KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.37.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 augustus 2017. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.37.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Nieuw framework: kirigami, een set van QtQuick plug-ins om gebruikersinterfaces gebaseerd op de KDE UX richtlijnen te bouwen

Breeze pictogrammen

 • Kleuren van .h en .h++ bijwerken (bug 376680)
 • kleine monochrome pictogram van ktorrent verwijderen (bug 381370)
 • bladwijzers is een actiepictogram geen mappictogram (bug 381383)
 • systeemmonitor van hulpprogramma's bijwerken (bug 381420)

Extra CMake-modules

 • --gradle toevoegen aan androiddeployqt
 • Installatie van apk-target repareren
 • Gebruik van query_qmake repareren: maak verschil tussen aanroepen die qmake verwachten of niet
 • API-dox voor KDEInstallDirs' KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS toevoegen
 • Een metainfo.yaml toevoegen om ECM een juist framework te maken
 • Android: scan naar qml-bestanden in de bronmap, niet in de installatiemap

KActivities

 • stuur runningActivityListChanged uit bij aanmaken van activiteit

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Haal HTML uit de zoekopdracht

KArchive

 • Conan-bestanden toevoegen, als een eerste experiment aan ondersteuning van Conan

KConfig

 • Sta toe KConfig te bouwen zonder Qt5Gui
 • Standaard sneltoetsen: gebruik Ctrl+PageUp/PageDown voor vorige/volgende tabblad

KCoreAddons

 • Ongebruikte init() declaratie verwijderen uit K_PLUGIN_FACTORY_DECLARATION_WITH_BASEFACTORY_SKEL
 • Nieuwe spdx API op KAboutLicense om SPDX licentie-expressies op te halen
 • kdirwatch: potentiële crash vermijden als d-ptr is vernietigd vóór KDirWatch (bug 381583)
 • Tonen van formatDuration met afronding repareren (bug 382069)

KDeclarative

 • plasmashell unsetting QSG_RENDER_LOOP

Ondersteuning van KDELibs 4

 • 'Verouderde hint voor KUrl::path() is fout op Windows' (bug 382242)
 • kdelibs4support bijwerken om het doelgebaseerde ondersteuning te gebruiken geleverd door kdewin
 • Constuctors ook markeren als verouderd
 • KDE4Defaults.cmake uit kdelibs synchroniseren

KDesignerPlugin

 • Toevoegen van ondersteuning voor nieuw widget kpasswordlineedit

KHTML

 • Ook SVG ondersteunen (bug 355872)

KI18n

 • Laden van i18n catalogi uit willekeurige locaties toestaan
 • Ga na dat de target tsfiles wordt gegenereerd

KIdleTime

 • Qt5X11Extras alleen vereisen wanneer we het echt nodig hebben

KInit

 • De juiste functievlag gebruiken om kill(2) mee te nemen

KIO

 • Nieuwe methode urlSelectionRequested toevoegen aan KUrlNavigator
 • KUrlNavigator: zichtbaar maken van de KUrlNavigatorButton die een gebeurtenis loslaten ontvangt
 • Op de stapel zetten zonder de gebruiker te vragen met een popup Kopieer/Annuleer
 • Zorg ervoor dat KDirLister items bijwerkt waarvan de doel-URL is gewijzigd (bug 382341)
 • Maak geavanceerde opties van dialoog "openen met" standaard invouwbaar en verborgen (bug 359233)

KNewStuff

 • Een ouder geven aan KMoreToolsMenuFactory menu's
 • Bij opvragen uit de cache, rapporteer alle items in het geheel

KPackage-framework

 • kpackagetool kan nu gegevens voor appstream uitvoeren naar een bestand
 • nieuwe KAboutLicense::spdx adopteren

KParts

 • Reset url in closeUrl()
 • Sjabloon voor een eenvoudige op kpart gebaseerde toepassing toevoegen
 • Gebruik van KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS laten vallen

KTextEditor

 • Behandel fijngetuned wheel-gebeurtenis in zooming
 • Sjabloon voor een ktexteditor-plug-in toevoegen
 • kopieer rechten uit origineel bestand bij opslaan van kopie (bug 377373)
 • vermijd hopelijk stringbuild crash (bug 339627)
 • probleem met * repareren voor regels buiten commentaar (bug 360456)
 • opslaan als kopie repareren, het miste overschrijven toelaten van het bestemmingsbestand (bug 368145)
 • Commando 'set-highlight': argumenten met spatie samenvoegen
 • crash bij weergave van destructie vanwege niet-deterministisch opschonen van objecten repareren
 • Signalen van pictogramrand wanneer geen markering is aangeklikt uitzenden
 • Crash in vi inpvoermudus (volgorde: "o" "Esc" "O" "Esc" ".") repareren (bug 377852)
 • Onderling exclusieve groep in type standaard markering gebruiken

