KDE • Community • Announcements
ДОПОМОГТИ (Чому?)
paypal

Випуск набору бібліотек KDE Frameworks 5.39.0

Також перекладено такими мовами:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 жовтня 2017 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.39.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти у оголошенні щодо випуску Frameworks 5.0.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у цій версії

Baloo

 • Реалізовано встановлення відповідності за дійсними типами MIME, а не за, наприклад, записом «raw CD image» (виправлено ваду 364884)
 • Реалізовано вилучення pf.path() з контейнера, доки посилання на нього не буде пошкоджено it.remove()
 • Виправлено опис протоколу допоміжного засобу KIO для міток
 • Реалізовано обробку файлів markdown як документів

Піктограми Breeze

 • Додано піктограму overflow-menu (виправлено ваду 385171)

Додаткові модулі CMake

 • Виправлено збирання прив'язок до python після внеску 7af93dd23873d0b9cdbac192949e7e5114940aa6

Інтеграція бібліотек

 • Відновлено відповідність між KStandardGuiItem::discard і QDialogButtonBox::Discard

KActivitiesStats

 • Встановлено нульове типове значення для обмежень запитів
 • Додано можливість вмикання засобу тестування моделей

KCMUtils

 • KCMultiDialog зроблено придатним до гортання (виправлено ваду 354227)

KConfig

 • Визнано застарілим KStandardShortcut::SaveOptions

KConfigWidgets

 • Визнано застарілими KStandardAction::PasteText і KPasteTextAction

KCoreAddons

 • desktoptojson: поліпшено евристику виявлення типів застарілих служб (виправлено ваду 384037)

KDeclarative

 • Умови ліцензування змінено на LGPL2.1+
 • Додано метод openService() до KRunProxy

KFileMetaData

 • Уснунено аварійне завершення роботи під час знищення декількох екземплярів ExtractorCollection

KGlobalAccel

 • Скасовано внесок «KGlobalAccel: портовано на новий метод KKeyServer symXModXToKeyQt для виправлення проблем із клавішами на цифровій панелі» (виправлено ваду 384597)

KIconThemes

 • Додано метод для скидання нетипової палітри
 • Реалізовано використання qApp->palette(), якщо не встановлено нетипового значення
 • Реалізовано отримання належного обсягу пам'яті для буфера
 • Уможливлено встановлення нетипової палітри замість colorSets
 • Реалізовано доступ до colorset для stylesheet

KInit

 • Windows: усунено помилку «klauncher uses absolute compile time install path for finding kioslave.exe»

KIO

 • kioexec: реалізовано відновлення стеження за файлом після завершення його копіювання (виправлено ваду 384500)
 • KFileItemDelegate: реалізовано резервування місця для піктограм за будь-яких умов (виправлено ваду 372207)

Kirigami

 • Усунено створення екземплярів файла Theme у BasicTheme
 • Додано нову кнопку «Вперед»
 • Зменшено контрастність тла смужки гортання аркуша
 • Реалізовано надійніші способи вставлення та вилучення з переповненого меню
 • Реалізовано кращу обробку для показу піктограми контексту
 • Реалізовано точніше розташовування у центрі кнопки дії
 • Реалізовано використання розмірів піктограм для кнопок дій
 • Реалізовано ідеальні розміри у пікселях для піктограм стільниці
 • Реалізовано використання вибраного ефекту для імітації піктограми елемента керування
 • Виправлено колір елементів керування
 • Реалізовано кращий колір для кнопки основної дії
 • Виправлено контекстне меню для стилю стільниці
 • Поліпшено меню «Інше» для панелі інструментів
 • Реалізовано належне меню для контекстного меню проміжних сторінок
 • Додано текстове поле, яке має викликати панель клавіш
 • Усунено аварійне завершення роботи, якщо запущено із стилями, яких не існує
 • Реалізовано концепцію ColorSet у Theme
 • Спрощено керування коліщатком (виправлено ваду 384704)
 • Новий приклад програми із основними файлами QML для робочої станції або мобільного пристрою
 • Забезпечено чинність currentIndex
 • Реалізовано створення метаданих appstream для програми-галереї
 • Реалізовано пошук QtGraphicalEffects, щоб пакувальники про нього не забували
 • Усунено включення керування над нижньою декорацією (виправлено ваду 384913)
 • Реалізовано світліше розфарбовування, якщо listview не має activeFocus
 • Додано певну підтримку компонувань для мов із записом справа ліворуч
 • Реалізовано вимикання скорочень, якщо вимкнено дію
 • Реалізовано створення усієї структури додатка у каталозі збирання
 • Виправлено доступність для основної сторінки галереї
 • Якщо Плазма недоступна, то недоступним є і KF5Plasma. Має виправити помилку під час неперервної інтеграції.

KNewStuff

 • Реалізовано вимогу щодо Kirigami 2.1 замість 1.0 для KNewStuffQuick
 • Реалізовано належне створення KPixmapSequence
 • Усунено скарги на пропущений файл knsregistry до того, як він пригодиться

Набір бібліотек KPackage

 • kpackage: реалізовано пакування копії servicetypes/kpackage-generic.desktop
 • kpackagetool: реалізовано пакування копії servicetypes/kpackage-generic.desktop

KParts

 • Шаблон KPartsApp: виправлено місце для встановлення файла desktop компонента kpart

KTextEditor

 • Реалізовано ігнорування типової позначки на рамці піктограм на користь єдиної придатної до вибору позначки
 • Реалізовано використання QActionGroup для вибору режиму введення
 • Виправлено пропущену панель перевірки правопису (виправлено ваду 359682)
 • Виправлено резервне значення «чорний квадрат» для unicode > 255 символів (виправлено ваду 385336)
 • Виправлено візуалізацію для кінцевих пробілів у рядка із записом справа ліворуч

KWayland

 • Реалізовано надсилання sendApplied / sendFailed OutputConfig до належного ресурсу
 • Усунено аварійне завершення, якщо клієнт (належним чином) використовує вилучений засіб керування загальною контрастністю
 • Реалізовано підтримку XDG v6

KWidgetsAddons

 • KAcceleratorManager: реалізовано встановлення тексту для піктограм дій для вилучення ієрогліфічних позначок (виправлено ваду 377859)
 • KSqueezedTextLabel: Реалізовано стискання тексту при зміні відступів або полів
 • Реалізовано використання піктограми edit-delete для дії з відкидання зі знищенням (виправлено ваду 385158)
 • Виправлено ваду 306944 — використання коліщатка миші для збільшення або зменшення значень дат
 • KMessageBox: реалізовано використання піктограми зі знаком питання для діалогових вікон із питаннями
 • KSqueezedTextLabel: реалізовано враховування відступів, полів та ширини рамки

KXMLGUI

 • Виправлено цикл повторного малювання KToolBar (виправлено ваду 377859)

Бібліотеки Plasma

 • Виправлено org.kde.plasma.calendar, якщо використовується Qt 5.10
 • [FrameSvgItem] Реалізовано належний ітеративний обхід дочірніх вузлів
 • [Інтерфейс контейнера] Усунено додавання дій контейнера до дій аплету на стільниці
 • Додано новий компонент для «сірих» міток у делегуванні записів
 • Виправлено FrameSVGItem у режимі використання програмної обробки зображень
 • Уснунено анімацію IconItem у програмному режимі
 • [FrameSvg] Реалізовано використання з'єднання у новому стилі
 • Реалізовано можливість встановлення для долученої області кольорів скасовування успадкування
 • Додано додатковий візуальний індикатор для фокусування поля для позначки за допомогою клавіатури
 • Усунено повторне створення порожнього растрового зображення
 • Реалізовано передавання запису до rootObject(), оскільки він тепер є одноелементним (виправлено ваду 384776)
 • Усунено повторення назв вкладок у списку
 • Уснунено прийняття активного фокусування для вкладки
 • Зареєстровано модифікацію 1 для QQuickItem
 • [Компоненти Плазми 3] Виправлено запис справа ліворуч у деяких віджетах
 • Виправлено некоректний ідентифікатор у viewitem
 • Оновлено піктограму поштового сповіщення з метою досягнути кращої контрастності (виправлено ваду 365297)

qqc2-desktop-style

New module: QtQuickControls 2 style that uses QWidget's QStyle for painting This makes it possible to achieve an higher deree of consistency between QWidget-based and QML-based apps.

Solid

 • [solid/fstab] Додано підтримку параметрів стилю x-gvfs у fstab
 • [solid/fstab] Властивості vendor і product помінялися місцями, уможливлено переклад описів

Підсвічування синтаксису

 • Виправлено некоректні посилання на itemData у 57 файлах підсвічування
 • Додано підтримку нетипових шляхів пошуку визначень синтаксису та тем для окремих програм
 • AppArmor: виправлено правила DBus
 • Засіб індексування підсвічування: вилучено перевірки для меншого циклу while
 • ContextChecker: реалізовано підтримку перемикання контексту «!» та fallthroughContext
 • Засіб індексування підсвічування: реалізовано перевірку наявності назв контексту для посилань
 • Змінено умови ліцензування файлів підсвічування qmake на MIT
 • Підвищено пріоритетність підсвічування qmake над підсвічуванням Prolog для файлів .pro (виправлено ваду 383349)
 • Реалізовано підтримку макросів «@» closure із дужками
 • Додано підсвічування синтаксичних конструкцій для профілів AppArmor
 • Засіб індексування підсвічування: реалізовано перехоплення некоректних діапазонів a-Z/A-z у формальних виразах
 • Виправлено помилкове використання великих літер у діапазонах формальних виразів
 • Додано пропущені еталонні файли для тестування
 • До бази даних підсвічування синтаксичних конструкцій додано підтримку файлів Intel HEX
 • Вимкнено перевірку правопису для рядків у скриптах Sieve

ThreadWeaver

 • Виправлено витік пам’яті

Відомості щодо безпеки

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Встановлення бінарних пакунків

У Linux рекомендованим шляхом встановлення KDE Frameworks є пакунки вашого улюбленого дистрибутива. Настанови щодо встановлення бінарних пакунків.

Збирання з початкових кодів

Повні початкові коди KDE Frameworks 5.39.0 можна безкоштовно отримати. Настанови щодо збирання і встановлення програмного забезпечення KDE Frameworks 5.39.0 можна знайти на інформаційній сторінці KDE Frameworks 5.39.0.

Бібліотеки також можна зібрати з початкових кодів за допомогою базової системи команд cmake .; make; make install. Цей спосіб є найпростішим, якщо вам потрібні лише окремі бібліотеки шару 1. Зацікавленим в удосконаленні бібліотек та стеженні за розробкою загального набору варто скористатися скриптом kdesrc-build. Для роботи Frameworks 5.39.0 потрібна версія Qt 5.7.

Із докладним списком усіх бібліотек Frameworks та інших сторонніх бібліотек Qt можна ознайомитися на сайті inqlude.org, загальному архіві бібліотек Qt. З повним списком документації з програмного інтерфейсу можна ознайомитися на api.kde.org.

Участь

Усі, хто цікавиться поступом розробки та хоче зробити внесок до розробки Frameworks, можуть стежити за нею у сховищах коду git, брати участь у обговореннях у списку листування розробників KDE Frameworks та надсилати латки за допомогою системи резензування. З правилами, поточним станом проєкту та планами можна ознайомитися за допомогою вікі Frameworks. Обговорення у режимі реального часу відбуваються на каналі IRC #kde-devel сервера freenode.net.

Обговорити цей випуск та поділитися ідеями можна у розділі коментарів до статті з новиною.

Підтримка KDE

KDE — спільнота з розробки вільного програмного забезпечення, яка розвивається лише завдяки допомозі багатьох добровольців, які працюють у вільний від інших занять час. KDE завжди шукає нових учасників, які можуть допомогти розробці, виправленні і сповіщенні про вади, створенні документації, перекладі, просуванні, фінансуванні тощо. Будь-який внесок буде з вдячністю сприйнято спільнотою. Будь ласка, ознайомтеся зі сторінкою підтримки KDE, щоб дізнатися більше, або станьте спонсором KDE e.V. за допомогою нашої ініціативи Join the Game.

Про KDE

KDE є міжнародною технологічною командою, яка створює вільне програмне забезпечення для звичайних і портативних комп’ютерів. Серед продуктів KDE сучасна стільнична система для платформ Linux і UNIX, повноцінні офісний комплекс програм і комплекс програм для групової роботи та сотень програм у багатьох категоріях, зокрема інтернет- і веб-програм, мультимедійних, розважальних, освітніх програм та програм для роботи з графікою і розробки програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення KDE перекладено більш, ніж 60 мовами, його створено з врахуванням простоти у користуванні і сучасних принципів доступності. Повноцінними програмами KDE можна користуватися у Linux, BSD, Solaris, Windows і Mac OS X.


Зауваження щодо товарних знаків. KDE® і логотип K Desktop Environment® є зареєстрованими торговими марками KDE e.V. Linux є зареєстрованою торговою маркою Linus Torvalds (Лінуса Торвальдса). UNIX є зареєстрованою торговою маркою The Open Group у США та інших країнах. Всі згадані у цьому оголошенні щодо випуску торгові марки і авторські права належать їх законним власникам.


Контакти для преси

Щоб дізнатися більше, надішліть нам повідомлення електронною поштою:
press@kde.org

Загальні навігаційні посилання