KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.49.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11 augustus 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.49.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Maak geen exemplaar van een QStringRef in een QString alleen om in een QStringList te zoeken
 • Definieer elementen wanneer ze gedeclareerd worden

Baloo

 • [tags_kio] meerdere kopieën van bestandsnaam repareren
 • Draai terug "[tags_kio] UDS_URL gebruiken in plaats van UDS_TARGET_URL."
 • [tags_kio] UDS_URL gebruiken in plaats van UDS_TARGET_URL
 • [tags_kio] doelbestandspaden van queries in plaats van paden achtervoegen aan het UDS-item van het bestand
 • Speciale URL's voor zoeken van bestanden van een bepaald type
 • Manipulatie van lijsten met kwadratische complexiteit vermijden
 • Niet verouderde fastInsert in baloo gebruiken

Breeze pictogrammen

 • drive-optical pictogram toevoegen (bug 396432)

Extra CMake-modules

 • Android: geen hard gecodeerde versie van random voor de Android SDK gebruiken
 • ECMOptionalAddSubdirectory: een beetje meer detail leveren
 • Controle op definitie van variabele repareren
 • De 'since' versie wijzigen
 • ECMAddAppIconMacro verbeteren

Frameworkintegratie

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KActivities

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KArchive

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KAuth

 • Waarschuwingen vermijden voor PolkitQt5-1 headers
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KBookmarks

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KCodecs

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KCompletion

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KConfig

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KConfigWidgets

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KCoreAddons

 • Overflow in code voor afronding repareren (bug 397008)
 • API dox: not-to-be-there ":"s achter "@note" verwijderen
 • API dox: praat over nullptr, niet 0
 • KFormat: unicode literal vervangen door unicode codepoint om MSVC bouwen te repareren
 • KFormat: tag @since corrigeren voor nieuwe KFormat::formatValue
 • KFormat: gebruik van hoeveelheden toestaan naast bytes en seconden
 • KFormat::formatBytes voorbeelden corrigeren
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KCrash

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KDBusAddons

 • Niet voor altijd blokkeren in ensureKdeinitRunning
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KDeclarative

 • ga na dat we altijd schrijven in de root-context van de engine
 • betere leesbaarheid
 • API docs een beetje verbeteren
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

Ondersteuning van KDELibs 4

 • qtplugins in KStandardDirs repareren

KDocTools

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KEmoticons

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KFileMetaData

 • API dox: @file toevoegen aan functions-only header om doxygen deze te laten dekken

KGlobalAccel

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KDE GUI-addons

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KHolidays

 • Installeer de berekeningsheader voor zonsopgang/-ondergang
 • Schrikkeljaardag als (culturele) vakantiedag voor Noorwegen toegevoegd
 • ‘naam’-item toegevoegd voor Noorse vakantiebestanden
 • Beschrijving toegevoegd voor bestanden met Noorse vakantiedagen
 • meer Japanse vakantiedagen bijgewerkt uit phanect
 • holiday_jp_ja, holiday_jp-en_us - bijgewerkt (bug 365241)

KI18n

 • Functie hergebruiken die al hetzelfde doet
 • De behandeling van de catalogus en detectie van taaldefinitie op Android repareren
 • Leesbaarheid, sla no-op statements over
 • KCatalog::translate repareren wanneer vertaling hetzelfde is als de originele tekst
 • een bestand is hernoemd
 • Laat ki18n macro bestandsnaam de stijl volgen van andere aan find_package gerelateerde bestanden
 • De controle op configuratie voor _nl_msg_cat_cntr repareren
 • Genereer geen bestanden in de bronmap
 • libintl: bepaal of _nl_msg_cat_cntr bestaat voor gebruik (bug 365917)
 • De binary-factory builds repareren

KIconThemes

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KIO

 • Aan kio gerelateerd kdebugsettings categoriebestand installeren
 • private header hernoemen naar _p.h
 • Aangepaste selectie van pictogram voor prullenbak verwijderen (bug 391200)
 • Labels bovenaan uitlijnen in eigenschappendialoog
 • Foutdialoog presenteren wanneer gebruiker een map genaamd "." of ".." probeert aan te maken (bug 387449)
 • API dox: praat over nullptr, niet 0
 • kcoredirlister lstItems benchmark
 • [KSambaShare] bestand controleren die is gewijzigd voor herladen
 • [KDirOperator] alternerende achtergrondkleuren gebruiken voor weergave van meerdere kolommen
 • geheugenlekken vermijden in slave-jobs (bug 396651)
 • SlaveInterface: maak setConnection/connection verouderd, niemand kan ze in elk geval gebruiken
 • Iets snellere UDS-constructor
 • [KFilePlacesModel] ondersteun nette baloosearch URL's
 • projects.kde.org websneltoets verwijderen
 • Schakel KIO::convertSize() om naar KFormat::formatByteSize()
 • Niet verouderde fastInsert gebruiken in file.cpp (eerste van vele die nog komen)
 • Gitorious websneltoets vervangen door GitLab
 • Bevestigingsdialoog voor actie met prullenbak niet standaard tonen (bug 385492)
 • Geen wachtwoorden vragen in kfilewidgettest

Kirigami

 • dynamisch toevoegen en verwijderen van titel ondersteunen (bug 396417)
 • actionsVisible introduceren (bug 396413)
 • marges aanpassen wanneer schuifbalk verschijnt/verdwijnt
 • beter beheer van de grootte (bug 396983)
 • Opzetten van het palet optimaliseren
 • AbstractApplciationItem zou geen eigen grootte moeten hebben, alleen impliciet
 • nieuwe signalen pagePushed/pageRemoved
 • logica repareren
 • element ScenePosition toevoegen (bug 396877)
 • Geen noodzaak om het intermediaire palet voor elke status uit te zenden
 • verbergen->tonen
 • Invouwbare zijbalkmodus
 • kirigami_package_breeze_icons: lijsten niet als elementen behandelen (bug 396626)
 • regexp zoeken/vervangen repareren (bug 396294)
 • een kleur animeren produceert een tamelijk onplezierig effect (bug 389534)
 • op kleur gefocust item voor navigatie met het toetsenbord
 • sneltoets afsluiten verwijderen
 • Lange tijd verouderde Encoding=UTF-8 uit bureaubladformatbestand verwijderen
 • werkbalkgrootte repareren (bug 396521)
 • afmetingen van hendel repareren
 • Rekening houden met BUILD_TESTING
 • Pictogrammen tonen voor acties die een pictogrambron hebben in plaats van een pictogramnaam

KItemViews

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KJobWidgets

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KJS

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KMediaPlayer

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KNewStuff

 • Lange tijd verouderde Encoding=UTF-8 uit bureaubladformatbestanden verwijderen
 • Standaard sorteervolgorde wijzigen naar waardering in de downloaddialoog
 • Venstermarges in DownloadDialog repareren om te voldoen aan algemene themamarges
 • Per ongeluk verwijderde qCDebug herstellen
 • De juiste QSharedPointer API gebruiken
 • Behandel lege voorvertoninglijsten

KNotification

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KPackage-framework

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KParts

 • API dox: praat over nullptr, niet 0

KPeople

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KPlotting

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KPty

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KRunner

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KService

 • API dox: praat over nullptr, niet 0
 • Vereis uit-bron-bouwen
 • subseq operator toevoegen om sub-sequences overeen te laten komen

KTextEditor

 • juiste reparatie voor de rawtekenreeks indentering automatisch aanhalen
 • indenteerder repareren om te kunnen werken met nieuw syntaxisbestand in framework voor accentuering van syntaxis
 • test naar nieuwe status in opslagruimte voor accentuering van syntaxis
 • Bericht "Regelafgebreking in zoektekst" centraal in het zicht voor betere zichtbaarheid
 • waarschuwing repareren, gebruik gewoon isNull()
 • API voor scripts uitbreiden
 • segfault repareren bij zeldzame gevallen waar lege vector voor aantal woorden verschijnt
 • wissen van schuifbalkvoorbeeld bij wissen van document (bug 374630)

KTextWidgets

 • API docs: draai gedeeltelijk een eerdere commit terug, werkte niet echt
 • KFindDialog: geef de regelbewerking focus bij tonen van een opnieuw gebruikte dialoog
 • KFind: aantal resetten bij wijziging van het patroon (bijv. in de dialoog voor zoeken)
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KUnitConversion

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KWallet Framework

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KWayland

 • RemoteAccess-buffers opschonen bij aboutToBeUnbound in plaats van vernietiging van object
 • Cursor hints ondersteunen bij vergrendelde aanwijzer
 • Onnodig lange wachttijden verkleinen bij falende signaalspionnen
 • Selectie en seat auto tests repareren
 • Overblijvende V5 compat global includes vervangen
 • XDG WM basisondersteuning aan uw XDGShell API toevoegen
 • XDGShellV5 samen met XDGWMBase te compileren maken

KWidgetsAddons

 • Invoer masker van KTimeComboBox voor AM/PM tijden repareren (bug 361764)
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KWindowSystem

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KXMLGUI

 • KMainWindow die onjuiste widgetinstellingen opslaat repareren (bug 395988)
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

KXmlRpcClient

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

Plasma Framework

 • als een applet ongeldig is, heeft het onmiddellijk UiReadyConstraint
 • [Plasma PluginLoader] plug-ins in cache zetten tijdens opstarten
 • Vervagende node repareren wanneer er een in de atlas wordt gezet
 • [Containment] Acties van container niet laden met plasma/containment_actions KIOSK restricties
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

Prison

 • Gemengd naar hoofdlettermodus vergrendeling in Aztec code generatie

Omschrijving

 • Nagaan dat debugging voor kf5.kio.core.copyjob is uitgeschakeld voor de test
 • "test: een meer "atomische" manier van controle of het signaal zich voordeed" terugdraaien
 • test: een meer "atomische" manier van controle of het signaal zich voordeed"
 • Bluetooth-plug-in toevoegen
 • [Telegram] wacht niet totdat Telegram wordt gesloten
 • Voorbereiden om statuskleuren van Arc te gebruiken in de afrollijst van revisies
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

QQC2StyleBridge

 • Grootte van menu's maken verbeteren (bug 396841)
 • Dubbele vergelijking verwijderen
 • Ga weg van op tekenreeksen gebaseerde verbindingen
 • op geldig pictogram controleren

Solid

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

Sonnet

 • Sonnet: setLanguage zou een opnieuw accentueren moeten plannen als accentueren is ingeschakeld
 • De huidige hunspell API gebruiken

Accentuering van syntaxis

 • CoffeeScript: sjablonen in ingebedde JavaScript code repareren & escapes toevoegen
 • Dit in Definition::includedDefinitions() uitsluiten
 • In-class member initialisatie waar mogelijk gebruiken
 • functies toevoegen voor toegang tot sleutelwoorden
 • Definition::::formats() toevoegen
 • QVector<Definition> Definition::includedDefinitions() const toevoegen
 • Theme::TextStyle Format::textStyle() const; toevoegen
 • C++: standaard floating-point literals repareren (bug 389693)
 • CSS: syntaxis bijwerken en enige fouten repareren
 • C++: element voor bijwerken voor c++20 en enige fouten in syntaxis repareren
 • CoffeeScript & JavaScript: member-objecten repareren. .ts extensie in JS toevoegen (bug 366797)
 • Lua: tekenreeks met meerdere regel repareren (bug 395515)
 • RPM Spec: MIME-type toevoegen
 • Python: escapes in quoted-commentaar repareren (bug 386685)
 • haskell.xml: Prelude data-constructors niet anders accentueren ten opzichte van andere
 • haskell.xml: types uit sectie "prelude function" verwijderen
 • haskell.xml: gepromote data-constructors accentueren
 • haskell.xml: trefwoorden family, forall, pattern toevoegen
 • Rekening houden met BUILD_TESTING

ThreadWeaver

 • Rekening houden met BUILD_TESTING

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.49.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.49 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.49.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.49.0 vereist Qt 5.8.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen