KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.39.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14:e oktober, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.39.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Matcha bara riktiga Mime-typer, inte exempelvis "raw CD image" (fel 364884)
 • Ta bort pf.path() från omgivning innan referensen strulades till av det.remove()
 • Rätta protokollbeskrivning för I/O-slaven tags
 • Anse att markdown-filer är dokument

Breeze-ikoner

 • Lägg till ikon för menyöverflöde (fel 385171)

Extra CMake-moduler

 • Rätta kompilering av Python-bindningar efter 7af93dd23873d0b9cdbac192949e7e5114940aa6

Integrering med ramverk

 • Gör så att KStandardGuiItem::discard motsvarar QDialogButtonBox::Discard

KActivitiesStats

 • Ändra standardgränsen för frågor till noll
 • Lägg till alternativ för att aktivera modelltestare

KCMUtils

 • Gör KCMultiDialog rullningsbar (fel 354227)

KConfig

 • Avråd från användning av KStandardShortcut::SaveOptions

KConfigWidgets

 • Avråd från användning av KStandardAction::PasteText och KPasteTextAction

KCoreAddons

 • desktoptojson: Förbättra heuristik för detektering av föråldrade tjänstetyper (bug 384037)

KDeclarative

 • Licensera om till LGPL2.1+
 • Tillägg av metoden openService() i KRunProxy

KFileMetaData

 • Rätta krasch när mer än en instans av ExtractorCollection förstörs

KGlobalAccel

 • Återställ "KGlobalAccel: Konvertera till nya metoden symXModXToKeyQt i KKeyServer, för att rätta numeriska tangenter (fel 183458)" (fel 384597)

KIconThemes

 • Lägg till en metod för att nollställa egen palett
 • Använd qApp->palette() när ingen egen är inställd
 • Allokera riktig buffertstorlek
 • Tillåt att en egen palett ställs in istället för colorSets
 • Exponera stilmallens colorset

KInit

 • Windows: Rätta 'klauncher använder absolut installationssökväg vid kompileringstillfälle för att hitta kioslave.exe'

KIO

 • kioexec: Bevaka filen när dess kopiering är färdig (fel 384500)
 • KFileItemDelegate: Reservera alltid utrymme för ikoner (fel 372207)

Kirigami

 • Instansiera inte temafil i BasicTheme
 • Lägg till en ny framåtknapp
 • Mindre kontrast för arkets rullningsbakgrund
 • Tillförlitligare infoga och ta bort från menyöverflöde
 • Bättre återgivning av sammanhangsikon
 • Centrera åtgärdsknappen noggrannare
 • Använd ikonstorlekar för åtgärdsknappar
 • Bildpunktsperfekta ikonstorlekar på skrivbordet
 • Markerad effekt för falsk greppikon
 • Rätta färg på grepp
 • Bättre färg för huvudåtgärdsknappen
 • Rätta sammanhangsberoende meny för skrivbordsstil
 • Bättre "mer"-meny för verktygsraden
 • En riktig meny för mellanliggande sidors sammanhangsberoende meny
 • Lägg till ett textfält som ska visa ett numeriskt tangentbord
 • Krascha inte när startad med icke-existerande stilar
 • Färgmängdskoncept i tema
 • Förenkla hjulhantering (fel 384704)
 • Nytt exempelprogram med QML-huvudfiler för skrivbord och mobil
 • Säkerställ att currentIndex är giltig
 • Skapa appstream-metadata för galleriprogrammet
 • Sök efter QtGraphicalEffects så att paketerare inte glömmer det
 • Inkludera inte kontroll av nedre dekoration (fel 384913)
 • Ljusare färgläggning när listvy inte har något aktivt fokus
 • Visst stöd för höger till vänster-layout
 • Inaktivera genvägar när en åtgärd är inaktiverad
 • Skapa hela insticksprogramstrukturen i byggkatalogen
 • Rätta handikappstöd för galleriets huvudsida
 • Om plasma inte är tillgängligt är inte heller KF5Plasma det. Bör rätta CI-felet.

KNewStuff

 • Kräv Kirigami 2.1 istället för 1.0 för KNewStuffQuick
 • Skapa KPixmapSequence på ett riktigt sätt
 • Klaga inte om filen knsregistry inte är tillgänglig innan den är nyttig

Ramverket KPackage

 • kpackage: Skicka med en kopia av servicetypes/kpackage-generic.desktop
 • kpackagetool: Skicka med en kopia av servicetypes/kpackage-generic.desktop

KParts

 • KPartsApp-mall: Rätta installationsplats för kparts-skrivbordsfilen

KTextEditor

 • Ignorera standardmarkering i ikonkant för enstaka valbar markering
 • Använd QActionGroup för val av inmatningsläge
 • Rätta saknad stavningskontrollrad (fel 359682)
 • Rätta reservvärdet "svärta" för Unicode-tecken > 255 (fel 385336)
 • Rätta åskådliggörande av efterföljande blanktecken för höger till vänsterrader

Kwayland

 • Skicka bara OutputConfig sendApplied / sendFailed till rätt resurs
 • Krascha inte om en klient (lagligt) använder borttagen global kontrasthanterare
 • Stöd XDG v6

KWidgetsAddons

 • KAcceleratorManager: Ange ikontext för åtgärder för att ta bort CJK-markörer (fel 377859)
 • KSqueezedTextLabel: Tryck ihop text när indentering eller marginal ändras
 • Använd ikonen edit-delete för destruktiv kasseringsåtgärd (fel 385158)
 • Rätta fel 306944 - Använd mushjulet för att öka/minska datumen (fel 306944)
 • KMessageBox: Använd frågeteckenikon för frågedialogrutor
 • KSqueezedTextLabel: Respektera indentering, marginal och rambredd

KXMLGUI

 • Rätta omritningssnurra för KToolBar (fel 377859)

Plasma ramverk

 • Rätta org.kde.plasma.calendar med Qt 5.10
 • [FrameSvgItem] Iterera underliggande noder på ett riktigt sätt
 • [Containment Interface] Lägg inte till omgivningsåtgärder i miniprogramåtgärder på skrivbordet
 • Lägg till ny komponent för nedtonade beteckningar i Item Delegates
 • Rätta FrameSVGItem med programvaruåtergivning
 • Animera inte IconItem i programvaruläge
 • [FrameSvg] Använd ny variant av anslutning
 • Möjlighet att ställa in ett anslutet färgomfång att inte ärva
 • Lägg till extra visuell indikering för tangentbordsfokus av kryssruta och alternativknappar
 • Återskapa inte en noll-bildpunktsavbildning
 • Skicka objekt till rootObject() eftersom det nu är en singleton (fel 384776)
 • Lista inte fliknamn två gånger
 • Acceptera inte aktivt fokus på flik
 • Registrera version 1 av QQuickItem
 • [Plasma Components 3] Rätta höger till vänster i vissa grafiska komponenter
 • Rätta ogiltigt id i viewitem
 • Uppdatera e-postunderrättelseikon för bättre kontrast (fel 365297)

qqc2-desktop-style

New module: QtQuickControls 2 style that uses QWidget's QStyle for painting This makes it possible to achieve an higher deree of consistency between QWidget-based and QML-based apps.

Solid

 • [solid/fstab] Lägg till stöd för x-gvfs stilalternativ i fstab
 • [solid/fstab] Byt tillverkar- och produktegenskaper, tillåt i18n för beskrivning

Syntaxfärgläggning

 • Rätta ogiltiga itemData-referenser av 57 färgläggningsfiler
 • Lägg till stöd för egna sökvägar för programspecifika syntax- och temadefinitioner
 • AppArmor: Rätta D-Bus regler
 • Färgläggningsindexerare: ta bort kontroller för mindre while-snurra
 • ContextChecker: Stöd '!' kontextbyte och fallthroughContext
 • Färgläggningsindexerare: Kontrollera att refererade kontextnamn finns
 • Ändra licens för färgläggning av gmake till MIT-licens
 • Låt gmake-färgläggning vinna över Prolog för .pro-filer (fel 383349)
 • Stöd "@"-makron med parenteser i clojure
 • Lägg till syntaxfärgläggning för AppArmor-profiler
 • Färgläggningsindexerare: Fånga ogiltiga intervall med a-Z/A-z i reguljära uttryck
 • Rätta intervall med felaktiga versaler i reguljära uttryck
 • Lägg till saknade referensfiler för tester. Ser riktigt ut, tycker jag.
 • Lägg till stöd för Intel HEX-filer i databasen för syntaxfärgläggning
 • Inaktivera stavningskontroll för strängar i Sieve-skript

ThreadWeaver

 • Rätta minnesläcka

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.39.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.39.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.39.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.39.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar