KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.48.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 de juliol de 2018. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.48.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Attica

 • Adapta els usos romanents de «qDebug()» a «qcDebug(ATTICA)»
 • Esmena la verificació d'URL no vàlid de proveïdor
 • Esmena l'URL no vàlid a l'especificació de l'API

Baloo

 • Elimina l'entrada no usada X-KDE-DBus-ModuleName de les metadades del connector «kded»
 • [tags_kio] L'URL de consulta cal que sigui un parell clau-valor
 • El senyal d'estat de potència només s'ha d'emetre quan canvia l'estat de la potència
 • baloodb: Fa els canvis a la descripció dels arguments de la línia d'ordres després de reanomenar «prune» -> «clean»
 • Mostra clarament els noms de fitxers duplicats a les etiquetes de carpeta

BluezQt

 • Actualitza els fitxers XML del D-Bus per usar «Out*» per assenyalar les anotacions de tipus Qt
 • Afegeix un senyal per canvis d'adreça de dispositius

Icones Brisa

 • Usa també les icones «broom-style» per a «edit-clear-all»
 • Usa una icona «broom-style» per a «edit-clear-history»
 • Canvia la icona «view-media-artist» de 24px

Mòduls extres del CMake

 • Android: Fa possible sobreescriure un directori objectiu d'APK
 • Descarta el QT_USE_FAST_OPERATOR_PLUS obsolet
 • Afegeix «-Wlogical-op» «-Wzero-as-null-pointer-constant» als avisos dels KF5
 • [ECMGenerateHeaders] Afegeix una opció per extensions de fitxers de capçalera diferents de «.h»
 • No inclou un 64 en construir arquitectures de 64 bits al Flatpak

KActivitiesStats

 • Soluciona un error a Cache::clear (error 396175)
 • Esmena en moure l'element ResultModel (error 396102)

KCompletion

 • Eliminar la inclusió «moc» innecessària
 • Assegura que s'emet KLineEdit::clearButtonClicked

KCoreAddons

 • Elimina les definicions QT duplicades de KDEFrameworkCompilerSettings
 • Assegura que compila amb els indicadors de compilació estrictes
 • Elimina la clau no usada X-KDE-DBus-ModuleName de les metadades del tipus de servei de proves

KCrash

 • Redueix QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE a la profunditat mínima de les Qt
 • Elimina les definicions QT duplicades de KDEFrameworkCompilerSettings
 • Assegura que es construeix amb els indicadors de compilació estrictes

KDeclarative

 • Comprova que el node tingui realment una textura vàlida (error 395554)

KDED

 • Definició del tipus de servei del KDEDModule: elimina la clau X-KDE-DBus-ModuleName no usada

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • Defineix QT_USE_FAST_OPERATOR_PLUS
 • No exporta «kf5-config» al fitxer de configuració del CMake
 • Elimina l'entrada no usada X-KDE-DBus-ModuleName de les metadades del connector «kded»

KDE WebKit

 • Adapta KRun::runUrl() i KRun::run() a una API no obsoleta
 • Adapta KIO::Job::ui() -> KIO::Job::uiDelegate()

KFileMetaData

 • Evita avisos del compilador de les capçaleres de la «taglib»
 • PopplerExtractor: usa directament els arguments de QByteArray() en lloc de 0 apuntadors
 • taglibextractor: Restaura l'extracció de les propietats de l'àudio sense que existeixin etiquetes
 • OdfExtractor: treballa amb noms de prefixos no comuns
 • No afegeix «-ltag» a la interfície pública d'enllaç
 • Implementa l'etiqueta «lyrics» al «taglibextractor»
 • Proves automàtiques: ja no incrusta EmbeddedImageData a la biblioteca
 • Afegeix la capacitat de llegir fitxers incrustats de coberta
 • Implementa la lectura de l'etiqueta «rating»
 • Verifica la versió necessària de libavcode, libavformat i libavutil

KGlobalAccel

 • Actualitza el fitxer XML del D-Bus per usar «Out*» per assenyalar les anotacions de tipus Qt

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_jp_* - afegeix metainformació que mancava
 • Actualitza els festius japonesos (en japonès i anglès) (error 365241)
 • holidays/plan2/holiday_th_en-gb - actualitzat per Tailàndia (anglès UK) per al 2018 (error 393770)
 • Afegeix els festius de Veneçuela (espanyol) (error 334305)

KI18n

 • Al fitxer de macros del CMake usa CMAKE_CURRENT_LIST_DIR conseqüentment en lloc d'un ús barrejat amb KF5I18n_DIR
 • KF5I18NMacros: No instal·la un directori buit quan no existeix cap fitxer «po»

KIconThemes

 • Permet triar fitxers «.ico» al seleccionador de fitxers d'icones personalitzades (error 233201)
 • Permet «Icon Scale» a partir de l'especificació 0.13 de noms d'icones (error 365941)

KIO

 • Usa el nou mètode «fastInsert» a tots els llocs que sigui d'aplicació
 • Restaura la compatibilitat d'UDSEntry::insert, afegint un mètode «fastInsert»
 • Adapta KLineEdit::setClearButtonShown -> QLineEdit::setClearButtonEnabled
 • Actualitza el fitxer XML del D-Bus per usar «Out*» per assenyalar les anotacions de tipus Qt
 • Elimina la definició QT duplicada de KDEFrameworkCompilerSettings
 • Usa una icona d'emblema correcta pels fitxers i carpetes de només lectura (error 360980)
 • Fa possible una altre vegada anar a l'arrel, a l'estri de fitxers
 • [Diàleg de propietats] Millora diverses cadenes relacionades amb permisos (error 96714)
 • [KIO] Afegeix la implementació de XDG_TEMPLATES_DIR a KNewFileMenu (error 191632)
 • Actualitza el «docbook» de la paperera a la 5.48
 • [Diàleg de propietats] Fa seleccionables tots els valors de camps a la pestanya general (error 105692)
 • Elimina l'entrada no usada X-KDE-DBus-ModuleName de les metadades dels connectors «kded»
 • Activa la comparació de KFileItems per URL
 • [KFileItem] Comprova la majoria d'URL locals per si són compartits
 • Esmena una regressió en enganxar dades binàries des del porta-retalls

Kirigami

 • Color més coherent en passar per sobre el ratolí
 • No obre el submenú per accions sense fills
 • Refactoritza el concepte de barra d'eines global (error 395455)
 • Gestiona la propietat activada de models senzills
 • Presenta ActionToolbar
 • Esmena l'estirament per refrescar
 • Elimina els documents «doxygen» de la classe interna
 • No enllaça contra Qt5::DBus quan està definit DISABLE_DBUS
 • Sense marge extra per «overlaysheets» a la superposició
 • Esmena el menú per a les Qt 5.9
 • Verifica també la propietat de visibilitat de l'acció
 • Millor aspecte/alineació en el mode compacte
 • No explora els connectors en cada creació de «platformTheme»
 • Elimina el paràmetre «personalitzat»
 • Afegeix reiniciadors per a tots els colors personalitzats
 • Adapta l'acoloriment del «toolbutton» al «colorSet» personalitzat
 • Presenta el conjunt de colors personalitzats
 • «buddyFor» escrivible a les etiquetes de posició pel que fa a subelements
 • En usar un color de fons diferent, usa el «highlightedText» com a color de text

KNewStuff

 • [KMoreTools] Activa la instal·lació d'eines via URL d'Appstream
 • Elimina el pedaç de l'apuntador «d» a KNS::Engine

KService

 • Elimina la clau no usada X-KDE-DBus-ModuleName de les metadades del servei de proves

KTextEditor

 • Guarda «updateConfig» per a barres d'estat desactivades
 • Afegeix un menú contextual a la barra d'estat per commutar la visualització del comptador de total línies/paraules
 • Implementa la visualització del total de línies al Kate (error 387362)
 • Fa que els botons dels menús orientables de la barra d'eines mostrin els seus menús amb un clic normal en lloc d'un clic i mantenir (error 353747)
 • CVE-2018-10361: Escalada de privilegis
 • Esmenar l'amplada del cursor (error 391518)

KWayland

 • [servidor] Envia un esdeveniment de marc en lloc d'una purga en moure un apuntador relatiu (error 395815)
 • Esmena la prova de missatge emergent a XDGV6
 • Esmena un error estúpid de copiar i enganxar al client de XDGShellV6
 • No cancel·la la selecció antiga del porta-retalls si és la mateixa que la nova (error 395366)
 • Respecta BUILD_TESTING
 • Esmena diversos problemes d'ortografia suggerits per la nova eina «linter»
 • Afegeix el fitxer «arclint» al «kwayland»
 • Esmena «@since» per ometre la commutació d'API

KWidgetsAddons

 • [KMessageWidget] Actualitza el full d'estil quan canvia la paleta
 • Actualitza les «kcharselect-data» a Unicode 11.0
 • [KCharSelect] Adapta «generate-datafile.py» al Python 3
 • [KCharSelect] Prepara les traduccions per a l'actualització de l'Unicode 11.0

ModemManagerQt

 • Implementa el funcionament de les interfícies Voice i Call
 • No defineix regles personalitzades de filtre de domini

Icones de l'Oxygen

 • Mostra una icona per als fitxers ocults al Dolphin (error 395963)

Frameworks del Plasma

 • FrameSvg: Actualitza el marc de màscara si ha canviat el camí a la imatge
 • FrameSvg: No elimina els marcs compartits de màscara
 • FrameSvg: Simplifica «updateSizes»
 • Icona pel Keyboard Indicator T9050
 • Esmena el color de la icona «media»
 • FrameSvg: Torna a crear la memòria cau de «maskFrame» ha canviat «enabledBorders» (error 391659)
 • FrameSvg: Dibuixa les cantonades només si s'han activat les vores en ambdues direccions
 • Ensenya a ContainmentInterface::processMimeData com gestionar les caigudes del gestor de tasques
 • FrameSVG: Suprimeix verificacions redundants
 • FrameSVG: Esmena la inclusió QObject
 • Usa QDateTime per la interfície amb el QML (error 394423)

Purpose

 • Afegeix l'acció Comparteix al menú contextual del Dolphin
 • Reinicia adequadament els connectors
 • Filtra els connectors duplicats

QQC2StyleBridge

 • No hi ha valors de píxels a «checkindicator»
 • Usa RadioIndicator per a tot
 • No sobreposar els missatges emergents
 • A les Qt<5.11 s'ignora completament el control de la paleta
 • Fons del botó d'àncora

Solid

 • Esmena l'etiqueta de dispositiu amb una mida desconeguda

Ressaltat de la sintaxi

 • Esmena dels comentaris del Java
 • Ressalta els fitxers Gradle també amb la sintaxi del Groovy
 • CMake: Esmena el ressaltat després de cadenes amb un únic símbol @
 • CoffeeScript: afegeix l'extensió «.cson»
 • Rust: afegeix paraules clau i altres, esmena els identificadors, i altres millores/esmenes
 • Awk: esmena l'expressió regular a una funció i actualitza la sintaxi pel «gawk»
 • Pony: esmena l'escapada d'una cometa única i un possible bucle infinit amb #
 • Actualitza la sintaxi del CMake per a la propera publicació 3.12

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.48.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.48.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.48.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.48.0 requereixen les Qt 5.8.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global