KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament dels Frameworks 5.37.0 del KDE

També disponible en:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

13 d'agost de 2017. Avui, el KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.37.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Marc de treball nou: kirigami, un conjunt de connectors del QtQuick per a construir les interfícies d'usuari basades en les directrius UX del KDE

Icones Brisa

 • S'han actualitzat els colors per a «.h» i «.h++» (error 376680)
 • S'ha eliminat la petita icona monocromàtica del ktorrent (error 381370)
 • «bookmarks» és una icona d'acció, no una icona de carpeta (error 381383)
 • S'han actualitzat «utilities-system-monitor» (error 381420)

Mòduls extres del CMake

 • S'ha afegit --gradle a «androiddeployqt»
 • S'ha esmenat l'objectiu «apk» d'instal·lació
 • S'ha esmenat l'ús de «query_qmake»: diferència entre les crides que espera o no el «qmake»
 • S'ha afegit «dox» a l'API per a KDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS de KDEInstallDirs
 • S'ha afegit un «metainfo.yaml» per a fer que ECM sigui un marc de treball adequat
 • Android: escaneja els fitxers qml al directori d'origen, no al d'instal·lació

KActivities

 • S'emet «runningActivityListChanged» en la creació d'una activitat

Eines de Doxygen del KDE

 • S'escapa l'HTML de les consultes de cerca

KArchive

 • S'han afegit els fitxers de Conan, com a primer experiment per implementar Conan

KConfig

 • Es permet construir KConfig sense Qt5Gui
 • Dreceres estàndard: s'usa Ctrl+Re Pàg/Av Pàg per a la pestanya anterior/següent

KCoreAddons

 • S'ha eliminat la declaració init() no utilitzada de K_PLUGIN_FACTORY_DECLARATION_WITH_BASEFACTORY_SKEL
 • API nova per a «spdx» a KAboutLicense per obtenir les expressions de llicència SPDX
 • kdirwatch: S'evita una fallada potencial si es destrueix «d-ptr» abans de KDirWatch (error 381583)
 • S'esmena la visualització de «formatDuration» amb arrodoniment (error 382069)

KDeclarative

 • S'ha esmenat la «plasmashell» sense establir QSG_RENDER_LOOP

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • S'ha esmenat «Consell obsolet per a KUrl::path() és incorrecte sobre Windows» (error 382242)
 • S'ha actualitzat kdelibs4support per usar la implementació basada en la destinació proporcionada pel kdewin
 • També s'han marcat els constructors com a obsolets
 • S'ha sincronitzat el KDE4Defaults.cmake de les «kdelibs»

KDesignerPlugin

 • S'ha afegit la implementació per a l'estri nou «kpasswordlineedit»

KHTML

 • S'ha implementat el SVG (error 355872)

KI18n

 • Es permeten carregar els catàlegs i18n des d'ubicacions arbitràries
 • Assegura que es genera l'objectiu pels fitxers TS

KIdleTime

 • Només caldrà Qt5X11Extras quan ho necessitem

KInit

 • S'usa una etiqueta de característica adequada per incloure kill(2)

KIO

 • S'ha afegit un mètode nou «urlSelectionRequested» a «KUrlNavigator»
 • KUrlNavigator: s'exposa el «KUrlNavigatorButton» que ha rebut un esdeveniment deixat
 • S'estanca sense preguntar a l'usuari amb un emergent Copia/Cancel·la
 • S'ha assegurat que KDirLister ha actualitzat els elements que han canviat l'URL de destinació (error 382341)
 • S'han creat opcions avançades perquè es desplegui/plegui el diàleg «Obre amb» de manera predeterminada (error 359233)

KNewStuff

 • S'ha proporcionat un element pare als menús «KMoreToolsMenuFactory»
 • En sol·licitar des de la memòria cau, s'informa de totes les entrades a «bulk»

Framework del KPackage

 • El kpackagetool ara pot generar dades appstream a un fitxer
 • S'ha adoptat un KAboutLicense::spdx nou

KParts

 • Es reinicia l'URL a closeUrl()
 • S'ha afegit una plantilla per a una aplicació senzilla basada en kpart
 • S'ha descartat l'ús de KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS

KTextEditor

 • Es gestiona l'esdeveniment en gra fi quan es gira la roda en fer zoom
 • S'ha afegit una plantilla per a un connector del ktexteditor
 • Es copien els permisos des del fitxer original en desar una còpia (error 377373)
 • Potser s'ha evitat la fallada en construir la cadena (error 339627)
 • S'ha esmenat el problema amb afegir «*» a les línies fora dels comentaris (error 360456)
 • S'ha esmenat l'acció de desar com a còpia, prohibint sobreescriure el fitxer de destinació (error 368145)
 • Ordre «set-highlight»: Uneix els arguments amb espais
 • S'ha esmenat una fallada en destruir la vista deguda a la neteja no determinística dels objectes
 • S'emeten senyals des de la vora de la icona quan no es fa clic a les marques
 • S'ha esmenat la fallada en el mode d'entrada del «vi» (seqüència: «o» «Esc» «O» «Esc» «.») (error 377852)
 • Usa mútuament grups exclusius al tipus de marca predeterminada

KUnitConversion

 • S'han marcat MPa i PSI com a unitats comunes

Framework del KWallet

 • S'usa CMAKE_INSTALL_BINDIR per a la generació del servei de dbus

KWayland

 • Es destrueixen tots els objectes del KWayland creats pel registre quan es destrueix
 • S'emet «connectionDied» si es destrueix el QPA
 • [client] Segueix tots els ConnectionThreads creats i s'ha afegit l'API per accedir-hi
 • [servidor] Envia l'abandonament d'entrada de text si la superfície amb focus esdevé sense associació
 • [servidor] Envia l'abandonament de l'apuntador si la superfície amb focus esdevé sense associació
 • [client] Segueix adequadament «enteredSurface» al teclat
 • [servidor] Envia l'abandonament del teclat quan el client destrueix la superfície amb el focus (error 382280)
 • Es comprova la validesa de la memòria intermèdia (error 381953)

KWidgetsAddons

 • Extracció de la línia d'edició de l'estri de contrasenya => la classe KPasswordLineEdit nova
 • Esmena una fallada en cercar amb la implementació d'accessibilitat activada (error 374933)
 • [KPageListViewDelegate] Passa l'estri a «drawPrimitive» en el «drawFocus»

KWindowSystem

 • S'ha suprimit la dependència de la capçalera en el QWidget

KXMLGUI

 • S'ha descartat l'ús de KDE_DEFAULT_WINDOWFLAGS

NetworkManagerQt

 • S'ha afegit la implementació per a ipv*.route-metric
 • Soluciona el numerador NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_FOO no definit (bug 382051)

Frameworks del Plasma

 • [Containment Interface] Sempre emet «contextualActionsAboutToShow» per al contenidor
 • Es tracten les etiquetes Button/ToolButton com a text net
 • No es realitzen les esmenes específiques «wayland» quan s'està sobre X (error 381130)
 • S'afegeix KF5WindowSystem a la interfície d'enllaç
 • Declara AppManager.js com a biblioteca «pragma»
 • [Components del Plasma] S'ha suprimit el Config.js
 • Text net per omissió per a les etiquetes
 • Es carreguen les traduccions des de fitxers KPackage si estan agrupats (error 374825)
 • [Menú dels components del Plasma] No falla en una acció nul·la
 • [Diàleg de plasma] S'han esmenat les condicions de l'etiqueta
 • S'ha actualitzat la icona de la safata del sistema de l'Akregator (error 379861)
 • [Containment Interface] Manté el contenidor a RequiresAttentionStatus mentre el menú contextual és obert (error 351823)
 • Soluciona la gestió de les tecles de disposició a la barra de pestanyes pel RTL (error 379894)

Sonnet

 • Es permet construir el Sonnet sense Qt5Widgets
 • CMake: s'ha reescrit el FindHUNSPELL.cmake per usar el pkg-config

Ressaltat de la sintaxi

 • Es permet construir KSyntaxHighlighter sense Qt5Gui
 • S'ha afegit la implementació per a compilació creuada per a l'indexador de ressaltat
 • Temes: S'han suprimit totes les metadades no usades (llicència, autor, només lectura)
 • Tema: S'han suprimit els camps de llicència i autor
 • Tema: Es deriva l'etiqueta de només lectura des d'un fitxer al disc
 • S'ha afegit un fitxer de ressaltat de sintaxi per al llenguatge de modelatge de dades YANG
 • PHP: S'han afegit les paraules clau per al PHP 7 (error 356383)
 • PHP: S'ha netejat la informació per al PHP 5
 • Esmena el «gnuplot», convertint els espais inicials/finals fatals
 • Esmena la detecció dels «else if», cal canviar el context, afegeix una regla extra
 • L'indexador verifica els espais en blanc inicials/finals en el ressaltat XML
 • Doxygen: S'ha afegit el ressaltat del Doxyfile
 • Afegeix els tipus estàndards que manquen al ressaltat C i actualitza a C11 (error 367798)
 • Q_PI D => Q_PID
 • PHP: Millora el ressaltat de variables en claus a les cometes dobles (error 382527)
 • S'ha afegit el ressaltat de PowerShell
 • Haskell: Afegeix l'extensió de fitxer .hs-boot (mòdul «bootstrap») (error 354629)
 • Soluciona «replaceCaptures()» per funcionar amb més de 9 captures
 • Ruby: Usa WordDetect en lloc de StringDetect per a les coincidències de paraula completa
 • Soluciona el ressaltat incorrecte per a BEGIN i END en paraules com «EXTENDED» (error 350709)
 • PHP: Elimina «mime_content_type()» de la llista de funcions obsoletes (error 371973)
 • XML: S'ha afegit l'extensió/tipus MIME de XBEL al ressaltat xml (error 374573)
 • Bash: S'ha esmenat el ressaltat incorrecte per a les opcions de les ordres (error 375245)
 • Perl: Soluciona el ressaltat de «heredoc» amb espais inicials en el delimitador (error 379298)
 • S'ha actualitzat el fitxer de sintaxi SQL (Oracle) (error 368755)
 • C++: S'ha esmenat que «-» no forma part de la cadena UDL (error 380408)
 • C++: El format del «printf» especifica: afegeix «n» i «p», elimina «P» (error 380409)
 • C++: Esmena el valor dels «char» que tenen el color de les cadenes (error 380489)
 • VHDL: Soluciona l'error de ressaltat en usar claudàtors i atributs (error 368897)
 • Ressaltat del «zsh»: Soluciona les expressions matemàtiques en una expressió de subcadena (error 380229)
 • Ressaltat del JavaScript: Afegeix la implementació per l'ampliació E4X de l'XML (error 373713)
 • S'ha suprimit la regla de l'extensió «*.conf»
 • Sintaxi de Pug/Jade

ThreadWeaver

 • Afegeix una exportació que manca a QueueSignals

Informació de seguretat

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.37.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.37.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.37.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.37.0 requereixen les Qt 5.7.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global