KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.38.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

9 de setembre de 2017. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.38.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Missing in last month's announcement: KF5 includes a new framework, Kirigami, a set of QtQuick components to build user interfaces based on the KDE UX guidelines.

Baloo

 • Soluciona la cerca basada en directoris

Mòduls extres del CMake

 • Estableix CMAKE_*_OUTPUT_5.38 per executar les proves sense instal·lar
 • Inclou un mòdul per cercar importacions de QML com a dependències en temps d'execució

Integració dels Frameworks

 • Retorna la icona d'alta resolució de neteja de la línia d'edició
 • Esmena l'acceptació de diàlegs amb Ctrl+Retorn quan es reanomenen els botons

KActivitiesStats

 • Refactoritza la consulta que combina recursos enllaçats i usats
 • Recarrega el model quan es desenllaça el recurs
 • Esmena la consulta que fusiona recursos enllaçats i usats

KConfig

 • Esmena les etiquetes de les accions DeleteFile/RenameFile (error 382450)
 • kconfigini: Elimina els espais en blanc inicials en llegir les entrades de valors (error 310674)

KConfigWidgets

 • Fa obsoletes KStandardAction::Help i KStandardAction::SaveOptions
 • Esmena les etiquetes de les accions DeleteFile/RenameFile (error 382450)
 • Usa «document-close» com a icona per a KStandardAction::close

KCoreAddons

 • DesktopFileParser: Afegeix una cerca de reserva a «:/kservicetypes5/*»
 • Afegeix la implementació per a connectors no instal·lats a «kcoreaddons_add_plugin»
 • desktopfileparser: Esmena l'anàlisi clau/valor que no compleixi (error 310674)

KDED

 • Implementació de X-KDE-OnlyShowOnQtPlatforms

KDocTools

 • CMake: Esmena l'escurçament de nom d'objectiu en construir directoris que tenen caràcters especials (error 377573)
 • Afegeix CC BY-SA 4.0 International i l'estableix com a predeterminada

KGlobalAccel

 • KGlobalAccel: Adapta «symXModXToKeyQt» al nou mètode de KKeyServer, per solucionar les tecles del teclat numèric (error 183458)

KInit

 • klauncher: Esmena la coincidència de l'«appId» per a les aplicacions Flatpak

KIO

 • Adapta el KCM de les dreceres web des del KServiceTypeTrader al KPluginLoader::findPlugins
 • [KFilePropsPlugin] Format de la configuració regional de «totalSize» durant el càlcul
 • KIO: Soluciona una fuita de memòria de fa molt temps en sortir
 • Afegeix capacitats de filtratge per tipus MIME al KUrlCompletion
 • KIO: Adapta els connectors de filtres d'URI des del KServiceTypeTrader al Json+KPluginMetaData
 • [KUrlNavigator] Emet «tabRequested» en clicar amb el mig el lloc en el menú (error 304589)
 • [KUrlNavigator] Emet «tabRequested» quan el selector de llocs es clica amb el mig (error 304589)
 • [KACLEditWidget] Permet un clic doble per editar entrades
 • [kiocore] Esmena un error lògic en el «commit» previ
 • [kiocore] Comprova si el «klauncher» està executant-se o no
 • Limita realment la ràtio de missatges INF_PROCESSED_SIZE (error 383843)
 • No neteja l'emmagatzematge del certificat de la CA de l'SSL de les Qt
 • [KDesktopPropsPlugin] Crea el directori de destinació si no existeix
 • [File KIO slave] Esmena l'aplicació dels atributs especials de fitxers (error 365795)
 • Elimina una verificació en bucle ocupada a TransferJobPrivate::slotDataReqFromDevice
 • Fa que «kiod5» sigui un «agent» al Mac
 • Soluciona el KCM del servidor intermediari que no carrega correctament els servidors intermediaris manuals

Kirigami

 • Oculta les barres de desplaçament quan no siguin útils
 • Afegeix un exemple bàsic per ajustar l'amplada de la columna amb una maneta que es pot arrossegar
 • Oculta les capes en posicionar les manetes
 • Soluciona el posicionament de la maneta quan se sobreposa la darrera pàgina
 • No mostra la maneta fictícia a la darrera columna
 • No emmagatzema res en els delegats (error 383741)
 • Com que ja s'ha definit «keyNavigationEnabled», també es defineixen els embolcalls
 • Millora l'alineació a l'esquerra per al botó enrere (error 383751)
 • No té en compte la capçalera 2 vegades en el desplaçament (error 383725)
 • No embolcalla les etiquetes de capçalera
 • Corregeix un FIXME: Elimina «resetTimer» (error 383772)
 • No desplaça «applicationheader» en no mòbil
 • Afegeix una propietat per ocultar el separador PageRow que coincideixi amb AbstractListItem
 • Esmena el desplaçament amb el flux «originY» i «bottomtotop»
 • Elimina avisos referits a la mida tant dels píxels com dels punts
 • No activa el mode accessible a les vistes inverses
 • Té en compte el peu de pàgina
 • Afegeix un exemple lleugerament més complex d'una aplicació de xat
 • Més proves de fallades per cercar el peu correcte
 • Verifica la validesa de l'element abans d'usar-lo
 • Respecta la posició de la capa per «isCurrentPage»
 • Usa una animació en lloc d'un animador (error 383761)
 • Deixa l'espai necessari per al peu de pàgina, si és possible
 • Un enfosquidor millor pels calaixos dels «applicationitem»
 • Enfosquiment del fons per «applicationitem»
 • Esmena adequadament els marges del botó enrere
 • Marges adequats pel botó enrere
 • Menys avisos a ApplicationHeader
 • No usa l'escalat del Plasma per a les mides de les icones
 • Aspecte nou per les manetes

KItemViews

KJobWidgets

 • Inicialitza l'estat del botó «Pausa» al seguidor de l'estri

KNotification

 • No bloqueja l'inici del servei de notificació (error 382444)

Framework del KPackage

 • Refactoritza el «kpackagetool» a part de les opcions «stringy»

KRunner

 • Neteja les accions prèvies en actualitzar
 • Afegeix executors remots sobre DBus

KTextEditor

 • Adapta l'API de creació de scripts de Document/View a una solució basada en QJSValue
 • Mostra les icones en el menú contextual de vores d'icones
 • Substitueix KStandardAction::PasteText per KStandardAction::Paste
 • Permet l'escalat fraccionari en generar la vista prèvia de la barra lateral
 • Canvia des del QtScript al QtQml

KWayland

 • Tracta les memòries intermèdies RGB d'entrada com a «premultiplied»
 • Actualitza les sortides de SurfaceInterface quan es destrueix una sortida global
 • KWayland::Client::Surface segueix la destrucció de la sortida
 • Evita els oferiments d'enviament de dades des d'un origen no vàlid (error 383054)

KWidgetsAddons

 • Simplifica «setContents» permetent que les Qt facin la majoria de la feina
 • KSqueezedTextLabel: Afegeix «isSqueezed()» per oportunitat
 • KSqueezedTextLabel: Millores petites a la documentació de l'API
 • [KPasswordLineEdit] Estableix l'intermediari del focus a l'edició de la línia (error 383653)
 • [KPasswordDialog] Reinicia la propietat geometria

KWindowSystem

 • KKeyServer: Esmena la gestió del KeypadModifier (error 183458)

KXMLGUI

 • Estalvia una pila de crides «stat()» en iniciar l'aplicació
 • Esmena la posició del KHelpMenu en el Wayland (error 384193)
 • Elimina la gestió errònia del clic amb el botó del mig (error 383162)
 • KUndoActions: Usa «actionCollection» per establir la drecera

Frameworks del Plasma

 • [ConfigModel] Protegeix davant l'addició d'una ConfigCategory nul·la
 • [ConfigModel] Permet afegir i eliminar per programa ConfigCategory (error 372090)
 • [EventPluginsManager] Exposa «pluginPath» en el model
 • [Icon Item] No dessassignar «imagePath» sense necessitat
 • [FrameSvg] Usa QPixmap::mask() en lloc de l'obsoleta manera de convolució via «alphaChannel()»
 • [FrameSvgItem] Crea l'objecte «margins/fixedMargins» sota demanda
 • Esmena l'estat de comprovació pels elements de menús
 • Força l'estil Plasma pel QQC2 a les miniaplicacions
 • Instal·la la carpeta PlasmaComponents.3/private
 • Elimina les restes dels temes «locolor»
 • [Theme] Usa KConfig SimpleConfig
 • Evita diverses cerques de contingut de tema innecessàries
 • Ignora els esdeveniments de les redimensions errònies a mides buides (error 382340)

Ressaltat de la sintaxi

 • Afegeix la definició de sintaxi per a les llistes de filtre d'Adblock Plus
 • Torna a escriure la definició de la sintaxi del Sieve
 • Afegeix el ressaltat pels fitxers de configuració del QDoc
 • Afegeix la definició de ressaltat pel Tiger
 • Escapa els guions a les expressions regulars del rest.xml (error 383632)
 • Soluciona: El text net es ressalta com a «powershell»
 • Afegeix ressaltat de sintaxi pel Metamath
 • El ressaltat de la sintaxi del SCSS es traspassa a Less (error 369277)
 • Afegeix el ressaltat pel Pony
 • Torna a escriure la definició de la sintaxi pel correu electrònic

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.38.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.38.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.38.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.38.0 requereixen les Qt 5.7.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global