KUnitConversion

 • Markeer MPa en PSI als gezamenlijke eenheden

KWallet Framework

 • CMAKE_INSTALL_BINDIR gebruiken voor generatie van dbus-service

KWayland

 • Alle kwayland objecten verwijderen gemaakt door registry wanneer het wordt verwijderd
 • connectionDied uitzenden als de QPA wordt verwijderd
 • [client] Alle aangemaakte ConnectionThreads volgen en API toevoegen om toegang te hebben
 • [server] Tekstinvoer verlaten verzenden als van oppervlak met focus binding wordt verbroken
 • [server] Stuur pointer-vertalen indien oppervlak met focus ongebonden wordt
 • [client] volg enteredSurface in Keyboard op de juiste manier
 • [server] toetsenbord verlaten verzenden wanneer client het oppervlak met focus verwijderd (bug 382280)
 • geldigheid van Buffer controleren (bug 381953)

KWidgetsAddons

 • Extraheer lineedit wachtwoordwidget => nieuwe klasse KPasswordLineEdit
 • Een crash gerepareerd bij zoeken met ondersteuning voor toegankelijkheid ingeschakeld (bug 374933)
 • [KPageListViewDelegate] geef widget door aan drawPrimitive in drawFocus

KWindowSystem

 • Afhankelijkheid van QWidget-header verwijderen

KXMLGUI

 • Gebruik van KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS laten vallen

NetworkManagerQt

 • Ondersteuning toevoegen aan ipv*.route-metric
 • Ongedefinieerde NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_FOO enums repareren (bug 382051)

Plasma Framework

 • [Containment Interface] altijd contextualActionsAboutToShow uitsturen voor containment
 • Button/ToolButton-labels beschouwen als platte tekst
 • Geen wayland specifieke reparaties uitvoeren indien onder X (bug 381130)
 • KF5WindowSystem toevoegen aan koppelinginterface
 • AppManager.js als pragma-bibliotheek declareren
 • [PlasmaComponents] Config.js verwijderen
 • standaard naar platte tekst voor labels
 • Vertalingen uit KPackage bestanden laden indien gebundeld (bug 374825)
 • [PlasmaComponents Menu] Niet crashen op nul-actie
 • [Plasma Dialog] vlagcondities repareren
 • pictogram van akregator in systeemvak bijwerken (bug 379861)
 • [Containment Interface] Containment behouden in RequiresAttentionStatus terwijl contextmenu open is (bug 351823)
 • Toetsbehandeling van tabbladbalk in RTL repareren (bug 379894)

Sonnet

 • Sonnet bouwen zonder Qt5Widgets toestaan
 • cmake: FindHUNSPELL.cmake herschrijven om pkg-config te gebruiken

Accentuering van syntaxis

 • KSyntaxHighlighter bouwen zonder Qt5Gui toestaan
 • Ondersteuning voor kruislings compileren voor accentueringsindexeerder toevoegen
 • Thema's: alle ongebruikte metagegevens verwijderen (licentie, auteur, alleen-lezen)
 • Thema: velden voor licentie en auteur verwijderen
 • Thema: haal vlag voor alleen-lezen uit bestand op schijf
 • Syntaxisaccentuering voor YANG-gegevens modelleringstaal toevoegen
 • PHP: PHP 7 sleutelwoorden toevoegen (bug 356383)
 • PHP: PHP 5 informatie opschonen
 • gnuplot repareren, voorloop/achteraan spaties fataal maken
 • detectie van 'else if' repareren, we moeten context omschakelen, extra regel toevoegen
 • indexeerder controleert op voorloop/achteraan witruimte in XML accentuering
 • Doxygen: accentuering van Doxyfile toevoegen
 • ontbrekende standaard types aan C accentuering toevoegen en bijwerken voor C11 (bug 367798)
 • Q_PI D => Q_PID
 • PHP: accentuering van variabelen in accolades in aanhalingstekens verbeteren (bug 382527)
 • Accentuering van PowerShell toevoegen
 • Haskell: bestndsextensie .hs-boot toevoegen (bootstrap module) (bug 354629)
 • replaceCaptures() laten werken met meer dan 9 vangsten repareren
 • Ruby: WordDetect gebruiken in plaats van StringDetect voor volledig woorden overeen laten komen
 • Onjuiste accentuering voor BEGIN en END in woorden zoals "EXTENDED" (bug 350709)
 • PHP: mime_content_type() verwijderen uit lijst met verouderde functies (bug 371973)
 • XML: XBEL extensie/mimetype naar xml accentuering toevoegen (bug 374573)
 • Bash: onjuiste accentuering voor commando-opties repareren (bug 375245)
 • Perl: heredoc accentuering met voorloopspaties in het scheidingsteken repareren (bug 379298)
 • SQL (Oracle) syntaxisbestand bijwerken (bug 368755)
 • C++: '-' is geen onderdeel van UDL-tekenreeks repareren (bug 380408)
 • C++: printf formaat specificeert: voeg 'n' en 'p' toe, verwijder 'P' (bug 380409)
 • C++: char-waarde heeft de kleur van de tekenreeksen repareren (bug 380489)
 • VHDL: fout in accentuering repareren bij gebruik van haakjes en attributen (bug 368897)
 • zsh accentuering: wiskundige expressie in een subtekenreeksexpressie repareren (bug 380229)
 • JavaScript accentuering: ondersteuning voor E4X xml extensie toevoegen (bug 373713)
 • "*.conf" extensieregel verwijderen
 • Pug/Jade syntaxis

ThreadWeaver

 • Ontbrekende export naar QueueSignals toevoegen

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.37.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.37 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.37.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.37.0 vereist Qt 5.7.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen