KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.31.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

11:e februari, 2017. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.31.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Allmänt

Many modules now have python bindings.

Attica

 • lägg till stöd för display_name i kategorier

Breeze-ikoner

 • för många ändringar av ikoner för att lista här

Extra CMake-moduler

 • Aktivera -Wsuggest-override för g++ >= 5.0.0
 • Skicka -fno-operator-names när det stöds
 • ecm_add_app_icon : ignorera SVG-filer tyst när de inte stöds
 • Bindningar: Många rättningar och förbättringar

Integrering med ramverk

 • Stöd några av frågorna i KNSCore med underrättelser

KArchive

 • Rätta KCompressionDevice (sökning) för att fungera med Qt >= 5.7

KAuth

 • Uppdatera de flesta exempel, ta bort föråldrade

KConfig

 • Rätta linkning på Windows: länka inte kentrymaptest till KConfigCore

KConfigWidgets

 • Gör ingenting i ShowMenubarActionFilter::updateAction om det inte finns några menyrader

KCoreAddons

 • Rätta fel 363427 - osäkra tecken tolkas felaktigt som en del av webbadressen (fel 363427)
 • kformat: Gör det möjligt att översätta relativa datum riktigt (fel 335106)
 • KAboutData: Dokumentera att e-postadress för fel också kan vara en webbadress

KDeclarative

 • [IconDialog] Ställ in riktiga ikongrupper
 • [QuickViewSharedEngine] Använd setSize istället för setWidth/setHeight

Stöd för KDELibs 4

 • Synkronisera KDE4Defaults.cmake från kdelibs
 • Rätta cmake-kontroll av HAVE_TRUNC

KEmoticons

 • KEmoticons: använd D-Bus för att underrätta processer som kör om ändringar gjorda i inställningsmodulen
 • KEmoticons: större förbättringar av prestanda

KIconThemes

 • KIconEngine: Centrera ikon i begärd rektangel

KIO

 • Lägg till KUrlRequester::setMimeTypeFilters
 • Rätta tolkning av kataloger som listar en specifik FTP-server (fel 375610)
 • bevara grupp/ägare vid filkopiering (fel 103331)
 • KRun: avråd från användning av runUrl() till förmån för runUrl() med RunFlags
 • kssl: Säkerställ att katalog för användarcertifikat har skapats innan användning (fel 342958)

KItemViews

 • Verkställ filter för proxy omedelbart

KNewStuff

 • Gör det möjligt att införa resurser, i huvudsak för systemövergripande inställningar
 • Misslyckas inte vid flyttning till tillfällig katalog under installation
 • Avråd från användning av klassen security
 • Blockera inte vid körning av kommandot post-install (fel 375287)
 • [KNS] Ta hänsyn till typ av distribution
 • Fråga inte om vi får filen i /tmp

KNotification

 • Lägg till loggningsunderrättelse i filer igen (fel 363138)
 • Markera icke-bestående underrättelser som flyktiga
 • Stöd "standardåtgärder"

Ramverket KPackage

 • Skapa inte programdata om den är markerad med NoDisplay
 • Rätta listning när begärd sökväg är absolut
 • rätta hantering av arkiv med en katalog inuti (fel 374782)

KTextEditor

 • rätta återgivning av miniavbildning för omgivningar med stort antal punkter/tum

KWidgetsAddons

 • Lägg till metoder för att dölja åtgärden att avslöja lösenord
 • KToolTipWidget: Bli inte ägare till den grafiska innehållskomponenten
 • KToolTipWidget: Dölj omedelbart om innehållet förstörs
 • Rätta överskridande av fokus i KCollapsibleGroupBox
 • Rätta varning när en KPixmapSequenceWidget förstörs
 • Installera också deklarationsfiler med kamelstavning för vidarebefordring för klasser från deklarationsfiler med flera klasser
 • KFontRequester: Sök efter närmaste träff för ett saknat teckensnitt (fel 286260)

KWindowSystem

 • Tillåt tabulator som blir modifierad av skift (fel 368581)

KXMLGUI

 • Felrapportering: Tillåt en webbadress (inte bara en e-postadress) för anpassad rapportering
 • Hoppa över tomma genvägar vid tvetydighetskontroll

Plasma ramverk

 • [ContainmentInterface] Inget behov av values() eftersom contains() slår upp nycklar
 • Dialog: Dölj när fokus ändras till ConfigView med hideOnWindowDeactivate
 • [PlasmaComponents Menu] Lägg till egenskapen maximumWidth
 • Sakar ikon vid anslutning till openvpn via Blåtandsnätverk (fel 366165)
 • Säkerställ att vi visar aktiverat LIstItem när musen hålls över det
 • gör alla höjder i kalenderrubrik jämna (fel 375318)
 • rätta färgstilar i Plasma nätverksikon (fel 373172)
 • Ställ in wrapMode till Text.WrapAnywhere (fel 375141)
 • Uppdatera kalarm-ikon (fel 362631)
 • vidarebefordra status från miniprogram till omgivningar på ett riktigt sätt (fel 372062)
 • Använd KPlugin för att läsa in kalenderinsticksprogram
 • använd färgläggningsfärgen för markerad text (fel 374140)
 • [Icon Item] Avrunda storleken som vi vill läsa in en bildpunktsavbildning i
 • egenskapen portrait är inte relevant när det inte finns någon text (fel 374815)
 • Rätta egenskapen renderType för diverse komponenter

Solid

 • Provisorisk lösning för fel vid hämtning av DBus-egenskap (fel 345871)
 • Behandla ingen lösenordsfras som felet Solid::UserCanceled

Sonnet

 • Lägg till fil för grekiska trigram
 • Rätta segmenteringsfel i generering av trigram och exponera konstanten MAXGRAMS i deklarationen
 • Sök efter libhunspell.so utan version, bör vara mer framtidssäkert

Syntaxfärgläggning

 • C++ färgläggning: uppdatera till Qt 5.8

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.31.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.31.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.31.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.31.0 kräver Qt 5.6.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar