KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.45.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 april 2018. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.45.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Stel inhoudstype expliciet in op formuliergegevens

Baloo

 • Vereenvoudig term-operator && en ||
 • Document-ID niet ophalen voor overgeslagen resultaatitems
 • Ophalen van mtime niet herhaaldelijk ophalen uit database bij sorteren
 • Sanitizer van database niet standaard exporteren
 • baloodb: experimenteel bericht toevoegen
 • baloodb CLI-hulpmiddel introduceren
 • Klasse sanitizer introduceren
 • [FileIndexerConfig] bevolken van mappen vertragen tot echte gebruikt
 • src/kioslaves/search/CMakeLists.txt - koppeling naar Qt5Network met volgen van wijzigingento kio
 • balooctl: checkDb zou ook de laatst bekende url voor de documentId moeten verifiëren
 • balooctl monitor: hervat om te wachten op service

Breeze pictogrammen

 • window-pin pictogram toevoegen (bug 385170)
 • 64 px pictogram voor elisa hernoemen
 • 32px pictogrammen voor afspeellijst shuffle en herhalen wijzigen
 • Ontbrekende pictogrammen voor inline meldingen (bug 392391)
 • Nieuw pictogram voor muziekspeler Elisa
 • Pictogrammen voor mediastatus toevoegen
 • Frame verwijderen rondom pictogrammen voor media-acties
 • media-playlist-append en afspeelpictogrammen toevoegen
 • view-media-album-cover voor babe toevoegen

Extra CMake-modules

 • Gebruikmaken van upstream CMake infrastructuur om de compiler toolchain te detecteren
 • API dox: enige "code-block" regels om lege regels voor/na te hebben repareren
 • ECMSetupQtPluginMacroNames toevoegen
 • androiddeployqt leveren met alle prefix-paden
 • De "stdcpp-path" in het json-bestand invoegen
 • Symlinks in QML importpaden oplossen
 • QML-importpaden leveren aan androiddeployqt

Frameworkintegratie

 • kpackage-install-handlers/kns/CMakeLists.txt - koppelen aan Qt::Xml wijzigingen volgend in knewstuff

KActivitiesStats

 • Neem niet aan dat SQLite werkt en beëindig niet bij fouten

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Zoek eerst naar qhelpgenerator-qt5 voor generatie van help

KArchive

 • karchive, kzip: probeer dubbele bestanden een beetje netter te behandelen
 • nullptr gebruiken voor doorgeven van een null-pointer naar crc32

KCMUtils

 • Maak het mogelijk om een configuratiemodule voor een plug-in programmatisch aan te vragen
 • X-KDE-ServiceTypes in plaats van ServiceTypes consistent gebruiken
 • X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms aan KCModule definitie van servicetype toevoegen

KCoreAddons

 • KTextToHTML: terugkeren wanneer url leeg is
 • m_inotify_wd_to_entry opschonen alvorens Entry pointers ongeldig te maken (bug 390214)

KDeclarative

 • QQmlEngine slechts een keer in QmlObject opzetten

KDED

 • X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms aan KDEDModule servicetypedefinitie toevoegen

KDocTools

 • Entities voor Elisa, Markdown, KParts, DOT, SVG aan general.entities toevoegen
 • customization/ru: vertaling van underCCBYSA4.docbook en underFDL.docbook repareren
 • Dubbele lgpl-notice/gpl-notice/fdl-notice repareren
 • customization/ru: fdl-notice.docbook vertalen
 • spelling van kwave wijzigen gevraagd door de onderhouder

KFileMetaData

 • taglibextractor: opnieuw maken voor betere leesbaarheid

KGlobalAccel

 • Niet toekennen indien onjuist uit dbus gebruikt (bug 389375)

KHolidays

 • holidays/plan2/holiday_in_en-gb - vakantiebestand voor India bijwerken (bug 392503)
 • Dit pakket moest niet bijgewerkt worden. Misschien een probleem met script
 • Vakantiebestanden voor Duitsland bewerkt (bug 373686)
 • README.md indelen zoals de hulpmiddelen verwachten (met een sectie Introductie)

KHTML

 • vragen om een leeg protocol vermijden

KI18n

 • Ga na dat ki18n zijn eigen vertalingen kan bouwen
 • PythonInterp.cmake in KF5I18NMacros niet aanroepen
 • Het mogelijk maken om po-bestanden parallel te genereren
 • Een constructor voor KLocalizedStringPrivate aanmaken

KIconThemes

 • KIconEngine commentaar accuraat laten exporteren
 • Een asan runtimefout vermijden

KInit

 • Hebben van tijdelijke autorisatie van IdleSlave verwijderen

KIO

 • Verzekeren dat het model is ingesteld wanneer resetResizing wordt aangeroepen
 • pwd.h is niet aanwezig op windows
 • Items Recent deze maand opgeslagen en Recent laatste maand opgeslagen standaard verwijderen
 • KIO bouwen voor Android
 • Installatie van bestand met kauth helper en policy-bestand tijdelijk uitschakelen
 • Behandel vraag om bevstiging van beveiligde bewerking in SlaveBase in plaats van in KIO::Job
 • Consistentie van "Openen met" verbeteren door altijd bovenste app inline te tonen
 • Crash repareren wanneer apparaat lezen gereed uitstuurt nadat job is beëindigd
 • Geselecteerde items accentueren bij tonen van bovenliggende map uit de dialoog openen/opslaan (bug 392330)
 • Verborgen bestanden in NTFS ondersteunen
 • X-KDE-ServiceTypes in plaats van ServiceTypes consistent gebruiken
 • Toekenning repareren in concatPaths bij plakken van een volledig pad in regelbewerking van KFileWidget's
 • [KPropertiesDialog] Controlesom tabblad ondersteunen voor elk lokaal pad (bug 392100)
 • [KFilePlacesView] aanroep van KDiskFreeSpaceInfo onlleen indien noodzakelijk
 • FileUndoManager: niet-bestaande lokale bestanden niet verwijderen
 • [KProtocolInfoFactory] cache niet wissen als het net is gebouwd
 • Probeer ook geen pictogram te zoeken voor een relatieve URL (bijv. '~')
 • Juiste item-URL gebruiken voor Nieuw contextmenu aanmaken (bug 387387)
 • Meer gevallen van onjuiste parameter naar findProtocol repareren
 • KUrlCompletion: vroege terugkeer als de URL ongeldig is zoals ":/"
 • Geen pictogram voor een lege url proberen te vinden

Kirigami

 • Grotere pictogrammen in mobiele modus
 • Een inhoudsgrootte afdwingen in het item voor achtergrondstijl
 • InlineMessage type en Gallery app voorbeeldpagina toevoegen
 • betere heuristics selectieve kleuring
 • laden van lokale svgs echt laten werken
 • methode van laden van het android pictogram ook ondersteunen
 • een kleuringsstrategie gelijkend op de voormalige verschillende stijlen gebruiken
 • [Card] eigen "findIndex" implementatie gebruiken
 • netwerkoverdrachten afbreken als we het pictogram wijzigen tijdens actief zijn
 • eerste prototype voor hergebruik van een gedelegeerde
 • Clients van OverlaySheet toestaan om de ingebouwde knop voor sluiten weg te laten
 • Componenten voor Cards
 • Actieknopgrootte repareren
 • Laat passiveNotifications langer bestaan, zodat gebruikers ze echt kunnen lezen
 • Ongebruikte QQC1 afhankelijkheid verwijderen
 • ToolbarApplicationHeader-indeling
 • Mogelijk maken om de titel te tonen ondanks het hebben van ctx-acties

KNewStuff

 • Echt stemmen bij klikken op sterren in de lijstweergave (bug 391112)

KPackage-framework

 • De FreeBSD build proberen te repareren
 • Qt5::rcc gebruiken in plaats van zoeken naar het uitvoerbare programma
 • NO_DEFAULT_PATH gebruiken om er zeker van te zijn dat het juiste commando wordt opgepakt
 • Ook zoeken naar rcc uitvoerbare programma's met voorvoegsel
 • component instellen voor juiste qrc generatie
 • De binaire rcc-pakketgeneratie repareren
 • Het rcc-bestand elke keer, bij installeren, genereren
 • In org.kde. componenten een doneer-URL invoegen
 • kpackage_install_package markeren als niet verouderd voor plasma_install_package

KPeople

 • PersonData::phoneNumber kenbaar maken aan QML

Kross

 • Niet nodig om kdoctools als vereist te hebben

KService

 • API dox: X-KDE-ServiceTypes consistent gebruiken in plaats van ServiceTypes

KTextEditor

 • Het mogelijk maken voor KTextEditor om te bouwen op Android NDK's gcc 4.9
 • Asan runtime-fout vermijden: shift-exponent -1 is negatief
 • optimaliseren van TextLineData::attribute
 • attribute() niet tweemaal berekenen
 • Reparatie terugdraaien: weergave springt bij schuiven verder dan het eind van het document is ingeschakeld (bug 391838)
 • de klembordgeschiedenis niet vervuilen met duplicaten

KWayland

 • Interface voor toegang op afstand tot KWayland toevoegen
 • [server] ondersteuning toevoegen voor de frame semantiek van Pointer versie 5 (bug 389189)

KWidgetsAddons

 • KColorButtonTest: tedoen-code verwijderen
 • ktooltipwidget: marges aftrekken van beschikbare grootte
 • [KAcceleratorManager] Alleen iconText() instellen indien echt gewijzigd (bug 391002)
 • ktooltipwidget: weergeven buiten het scherm voorkomen
 • KCapacityBar: QStyle::State_Horizontal status instellen
 • Synchroniseren met KColorScheme wijzigingen
 • ktooltipwidget: positionering van tekstballon repareren (bug 388583)

KWindowSystem

 • "SkipSwitcher" toevoegen aan API
 • [xcb] implementatie van _NET_WM_FULLSCREEN_MONITORS repareren (bug 391960)
 • Plasmashell bevroren tijd verminderen

ModemManagerQt

 • cmake: libnm-util niet aangeven als gevonden wanneer ModemManager is gevonden

NetworkManagerQt

 • De include-mappen van NetworkManager exporteren
 • Start met vereisen van NM 1.0.0
 • device: StateChangeReason en MeteredStatus als Q_ENUMs definiëren
 • Conversie van AccessPoint vlaggen naar mogelijkheden repareren

Plasma Framework

 • Achtergrondsjablonen: achtergrondkleur instellen om contrast te verzekeren met inhoud voorbeeldtekst
 • Sjabloon voor Plasma bureaubladachtergrond met QML extensie toevoegen
 • [ToolTipArea] "aboutToShow" signaal toevoegen
 • windowthumbnail: gamma gecorrigeerde schaling gebruiken
 • windowthumbnail: mipmap textuur filtering gebruiken (bug 390457)
 • Ongebruikte X-Plasma-RemoteLocation items verwijderen
 • Slablonen: ongebruikte X-Plasma-DefaultSize uit applet metagegevens laten vallen
 • X-KDE-ServiceTypes in plaats van ServiceTypes consistent gebruiken
 • Slablonen: ongebruikte X-Plasma-Requires-* items uit applet metagegevens laten vallen
 • ankers van item in een indeling verwijderen
 • Plasmashell bevroren tijd verminderen
 • alleen nadat het containment uiReadyChanged uitgeeft vooraf laden
 • breken van keuzelijst repareren (bug 392026)
 • Tekstschalen met niet-integer schaalfactoren wanneer PLASMA_USE_QT_SCALING=1 is ingesteld repareren (bug 356446)
 • nieuwe pictogrammen voor verbroken/uitgeschakelde apparaten
 • [Dialog] instellen van outputOnly voor NoBackground dialoog toestaan
 • [ToolTip] bestandsnaam in KDirWatch behandelaar controleren
 • Waarschuwing over verouderd uit kpackage_install_package voor nu uitschakelen
 • [Breeze Plasma Theme] currentColorFix.sh toepassen bij gewijzigde mediapictogrammen
 • [Breeze Plasma Theme] mediastatuspictogrammen met cirkels toevoegen
 • Frames rond mediaknoppen verwijderen
 • [Window Thumbnail] gebruik van atlas-textuur toestaan
 • [Dialog] nu verouderde aanroepen van KWindowSystem::setState verwijderen
 • Atlas texturen in FadingNode ondersteunen
 • FadingMaterial fragment met kernprofiel repareren

QQC2StyleBridge

 • rendering repareren indien uitgeschakeld
 • betere opmaak
 • experimentele ondersteuning voor auto mnemonics
 • Zorg er voor dat er rekening wordt gehouden met de grootte van het element bij het stijlen
 • Lettertype-rendering voor niet-HiDPI en schaalfactoren met gehele getallen repareren (bug 391780)
 • pictogramkleuren met kleursets repareren
 • pictogramkleuren in hulpmiddelknoppen repareren

Solid

 • Solid kan nu zoeken naar batterijen in bijv. draadloze spelpads en joysticks
 • Recent geïntroduceerde UP-enums gebruiken
 • gaming_input apparaten en anderen aan Batterij toevoegen
 • Batterij-apparaten Enum worden toegevoegd
 • [UDevManager] ook expliciet zoeken naar camera's
 • [UDevManager] Al filteren op subsysteem alvorens te zoeken (bug 391738)

Sonnet

 • De standaard client niet opleggen, kies er een die de gevraagde taal ondersteunt.
 • Vervangende tekenreeksen in de lijst met suggesties meenemen
 • NSSpellCheckerDict::addPersonal() implementeren
 • NSSpellCheckerDict::suggest() geeft een lijst met suggesties terug
 • NSSpellChecker taal initialiseren in NSSpellCheckerDict ctor
 • NSSpellChecker log-categorie implementeren
 • NSSpellChecker vereist AppKit
 • NSSpellCheckerClient::reliability() uit de regel verplaatsen
 • het Mac-platformtoken met voorkeur gebruiken
 • Juiste map gebruiken om trigrams op te zoeken in windows bouwmap

Accentuering van syntaxis

 • Mogelijk maken om het project volledig te bouwen bij crosscompiling
 • CMake syntaxisgenerator opnieuw ontworpen
 • Optimaliseer accentuering Bash, Cisco, Clipper, Coffee, Gap, Haml, Haskell
 • Syntaxisaccentuering voor MIB-bestanden toevoegen

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.45.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.45 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.45.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.45.0 vereist Qt 5.8.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen