KDE • Community • Announcements
ДОПОМОГТИ (Чому?)
paypal

Випуск набору бібліотек KDE Frameworks 5.20.0

Також перекладено такими мовами:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13 березня 2015 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.20.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти у оголошенні щодо випуску Frameworks 5.0.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у цій версії

Піктограми Breeze

 • Багато нових піктограм
 • Додано піктограми типів MIME virtualbox та деяких інших типів MIME, яких не вистачало
 • Додано підтримку піктограм synaptic та octopi
 • Виправлено піктограму вирізання (ваду 354061)
 • Виправлено назву audio-headphones.svg (+=d)
 • Піктограми оцінок із меншою фаскою (1 пк)

Інтеграція бібліотек

 • Вилучено можливість використання назви файла у KDEPlatformFileDialog::setDirectory()
 • Реалізовано можливість не фільтрувати за назвою, якщо маємо типи MIME

KActivities

 • Вилучено залежність від Qt5::Widgets
 • Вилучено залежність від KDBusAddons
 • Вилучено залежність від KI18n
 • Вилучено невикористані включення
 • Поліпшено виведення даних скриптами оболонки
 • Додано модель даних (ActivitiesModel) для показу просторів дій бібліотеці
 • Типово, тепер збирається лише бібліотека
 • Вилучено зі збирання компоненти служби і робочого простору
 • Бібліотеку пересунуто до src/lib з src/lib/core
 • Усунено причину попередження CMake
 • Усунено аварію у контекстному меню просторів дій (ваду 351485)

KAuth

 • Виправлено блокування роботи kded5, якщо завершує роботу програма, яка використовує kauth

KConfig

 • KConfigIniBackend: виправлено обчислювально вартісне від’єднування у пошуку

KCoreAddons

 • Виправлено перенесення даних налаштувань kdelibs4 у Windows
 • Додано програмний інтерфейс для отримання даних щодо версії середовища Frameworks
 • KRandom: виправлено використання до 16 кБ /dev/urandom для ініціювання rand() (ваду 359485)

KDeclarative

 • Усунено виклик вказівника на нульовий об’єкт (виправлено ваду 347962)

KDED

 • Уможливлено збирання з -DQT_NO_CAST_FROM_ASCII

Підтримка KDELibs 4

 • Виправлено керування сеансами для програм на основі KApplication (ваду 354724)

KDocTools

 • Реалізовано використання символів unicode для викликів

KFileMetaData

 • Нова версія KFileMetadata може надсилати запити і зберігати інформацію щодо початкового повідомлення збереженого файла, який міг бути долученням

KHTML

 • Виправлено оновлення вказівника у області перегляду
 • Обмежено використання пам’яті рядками
 • Засіб перегляду аплетів Java KHTML: виправлено помилковий виклик DBus до kpasswdserver

KI18n

 • Реалізовано використання придатного до портування макросу імпортування для nl_msg_cat_cntr
 • Реалізовано пропускання пошуку у . і .. перекладів програми
 • Обмежено використання _nl_msg_cat_cntr реалізаціями GNU gettext
 • Додано KLocalizedString::languages()
 • Реалізовано розміщення викликів Gettext, лише якщо знайдено каталог

KIconThemes

 • Забезпечено ініціювання змінної

KInit

 • kdeinit: реалізовано перевагу завантаження бібліотек з RUNPATH
 • Реалізовано «Завдання Qt5: використовувати QUrl::fromStringList»

KIO

 • Усунено розірвання з’єднання KIO app-slave, якщо у appName міститься «/» (виправлено ваду 357499)
 • Реалізовано використання декількох способів розпізнавання, якщо трапляються помилки
 • Довідка: виправлено mimeType() для get()
 • KOpenWithDialog: реалізовано показ назви типу MIME та коментаря у тексті поля «Запам’ятати» (виправлено ваду 110146)
 • Реалізовано послідовність змін для уникнення повторного створення списку вмісту каталогу після перейменування файла у ширшому спектрі випадків (виправлено ваду 359596)
 • http: m_iError перейменовано на m_kioError
 • kio_http: реалізовано читання і відкидання вмісту після 404 зі значенням errorPage=false
 • kio_http: виправлено визначення типу MIME, якщо адреса закінчується на «/»
 • FavIconRequestJob: у слоті додано засіб доступу hostUrl(), щоб konqueror міг визначити призначення завдання
 • FavIconRequestJob: виправлено підвисання завдання, якщо його перервано через надто великі розміри favicon
 • FavIconRequestJob: виправлено errorString(), раніше у ній була лише адреса
 • KIO::RenameDialog: відновлено підтримку попереднього перегляду, додано мітки дати і розміру (виправлено ваду 356278)
 • KIO::RenameDialog: реорганізовано програмний код, який дублювався
 • Виправлено помилкові перетворення шлях-у-QUrl
 • Використано kf5.kio у назві категорії, щоб відповідати назвам інших категорій

KItemModels

 • KLinkItemSelectionModel: додано новий типовий конструктор
 • KLinkItemSelectionModel: пов’язану модель вибору зроблено встановлюваною
 • KLinkItemSelectionModel: реалізовано обробку змін у моделі selectionModel
 • KLinkItemSelectionModel: скасовано локальне зберігання моделі
 • KSelectionProxyModel: виправлено ваду у механізмі ітерації
 • Реалізовано скидання стану KSelectionProxyModel, якщо це потрібно
 • Додано властивість, яка сигналізує про те, чи поєднано моделі у ланцюжок
 • KModelIndexProxyMapper: спрощено логіку перевірки з’єднаності

KJS

 • Обмежено використання пам’яті рядками

KNewStuff

 • Реалізовано показ попередження, якщо у рушії сталася помилка

Бібліотека Package

 • Уможливлено необов’язковість KDocTools у KPackage

KPeople

 • Усунено використання застарілого програмного інтерфейсу
 • До декларативного додатка додано actionType
 • Обернено логіку фільтрування у PersonsSortFilterProxyModel
 • Приклад QML зроблено трохи кориснішим
 • Додано actionType до PersonActionsModel

KService

 • Спрощено код, зменшено кількість розіменовувань вказівників, поліпшення, пов’язані із контейнерами
 • Додано програму для тестування kmimeassociations_dumper, ідею запозичено із повідомлення про ваду 359850
 • Усунено проблему із завантаженням програм chromium/wine у деяких дистрибутивах (виправлено ваду 213972)

KTextEditor

 • Виправлено підсвічування усіх збігів у ReadOnlyPart
 • Виправлено повторне проходження QString так, наче це QStringList
 • Реалізовано належне ініціювання статичних QMap
 • Реалізовано перевагу toDisplayString(QUrl::PreferLocalFile)
 • Реалізовано підтримку замінників при надсиланні зі способу введення
 • Усунено аварійне завершення під час завершення роботи системи, якщо виконується анімування тексту

Бібліотека KWallet

 • Забезпечено пошук KDocTools
 • Усунено надсилання від’ємного числа до DBus, оскільки це викликає помилку у libdbus
 • Почищено файли cmake
 • KWallet::openWallet(Synchronous): усунено завершення часу очікування за 25 секунд

KWindowSystem

 • Реалізовано підтримку _NET_WM_BYPASS_COMPOSITOR (виправлено ваду 349910)

KXMLGUI

 • Реалізовано використання резервної нерідної назви мови
 • Виправлено помилку у керуванні сеансами, яка виникла після переходу на KF5 / Qt5 (ваду 354724)
 • Схеми клавіатурних скорочень: реалізовано підтримку схем, встановлених на загальносистемному рівні
 • Реалізовано використання qHash(QKeySequence) з Qt, якщо збирання відбувається з Qt 5.6+
 • Схеми клавіатурних скорочень: усунено ваду, пов’язану із тим що два KXMLGUIClients із однаковою назвою могли перезаписувати файл схем одне одному
 • kxmlguiwindowtest: додано діалогове вікно клавіатурних скорочень для тестування редактора схем клавіатурних скорочень
 • Схеми клавіатурних скорочень: поліпшено зручність у користування шляхом зміни текстів у графічному інтерфейсі
 • Схеми клавіатурних скорочень: поліпшено спадний список схем (автоматичне визначення розміру, не спорожнюється, якщо є невідома схема)
 • Схеми клавіатурних скорочень: тепер назва guiclient не дописується до назви файла на початку
 • Схеми клавіатурних скорочень: реалізовано створення каталогу до спроби зберегти нову схему клавіатурних скорочень
 • Схеми клавіатурних скорочень: реалізовано відновлення поля компонування, якщо цього не робити, усе має доволі поганий вигляд
 • Виправлено витік пам’яті у контрольному скрипті запуску KXmlGui

Бібліотеки Plasma

 • IconItem: усунено перезаписування джерела, якщо використовується QIcon::name()
 • ContainmentInterface: виправлено використання right() і bottom() у QRect
 • Вилучено дублювання шляху коду для обробки QPixmap
 • Додано документацію із програмного інтерфейсу для IconItem
 • Виправлено таблицю стилів (ваду 359345)
 • Усунено витирання маски вікна під час кожної зміни геометрії, якщо активним є композитне відтворення, а маску не встановлено
 • Аплет: усунено аварійне завершення у разі вилучення панелі (виправлено ваду 345723)
 • Тема: реалізовано відкидання кешу растрових зображень, якщо змінюється тема (виправлено ваду 359924)
 • IconItemTest: реалізовано пропускання обробки, якщо маємо помилку grabToImage
 • IconItem: усунено зміну кольору піктограм svg, завантажених із теми піктограм
 • Виправлено визначення iconPath SVG у IconItem
 • Реалізовано вибір кінця шляху, якщо передано шлях (виправлено ваду 359902)
 • Додано властивості configurationRequired і reason
 • contextualActionsAboutToShow пересунуто до Applet
 • ScrollViewStyle: усунено використання полів для пункту, що блимає
 • DataContainer: виправлено перевірки слота перед з’єднанням або від’єднанням
 • ToolTip: додано запобіжники кратній зміні геометрії, коли змінюється вміст
 • SvgItem: усунено використання Plasma::Theme із потоку обробки зображення
 • AppletQuickItem: виправлено пошук власного долученого компонування (виправлено ваду 358849)
 • Реалізовано меншу розпірку для панелі задач
 • ToolTip: припинено показу таймера, якщо викликано hideTooltip (виправлено ваду 358894)
 • Вимкнено анімацію піктограм у підказках Плазми
 • Усунено анімацію у підказках
 • Тепер у типовій темі використовується вказана схема кольорів
 • Виправлено помилку, пов’язану із тим, що IconItem не завантажував піктограми, які не належать до теми і мають назву (ваду 359388)
 • Реалізовано перевагу контейнерів, відмінних від desktop, у containmentAt()
 • WindowThumbnail: реалізовано відкидання растрового зображення glx у stopRedirecting() (виправлено ваду 357895)
 • Вилучено застарілий фільтр аплетів
 • ToolButtonStyle: усунено спробу покладатися на зовнішній ідентифікатор
 • Усунено припущення щодо виявлення фаски (виправлено ваду 359026)
 • Календар: додано належні кнопки «Вперед» і «Назад», а також кнопку «Сьогодні» (виправлено вади 336124, 348362, 358536)

Sonnet

 • Усунено вимикання засобу визначення мови лише через те, що встановлено певну мову
 • Вимкнено типове автоматичне вимикання автоматичної перевірки правопису
 • Виправлено TextBreaks
 • Виправлено пошук словників Hunspell за шляхами, у яких немає «/» (виправлено ваду 359866)
 • До шляху пошуку словників додано <каталог програми>/../share/hunspell

Встановлення бінарних пакунків

У Linux рекомендованим шляхом встановлення KDE Frameworks є пакунки вашого улюбленого дистрибутива. Настанови щодо встановлення бінарних пакунків.

Збирання з початкових кодів

Повні початкові коди KDE Frameworks 5.20.0 можна безкоштовно отримати. Настанови щодо збирання і встановлення програмного забезпечення KDE Frameworks 5.20.0 можна знайти на інформаційній сторінці KDE Frameworks 5.20.0.

Бібліотеки також можна зібрати з початкових кодів за допомогою базової системи команд cmake .; make; make install. Цей спосіб є найпростішим, якщо вам потрібні лише окремі бібліотеки шару 1. Зацікавленим в удосконаленні бібліотек та стеженні за розробкою загального набору варто скористатися скриптом kdesrc-build. Для роботи Frameworks 5.20.0 потрібна версія Qt 5.3.

Із докладним списком усіх бібліотек Frameworks та інших сторонніх бібліотек Qt можна ознайомитися на сайті inqlude.org, загальному архіві бібліотек Qt. З повним списком документації з програмного інтерфейсу можна ознайомитися на api.kde.org.

Участь

Усі, хто цікавиться поступом розробки та хоче зробити внесок до розробки Frameworks, можуть стежити за нею у сховищах коду git, брати участь у обговореннях у списку листування розробників KDE Frameworks та надсилати латки за допомогою системи резензування. З правилами, поточним станом проєкту та планами можна ознайомитися за допомогою вікі Frameworks. Обговорення у режимі реального часу відбуваються на каналі IRC #kde-devel сервера freenode.net.

Обговорити цей випуск та поділитися ідеями можна у розділі коментарів до статті з новиною.

Підтримка KDE

KDE — спільнота з розробки вільного програмного забезпечення, яка розвивається лише завдяки допомозі багатьох добровольців, які працюють у вільний від інших занять час. KDE завжди шукає нових учасників, які можуть допомогти розробці, виправленні і сповіщенні про вади, створенні документації, перекладі, просуванні, фінансуванні тощо. Будь-який внесок буде з вдячністю сприйнято спільнотою. Будь ласка, ознайомтеся зі сторінкою підтримки KDE, щоб дізнатися більше, або станьте спонсором KDE e.V. за допомогою нашої ініціативи Join the Game.

Про KDE

KDE є міжнародною технологічною командою, яка створює вільне програмне забезпечення для звичайних і портативних комп’ютерів. Серед продуктів KDE сучасна стільнична система для платформ Linux і UNIX, повноцінні офісний комплекс програм і комплекс програм для групової роботи та сотень програм у багатьох категоріях, зокрема інтернет- і веб-програм, мультимедійних, розважальних, освітніх програм та програм для роботи з графікою і розробки програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення KDE перекладено більш, ніж 60 мовами, його створено з врахуванням простоти у користуванні і сучасних принципів доступності. Повноцінними програмами KDE можна користуватися у Linux, BSD, Solaris, Windows і Mac OS X.


Зауваження щодо товарних знаків. KDE® і логотип K Desktop Environment® є зареєстрованими торговими марками KDE e.V. Linux є зареєстрованою торговою маркою Linus Torvalds (Лінуса Торвальдса). UNIX є зареєстрованою торговою маркою The Open Group у США та інших країнах. Всі згадані у цьому оголошенні щодо випуску торгові марки і авторські права належать їх законним власникам.


Контакти для преси

Щоб дізнатися більше, надішліть нам повідомлення електронною поштою:
press@kde.org

Загальні навігаційні посилання