KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.20.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13:e mars, 2016. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.20.0.

KDE Ramverk består av 70 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Breeze-ikoner

 • Många nya ikoner
 • Tillägg av virtualbox Mime-typikoner och vissa andra saknade Mime-typer
 • Tillägg av stöd för synaptic- och octopi-ikoner
 • Rätta klipp ut-ikon (fel 354061)
 • Rätta namn av audio-headphones.svg (+=d)
 • Betygsikoner med mindre marginal (1 bildpunkt)

Integrering med ramverk

 • Ta bort möjligt filnamn i KDEPlatformFileDialog::setDirectory()
 • Filtrera inte enligt namn om det finns Mime-typer

KActivities

 • Ta bort beroende av Qt5::Widgets
 • Ta bort beroende av KDBusAddons
 • Ta bort beroende av Kl18n
 • Ta bort oanvända inkluderingar
 • Utmatning från skalskript förbättrad
 • Tillägg av datamodell (ActrivitiesModel) som visar aktiviteter i biblioteket
 • Bygg bara biblioteket normalt
 • Ta bort tjänst- och arbetsrymdskomponenter från bygget
 • Flytta biblioteket in i src/lib från src/lib/core
 • Rätta CMake-varningar
 • Rätta krasch i sammanhangsberoende meny för aktiviteter (fel 351485)

KAuth

 • Rätta låsning av kded5 när ett program som använder kauth avslutas

KConfig

 • KConfigIniBackend: Rätta dyrbar bortkoppling i uppslagning

KCoreAddons

 • Rätta överföring av Kdelibs4-inställning för Windows
 • Lägg till programmeringsgränssnitt för att hämta information om Ramverks körningsversion
 • KRandom: Använd inte upp till 16K av /dev/urandom som frö för rand() (fel 359485)

KDeclarative

 • Anropa inte nollpekare för objekt (fel 347962)

KDED

 • Gör det möjligt att kompilera med -DQT_NO_CAST_FROM_ASCII

Stöd för KDELibs 4

 • Rätta sessionshantering för program baserade på KApplication (fel 354724)

KDocTools

 • Använd Unicode-tecken för anrop

KFileMetaData

 • KFileMetadata kan nu fråga efter och lagra information om det ursprungliga brevet som en sparad fil kan ha varit en bilaga till

KHTML

 • Rätta uppdatering av markör i vy
 • Begränsa användning av minne för strängar
 • KHTML-visning av Java-miniprogram: Reparera felaktigt D-Bus anrop till kpasswdserver

KI18n

 • Använd portabelt importmakro för nl_msg_cat_cntr
 • Hoppa över uppslagning av . och .. för att hitta översättningar för ett program
 • Begränsa användning av _nl_msg_cat_cntr till GNU gettext-implementeringar
 • Tillägg av KLocalizedString::languages()
 • Utför bara anrop till Gettext om katalogen har hittats

KIconThemes

 • Säkerställ att variabel initieras

KInit

 • kdeinit: Föredra att ladda bibliotek från RUNPATH
 • Implementera "Qt5 TODO: use QUrl::fromStringList"

KIO

 • Rätta att anslutning av KIO programslav inte fungerar om appName innehåller '/' (fel 357499)
 • Försök flera metoder för behörighetskontroll i händelse av misslyckanden
 • help: rätta mimeType() för get()
 • KOpenWithDialog: Visa Mime-typens namn och kommentar i texten för kryssrutan "Kom ihåg" (fel 110146)
 • En serie ändringar för att undvika att kataloger listas om efter namnbyte av en fil i flera fall (fel 359596)
 • http: byt namn på m_iError till m_kioError
 • kio_http: Läs och kasta text efter en 404 med errorPage=false
 • kio_http: Rätta hur Mime-typ bestäms när webbadress slutar med '/'
 • FavIconRequestJob: Lägg till åtkomstens hostUrl() så att Konqueror kan ta reda på vad jobbet gällde i sin slot
 • FavIconRequestJob: Rätta jobb som hänger sig vid avbrott på grund av för stor favoritikon
 • FavIconRequestJob: Rätta errorString(), den hade bara webbadressen
 • KIO::RenameDialog: Återställ stöd för förhandsgranskning, lägg till data- och storleksetiketter (fel 356278)
 • KIO::RenameDialog: Omstrukturera duplicerad kod
 • Rätta felaktiga konverteringar mellan sökväg och QUrl
 • Använd kf5.kio i kategorinamnet för att matcha andra kategorier

KItemModels

 • KLinkItemSelectionModel: Lägg till ny standardkonstruktor
 • KLinkItemSelectionModel: Gör den länkade markeringsmodellen tilldelningsbar
 • KLinkItemSelectionModel: Hantera ändringar av modellen selectionModel
 • KLinkItemSelectionModel: Lagra inte modellen lokalt
 • KSelectionProxyModel: Rätta iterationsfel
 • Nollställ tillstånd hos KSelectionProxyModel vid behov
 • Tillägg av en egenskap som indikerar när modellerna utgör en länkad kedja
 • KModelIndexProxyMapper: Förenkla logik för kopplingskontroll

KJS

 • Begränsa användning av minne för strängar

KNewStuff

 • Visa en varning om ett fel uppstår i gränssnittet

Paketet Framework

 • Låt KDocTools vara valfria för KPackage

KPeople

 • Rätta användning av programmeringsgränssnitt vars användning avråds från
 • Tillägg av actionType i det deklarativa insticksprogrammet
 • Vänd på filtreringslogiken i PersonsSortFilterProxyModel
 • Gör QML-exemplet något mer användbart
 • Lägg till actionType i PersonActionsModel

KService

 • Förenkla kod, reducera avreferering av pekare, förbättringar relaterade till omgivningar
 • Lägg till testprogrammet kmimeassociations_dumper, inspirerat av fel 359850
 • Rätta att chromium- och wine-program inte laddas i vissa distributioner (fel 213972)

KTextEditor

 • Rätta markering av alla förekomster i ReadOnlyPart
 • Iterera inte över en QString som om den var en QStringList
 • Initiera statiska QMaps på ett riktigt sätt
 • Föredra toDisplayString(QUrl::PreferLocalFile)
 • Stöd att skicka surrogattecken från inmatningsmetod
 • Krascha inte vid avslutning när textanimering fortfarande pågår

Ramverket KWallet

 • Säkerställ att KDocTools slås upp
 • Skicka inte ett negativt tal till D-Bus, det ger en assert i libdbus
 • Städa cmake-filer
 • KWallet::openWallet(Synchronous): låt inte tidsgräns gå ut efter 25 sekunder

KWindowSystem

 • Stöd _NET_WM_BYPASS_COMPOSITOR (fel 349910)

KXMLGUI

 • Använd annat språknamn än modersmål som reserv
 • Rätta sessionshantering felaktig sedan KF5 och Qt5 (fel 354724)
 • Genvägssystem: Stöd globalt installerade system
 • Använd qHash(QKeySequence) från Qt vid bygge med Qt 5.6+
 • Genvägssystem: Rätta fel där två KXMLGUIClients med samma namn skriver över varandras systemfiler
 • kxmlguiwindowtest: Lägg till genvägsdialogrutor, för att prova editorn av genvägssystem
 • Genvägssystem: Förbättra användbarhet genom att ändra texter i det grafiska användargränssnittet
 • Genvägssystem: Förbättra kombinationsrutan med systemlista (automatisk storlek, rensa inte vid okänt system)
 • Genvägssystem: Lägg inte till namnet på den grafiska användargränssnittet först i filnamnet
 • Genvägssystem: Skapa katalog innan försök att spara nytt genvägssystem
 • Genvägssystem: Återställ layoutmarginal, annars ser det mycket trångt ut
 • Rätta minnesläcka för starthake i KXmlGui

Plasma ramverk

 • IconItem: Skriv inte över källa när QIcon::name() används
 • ContainmentInterface: Rätta användning av QRect right() och bottom()
 • Ta bort i stort sett duplicerad kod för att hantera QPixmaps
 • Lägg till dokumentation av programmeringsgränssnitt för IconItem
 • Rätta stilmall (fel 359345)
 • Töm inte fönstermask vid varje ändring av geometri när sammansättning är aktiv och ingen mask har ställts in
 • Miniprogram: Krascha inte när panelen tas bort (fel 345723)
 • Tema: Töm cache med bildpunktsavbildningar när temat ändras (fel 359924)
 • IconItemTest: Hoppa över när grabToImage misslyckas
 • IconItem: Rätta ändrad färg av SVG-ikoner som läses in från ikontema
 • Rätta upplösning av svg iconPath i IconItem
 • Om sökväg skickas, välj slutet (fel 359902)
 • Lägg till egenskaperna configurationRequired och reason
 • Flytta contextualActionsAboutToShow till miniprogram
 • ScrollViewStyle: Använd inte marginaler för bläddringsbara objekt
 • DataContainer: Rätta slot-kontroll innan upp- eller nerkoppling
 • ToolTip: Förhindra multipla geometriändringar medan innehållet ändras
 • SvgItem: Använd inte Plasma::Theme från återgivningstråden
 • AppletQuickItem: Rätta hur egen ansluten layout hittas (fel 358849)
 • Mindre expansion för verktygsraden
 • ToolTip: Visa timer om Tooltip anropas (fel 358894)
 • Inaktivera animering av ikoner i Plasma verktygstips
 • Ta bort animering från verktygstips
 • Standardtema följer färgschema
 • Rätta att IconItem inte läser in ikoner med namn som inte ingår i tema (fel 359388)
 • Föredra andra omgivningar än skrivbord i containmentAt()
 • WindowThumbnail: Kasta glx pixmap i stopRedirecting() (fel 357895)
 • Ta bort föråldrat filter för miniprogram
 • ToolButtonStyle: Lita inte på yttre id
 • Anta inte att en corona hittas (fel 359026)
 • Kalender: Lägg till riktiga bakåt/framåt knappar och en "Idag" knapp (fel 336124, 348362, 358536)

Sonnet

 • Inaktivera inte språkdetektering bara på grund av att ett språk är inställt
 • Inaktivera automatisk inaktivering av automatisk stavningskontroll som förval
 • Rätta textbrytningar
 • Rätta att sökvägar för Hunspell ordlistor saknar '/' (fel 359866)
 • Lägg till <programkatalog>/../share/hunspell till sökvägen för ordlistor

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.20.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.20.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.20.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.20.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar