KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Wydano Szkielety KDE 5.3.0

Dostępne również w:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

07 październik 2014. Dzisiaj KDE ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.3.0.

Szkielety KDE stanowi 60 dodatkowych bibliotek do Qt, które dostarczają szeroką gamę powszechnie potrzebnej funkcjonalności w dojrzałych, sprawdzonych i wypróbowanych bibliotekach wraz z przyjaznymi warunkami licencjonowania. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ogłoszenie o wydaniu Szkieletów 5.0.

To wydanie jest częścią z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Nowości w tym wydaniu

KActivities

 • Dodano interfejs DBus do wczytywania wtyczek w czasie uruchomienia

KArchive

 • Dodano wygodną metodę KArchive::file()
 • Poprawiono kompilowanie w MSVC

KBookmarks

 • Poprawiono problemy z kodowaniem w oknie dialogowym miejsc w KIO (błąd 337642)

KCMUtils

 • Poprawiono początkowy rozmiar okna KCMultiDialog (błędy 337494, 325897)

KCompletion

 • Poprawiono rozmiar podpowiedzi i umiejscowienie przycisku czyszczenia w trybie wysokiego dpi

KConfig

 • KConfigLoader: poprawiono współdzielenie obiektów KSharedConfig

KConfigWidgets

 • Od teraz moduł dostarcza plików kf5_entry.desktop, którego potrzebuje KLanguageButton

KCoreAddons

 • Kdelibs4Migration: umożliwiono dystrybucją ustawienie KDE4_DEFAULT_HOME_POSTFIX tak aby katalog domowy kde4 był znajdowany poprawnie.
 • Poprawiono kompilowanie w MSVC oraz gcc 4.5
 • Przekształcono KFormat na Q_GADGET tak, aby można było przedstawić jego właściwości pośrednio QML

KEmoticons

 • Dodano znaki unikodu do zestawu emotikon Glass

KGuiAddons

 • Uczyniono KFontUtils::adaptFontSize trochę bardziej dokładnym

KI18n

 • Usunięto pozostałe zależności od Perl

KIO

 • Od teraz zawiera kio_trash
 • Dodano nową pracę KIO, KIO::fileSystemFreeSpace, która umożliwia uzyskanie całkowitej wolnej przestrzeni na systemie plików.
 • kshorturifilter: Usunięto zbędne ukośniki z początku adresu URI
 • Dodano definicje dostawcy wyszukiwania dla silnika wyszukiwania qwant
 • Okna dialogowe plików: poprawiono względne ścieżki, które zamieniano na adresy URL do HTTP
 • Poprawiono miniatury dla grup typów mime.

KJS

 • Zaimplementowano Math.Clz32
 • Znaków od U+0000 do U+001F nie można używać jako znaków, lecz jako sekwencji sterujących unikodu (błąd 338970)

KNotifications

 • Uniknięto nieskończonego rekursywności w KStatusNotifierItem / QSystemTray.

KService

 • Wiele poprawek do KPluginInfo
 • Dodano funkcje do przekształcania pomiędzy listami KPluginMetaData oraz KPluginInfo

KTextEditor

 • Poprawiono wiele wypływów pamięci
 • Uniknięto wkraczania samouzupełniania przy wyszukiwaniu/zastępowaniu tekstu (błąd 339130), i wielu innych błędów samouzupełniania
 • Wiele poprawek w trybie VIM

KWidgetAddons

 • KPageListView: poprawki dla trybu wysokiego dpi
 • KPageWidget: poprawki marginesów

KWindowSystem

 • NETWinInfo od teraz zapewnia wygodny program owijający dla WM_PROTOCOLS.
 • NETWinInfo od teraz zapewnia wygodny program owijający dla właściwości WM_HINTS przy wprowadzaniu.

Solid

 • Nowy silnik freedesktop, jeszcze nie domyślny lecz zaplanowano go do zastąpienia silników upower/udev/systemd

Dodatkowe moduły cmake

 • Nowy moduł dla szkieletów o nazwie ECMGeneratePkgConfigFile do instalowania plików pkgconfig.
 • Nowa opcja ECM_ENABLE_SANITIZERS do włączenia sanitizers clang. Przykład: ECM_ENABLE_SANITIZERS='address;undefined'
 • Nowa opcja BUILD_COVERAGE, do włączenia code coverage.

Integracja szkieletów

 • Poprawiono kompilacje z Qt 5.4
 • Poprawiono kilka skrótów standardowych

Wgrywanie pakietów binarnych

Aby wypróbować Szkielety na Linuksie, najlepiej jest użyć pakietów swojej ulubionej dystrybucji. Instrukcje wgrywania pakietów binarnych distra.

Kompilowanie ze źródeł

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build. Szkielety 5.3.0 wymagają Qt 5.2.

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 5.3.0 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania Szkieletów KDE 5.3.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 5.3.0. Szczegółowy wykaz wszystkich Szkieletów i innych bibliotek Qt stron trzecich jest dostępny na inqlude.org, doglądane archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE jest międzynarodowym zespołem, który tworzy darmowe i wolne oprogramowanie dla obliczeń biurkowych i przenośnych. Wśród produktów KDE wyróżnić można nowoczesne systemy biurkowe dla platform Linuksa i UNIKSA, całościowe rozwiązania pracy biurowej wraz z rozwiązaniami do pracy grupowej oraz setki tytułów oprogramowania w wielu kategoriach, włączając w to aplikacje internetowe i sieciowe, multimedia, rozrywkę, edukację, grafikę i rozwój oprogramowania. Oprogramowanie KDE jest tłumaczone na więcej niż 60 języków i jest opracowywane z przestrzeganiem zasad łatwego użycia i nowoczesnego dostępu. W pełni funkcjonalne aplikacje KDE działają natywnie na Linuksie, BSD, Solarisie, Windowsie i Mac OS X.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji