KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.48.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14:e juli, 2018. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.48.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Konvertera återstående användningar av qDebug() till qcDebug(ATTICA)
 • Rätta kontroll av ogiltig leverantörswebbadress
 • Rätta felaktig webbadress till specifikation av programmeringsgränssnitt

Baloo

 • Ta bort oanvänd post X-KDE-DBus-ModuleName från metadata för kded-insticksprogram
 • [tags_kio] Webbförfrågan ska var ett par med nyckel-värde
 • Signalen för strömtillstånd ska bara skickas när strömtillståndet ändras
 • baloodb: Gör ändringar av beskrivning av kommandoradsväljare efter namnbyte av prune -> clean
 • Visa duplicerade filnamn tydligt i etikettkataloger

BluezQt

 • Uppdatera D-Bus XML-filer att använda "Out*" för signaltyp Qt annotations
 • Lägg till signaler för att enheters adress ändras

Breeze-ikoner

 • Använd också kvastliknande ikon för edit-clear-all
 • Använd en kvastliknande ikon för edit-clear-history
 • Ändra 24-bildpunkters ikonen view-media-artist

Extra CMake-moduler

 • Android: Gör det möjligt att överskrida ett måls APK-katalog
 • Ta bort föråldrad QT_USE_FAST_OPERATOR_PLUS
 • Lägg till -Wlogical-op -Wzero-as-null-pointer-constant i KF5-varningar
 • [ECMGenerateHeaders] Lägg till alternativ för annan filändelse för deklarationsfiler än .h
 • Inkludera inte 64 när 64-bitars arkitekturer byggs med flatpak

KActivitiesStats

 • Rätta plus ett fel i Cache::clear (fel 396175)
 • Rätta flytt av ResultModel objekt (fel 396102)

KCompletion

 • Ta bort onödig inkludering av moc
 • Säkerställ att KLineEdit::clearButtonClicked skickas

KCoreAddons

 • Ta bort Qt-definitioner duplicerade från KDEFrameworkCompilerSettings
 • Gör så att det kompileras med strikta kompileringsflaggor
 • Ta bort oanvänd nyckel X-KDE-DBus-ModuleName från metadata för test av tjänsttyp

KCrash

 • Reducera QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE till minimalt beroende för Qt
 • Ta bort Qt-definitioner duplicerade från KDEFrameworkCompilerSettings
 • Säkerställ att byggning görs med strikta kompileringsflaggor

KDeclarative

 • Kontrollera att noden faktiskt har en giltig struktur (fel 395554)

KDED

 • KDEDModule definition av tjänsttyp: ta bort oanvänd nyckel X-KDE-DBus-ModuleName

Stöd för KDELibs 4

 • Ställ in QT_USE_FAST_OPERATOR_PLUS själva
 • Exportera inte kf5-config till CMake inställningsfil
 • Ta bort oanvänd post X-KDE-DBus-ModuleName från metadata för kded-insticksprogram

KDE WebKit

 • Konvertera KRun::runUrl() och KRun::run() till programmeringsgränssnitt som inte avråds från
 • Konvertera KIO::Job::ui() -> KIO::Job::uiDelegate()

KFileMetaData

 • Undvik kompilatorvarningar för taglib deklarationsfiler
 • PopplerExtractor: Använd QByteArray() args direkt istället för 0-pekare.
 • taglibextractor: Återställ extrahering av ljudegenskaper utan att taggar finns
 • OdfExtractor: Hantera ovanliga prefixnamn
 • Lägg inte till -ltag i det öppna länkgränssnittet
 • Implementera taggen lyrics i taglibextractor
 • Automatiska tester: Inbädda inte EmbeddedImageData redan i biblioteket
 • Lägg till möjlighet att läsa inbäddade omslagsfiler
 • Implementera läsning av betygstagg
 • Kontrollera nödvändiga versioner av libavcode, libavformat och libavutil

KGlobalAccel

 • Uppdatera D-Bus XML-fil att använda "Out*" för signaltyp Qt annotations

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_jp_* - Lägg till saknad metainformation
 • Uppdatera japanska helger (på japanska och engelska) (fel 365241)
 • holidays/plan2/holiday_th_en-gb - uppdaterade Thailand (brittisk engelska) för 2018 (fel 393770)
 • Lägg till helger i Venezula (spanska) (fel 334305)

KI18n

 • I cmake makrofil använd CMAKE_CURRENT_LIST_DIR konsekvent istället för blandad användning med KF5I18n_DIR
 • KF5I18NMacros: Installera inte en tom katalog när inga po-filer finns

KIconThemes

 • Stöd att välja .ico-filer i anpassad ikonfilväljare (fel 233201)
 • Stöd ikonen Scale från ikonnamngivningsspecifikation 0.13 (fel 365941)

KIO

 • Använd ny metod fastInsert överallt där det passar
 • Återställ kompatibilitet för UDSEntry::insert, genom att lägga till metoden fastInsert
 • Konvertera KLineEdit::setClearButtonShown -> QLineEdit::setClearButtonEnabled
 • Uppdatera D-Bus XML-fil att använda "Out*" för signaltyp Qt annotations
 • Ta bort Qt-definition duplicerad från KDEFrameworkCompilerSettings
 • Använd en korrekt emblemikon för skrivskyddade filer och kataloger (fel 360980)
 • Gör det möjligt att gå upp till roten igen, i den grafiska filkomponenten
 • [Egenskapsdialogruta] Förbättra några rättighetsrelaterade strängar (fel 96714)
 • [KIO] Lägg till stöd för XDG_TEMPLATES_DIR i KNewFileMenu (fel 191632)
 • Uppdatera papperskorgens docbook till 5.48
 • [Egenskapsdialogruta] Gör alla fältvärden under fliken Allmänt markeringsbara (fel 105692)
 • Ta bort oanvänd post X-KDE-DBus-ModuleName från metadata för kded-insticksprogram
 • Aktivera jämförelse av KFileItems enligt webbadress
 • [KFileItem] Kontrollera den mest lokala webbadressen om den är delad
 • Rätta regression när binärdata klistras in från klippbordet

Kirigami

 • Mer konsekvent färg när musen hålls över
 • Öppna inte undermeny för åtgärder utan underliggande alternativ
 • Omstrukturera det globala verktygsradskonceptet (fel 395455)
 • Hantera egenskapen enabled för enkla modeller
 • Introducera ActionToolbar
 • Rätta dra för att uppdatera
 • Ta bort doxygen dokument för intern klass
 • Länka inte med Qt5::DBus när DISABLE_DBUS anges
 • Ingen extra marginal för overlaysheets i overlay
 • Rätta menyn för Qt 5.9
 • Kontrollera också egenskapen visible för åtgärden
 • Bättre utseende/justering i kompakt läge
 • Sök inte efter insticksprogram för varje platformTheme som skapas
 • Bli av med mängden "custom"
 • Lägg till nollställning för alla egna färger
 • Konvertera färgläggning av verktygsknapp till eget colorSet
 • Introducera eget color set
 • Skrivbar buddyFor för att placera beteckningar med hänsyn till delobjekt
 • När en annan bakgrundsfärg används, använd highlightedText som textfärg

KNewStuff

 • [KMoreTools] Aktivera att installera verktyg via appstream webbadress
 • Ta bort KNS::Engine d-pekarfix

KService

 • Ta bort oanvänd nyckel X-KDE-DBus-ModuleName från metadata för test av tjänsttyp

KTextEditor

 • Skydda updateConfig för inaktiverade statusrader
 • Lägg till sammanhangsberoende meny i statusraden för att växla mellan visning av total antal rader och ordantal
 • Implementera att visa totalt antal rader i Kate (fel 387362)
 • Gör så att verktygsradsknappar med menyinnehåll visar sina menyer med normalt klick istället för klicka och håll (fel 353747)
 • CVE-2018-10361: eskalering av behörighet
 • Rätta insättningsbredd (fel 391518)

Kwayland

 • [server] Skicka händelsen frame istället för flush vid relativ pekarrörelse (fel 395815)
 • Rätta XDGV6 test av meddelanderuta
 • Rätta dumt kopieringsfel i XDGShellV6-klient
 • Avbryt inte gammal klippbordsmarkering om den är samma som den nya (fel 395366)
 • Ta hänsyn till BUILD_TESTING
 • Rätta några stavfel föreslagna av nytt lint-verktyg
 • Lägg till arclint-filen i kwayland
 • Korrigera @since för programmeringsgränssnittet skip switcher

KWidgetsAddons

 • [KMessageWidget] Uppdatera stilmall när palett ändras
 • Uppdatera kcharselect-data till Unicode 11.0
 • [KCharSelect] Konvertera generate-datafile.py till Python 3
 • [KCharSelect] Förbered översättningar för uppdatering till Unicode 11.0

ModemManagerQt

 • Implementera stöd för gränssnitten Voice och Call
 • Ställ inte in egna domänfilterregler

Oxygen-ikoner

 • Visa en ikon för dolda filer i Dolphin (fel 395963)

Plasma ramverk

 • FrameSvg: Uppdatera maskeringsram om bildsökvägen har ändrats
 • FrameSvg: Förstör inte delade maskeringsramar
 • FrameSvg: Förenkla updateSizes
 • Ikoner för tangentbordsindikator T9050
 • Rätta färg för mediaikon
 • FrameSvg: Lagra maskFrame i cache igen om enabledBorders har ändrats (fel 391659)
 • FrameSvg: Rita bara hörn om båda kanterna i båda riktningarna är aktiverade
 • Lär ContainmentInterface::processMimeData hur släpp från aktivitetshanteraren hanteras
 • FrameSVG: Ta bort redundanta kontroller
 • FrameSVG: Rätta inkludering av QObject
 • Använd QDateTime för gränssnitt med QML (fel 394423)

Syfte

 • Lägg till alternativet Dela i Dolphins sammanhangsberoende meny
 • Nollställ insticksprogram på rätt sätt
 • Filtrera bort duplicerade insticksprogram

QQC2StyleBridge

 • Inga bildpunktsvärden i checkindicator
 • Använd RadioIndicator för alla
 • Undvik överflöde omkring meddelanderutor
 • Med Qt<5.11 ignoreras kontrollpaletten fullständigt
 • Förankra knappbakgrund

Solid

 • Rätta enhetsbeteckning med okänd storlek

Syntaxfärgläggning

 • Rättningar av Java kommentarer
 • Färglägg också Gradle-filer med Groovy-syntax
 • CMake: Rätta färgläggning efter strängar med en enda @ symbol
 • CoffeeScript: Lägg till filändelse .cson
 • Rust: Lägg till nyckelord och bytes, rätta identifierare, och andra förbättringar/rättningar
 • Awk: Rätta reguljärt uttryck i en funktion och uppdatera syntax för gawk
 • Pony: Rätta undantag med enkla citationstecken och möjlig oändlig snurra med #
 • Uppdatera CMake syntax för kommande utgåva 3.12

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.48.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.48.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.48.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.48.0 kräver Qt 5.8.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar