KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.38.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9:e september, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.38.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Missing in last month's announcement: KF5 includes a new framework, Kirigami, a set of QtQuick components to build user interfaces based on the KDE UX guidelines.

Baloo

 • Rätta katalogbaserad sökning

Extra CMake-moduler

 • Ställ in CMAKE_*_OUTPUT_5.38 för att köra tester utan att installera
 • Inkludera en modul för att hitta QML-importer som körtidsberoenden

Integrering med ramverk

 • Returnera högupplöst rensningsikon för radeditor
 • Rätta att dialogrutor accepteras med Ctrl+Retur när namn på knappar byts

KActivitiesStats

 • Strukturera om frågan som kombinerar länkade och använda resurser
 • Läs in modellen igen när resursens länk tas bort
 • Rättade frågan när länkade och använda resurser sammanfogas

KConfig

 • Rätta beteckningar för åtgärderna DeleteFile/RenameFile (fel 382450)
 • kconfigini: Avlägsna inledande blanktecken vid läsning av postvärden (fel 310674)

KConfigWidgets

 • Avråd från användning av KStandardAction::Help och KStandardAction::SaveOptions
 • Rätta beteckningar för åtgärderna DeleteFile/RenameFile (fel 382450)
 • Använd "document-close" som ikon för KStandardAction::close

KCoreAddons

 • DesktopFileParser: Lägg till reservuppslagning ":/kservicetypes5/*"
 • Lägg till stöd för oinstallerade insticksprogram i kcoreaddons_add_plugin
 • desktopfileparser: Rätta tolkning av icke-kompatibla nyckel/värden (fel 310674)

KDED

 • Stöd X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms

KDocTools

 • CMake: Rätta avkortning av målnamn när byggkatalogen har specialtecken (fel 377573)
 • Lägg till CC BY-SA 4.0 International och använd som standardvärde

KGlobalAccel

 • KGlobalAccel: Konvertera till nya metoden symXModXToKeyQt i KKeyServer, för att rätta numeriska tangenter (fel 183458)

KInit

 • klauncher: Rätta matchning av appId för flatpak-program

KIO

 • Konvertera IM för webbgenvägar från KServiceTypeTrader till KPluginLoader::findPlugins
 • [KFilePropsPlugin] Formatera totalSize enligt landsinställningar under beräkning
 • KIO: Rätta långvarig minnesläcka vid avslutning
 • Lägg till möjlighet att filtrera Mime-typer i KUrlCompletion
 • KIO: Konvertera till URI-filterinsticksprogram från KServiceTypeTrader till json+KPluginMetaData
 • [KUrlNavigator] Skicka tabRequested när plats i menyn mittenklickas (fel 304589)
 • [KUrlNavigator] Skicka tabRequested när platsväljare mittenklickas (fel 304589)
 • [KACLEditWidget] Tillåt dubbelklick för att redigera post
 • [kiocore] Rätta logikfel i föregående incheckning
 • [kiocore] Kontrollera om klauncher kör eller inte
 • Begränsa verkligen takt av meddelandet INF_PROCESSED_SIZE (fel 383843)
 • Rensa inte Qt:s SSL certifikatutfärdares certifikatlagring
 • [KDesktopPropsPlugin] Skapa målkatalog om den inte finns
 • [Fil I/O-slav] Rätta tilldelning av särskilda filegenskaper (fel 365795)
 • Ta bort kontroll av upptagensnurra i TransferJobPrivate::slotDataReqFromDevice
 • Gör kiod5 till en "agent" på Mac
 • Rätta att proxy IM inte läser in manuell proxy riktigt

Kirigami

 • Dölj rullningslister när de är oanvändbara
 • Lägg till grundläggande exempel för att justera kolumnbredd med dragbara grepp
 • Placering av ider-lager i grepp
 • Rätta placering av grepp när de överlappar sista sidan
 • Visa inte falska grepp på sista kolumnen
 • Lagra inte saker i delegaterna (fel 383741)
 • Eftersom vi redan ställer in keyNavigationEnabled, ställ också in radbrytningar
 • Bättre vänsterjustering för bakåtknappen (fel 383751)
 • Ta inte hänsyn till rubriken två gånger vid rullning (fel 383725)
 • Radbryt aldrig rubrikbeteckningarna
 • Utför FIXME: ta bort resetTimer (fel 383772)
 • Rulla inte bort programrubrik för icke-mobil
 • Lägg till en egenskap för att dölja avskiljaren PageRow som matchar AbstractListItem
 • Rätta rullning med flödena originY och bottomtotop
 • Ta bort varningar om inställning av både bildpunkter och punktstorlekar
 • Utlös inte nåbarhetsläge för inverterade vyer
 • Ta hänsyn till sidfot
 • Lägg till ett något mer komplext exempel på ett chattprogram
 • Mer felsäkert sätt att hitta rätt sidfot
 • Kontrollera objekts giltighet innan det används
 • Ta hänsyn till lagerposition för isCurrentPage
 • Använd animation istället för animator (fel 383761)
 • Lämna nödvändigt utrymma för sidfoten, om möjligt
 • Bättre dämpning för applicationitem-lådor
 • Bakgrundsdämpning för applicationitem
 • Rätta marginaler för bakåtknapp på ett riktigt sätt
 • Riktiga marginaler för bakåtknapp
 • Färre varningar i ApplicationHeader
 • Använd inte Plasma-skalning för ikonstorlekar
 • Nytt utseende för grepp

KItemViews

KJobWidgets

 • Initiera knapptillstånd för "Paus" i den grafiska komponentföljaren

KNotification

 • Blockera inte tjänst för startunderrättelser (fel 382444)

Ramverket KPackage

 • Strukturera om kpackagetool bort från strängliknande väljare

Kör program

 • Rensa tidigare åtgärder vid uppdatering
 • Lägg till fjärrkörprogram via D-Bus

KTextEditor

 • Konvertera Document/View skriptprogrammeringsgränssnitt till lösning baserad på QJSValue
 • Visa ikoner i ikonkantens sammanhangsberoende meny
 • Ersätt KStandardAction::PasteText med KStandardAction::Paste
 • Stöd bråkdelsskalning när förhandsgranskning av sidoraden genereras
 • Byt från QtScript till QtQml

Kwayland

 • Behandla RGB-inmatningsbuffertar som förmultiplicerade
 • Uppdatera utmatning med SurfaceInterface när en global utmatning förstörs
 • KWayland::Client::Surface följ utmatningsdestruktion
 • Undvik att skicka dataerbjudanden från en ogiltig källa (fel 383054)

KWidgetsAddons

 • Förenkla setContents genom att låta Qt göra mer av arbetet
 • KSqueezedTextLabel: Lägg till isSqueezed() av bekvämlighetsskäl
 • KSqueezedTextLabel: Mindre förbättringar av dokumentation av programmeringsgränssnitt
 • [KPasswordLineEdit] Ställ in fokusproxy till radeditor (fel 383653)
 • [KPasswordDialog] Nollställ geometriegenskap

KWindowSystem

 • KKeyServer: Rätta hantering av KeypadModifier (fel 183458)

KXMLGUI

 • Spara ett antal anrop till stat() vid programstart
 • Rätta position för KHelpMenu på Wayland (fel 384193)
 • Bli av med felaktig klickhantering med mittenknapp (fel 383162)
 • KUndoActions: Använd actionCollection för att ställa in genvägen

Plasma ramverk

 • [ConfigModel] Skydda mot tillägg av null ConfigCategory
 • [ConfigModel] Tillåt att ConfigCategory läggs till och tas bort med programkod (fel 372090)
 • [EventPluginsManager] Exponera pluginPath i modell
 • [Icon Item] Ta inte bor inställning av imagePath i onödan
 • [FrameSvg] Använd QPixmap::mask() istället för invecklad väg via alphaChannel() som avråds från
 • [FrameSvgItem] Skapa objekten margins och fixedMargins på begäran
 • Rätta markerat tillstånd för menyalternativ
 • Tvinga Plasma-stil för QQC2 i miniprogram
 • Installera katalogen PlasmaComponents.3/private
 • Bli av med återstående "locolor" teman
 • [Theme] Använd KConfig SimpleConfig
 • Undvik några onödiga uppslagningar av temainnehåll
 • Ignorera falska storleksändringshändelser för tomma storlekar (fel 382340)

Syntaxfärgläggning

 • Lägg till syntaxdefinition för Adblock Plus filterlistor
 • Skriv om syntaxdefinitionen för Sieve
 • Lägg till färgläggning för QDoc-inställningsfiler
 • Lägg till färgläggningsdefinition för Tiger
 • Undanta bindestreck i rest reguljära XML-uttryck (fel 383632)
 • Rättning: vanlig text färgläggs som powershell
 • Lägg till syntaxfärgläggning för Metamath
 • Basera om Less syntaxfärgläggning på SCSS ett (fel 369277)
 • Lägg till Pony färgläggning
 • Skriv om syntaxdefinitionen för e-post

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.38.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.38.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.38.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.38.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar