KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.21.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

9:e april, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.21.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nytt ramverk: KActivitiesStats, ett bibliotek för att komma åt statistisk användningsdata insamlad av KDE:s aktivitetshanterare.

Alla ramverk

Qt ≥ 5.4 krävs nu, dvs. Qt 5.3 stöds inte längre.

Attica

 • Lägg till const variant av hämtningsmetod

Baloo

 • Centralisera omgångsstorlek i inställning
 • Ta bort kod som blockerar indexering av text/plain-filer utan filändelse .txt (fel 358098)
 • Kontrollera både filnamn och filinnehåll för att bestämma Mime-type (fel 353512)

BluezQt

 • ObexManager: Dela felmeddelanden för saknade objekt

Breeze-ikoner

 • Lägg till Breeze-ikoner för lokalize
 • Synkronisera programikoner mellan Breeze och Breeze mörk
 • Uppdatera temaikoner och ta bort program-system rättning av ikoner för Kicker-grupper
 • Lägg till XPI-stöd för Firefox tillägg (fel 359913)
 • Uppdatera Okular-ikon till den rätta
 • Lägg till stöd för ktnef programikon
 • Lägg till kmenueditor, kmouse och knotes ikoner
 • Ändra ikon att använda för ljudvolym tyst, för tyst istället för bara röd färg (fel 360953)
 • Lägg till stöd för djvu Mime-typ (fel 360136)
 • Lägg till länk istället för dubbel post
 • Lägg till ms-shortcut ikon för gnucash (fel 360776)
 • Ändra skrivbordsunderläggets bakgrund till en generell
 • Uppdatera ikoner att använda ett generellt skrivbordsunderlägg
 • Lägg till ikon för Konqueror (fel 360304)
 • Lägg till process-arbetar ikon för förloppsanimering i KDE (fel 360304)
 • Lägg till ikon för programvaruinstallation och uppdatera uppdateringsikon med rätt färg
 • Lägg till och ta bort emblem-ikoner för markering i Dolphin, lägg till monteringsikon
 • Ta bort stilmall från ikoner för miniprogrammen analogclock och kickerdash
 • Synkronisera Breeze och Breeze mörk (fel 360294)

Extra CMake-moduler

 • Rätta _ecm_update_iconcache för att bara uppdatera installationsplatsen
 • Återställ "ECMQtDeclareLoggingCategory: Inkludera <QDebug> med den genererade filen"

Integrering med ramverk

 • Använd implementeringen i QCommonStyle för standardikon som reserv
 • Ange en standardtidsgräns för menystängning

KActivities

 • Ta bort kompilatorkontroller att alla ramverk nu kräver c++11
 • Ta bort QML ResourceModel eftersom den överskrids av KAStats::ResultModel
 • Att infoga i tom QFlatSet returnerade en ogiltig iterator

KCodecs

 • Förenkla kod (qCount -> std::count, hemmagjord isprint -> QChar::isPrint)
 • Detektering av kodning: Rätta krasch för fel användning av isprint (fel 357341)
 • Rätta krasch på grund av oinitierad variabel (fel 357341)

KCompletion

 • KCompletionBox: Tvinga användning av fönster utan ram och ge inte fokus
 • KCompletionBox ska *inte* vara ett verktygstips

KConfig

 • Lägg till stöd för att hämta platser från QStandardPaths i skrivbordsfiler

KCoreAddons

 • Rätta kcoreaddons_desktop_to_json() på Windows
 • src/lib/CMakeLists.txt - Rätta länkning till ett Threads-bibliotek
 • Lägg till anslutningar för att tillåta kompilering på Android

KDBusAddons

 • Undvik introspektion av DBus-gränssnitt när det inte används

KDeclarative

 • Likformig användning av std::numeric_limits
 • [DeclarativeDragArea] Överskrid inte "text" i Mime-data

Stöd för KDELibs 4

 • Rätta föråldrad länk i kdebugdialog5 docbook
 • Läck inte Qt5::Network som ett nödvändigt bibliotek för resten av ConfigureChecks

KDESU

 • Ställ in funktionsmakron för att möjliggöra att bygga med musl libc

KEmoticons

 • KEmoticons: Rätta krasch när loadProvider misslyckas av någon orsak

KGlobalAccel

 • Gör kglobalaccel5 möjlig att döda på ett riktigt sätt, för att rätta extremt långsam avstängning

KI18n

 • Använd språk från Qt:s systemlandsinställningar som reserv på annat än Unix

KInit

 • Städa upp och omstrukturera konverteringen av klauncher till XCB

KIO

 • FavIconsCache: Synkronisera efter skrivning, så att andra program ser det, och för att undvika krasch vid destruering
 • Rätta många trådhanteringsproblem i KUrlCompletion
 • Fixa krasch i dialogruta för namnbyte (fel 360488)
 • KOpenWithDialog: Förbättra fönsterrubrik och beskrivningstext (fel 359233)
 • Tillåt bättre plattformsoberoende driftsättning av I/O-slavar genom att lägga in protokollinformation i insticksprogrammens metadata

KItemModels

 • KSelectionProxyModel: Förenkla hantering av radborttagning, förenkla avmarkeringslogik
 • KSelectionProxyModel: Återskapa bara avbildning vid borttagning vid behov (fel 352369)
 • KSelectionProxyModel: Rensa bara avbildningar för firstChild på toppnivå
 • KSelectionProxyModel: Säkerställ riktig signalering när senast markerade tas bort
 • Gör DynamicTreeModel sökbar enligt visningsroll

KNewStuff

 • Krascha inte om .desktop-filer saknas eller är felaktiga

KNotification

 • Hantera klick med vänsterknapp på föråldrade ikoner i systembrickan (fel 358589)
 • Använd bara X11BypassWindowManagerHint på X11-plattform

Paketet Framework

 • Efter att ett paket har installerats, läs in det
 • Misslyckas inte om paketet finns och är aktuellt
 • Lägg till Package::cryptographicHash(QCryptographicHash::Algorithm)

KPeople

 • Använd kontaktwebbadressen som personwebbadress i PersonData när det inte finns någon person
 • Ange ett namn på databasanslutningen

Kör program

 • Importera mall för körprogram från KAppTemplate

KService

 • Rätta ny varning från kbuildsycoca, när en Mime-typ ärver från ett alias
 • Rätta hantering av x-scheme-handler/* i mimeapps.list
 • Rätta hantering av x-scheme-handler/* vid tolkning av mimeapps.list (fel 358159)

KTextEditor

 • Återställ "Öppna/spara inställningssida: Använd termen "Folder" istället för "Directory""
 • Tvinga användning av UTF-8
 • Öppna/spara inställningssida: Använd termen "Folder" istället för "Directory"
 • kateschemaconfig.cpp: Använd riktiga filter med dialogrutorna öppna/spara (fel 343327)
 • c.xml: använd standardstil för kontrollflödesnyckelord
 • isocpp.xml: använd standardstil "dsControlFlow" för kontrollflödesnyckelord
 • c/isocpp: Lägg till fler C-standardtyper
 • KateRenderer::lineHeight() returnerar ett heltal
 • Utskrift: Använd teckenstorlek från valt utskriftsschema (fel 356110)
 • Uppsnabbning av cmake.xml: Använd WordDetect istället för RegExpr
 • Ändra tabulatorbredd till 4 istället för 8
 • Rätta ändring av färg på aktuellt radnummer
 • Rätta val av kompletteringspost med musen (fel 307052)
 • Lägg till syntaxfärgläggning för gcode
 • Rätta uppritning av bakgrund för MiniMap-markering
 • Rätta kodning av gap.xml (använd UTF-8)
 • Rätta nästlade kommentarblock (fel 358692)

KWidgetsAddons

 • Ta hänsyn till innehållets marginaler när storlekstips beräknas

KXMLGUI

 • Rätta att redigeringsverktygsrader förlorar instoppade åtgärder

NetworkManagerQt

 • ConnectionSettings: Initiera tidsgräns för ping av förmedlingsnod
 • Ny TunSetting och Tun anslutningstyp
 • Skapa enheter för alla kända typer

Oxygen-ikoner

 • Installera index.theme i samma katalog som den alltid har funnits i
 • Installera i oxygen/base/ så att ikoner som flyttade från program inte kolliderar med versioner installerade av programmen
 • Duplicera symboliska länkar från breeze-icons
 • Lägg till nya ikoner emblem-added och emblem-remove för synkronisering med Breeze

Plasma ramverk

 • [kalender] Rätta att kalenderminiprogrammet inte rensar markeringen när det döljes (fel 360683)
 • Uppdatera ljudikon att använda stilmall
 • Uppdatera ljud tyst ikon (fel 360953)
 • Rätta att miniprogram tvingas skapas när Plasma är oföränderligt
 • [Borttonande nod] Blanda inte ogenomskinlighet separat (fel 355894)
 • [SVG] Tolka inte om konfigurationen som svar på Theme::applicationPaletteChanged
 • Dialogruta: Ställ in tillstånd SkipTaskbar/Pager innan fönster visas (fel 332024)
 • Återintroducera egenskapen busy i miniprogram
 • Säkerställ att PlasmaQuick exportfil hittas på ett riktigt sätt
 • Importera inte en icke existerande layout
 • Gör det möjligt för ett miniprogram att erbjuda ett testobjekt
 • Ersätt QMenu::exec med QMenu::popup
 • FrameSvg: Rätta felaktiga pekare i sharedFrames när temat ändras
 • IconItem: Schemalägg uppdatering av bildpunktsavbildning när fönster ändras
 • IconItem: Animera aktiv och aktiverad ändring även när animeringar är inaktiverade
 • DaysModel: Gör update till en slot
 • [Icon Item] Animera inte från föregående punktavbildning när den har blivit osynlig
 • [Icon Item] Anropa inte loadPixmap i setColorGroup
 • [Miniprogram] Skriv inte över flaggan "Persistent" för underrättelser om ångra
 • Tillåt att förändringsinställning i Plasma överskrids när omgivning skapas
 • Lägg till icon/titleChanged
 • Ta bort beroende av QtScript
 • Deklarationsfil för plasmaquick_export.h finns i katalogen plasmaquick
 • Installera några deklarationsfiler för plasmaquick

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.21.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.21.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.21.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.21.0 kräver Qt 5.4.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar