KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.26.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10:e september, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.26.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Attica

 • Lägg till Qt5Network som ett öppet beroende

BluezQt

 • Rätta deklarationskatalog i pri-fil

Breeze-ikoner

 • Lägg till saknade prefixdefinitioner för namnrymd
 • Kontrollera att SVG-ikoner är välformade
 • Rätta alla ikoner för edit-clear-location-ltr (fel 366519)
 • Lägg till stöd för Kwin-effektikon
 • Byt namn på caps-on till input-caps-on
 • Lägg till caps-ikoner för textinmatning
 • Lägg till några Gnome-specifika ikoner från Sadi58
 • Lägg till programikoner från gnastyle
 • Dolphin-, Konsole- och Umbrello-ikoner optimerade för 16 bildpunkter, 22 bildpunkter och 32 bildpunkter
 • Uppdaterade VLC-ikon för 22 bildpunkter, 32 bildpunkter och 48 bildpunkter
 • Lägg till programikon för Subtitle Composer
 • Rätta Kleopatras nya ikon
 • Lägg till programikon för Kleopatra
 • Lägg till ikoner för Wine och Wine-qt
 • Rätta fel för presentation av ord tack vara Sadi58 (fel 358495)
 • Lägg till ikon för system-log-out med 32 bildpunkter
 • Lägg till systemikoner med 32 bildpunkter, ta bort färgade systemikoner
 • Lägg till stöd för pidgin- och banshee-ikoner
 • Ta bort VLC-programikon på grund av licensproblem, lägg till ny VLC-ikon (fel 366490)
 • Lägg till stöd för gthumb-ikon
 • Använd HighlightedText för katalogikoner
 • Ikoner för katalogplatser använder nu stilmall (färgläggningsfärg)

Extra CMake-moduler

 • ecm_process_po_files_as_qm: Hoppa över inexakta översättningar
 • Standardnivån för loggkategorier ska vara Info istället för Varning
 • Dokumentera variabeln ARGS i create-apk-* targets
 • Skapa en test som validerar projektens appstream-information

KDE Doxygen-verktyg

 • Lägg till villkor om gruppens plattform inte är definierad
 • Mall: Sortera plattformar alfabetiskt

KCodecs

 • Hämta filen som används för att skapa kentities.c från kdelibs

KConfig

 • Lägg till posten Ge bidrag till KStandardShortcut

KConfigWidgets

 • Lägg till standardåtgärden Ge bidrag

KDeclarative

 • [kpackagelauncherqml] Anta att skrivbordsfilens namn är samma som pluginId
 • Läs in QtQuick återgivningsinställningar från en inställningsfil och ställ in förval
 • icondialog.cpp - Riktig kompileringsrättning som inte skuggar m_dialog
 • Rätta krasch när ingen QApplication är tillgänglig
 • Exponera översättningsdomän

Stöd för KDELibs 4

 • Rätta kompileringsfel på Windows i kstyle.h

KDocTools

 • Lägg till sökvägar för inställning, cache + data för general.entities
 • Uppdaterad med den engelska versionen
 • Lägg till poster för mellanslags- och Meta-tangent i src/customization/en/user.entities

KFileMetaData

 • Kräv bara Xattr om operativsystemet är Linux
 • Återställ bygge på Windows

KIdleTime

 • [xsync] XFlush i simulateUserActivity

KIO

 • KPropertiesDialog: Ta bort varning från dokumentationen, felet är borta
 • [test program] Lös upp relativa sökvägar genom att använda QUrl::fromUserInput
 • KUrlRequester: Rätta felruta när en fil väljes och fildialogrutan öppnas igen
 • Tillhandahåll reserv om slavar inte listar posten . (fel 366795)
 • Rätta skapa symbolisk länk via "skrivbordsprotokollet"
 • KNewFileMenu: Använd KIO::linkAs istället för KIO::link när symboliska länkar skapas
 • KFileWidget: Rätta dubbla '/' i sökväg
 • KUrlRequester: Använd statisk syntax för connect(), var icke konsistent
 • KUrlRequester: Skicka window() som överliggande objekt för QFileDialog
 • Undvik att anropa connect(null, .....) från KUrlComboRequester

KNewStuff

 • Packa upp arkiv i underkataloger
 • Tillåt inte längre installation i generell datakatalog på grund av potentiellt säkerhetshål

KNotification

 • Hämta egenskapen ProtocolVersion i StatusNotifierWatcher på ett asynkront sätt

Paketet Framework

 • Tysta varningar som avråder från användning av contentHash

Kross

 • Återställ "Ta bort oanvända KF5-beroenden"

KTextEditor

 • Ta bort acceleratorkonflikt (fel 363738)
 • Rätta färgläggning av e-postadress i doxygen (fel 363186)
 • Detektera några fler json-filer, såsom våra egna projekt
 • Förbättra detektering av Mime-typ (fel 357902)
 • Fel 363280, färgläggning, C++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif (fel 363280)
 • Fel 363280, färgläggning, C++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif
 • Fel 351496: Python kodvikning fungerar inte under initial inmatning (fel 351496)
 • Fel 365171: Python syntaxfärgläggning fungerar inte riktigt för escape-sekvenser (fel 365171)
 • Fel 344276: PHP nowdoc kodvikning ej korrekt (fel 344276)
 • Fel 359613: Vissa CSS3-egenskaper stöds inte av syntaxfärgläggning (fel 359613)
 • Fel 367821: wineHQ-syntax: Sektionen i en reg-fil färgläggs inte korrekt (fel 367821)
 • Förbättra hantering av växlingsfil om växlingskatalog angiven
 • Rätta krasch när dokument läses in igen med automatisk radbrytning på grund av radlängdsbegränsning (fel 366493)
 • Rätta ständiga krascher relaterade till vi-kommandoraden (fel 367786)
 • Rätta så att radnummer i utskrivna dokument nu börjar med 1 (fel 366579)
 • Säkerhetskopiera fjärrfiler: Hantera också monterade filer som fjärrfiler
 • Städa logik för att skapa sökrad
 • Lägg till färgläggning för Magma
 • Tillåt bara en nivå rekursion
 • Rätta felaktig växlingsfil på Windows
 • Programfix: Lägg till stöd för bitbake i gränssnittet för syntaxfärgläggning
 • autobrace: Titta på attribut för stavningskontroll där tecknet skrevs in (fel 367539)
 • Färglägg QMAKE_CFLAGS
 • Lämna inte huvudkontext
 • Lägg till några namn på körbara filer som ofta används

KUnitConversion

 • Lägg till engelska massenheten "stone"

Ramverket KWallet

 • Flytta kwallet-query docbook till rätt underkatalog
 • Rätta ordval an -> one

Kwayland

 • Gör linux/input.h vid kompileringstillfälle valbar

KWidgetsAddons

 • Rätta bakgrund för tecken som inte ingår i BMP
 • Lägg till oktal C-undantagen UTF-8 sökning
 • Gör att förvald KMessageBoxDontAskAgainMemoryStorage sparar i QSettings

KXMLGUI

 • Konvertera till standardåtgärden Ge bidrag
 • Konvertera från authorizeKAction som avråds från

Plasma ramverk

 • Rätta enhetsikon 22 bildpunkters ikonen fungerade inte i den gamla filen
 • WindowThumbnail: Gör GL-anrop i rätt tråd (fel 368066)
 • Gör så att plasma_install_package fungerar med KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • Lägg till marginal och vaddering i ikonen start.svgz
 • Rätta stilmallsgrejer i datorikon
 • Lägg till ikoner för dator och bärbar dator i kicker (fel 367816)
 • Rätta dubbel varning om att inte kunna tilldela odefinierad i DayDelegate
 • Rätta att stylesheed.svgz filer inte gillar mig
 • Byt namn på 22 bildpunkters ikoner till 22-22x och 32 bildpunkters ikoner till x i kicker
 • [PlasmaComponents TextField] Strunta att läsa in ikoner för oanvända knappar
 • Extra kontroll i Containment::corona för specialfallet systembricka
 • När en omgivning markeras som borttagen, markera också alla underminiprogram som borttagna: Rättar att omgivningsinställningar i systembrickan inte tas bort
 • Rätta ikon för enhetsunderrättelse
 • Lägg till systemsökning till system med 32 och 22 bildpunkters storlek
 • Lägg till svartvita ikoner för kicker
 • Ställ in färgschema för systemsökningsikon
 • Flytta systemsökning till system.svgz
 • Rätta felaktiga eller saknade "X-KDE-ParentApp" i skrivbordsfildefinitioner
 • Rätta dokumentation av programmeringsgränssnitt för Plasma::PluginLoader: Förväxling av applets/dataengine/services/..
 • Lägg till systemsökningsikon för SDDM-temat
 • Lägg till 32 bildpunkters ikon för nepomuk
 • Uppdatera ikonen i systembrickan för tryckplatta
 • Ta bort kod som aldrig kan köras
 • [ContainmentView] Visa paneler när användargränssnittet är redo
 • Deklarera inte om egenskapen implicitHeight
 • Använd QQuickViewSharedEngine::setTranslationDomain (fel 361513)
 • Lägg till stöd för 22 och 32 bildpunkters Plasma Breeze-ikoner
 • Ta bort färgade systemikoner och lägg till 32 bildpunkters svartvita
 • Lägg till en valfri knapp för att visa lösenord i textfält
 • Standardverktygstipsen speglas nu i ett höger-till-vänster språk
 • Prestanda vid byte av månad i kalendern har förbättrats avsevärt

Sonnet

 • Ändra inte språknamnen till små bokstäver vid tolkning av trigram
 • Rätta omedelbar krasch vid start på grund av null insticksprogrampekare
 • Hantera ordlistor utan riktiga namn
 • Ersätt handplockad lista över skriptspråksavbildningar, använd riktiga namn på språk
 • Lägg till verktyg för att skapa trigram
 • Laga språkdetektering något
 • Använd valt språk som förslag vid detektering
 • Använd lagrade stavningskontrollverktyg vid språkdetektering, förbättrar prestanda något
 • Förbättra språkdetektering
 • Filtrera listan över förslag enligt tillgängliga ordlistor, ta bort dubbletter
 • Kom ihåg att lägga till den sista trigram-matchningen
 • Kontrollera om något trigram faktiskt matchar
 • Hantera flera språk med samma poäng i matchning av trigram
 • Kontrollera inte minsta storlek två gånger
 • Beskär språklista enligt tillgängliga språk
 • Använd samma minsta längd överallt i språkdetektering
 • Rimlighetskontrollera att den inlästa modellen har rätt antal trigram för varje språk

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.26.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.26.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.26.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.26.0 kräver Qt 5.5.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar