KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.21.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

9 april 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.21.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Nieuw framework: KActivitiesStats, een bibliotheek voor toegang tot de gegevens van gebruiksstatistieken verzamelt door de KDE activiteitbeheerder.

Alle frameworks

Qt >= 5.4 is nu vereist, d.w.z. Qt 5.3 wordt niet langer ondersteund.

Attica

 • Const. variant toevoegen voor een betere methode

Baloo

 • Batchgrootte in configuratie centraliseren
 • Code die indexering van text/plain bestanden zonder .txt extensie blokkeert verwijderen (bug 358098)
 • Controleer zowel bestandsnaam als bestandsinhoud om het MIME-type te bepalen (bug 353512)

BluezQt

 • ObexManager: splits foutbericht voor ontbrekende objecten

Breeze pictogrammen

 • Breeze pictogrammen voor lokalisatie toevoegen
 • app-pictogrammen synchroniseren tussen breeze en breeze dark
 • Thema-pictogrammen bijwerken en reparatie van pictogrammen voor toepassingensysteem in kickergroepen verwijderen
 • xpi ondersteuning voor firefox add-ons toevoegen (bug 359913)
 • pictogram van okular bijwerken met de juiste
 • ondersteuning voor ktnef-app-pictogram toegevoegd
 • Pictogram voor kmenueditor, kmouse en knotes toevoegen
 • het te gebruiken pictogram voor gedempt geluidsvolume - Voor gedempt in plaats van alleen de rode kleur (bug 360953)
 • ondersteuning voor djvu MIME-type toevoegen (bug 360136)
 • koppeling toevoegen in plaats van dubbel item
 • ms-sneltoetspictogram voor gnucash toevoegen (bug 360776)
 • achtergrondafbeelding wijzigen naar de algemene
 • pictogrammen bijwerken om een algemene achtergrond te gebruiken
 • pictogram voor konqueror toegevoegd (bug 360304)
 • pictogram voor proces-werkt toevoegen voor animatie van voortgang in KDE (bug 360304)
 • pictogram voor software installeren en bijwerken toevoegen met de juiste kleur
 • embleempictogram voor toevoegen en verwijderen toevoegen voor selecteren in dolphin, pictogram voor aankoppelen toevoegen
 • stylesheet uit analogclock en kickerdash applet-pictogrammen verwijderen
 • breeze en breeze dark synchroniseren (bug 360294)

Extra CMake-modules

 • _ecm_update_iconcache repareren om alleen de installatielocatie bij te werken
 • "ECMQtDeclareLoggingCategory: <QDebug> met het gegenereerde bestand invoegen" terugzetten

Frameworkintegratie

 • Terugvallen naar QCommonStyle implementatie van standardIcon
 • Stel een standaard timeout in voor sluiten van menu

KActivities

 • Controle op compiler verwijderen nu alle frameworks c++11 vereisen
 • QML ResourceModel verwijderd omdat het door KAStats::ResultModel er bovenuit gaat
 • Invoegen in een lege QFlatSet gaf een ongeldige iterator

KCodecs

 • Code vereenvoudigen (qCount -> std::count, homegrown isprint -> QChar::isPrint)
 • detectie van codering: crash repareren bij verkeerd gebruik van isprint (bug 357341)
 • Crash vanwege niet geïnitialiseerde waarde repareren (bug 357341)

KCompletion

 • KCompletionBox: venster zonder frame afdwingen en geen focus instellen
 • KCompletionBox zou *geen* tekstballon mogen zijn

KConfig

 • Ondersteuning voor QStandardPaths locaties verkrijgen in desktop-bestanden toevoegen

KCoreAddons

 • kcoreaddons_desktop_to_json() op Windows repareren
 • src/lib/CMakeLists.txt - linking naar een Threads-bibliotheek repareren
 • Stubs toevoegen om compilatie op Android toe te staan

KDBusAddons

 • Introspectie van een DBus interface vermijden wanneer we het niet gebruiken

KDeclarative

 • uniform gebruik van std::numeric_limits
 • [DeclarativeDragArea] "text" van MIME-gegevens niet overschrijven

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Verouderde koppeling in docbook van kdebugdialog5 repareren
 • Qt5::Network niet als vereiste lib lekken voor de rest van de ConfigureChecks

KDESU

 • Feature macro's instellen om bouwen op musl libc in te schakelen

KEmoticons

 • KEmoticons: crash wanneer loadProvider om de een of andere reden crasht repareren

KGlobalAccel

 • Zorg ervoor dat kglobalaccel5 op de juiste manier is af te breken, waarmee zeer langzaam afsluiten wordt gerepareerd

KI18n

 • Qt systeem-locale talen gebruiken als terugval op niet UNIX

KInit

 • De xcb overzetting van klauncher opschonen en herprogrammeren

KIO

 • FavIconsCache: synchroniseer na schrijven, zodat andere toepassingen het zien en om te vermijden op vernietiging te crashen
 • Veel problemen met threading in KUrlCompletion repareren
 • Crash in dialoog voor hernoemen repareren (bug 360488)
 • KOpenWithDialog: venstertitel en tekst van beschrijving verbeteren (bug 359233)
 • Zorg voor betere cross-platform gebruik van io-slaves door protocolinformatie te bundelen in metagegevens van plug-in

KItemModels

 • KSelectionProxyModel: behandeling van verwijdering van een rij vereenvoudigen, vereenvoudiging van selectielogica ongedaan maken
 • KSelectionProxyModel: mapping opnieuw maken bij verwijderen alleen indien nodig (bug 352369)
 • KSelectionProxyModel: wis firstChild mappings alleen voor topniveau
 • KSelectionProxyModel: verzeker juiste signalering bij verwijderen van de laatst geselecteerde
 • DynamicTreeModel doorzoekbaar maken op rol bij tonen

KNewStuff

 • Niet crashen als .desktop bestanden ontbreken of gebroken zijn

KNotification

 • Behandel links klikken op oude pictogrammen in het systeemvak (bug 358589)
 • X11BypassWindowManagerHint-vlag allen op platform X11 gebruiken

Pakket Framework

 • Na installeren van een pakket, laad het
 • Als het pakket bestaat en is bijgewerkt geef dan geen mislukt aan
 • Pakket toevoegen::cryptographicHash(QCryptographicHash::Algorithm)

KPeople

 • Stel de contact-uri in als persoon-uri in PersonData wanneer geen persoon bestaat
 • Stel een naam in voor de databaseverbinding

KRunner

 • Sjabloon voor runner importeren uit KAppTemplate

KService

 • Nieuwe waarschuwing van kbuildsycoca repareren, wanneer een MIME-type erft uit een alias
 • Behandeling van x-scheme-handler/* in mimeapps.list repareren
 • Behandeling van x-scheme-handler/* bij ontleden in mimeapps.list repareren (bug 358159)

KTextEditor

 • Draai "Open/opslaan configuratiepagina: gebruik de term "Folder" in plaats van "Directory"" om
 • dwing UTF-8 af
 • Open/opslaan configuratiepagina: gebruik de term "Folder" in plaats van "Directory"
 • kateschemaconfig.cpp: juiste filters gebruiken met open/opslaan dialogen (bug 343327)
 • c.xml: standaard stijl gebruiken voor sleutelwoorden voor flow-control
 • isocpp.xml: standaard stijl "dsControlFlow" gebruiken voor sleutelwoorden voor flow-control
 • c/isocpp: meer C standaard typen toevoegen
 • KateRenderer::lineHeight() geef een int terug
 • afdrukken: lettergrootte gebruiken uit geselecteerd afdrukschema (bug 356110)
 • cmake.xml versnelling: WordDetect gebruiken in plaats van RegExpr
 • Tabbreedte naar 4 in plaats van 8 wijzigen
 • Bijwerken van de kleur van het huidige regelnummer repareren
 • Selectie van item voor aanvullen met de muis repareren (bug 307052)
 • Syntaxisaccentuering voor gcode toevoegen
 • De MiniMap selectie van achtergrondschildering repareren
 • Codering voor gap.xml repareren (UTF-8 gebruiken)
 • Geneste commentaarblokken repareren (bug 350612)

KWidgetsAddons

 • Marges van inhoud meenemen bij berekening van hints voor grootte

KXMLGUI

 • Bij bewerken van werkbalken gingen geplugde acties verloren repareren

NetworkManagerQt

 • ConnectionSettings: initialiseer gateway ping timeout
 • Nieuwe TunSetting en Tun verbindingstype
 • Apparaten voor alle bekende typen maken

Oxygen-pictogrammen

 • index.theme installeren in dezelfde map waarin het altijd was
 • In oxygen/base/ installeren zodat pictogrammen verplaatst uit apps niet in conflict komen met de versie geïnstalleerd door die apps
 • Symbolische koppelingen repliceren uit breeze-pictogrammen
 • Nieuw pictogrammen voor embleem-toegevoegd en embleem-verwijderd toevoegen voor synchronisatie met breeze

Plasma Framework

 • [calendar] Agenda-applet die selectie niet wist bij verbergen repareren (bug 360683)
 • audiopictogram bijwerken om stijlsheet te gebruiken
 • pictogram voor geluid dempen bijwerken (bug 360953)
 • Het maken-afdwingen van applets wanneer plasma niet is te wijzigen repareren
 • [Fading Node] dekking niet separaat mixen (bug 355894)
 • [Svg] De configuratie niet opnieuw ontleden in antwoord op Theme::applicationPaletteChanged
 • Dialog: Stel SkipTaskbar/Pager statussen in voor het tonen van het venster (bug 332024)
 • Introduceer opnieuw de eigenschap bezet in een Applet
 • Nagaan dat exportbestand van PlasmaQuick juist wordt gevonden
 • Een niet bestaande layout niet importeren
 • Het mogelijk maken voor een applet om een testobject aan te bieden
 • QMenu::exec vervangen door QMenu::popup
 • FrameSvg: loshangende pointers repareren in sharedFrames bij wijziging van thema
 • IconItem: plan bijwerken van pixmap bij wijzigingen in venster
 • IconItem: actieve en ingeschakelde wijziging animeren zelfs met animaties uitgeschakeld
 • DaysModel: Maak bijwerken een slot
 • [Icon Item] Niet uit de vorige pixmap animeren wanneer het onzichtbaar was
 • [Icon Item] Roep loadPixmap in setColorGroup niet aan
 • [Applet] Overschrijf niet de "Persistent" vlag van melding Ongedaan maken
 • Overschrijven toestaan van instelling voor mogelijkheid plasma te wijzigen bij aanmaken van container
 • Toevoegen van icon/titleChanged
 • Afhankelijkheid van QtScript verwijderen
 • Header van plasmaquick_export.h is in plasmaquick map
 • Enige plasmaquick-headers installeren

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.21.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.21 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.21.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.21.0 vereist Qt 5.4.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen