KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.26.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Svenska | Українська

10 september 2016. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.26.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Attica

 • Qt5Network als een publieke afhankelijkheid toevoegen

BluezQt

 • Include dir in pri-bestand repareren

Breeze pictogrammen

 • Ontbrekende definities van naamruimteprefix toevoegen
 • SVG pictogrammen op goede vorm controleren
 • Alle pictogrammen edit-clear-location-ltr repareren (bug 366519)
 • ondersteuning van kwin-effect-pictogram toegevoegd
 • hernoem caps-on naar input-caps-on
 • Hoofdletter-pictogrammen toevoegen voor invoer van tekst
 • enige gnome specifieke pictogrammen uit Sadi58 toevoegen
 • App-pictogrammen toevoegen uit gnastyle
 • Pictogrammen voor Dolphin, Konsole en Umbrello zijn geoptimaliseerd voor 16px, 22px, 32px
 • VLC pictogram voor 22px, 32px en 48px bijgewerkt
 • App-pictogram toegevoegd voor maker van ondertitels
 • Nieuw pictogram van Kleopatra repareren
 • App-pictogrammen toegevoegd voor Kleopatra
 • Pictogrammen voor Wine en Wine-qt toegevoegd
 • presentatie woord bug repareren dankzij Sadi58 (bug 358495)
 • systeem-afmeld-pictogram in 32px toevoegen
 • 32px systeem-pictogrammen toegevoegd, gekleurde systeem-pictogrammen verwijderd
 • ondersteuning voor pidgin-, banshee-pictogrammen toevoegen
 • vlc-app-pictogram verwijderd vanwege probleem met licentie, nieuw VLC-pictogram toegevoegd (bug 366490)
 • ondersteuning voor gthumb-pictogram toevoegen
 • HighlightedText gebruiken voor mappictogrammen
 • plaatsen van mappictogrammen gebruiken nu stijlsheet (accentueringskleur)

Extra CMake-modules

 • ecm_process_po_files_as_qm: vertalingen die niet gereed zijn overslaan
 • Het standaard niveau voor loggen van categorieën zou Info moeten zijn in plaats van Warning
 • ARGS variabele in de create-apk-* targets documenteren
 • Een test maken die de appstream-informatie van projecten valideert

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Voorwaarde toevoegen als platforms van groepen niet zijn gedefinieerd
 • Sjabloon: platforms alfabetisch sorteren

KCodecs

 • Breng uit kdelibs het bestand gebruikt om kentities.c te genereren

KConfig

 • Doneer-item toevoegen in KStandardShortcut

KConfigWidgets

 • Standaard actie voor doneren toevoegen

KDeclarative

 • [kpackagelauncherqml] desktop-bestandssnaam is hetzelfde als pluginId aannemen
 • QtQuick renderinginstellingen uit een configuratiebestand laden en standaard instellen
 • icondialog.cpp - reparatie op de juiste maniet compileren die m_dialog niet afschermt
 • Crash repareren wanneer geen QApplication beschikbaar is
 • Vertalingendomein zichtbaar maken

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Windows compilatiefout in kstyle.h repareren

KDocTools

 • paden voor config, cache + data aan general.entities toevoegen
 • Up-to-date gemaakt met de Engelse versie
 • Entities voor Space- en Meta-toets toevoegen aan src/customization/en/user.entities

KFileMetaData

 • Alleen Xattr vereisen als het besturingssysteem Linux is
 • Bouwen van Windows herstellen

KIdleTime

 • [xsync] XFlush in simulateUserActivity

KIO

 • KPropertiesDialog: waarschuwing uit document verwijderen, de bug is weg
 • [test program] relatieve paden oplossen met QUrl::fromUserInput
 • KUrlRequester: foutmelding repareren bij selectie van een bestand en de bestandsdialoog opnieuw openen
 • Bied een fallback als slaves het . item niet laten zien (bug 366795)
 • Aanmaken symbolische koppeling over "desktop" protocol repareren
 • KNewFileMenu: bij aanmaken van symbolische koppelingen gebruik KIO::linkAs in plaatst van KIO::link
 • KFileWidget: dubbele '/' in pad repareren
 • KUrlRequester: statische connect() syntaxis gebruiken, was inconsistent
 • KUrlRequester: window() doorgeven als ouder voor de QFileDialog
 • aanroepen van connect(null, .....) vermijden vanuit KUrlComboRequester

KNewStuff

 • archieven uitpakken in submappen
 • Installeren in generieke gegevensmap niet langer toestaan vanwege een potentieel gat in de beveiliging

KNotification

 • Van StatusNotifierWatcher eigenschap ProtocolVersion ophalen op een asynchrone manier

Pakket Framework

 • contentHash waarschuwingen over veroudering stil maken

Kross

 • "Ongebruikte KF5 afhankelijkheden verwijderen" terugdraaien

KTextEditor

 • accel clash verwijderen (bug 363738)
 • accentueren van e-mailadres in doxygen repareren (bug 363186)
 • iets meer json bestanden detecteren, zoals uw eigen projecten ;)
 • MIME-type herkenning verbeteren (bug 357902)
 • Bug 363280 - accentuering: c++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif (bug 363280)
 • Bug 363280 - accenturing: c++: #if 1 #endif #if defined (A) aaa #elif defined (B) bbb #endif
 • Bug 351496 - invouwen bij Python werkt niet gedurende initieel typen (bug 351496)
 • Bug 365171 - Python syntaxis accenturing: werkt niet juist voor escape sequences (bug 365171)
 • Bug 344276 - php nowdoc niet juist ingevouwen (bug 344276)
 • Bug 359613 - Enige CSS3 eigenschappen worden niet ondersteund in syntaxis accenturen (bug 359613)
 • Bug 367821 - wineHQ syntaxis: de sectie in een reg-bestand wordt niet juist geaccentueerd (bug 367821)
 • Swap bestandsbehandeling verbeteren indien swap-map gespecificeerd
 • Crash repareren bij herladen van documenten met automatisch afgebroken regel vanwege regellengtelimiet (bug 366493)
 • Constante crashes gerelateerd aan de vi commandobalk repareren (bug 367786)
 • Reparatie: regelnummers in afgedrukte documenten beginnen nu bij 1 (bug 366579)
 • Backup van bestanden op afstand: behandel aangekoppelde bestanden ook als bestanden op afstand
 • logica voor creatie van zoekbalk opschonen
 • accentuering voor Magma toevoegen
 • Slechts één niveau van recursie toestaan
 • Gebroken swap-bestand op windows repareren
 • Patch: bitbake ondersteuning voor syntaxis accentueringsengine toevoegen
 • autobrace: kijk naar attribuut van spellingcontrole waar het teken is ingevoerd (bug 367539)
 • QMAKE_CFLAGS accentueren
 • Niet uit de hoofdcontext springen
 • Enkele namen van veel gebruikte programma's toevoegen

KUnitConversion

 • Britse eenheid van massa "stone" toevoegen

KWallet Framework

 • Docbook van kwallet-query naar de juiste submap verplaatsen
 • Naamgeving van -> repareren

KWayland

 • Maak linux/input.h optioneel op moment van compileren

KWidgetsAddons

 • Achtergrond van niet-BMP tekens repareren
 • C octal escaped UTF-8 zoeken toevoegen
 • Maak dat de standaard KMessageBoxDontAskAgainMemoryStorage opslaat naar QSettings

KXMLGUI

 • Standaard actie voor doneren overzetten
 • Ga weg van verouderde authorizeKAction

Plasma Framework

 • apparaatpictogram 22px pictogram werkte niet in het oude bestand
 • WindowThumbnail: Aanroepen van GL's in de juiste thread uitvoeren (bug 368066)
 • Zorg dat plasma_install_package werkt met KDE_INSTALL_DIRS_NO_DEPRECATED
 • marge en padding toevoegen aan het pictogram start.svgz
 • stijlsheet zaken in computer-pictogram repareren
 • computer- en laptop-pictogram voor kicker toevoegen (bug 367816)
 • Waarschuwing kan geen undefined toekennen aan double in DayDelegate repareren
 • stijlsheed svgz-bestanden houden niet van mij repareren
 • de 22px pictogrammen hernoemen naar 22-22-x en de 32px pictogrammen naar x voor kicker
 • [PlasmaComponents TextField] maak je geen zorgen over laden van pictogrammen voor ongebruikte knoppen
 • Extra bewaking in Containment::corona in het geval van het speciale systeemvak
 • Bij markering van een container als verwijderd, markeer ook alle sub-applets als verwijderd - repareert systeemvakcontainerconfiguraties die niet werden verwijderd
 • Apparaatmelderpictogram repareren
 • systeem-zoeken aan systeem toevoegen in 32 en 22px grootte
 • monochrome pictogrammen voor kicker toevoegen
 • Kleurschema op pictogram voor systeem-zoeken instellen
 • Systeem-zoeken in system.svgz plaatsen
 • Foute of ontbrekende "X-KDE-ParentApp" in desktop-bestandsdefinities repareren
 • API dox van Plasma::PluginLoader repareren: verwarring met applets/dataengine/services/..
 • pictogram van systeem-zoeken voor sddm-thema toevoegen
 • nepomuk 32px pictogram toevoegen
 • touchpad-pictogram voor het systeemvak bijwerken
 • Code die nooit uitgevoerd kan worden verwijderen
 • [ContainmentView] panelen tonen wanneer UI gereed is
 • Eigenschap implicitHeight niet opnieuw declareren
 • QQuickViewSharedEngine::setTranslationDomain gebruiken (bug 361513)
 • ondersteuning 22px en 32px plasma breeze pictogrammen toevoegen
 • gekleurde systeem-pictogrammen verwijderen en 32px monochrome toevoegen
 • Een optionele knop voor wachtwoord laten zien in tekstveld toevoegen
 • De standaard tekstballonnen worden nu gespiegeld in een rechts-naar-links taal
 • Prestaties bij wijziging van maanden in de agenda is aanzienlijk verbeterd

Sonnet

 • Namen van talen niet naar kleine letters omzetten bij trigram-parsing
 • Onmiddellijke crash bij opstarten vanwege plug-in-pointer naar nul
 • Woordenboeken zonder juiste namen behandelen
 • Handmatig opgeschoonde lijst met mappings van scripttalen vervangen, juiste namen voor talen gebruiken
 • Hulpmiddel om trigrams te genereren toevoegen
 • Maak taaldetectie een beetje minder gebroken
 • Gebruik geselecteerde taal als suggestie voor detectie
 • Spelling in cache gebruiken in taaldetectie, verbetert de prestatie enigszins
 • Taaldetectie verbeteren
 • Lijst met suggesties tegen beschikbare woordenboeken filteren, dubbelen verwijderen
 • Herinneren on de laatste trigram overeenkomst toe te voegen
 • Controleer of elk van de trigrams ook echt overeenkomt
 • Behandel meerdere talen met dezelfde score in trigram-matcher
 • Niet twee keer controleren op minimale grootte
 • Trim de lijst met talen tegen de beschikbare talen
 • Dezelfde minimale lengte overal in langdet gebruiken
 • Controle op gezondheid dat het geladen model de juiste hoeveelheid trigrams voor elke taal heeft

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.26.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.26 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.26.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.26.0 vereist Qt 5.5.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen