configuració en reusar-la
 • Afegeix un component que manca: RoundButton
 • Combina la visualització dels fitxers d'icona OSD i es canvia al tema d'icones del Plasma (error 395714)
 • [Plasma Components 3 Slider] Esmena la mida implícita de la nansa
 • [Plasma Components 3 ComboBox] Commuta entrades amb la roda del ratolí
 • Permet icones de botó quan n'hi ha
 • Esmena els noms de les setmanes que no es mostren adequadament al calendari quan la setmana comença amb un dia diferent de dilluns o diumenge (error 390330)
 • [DialogShadows] Usa un desplaçament 0 per a les vores desactivades al Wayland

Prison

 • Esmena la representació dels codis asteques amb una relació d'aspecte != 1
 • Elimina la suposició quan a la relació d'aspecte del codi de barres a partir de la integració QML
 • Esmena errors de renderitzat causats per errors d'arrodoniment al Code 128
 • Afegeix la implementació dels codis de barres Code 128

Purpose

 • Fa el CMake 3.0 la versió mínima del CMake

QQC2StyleBridge

 • Petit farciment predeterminat quan hi ha un fons

Solid

 • No mostra un emblema per als discs muntats, només els discs desmuntats
 • [Fstab] Elimina el suport per l'AIX
 • [Fstab] Elimina el suport pel Tru64 (__osf__)
 • [Fstab] Mostra un nom de compartició no buit quan el sistema de fitxers arrels està exportat (error 395562)
 • També es prefereix proporcionar una etiqueta d'unitat per als dispositius «loop»

Sonnet

 • Soluciona el trencament de l'estimació del llenguatge
 • Evita que el ressaltador suprimeixi el text seleccionat (bug 398661)

Ressaltat de la sintaxi

 • i18n: esmena l'extracció dels noms de temes
 • Fortran: ressalta les alertes als comentaris (error 349014)
 • Evita que el context principal pugui ser «#poped»
 • Protegeix la transició d'estat sense fi
 • YAML: afegeix estils de blocs de literals i plegats (error 398314)
 • Logcat i SELinux: millores per als nous esquemes Solaritzats
 • AppArmor: esmena fallades en obrir les regles (al KF5.50) i millores per als esquemes Solaritzats nous
 • Fusiona git://anongit.kde.org/syntax-highlighting
 • Actualitza elements a ignorar del «git»
 • Usa una referència en un bucle «for» per a tipus amb un constructor de còpia no trivial
 • Esmena: ressaltat de correu electrònic per als parèntesis sense tancar a la capçalera «Subject» (error 398717)
 • Perl: esmena parèntesis, variables, referències de cadenes i altres (error 391577)
 • Bash: esmena l'expansió de paràmetres i parèntesis (error 387915)
 • Afegeix els temes de color Solaritzat clar i fosc

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.51.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.51.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.51.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.51.0 requereixen les Qt 5.8.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global