KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.29.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

12:e december, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.29.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nytt ramverk

This release includes Prison, a new framework for barcode generation (including QR codes).

Allmänt

FreeBSD was added to metainfo.yaml in all frameworks tested to work on FreeBSD.

Baloo

 • Prestandaförbättringar vid skrivning (fyra gånger snabbare vid utskrift av data)

Breeze-ikoner

 • Gör att BINARY_ICONS_RESOURCE normalt är på
 • Lägg till vnd.rar mime för shared-mime-info 1.7 (fel 372461)
 • Lägg till ikon för claws (fel 371914)
 • Lägg till gdrive-ikon istället för generell molnikon (fel 372111)
 • Rätta fel "list-remove-symbolic använder fel bild" (fel 372119)
 • Andra tillägg och förbättringar

Extra CMake-moduler

 • Hoppa över test av Python-bindningar om PyQt inte är installerat
 • Lägg bara till testen om Python hittas
 • Reducera minimal CMake som krävs
 • Lägg till modulen ecm_win_resolve_symlinks

Integrering med ramverk

 • Hitta QDBus, som behövs av appstream kpackage-hanteraren
 • Låt KPackage ha beroenden från packagekit och appstream

KActivitiesStats

 • Skicka resursen länkad händelse på korrekt sätt

KDE Doxygen-verktyg

 • Anpassa till ändring från quickgit till cgit
 • Rätta fel om gruppnamn inte definierat. Kan fortfarande sluta fungera vid dåliga villkor.

KArchive

 • Lägg till metoden errorString() för att ge felinformation

KAuth

 • Lägg till tidsgränsegenskap (fel 363200)

KConfig

 • kconfig_compiler - Skapa kod med överskridningar
 • Tolka funktionsnyckelord på korrekt sätt (fel 371562)

KConfigWidgets

 • Säkerställ att menyalternativ får avsedd menyroll

KCoreAddons

 • KTextToHtml: Rätta fel "[1] tillagt i slutet på en hyperlänk" (fel 343275)
 • KUser: Sök bara efter en avatar om inloggningsnamnet inte är tomt

KCrash

 • Använd inte DISPLAY på Mac i linje med KInit
 • Stäng inte alla fildeskriptorer på OS X

KDesignerPlugin

 • src/kgendesignerplugin.cpp - Lägg till överskridningar i genererad kod

KDESU

 • Deaktivera XDG_RUNTIME_DIR i processer som körs med kdesu

KFileMetaData

 • Hitta verkligen FFMpegs libpostproc

KHTML

 • Java: Använd namn på rätt knappar
 • Java: Sätt namn i rättighetsdialogruta

KI18n

 • Kontrollera pekarolikhet från dngettext på korrekt sätt (fel 372681)

KIconThemes

 • Tillåt att ikoner från alla kategorier visas (fel 216653)

KInit

 • Sätt miljövariabler från KLaunchRequest när en ny process startas

KIO

 • Konverterad till kategoriserad loggning
 • Rätta kompilering för WinXP SDK
 • Tillåt matchning av checksummor med stora bokstäver under checksummefliken (fel 372518)
 • Sträck aldrig ut den sista kolumnen (datum) i fildialogrutan (fel 312747)
 • Importera och uppdatera kcontrol docbooks för kod i kio från kde-runtime master
 • [OS X] Gör så att KDE:s papperskorg använder OS X papperskorg
 • SlaveBase: Lägg till dokumentation om händelsesnurror, underrättelser och kded-moduler

KNewStuff

 • Lägg till nya alternativ för arkivhantering (underkatalog) i knsrc
 • Konsumera de nya felsignalerna (ange jobbfel)
 • Hantera underlighet rörande filer som försvinner när de just skapats
 • Installera kärnans deklarationsfiler, med blandat skiftläge

KNotification

 • [KStatusNotifierItem] Spara/återställ position för grafisk komponent när dess fönster döljes/återställs (fel 356523)
 • [KNotification] Tillåt att underrättelser förses med webbadresser

Ramverket KPackage

 • Fortsätt installera metadata.desktop (fel 372594)
 • Läs in metadata manuellt om en absolut sökväg skickas
 • Rätta potentiellt fel om paket inte är kompatibelt med appstream
 • Låt KPackage få reda på X-Plasma-RootPath
 • Rätta generering av filen metadata.json

KPty

 • Flytta sökning efter utempter sökväg (inklusive /usr/lib/utempter/)
 • Lägg till bibliotekssökväg så att binärprogrammet utempter hittas på Ubuntu 16.10

KTextEditor

 • Förhindra Qt-varningar om ett klippbordsläge som inte stöds på Mac
 • Använd syntaxdefinitioner från KF5::SyntaxHighlighting

KTextWidgets

 • Ersätt inte fönsterikoner med resultatet av en misslyckad uppslagning

Kwayland

 • [klient] Rätta avreferering av nollpekare i ConfinedPointer och LockedPointer
 • [klient] Installera pointerconstraints.h
 • [server] Rätta regression i SeatInterface::end/cancelPointerPinchGesture
 • Implementering av protokollet PointerConstraints
 • [server] Reducera kostnad av pointersForSurface
 • Returnera SurfaceInterface::size i global sammansättningsrymd
 • [tools/generator] Generera uppräkning FooInterfaceVersion på serversidan
 • [tools/generator] Omge argument för wl_fixed-begäran med wl_fixed_from_double
 • [tools/generator] Generera implementering av begäran på klientsidan
 • [tools/generator] Generera resurstillverkning på klientsidan
 • [tools/generator] Generera återanrop och lyssnare på klientsidan
 • [tools/generator] Skicka det som q-pekare till Client::Resource::Private
 • [tools/generator] Generera Private::setup(wl_foo *arg) på klientsidan
 • Implementering av protokollet PointerGestures

KWidgetsAddons

 • Förhindra krasch på Mac
 • Ersätt inte ikoner med resultatet av en misslyckad uppslagning
 • KMessageWidget: Rätta layout när radbrytning är aktiverad utan åtgärder
 • KCollapsibleGroupBox: Dölj inte grafiska komponenter, överskrid istället fokusprincip

KWindowSystem

 • [KWindowInfo] Lägg till pid() och desktopFileName()

Oxygen-ikoner

 • Lägg till ikon application-vnd.rar (fel 372461)

Plasma ramverk

 • Kontrollera att metadata är giltig i settingsFileChanged (fel 372651)
 • Vänd inte layout av flikrad om den är vertikal
 • Ta bort radialGradient4857 (fel 372383)
 • [AppletInterface] Dra aldrig bort fokus från fullRepresentation (fel 372476)
 • Rätta SVG-ikon id-prefix (fel 369622)

Solid

 • winutils_p.h: Återställ kompatibilitet med WinXP SDK

Sonnet

 • Sök också efter hunspell-1.5

Syntaxfärgläggning

 • Normalisera XML-licensegenskapsvärden
 • Synkronisera syntaxdefinitioner från ktexteditor
 • Rätta sammanfogning av vikområden

Säkerhetsinformation

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB


Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.29.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.29.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.29.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.29.0 kräver Qt 5.5.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar