KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.37.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13:e augusti, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.37.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nytt ramverk: kirigami, en uppsättning QtQuick-insticksprogram för att skapa användargränssnitt baserade på KDE UX-riktlinjerna

Breeze-ikoner

 • update .h och .h++ färger (fel 376680)
 • Ta bort ktorrent liten svartvit ikon (fel 381370)
 • Bokmärken är en åtgärdsikon inte en katalogikon (fel 381383)
 • Uppdatera utilities-system-monitor (fel 381420)

Extra CMake-moduler

 • Lägg till --gradle i androiddeployqt
 • Rätta installation av apk mål
 • Rätta användning av query_qmake: åtskilj anrop som förväntar sig qmake eller inte
 • Lägg till dokumentation av programmeringsgränssnitt för KDEInstallDirs' KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS
 • Lägg till metainfo.yaml för att göra ECM till ett riktigt ramverk
 • Android: Sök efter QML-filer i källkodskatalogen, inte i installationskatalogen

KActivities

 • Skicka runningActivityListChanged när en aktivitet skapas

KDE Doxygen-verktyg

 • Undanta HTML från sökförfrågan

KArchive

 • Lägg till Conan-filer, som ett första experiment för att stödja Conan

KConfig

 • Tillåt att bygga KConfig utan Qt5Gui
 • Standardgenvägar: Använd Ctrl+PageUp/PageDown för föregående/nästa flik

KCoreAddons

 • Ta bort deklaration av unused init() från K_PLUGIN_FACTORY_DECLARATION_WITH_BASEFACTORY_SKEL
 • Nytt spdx programmeringsgränssnitt i KAboutLicense för att hämta SPDX-licensuttryck
 • kdirwatch: Undvik möjlig krasch om d-ptr förstörs innan KDirWatch (fel 381583)
 • Rätta visning av formatDuration med avrundning (fel 382069)

KDeclarative

 • Rätta att plasmashell tar bort QSG_RENDER_LOOP

Stöd för KDELibs 4

 • Rätta 'Tips om föråldrat anrop KUrl::path() är felaktigt på Windows' (fel 382242)
 • Uppdatera kdelibs4support att använda målbaserat stöd som tillhandahålls av kdewin
 • Markera att också användning av konstruktorer avråds från
 • Synkronisera KDE4Defaults.cmake från kdelibs

KDesignerPlugin

 • Lägg till stöd för den nya grafiska komponenten kpasswordlineedit

KHTML

 • Stöd också SVG (fel 355872)

KI18n

 • Tillåt att ladda i18n-kataloger från godtyckliga platser
 • Säkerställ att målet tsfiles skapas

KIdleTime

 • Kräv bara Qt5X11Extras när det faktiskt behövs

KInit

 • Använd riktig funktionalitetsflagga för att inkludera kill(2)

KIO

 • Lägg till ny metod urlSelectionRequested i KUrlNavigator
 • KUrlNavigator: Exponera KUrlNavigatorButton som tar emot drop händelsen
 • Göm utan att fråga användaren med en kopiera/avbryt meddelanderuta
 • Säkerställ att KDirLister uppdaterar objekt vars målwebbadress har ändrats (fel 382341)
 • Gör avancerade alternativ i dialogrutan "öppna med" hopfällbara och normalt dolda (fel 359233)

KNewStuff

 • Ge KMoreToolsMenuFactory menyer ett överliggande objekt
 • När poster begärs från cachen, rapportera alla på en gång

Ramverket KPackage

 • Nu kan kpackagetool mata ut appstream-data till en fil
 • Använd ny KAboutLicense::spdx

KParts

 • Nollställ webbadress i loseUrl()
 • Lägg till mall för ett enkelt kpart-baserat program
 • Sluta använd KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS

KTextEditor

 • Hantera finkorniga hjulhändelser vid zoomning
 • Lägg till mall för ett ktexteditor insticksprogram
 • Kopiera rättigheter från originalfilen vid spara kopia (fel 377373)
 • Undvik möjligtvis krasch i stringbuild (fel 339627)
 • Rätta problem med att * läggs till för rader utanför kommentarer (fel 360456)
 • Rätta spara som kopia, som saknade tillåtelse att skriva över målfilen (fel 368145)
 • Kommandot 'set-highlight': Sammanfoga argument med mellanslag
 • Rätta krasch när vy förstörs på grund av icke-deterministisk städning av objekt
 • Skicka signaler från ikonkant när inget märke klickades
 • Rätta krasch i vi-inmatningsläge (följd: "o" "Esc" "O" "Esc" ".") (fel 377852)
 • Använd ömsesidigt uteslutande grupp i Default Mark Type

KUnitConversion

 • Markera MPa och PSI som vanliga enheter

Ramverket KWallet

 • Använd CMAKE_INSTALL_BINDIR för D-Bus tjänstgenerering

Kwayland

 • Förstör alla kwayland-objekt skapade av registry när det förstörs
 • Skicka connectionDied om QPA förstörs
 • [klient] Spåra alla skapade ConnectionThreads och lägg till programmeringsgränssnitt för att komma åt dem
 • [server] Skicka lämna textinmatning om fokuserad yta blir obunden
 • [server] Skicka lämna pekare om fokuserad yta blir obunden
 • [klient] Följ enteredSurface på ett riktigt sätt i Keyboard
 • [server] Skicka lämna tangentbord när klienten förstör den fokuserade ytan (fel 382280)
 • Kontrollera buffertens giltighet (fel 381953)

KWidgetsAddons

 • Extrahera grafisk radeditorkomponent för lösenord ⇒ ny klass KPasswordLineEdit
 • Rättade en krasch vid sökning med handikappstöd aktiverat (fel 374933)
 • [KPageListViewDelegate] Skicka grafisk komponent till drawPrimitive i drawFocus

KWindowSystem

 • Ta bort deklarationens beroende av QWidget

KXMLGUI

 • Sluta använd KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS

NetworkManagerQt

 • Lägg till stöd för ipv*.route-metric
 • Rätta odefinierade uppräkningsvärden NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_FOO (fel 382051)

Plasma ramverk

 • [Containment Interface] Skicka alltid contextualActionsAboutToShow för omgivning
 • Hantera beteckningar för knapp och verktygsknapp som vanlig text
 • Utför inte wayland-specifika rättningar när X används (fel 381130)
 • Lägg till KF5WindowSystem i länkgränssnitt
 • Deklarera AppManager.js som pragma library
 • [PlasmaComponents] Ta bort Config.js
 • Använd vanlig text som förval för beteckningar
 • Ladda översättningar från KPackage-filer om hopslagna (fel 374825)
 • [PlasmaComponents Menu] Krascha inte för nollåtgärd
 • [Plasma Dialog] Rätta flaggvillkor
 • Uppdatera akregator ikon för systembricka (fel 379861)
 • [Containment Interface] Behåll omgivning i RequiresAttentionStatus medan sammanhangsberoende meny visas (fel 351823)
 • Rätta hantering av layoutnyckel för flikrad med höger-till-vänster (fel 379894)

Sonnet

 • Tillåt att bygga Sonnet utan Qt5Widgets
 • cmake: Skriv om FindHUNSPELL.cmake att använda pkg-config

Syntaxfärgläggning

 • Tillåt att bygga KSyntaxHighlighter utan Qt5Gui
 • Lägg till stöd för korskompilering för färgläggningsindexering
 • Teman: Ta bort all oanvänd metadata (licens, upphovsman, skrivskyddad)
 • Tema: Ta bort fälten licens och upphovsman
 • Tema: Härled skrivskyddsflagga från filen på disk
 • Lägg till syntaxfärgläggning för datamodelleringsspråket YANG
 • PHP: Lägg till PHP 7 nyckelord (fel 356383)
 • PHP: Städa PHP 5 information
 • Rätta gnuplot, gör inledande eller efterföljande mellanslag till allvarliga fel
 • Rätta detektering av 'else if', vi behöver byta sammanhang, lägg till extra regel
 • Indexering kontrollerar inledande och efterföljande blanktecken i XML-färgläggning
 • Doxygen: Lägg till färgläggning av Doxyfile
 • Lägg till saknade standardtyper i C-färgläggning och uppdatera till C11 (fel 367798)
 • Q_PI D ⇒ Q_PID
 • PHP: Förbättra färgläggning av variabler i klammerparenteser inom dubbla citationstecken (fel 382527)
 • Lägg till färgläggning av PowerShell
 • Haskell: Lägg till filändelsen .hs-boot (startmodul) (fel 354629)
 • Rätta replaceCaptures() så att det fungerar med fler än 9 lagrade värden
 • Ruby: Använd WordDetect istället för StringDetect för fullständig ordmatchning
 • Rätta felaktig färgläggning av BEGIN och END i ord som "EXTENDED" (fel 350709)
 • PHP: Ta bort mime_content_type() från listan över funktioner som avråds från (fel 371973)
 • XML: Lägg till XBEL-filändelse och Mime-typ för XML-färgläggning (fel 374573)
 • Bash: Rätta felaktig färgläggning av kommandoväljare (fel 375245)
 • Perl: Rätta färgläggning av heredoc med inledande mellanslag i avskiljaren (fel 379298)
 • Uppdatera SQL (Oracle)-syntaxfil (fel 368755)
 • C++: Rätta '-' så att det inte är en del av UDL-sträng (fel 380408)
 • C++: Formatspecifikation för printf: lägg till 'n' och 'p', ta bort 'P' (fel 380409)
 • C++: Rätta char-värde så att det har strängarnas färg (fel 380489)
 • VHDL: Rätta färgläggningsfel när parenteser och attribut används (fel 368897)
 • zsh-färgläggning: Rätta matematiskt uttryck i ett delsträngsuttryck (fel 380229)
 • Javascript-färgläggning: Lägg till stöd för E4X xml-filändelse (fel 373713)
 • Ta bort filändelseregel "*.conf"
 • Pug- och Jade-syntax

ThreadWeaver

 • Lägg till saknad export till QueueSignals

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.37.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.37.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.37.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.37.0 kräver Qt 5.7.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar