KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.39.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

14 d'octubre de 2017. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.39.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Només coincideix amb els tipus MIME reals, no p. ex. «imatge RAW de CD» (error 364884)
 • Elimina «pf.path()» del contenidor abans que la referència esdevingui confusa.
 • Esmena les etiquetes de descripció dels protocols KIO-slave
 • Considera els fitxers Markdown com a documents

Icones Brisa

 • Afegeix la icona de desbordament de menú (error 385171)

Mòduls extres del CMake

 • Esmena la compilació de les vinculacions del Python després de 7af93dd23873d0b9cdbac192949e7e5114940aa6

Integració dels Frameworks

 • Fa que KStandardGuiItem::discard coincideixi amb QDialogButtonBox::Discard

KActivitiesStats

 • Canvia el límit predeterminat de consultes a zero
 • Afegeix l'opció per activar el provador de models

KCMUtils

 • Fa que KCMultiDialog sigui desplaçable (error 354227)

KConfig

 • Fa obsolet KStandardShortcut::SaveOptions

KConfigWidgets

 • Fa obsolets KStandardAction::PasteText i KPasteTextAction

KCoreAddons

 • «desktoptojson»: Millora a l'heurística de la detecció del tipus de servei antic (error 384037)

KDeclarative

 • Torna a llicenciar amb LGPL2.1+
 • Afegeix el mètode «openService()» al KRunProxy

KFileMetaData

 • Esmena una fallada quan es destrueixen una o més instàncies de l'ExtractorCollection

KGlobalAccel

 • Reverteix «KGlobalAccel: Adapta «symXModXToKeyQt» al nou mètode de KKeyServer, per solucionar les tecles del teclat numèric» (error 384597)

KIconThemes

 • Afegeix un mètode per reiniciar la paleta personalitzada
 • Usa «qApp->palette()» quan no se n'ha definit cap de personalitzada
 • Assigna la mida adequada de la memòria intermèdia
 • Permet definir una paleta personalitzada en lloc de «colorSets»
 • Exposa el conjunt de colors del full d'estil

KInit

 • Windows: Esmena «El klauncher usa un camí absolut en temps de compilació per cercar kioslave.exe»

KIO

 • kioexec: Vigila el fitxer quan ha finalitzat la còpia (error 384500)
 • KFileItemDelegate: Sempre reserva espai per a les icones (error 372207)

Kirigami

 • No instancia el fitxer Theme a BasicTheme
 • Afegeix un botó Endavant nou
 • Menys contrast del fons del full de la barra de desplaçament
 • Una inserció i eliminació més fiables des del menú de desbordament
 • Una renderització millor de la icona de context
 • Centra amb més cura el botó d'acció
 • Usa les mides de les icones per als botons d'accions
 • Mida de les icones ajustades perfectament als píxels a l'escriptori
 • Efecte seleccionat a la icona falsa de gestió
 • Esmena els colors de les manetes
 • Color millor per al botó d'acció principal
 • Esmena el menú contextual per a l'estil escriptori
 • Menú «més» millorat per la barra d'eines
 • Un menú adequat pel menú contextual de pàgines intermèdies
 • Afegeix un camp de text que hauria de fer emergir un teclat numèric
 • No falla quan es llança amb estils inexistents
 • Concepte de ColorSet a Theme
 • Simplifica la gestió de la roda (error 384704)
 • Exemple nou d'aplicació amb fitxers principals QML per a escriptori/mòbil
 • Assegura que «currentIndex» és vàlid
 • Genera les metadades «appstream» de la galeria de l'aplicació
 • Cerca QtGraphicalEffects, per tal que els empaquetadors no l'oblidin
 • No inclou el control sobre la decoració inferior (error 384913)
 • Color més clar quan la vista de llista no tingui «activeFocus»
 • Afegeix la implementació inicial per les disposicions RTL
 • Desactiva les dreceres quan una acció està desactivada
 • Crea tota l'estructura del connector en el directori de construcció
 • Esmena l'accessibilitat de la pàgina principal de la galeria
 • Si el Plasma no és disponible, el KF5Plasma tampoc ho és. Hauria de solucionar l'error de CI

KNewStuff

 • KNewStuffQuick requereix Kirigami 2.1 en lloc de 1.0
 • Crea KPixmapSequence adequadament
 • No es queixa que el fitxer «knsregistry» no estigui present abans que sigui utilitzat

Framework del KPackage

 • kpackage: Empaqueta una còpia de «servicetypes/kpackage-generic.desktop»
 • kpackagetool: Empaqueta una còpia de «servicetypes/kpackage-generic.desktop»

KParts

 • Plantilla KPartsApp: Esmena la ubicació d'instal·lació del fitxer «desktop» de la «kpart»

KTextEditor

 • Ignora la marca predeterminada a la vora de la icona com a marca seleccionable única
 • Usa QActionGroup per a la selecció del mode d'entrada
 • Esmena la barra de verificació ortogràfica que manca (error 359682)
 • Esmena el valor de reserva «foscor» pels caràcters Unicode > 255 (error 385336)
 • Esmena la visualització dels espais finals per les línies RTL

KWayland

 • Envia OutputConfig «sendApplied» / «sendFailed» només al recurs correcte
 • No falla si un client (legalment) usa un gestor de contrast global suprimit
 • Implementa XDG v6

KWidgetsAddons

 • KAcceleratorManager: Estableix el text de les icones en accions per eliminar els marcadors CJK (error 377859)
 • KSqueezedTextLabel: Comprimeix el text en canviar el sagnat o els marges
 • Usa la icona «edit-delete» per accions de descart destructives (error 385158)
 • Soluciona l'error 306944 - Usa la roda del ratolí per augmentar/disminuir les dates (error 306944)
 • KMessageBox: Usa la icona d'interrogació per les preguntes dels diàlegs
 • KSqueezedTextLabel: Respecta el sagnat, els marges i l'amplada del marc

KXMLGUI

 • Soluciona un bucle de repintat a KToolBar (error 377859)

Frameworks del Plasma

 • Esmena org.kde.plasma.calendar amb les Qt 5.10
 • [FrameSvgItem] Itera adequadament els nodes fills
 • [Containment Interface] No afegeix accions de contenidor a les accions de la miniaplicació a l'escriptori
 • Afegeix un component nou per les etiquetes en gris als «Item Delegates»
 • Esmena FrameSVGItem amb el renderitzador per programari
 • No anima IconItem en el mode de programari
 • [FrameSvg] Usa la connexió d'estil nou
 • Possibilita definir un àmbit de color annexat que no s'hereti
 • Afegeix un indicador visual extra pel focus de teclat de les caselles de selecció/opcions
 • No torna a crear un mapa de píxels nul
 • Passa un element a «rootObject()», ja que ara és un «singleton» (error 384776)
 • No llista els noms de pestanyes per duplicat
 • No accepta el focus actiu en la pestanya
 • Registra la revisió 1 pel QQuickItem
 • [Components del Plasma 3] Soluciona el RTL en diversos estris
 • Esmena una ID no vàlida a «viewitem»
 • Actualitza la icona de notificació de correu per obtenir un contrast millor (error 365297)

qqc2-desktop-style

New module: QtQuickControls 2 style that uses QWidget's QStyle for painting This makes it possible to achieve an higher deree of consistency between QWidget-based and QML-based apps.

Solid

 • [solid/fstab] Afegeix la implementació per a les opcions d'estil «x-gvfs» al «fstab»
 • [solid/fstab] Intercanvia les propietats de fabricant i producte, permetent l'«i18n» de la descripció

Ressaltat de la sintaxi

 • Esmena les referències «itemData» no vàlides de 57 fitxers de ressaltat
 • Afegeix la implementació de camins de cerca personalitzats per a la sintaxi específica d'aplicació i les definicions de tema
 • AppArmor: Esmena de regles del DBus
 • Indexador de ressaltat: Desfactoritza les comprovacions pels bucles «while» més petits
 • ContextChecker: Admet el commutador de context «!» i «fallthroughContext»
 • Indexador de ressaltat: Comprova l'existència de noms de context referenciats
 • Torna a llicenciar el ressaltat del «qmake» a la llicència MIT
 • Permet que el ressaltat del «qmake» guanyi sobre el Prolog per als fitxers .pro (error 383349)
 • Permet la macro «@» amb claudàtors del Clojure
 • Afegeix el ressaltat de sintaxi pels AppArmor Profiles
 • Indexador de ressaltat: Detecta intervals a-Z/A-z no vàlids a les «regexps»
 • Esmena d'intervals en majúscules incorrectes a les «regexps»
 • Afegeix fitxers de referència per proves que manquen, sembla correcte
 • S'ha afegit la implementació pels fitxers HEX d'Intel a la base de dades de ressaltat de sintaxi
 • Desactiva la verificació ortogràfica de cadenes als scripts del Sieve

ThreadWeaver

 • Soluciona una fuita de memòria

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.39.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.39.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.39.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.39.0 requereixen les Qt 5.7.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global