KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.38.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

09 september 2017. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.38.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Missing in last month's announcement: KF5 includes a new framework, Kirigami, a set of QtQuick components to build user interfaces based on the KDE UX guidelines.

Baloo

 • Op mappen gebaseerd zoeken gerepareerd

Extra CMake-modules

 • CMAKE_*_OUTPUT_5.38 zetten om tests uit te voeren zonder installeren
 • Een module invoegen voor zoeken naar qml-import als afhankelijkheid tijdens uitvoeren

Frameworkintegratie

 • Wis-pictogram voor regelbewerking met hoge resolutie teruggeven
 • Dialogen accepteren met ctrl+return wanneer knoppen hernoemd zijn repareren

KActivitiesStats

 • De zoekopdracht herschrijven die gekoppelde en gebruikte hulpbronnen combineren
 • Het model opnieuw laden wanneer de hulpbron wordt ontkoppeld
 • De zoekopdracht repareren wanneer gekoppelde en gebruikte hulpbronnen worden gemengd

KConfig

 • Labels va DeleteFile/RenameFile acties repareren (bug 382450)
 • kconfigini: voorloopwitruimte verwijderen bij lezen van waarden van items (bug 310674)

KConfigWidgets

 • KStandardAction::Help en KStandardAction::SaveOptions als verouderd markeren
 • Labels va DeleteFile/RenameFile acties repareren (bug 382450)
 • "Document-sluiten" gebruiken als pictogram voor KStandardAction::close

KCoreAddons

 • DesktopFileParser: terugvalopzoeken in ":/kservicetypes5/*" toevoegen
 • Ondersteuning toegevoegd voor niet geïnstalleerde plug-ins in kcoreaddons_add_plugin
 • desktopfileparser: niet-compliant sleutel/waarde ontleding repareren (bug 310674)

KDED

 • X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms ondersteunen

KDocTools

 • CMake: doelnaam afkorting repareren wanneer bouwmap speciale tekens heeft (bug 377573)
 • CC BY-SA 4.0 International toevoegen en het als standaard instellen

KGlobalAccel

 • KGlobalAccel: overzetten naar nieuwe methode symXModXToKeyQt van KKeyServer, om toetsen op numerieke pad te repareren (bug 183458)

KInit

 • klauncher: appId overeenkomend voor flatpak apps repareren

KIO

 • Overbrengen van de websneltoetsen KCM van KServiceTypeTrader naar KPluginLoader::findPlugins
 • [KFilePropsPlugin] Locale-format totalSize gedurende berekening
 • KIO: al langer bestaand geheugenlek bij beëindigen repareren
 • MIME-type filtering functies toevoegen aan KUrlCompletion
 • KIO: de URI-filterplug-ins overbrengen van KServiceTypeTrader naar json+KPluginMetaData
 • [KUrlNavigator] tabRequested uitsturen wanneer plaats in menu een middenklik krijgt (bug 304589)
 • [KUrlNavigator] tabRequested uitsturen wanneer plaatsselector een middenklik krijgt (bug 304589)
 • [KACLEditWidget] dubbelklikken toestaan om item te bewerken
 • [kiocore] de logische fout in vorige commit repareren
 • [kiocore] controleren dat klauncher actief is of niet
 • Echte snelheidslimiet INF_PROCESSED_SIZE berichten (bug 383843)
 • De SSL CA certificaatopslag van Qt niet wissen
 • [KDesktopPropsPlugin] bestemmingsmap aanmaken als deze niet bestaat
 • [KIO slavevan bestand] toepassen speciale bestandsattributen repareren (bug 365795)
 • Controle op bezige loop in TransferJobPrivate::slotDataReqFromDevice verwijderen
 • kiod5 een "agent" op Mac maken
 • Proxy KCM die handmatig laden van proxies niet juist doet repareren

Kirigami

 • schuifbalken verbergen wanneer ze geen nut hebben
 • Basis voorbeeld toevoegen voor aanpassen van kolombreedte van te verslepen handvat
 • ider-lagen in positionering van handvatten
 • plaatsing van handvat bij overlap in de laatste pagina repareren
 • gefingeerd handvat op de laatste kolom niet tonen
 • geen zaken opslaan stuff in de gedelegeerden (bug 383741)
 • omdat we al keyNavigationEnabled zetten, ook afbreking zetten
 • betere links uitlijnen voor de terugkop (bug 383751)
 • geen tweemaal rekening houden met de header bij schuiven (bug 383725)
 • breek de header-labels niet af
 • address FIXME: resetTimer verwijderen (bug 383772)
 • toepassingsheader in niet-mobiel niet wegschuiven
 • Een eigenschap om het PageRow scheidingsteken te verbergen als het overeenkomt met AbstractListItem toevoegen
 • schuiven met originY en onder-naar-boven vloeien repareren
 • Waarschuwingen over instellen van zowel pixel- als puntgroottes wegwerken
 • bereikbare modus bij omgekeerde weergaven niet triggeren
 • met paginavoet rekening houden
 • een iets complexer voorbeeld van een chat-app toevoegen
 • veiliger bij falen om de juist voettekst te vinden
 • Geldigheid van item controleren alvorens deze te gebruiken
 • Laagpositie voor isCurrentPage honoreren
 • een animatie gebruiken in plaats van een animator (bug 383761)
 • benodigde ruimte voor paginavoet laten, indien mogelijk
 • beter minder fel voor laden met item voor toepassing
 • achtergrond minder fel voor item van toepassing
 • marges van knop voor terug juist repareren
 • juiste marges voor knop voor terug
 • minder waarschuwingen in header van toepassing
 • geen schaling van plasma gebruiken voor pictogramgroottes
 • nieuw uiterlijk voor handvatten

KItemViews

KJobWidgets

 • De status van de knop "Pauzeren" initialiseren in de widget-tracker

KNotification

 • Opstart van meldingenservice niet blokkeren (bug 382444)

KPackage-framework

 • kpackagetool wegsturen van langdradige opties

KRunner

 • Vorige acties wissen bij bijwerken
 • Uitvoerders op afstand over DBus toevoegen

KTextEditor

 • Document/View scripting API overbrengen naar op QJSValue gebaseerde oplossing
 • Pictogrammen tonen in contextmenu met pictogramrand
 • KStandardAction::PasteText vervangen door KStandardAction::Paste
 • Met fracties schalen ondersteunen bij generatie van het zijbalkvoorbeeld
 • Van QtScript naar QtQml omschakelen

KWayland

 • Invoer-RGB-buffers behandelen als vooraf vermenigvuldigd
 • SurfaceInterface-uitvoer bijwerken wanneer een globale instelling voor uitvoer wordt verwijderd
 • KWayland::Client::Surface uitvoer verwijdering volgen
 • Verzending van aanbiedingen van gegevens uit een ongeldige bron vermijden (bug 383054)

KWidgetsAddons

 • setContents vereenvoudigen door Qt meer van het werk te laten doen
 • KSqueezedTextLabel: isSqueezed() voor het gemak toevoegen
 • KSqueezedTextLabel: kleine verbeteringen aan API-documenten
 • [KPasswordLineEdit] focus van proxy op regelbewerking instellen (bug 383653)
 • [KPasswordDialog] eigenschap van geometrie resetten

KWindowSystem

 • KKeyServer: behandeling van KeypadModifier repareren (bug 183458)

KXMLGUI

 • Een flink aantal stat() aanroepen opsparen bij opstarten van de toepassing
 • Positie KHelpMenu repareren onder Wayland (bug 384193)
 • Gebroken behandeling van klik met midden-knop laten vallen (bug 383162)
 • KUndoActions: actionCollection gebruiken om de sneltoets in te stellen

Plasma Framework

 • [ConfigModel] waken tegen toevoegen van een nul-ConfigCategory
 • [ConfigModel] Programmatisch toevoegen en verwijderen van ConfigCategory toestaan (bug 372090)
 • [EventPluginsManager] pluginPath in model zichtbaar maken
 • [Icon Item] niet nodeloos imagePath weghalen
 • [FrameSvg] QPixmap::mask() gebruiken in plaats van verouderde manier via alphaChannel()
 • [FrameSvgItem] object margins/fixedMargins op aanvraag aanmaken
 • controlestatus voor menu-items repareren
 • Plasma-stijl voor QQC2 in applets afdwingen
 • De PlasmaComponents.3/privémap installeren
 • Overblijfsels van "locolor" thema's laten vallen
 • [Theme] KConfig SimpleConfig gebruiken
 • Enige niet noodzakelijk opzoeken van thema-inhoud vermijden
 • zeldzame gebeurtenissen om grootte te wijzigen naar lege grootten (bug 382340)

Accentuering van syntaxis

 • Syntaxisdefinitie voor filterlijsten in Adblock Plus toevoegen
 • De Sieve-syntaxisdefinitie herschrijven
 • Accentuering voor QDoc configuratiebestanden toevoegen
 • Definitie voor accentuering voor Tiger toevoegen
 • Escape minteken in reguliere expressies in rest.xml (bug 383632)
 • reparatie: platte tekst is geaccentueerd als powershell
 • Syntaxisaccentuering voor Metamath toevoegen
 • Accentuering van syntaxis in less op SCSS one kreeg nieuwe basis (bug 369277)
 • Accentuering voor Pony toevoegen
 • De definitie van e-mailsyntaxis herschrijven

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.38.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.38 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.38.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.38.0 vereist Qt 5.7.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen