KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.20.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

13 maart 2016. Vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.20.0.

KDE Frameworks bestaat uit 70 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Breeze pictogrammen

 • Veel nieuwe pictogrammen
 • Virtualbox MIME-type pictogrammen toegevoegd en enige andere ontbrekende MIME-typen
 • Synaptic en octopi pictogram ondersteuning toegevoegd
 • Pictogrammen voor knippen repareren (bug 350612)
 • Naam van audio-headphones.svg (+=d) gerepareerd
 • Pictogrammen voor waardering met kleiner marges (1px)

Frameworkintegratie

 • Mogelijke bestandsnaam in KDEPlatformFileDialog::setDirectory() verwijderen
 • Niet op naam filteren als we MIME-typen hebben

KActivities

 • Afhankelijkheid van Qt5::Widgets verwijderen
 • Afhankelijkheid van KDBusAddons verwijderen
 • Afhankelijkheid van KI18n verwijderen
 • Ongebruikte includes verwijderen
 • Uitvoer van shell-scripts verbetert
 • Het gegevensmodel (ActivitiesModel) toegevoegd die de activiteiten aan de bibliotheek toont
 • Standaard alleen de bibliotheek bouwen
 • De service- en workspace-componenten uit de build verwijdert
 • De bibliotheek naar src/lib uit src/lib/core verplaatst
 • CMake-waarschuwingen repareren
 • Crash in contextmenu van activiteiten gerepareerd (bug 351485)

KAuth

 • kded5 dead-lock gerepareerd wanneer een programma dat kauth gebruikt bestaat

KConfig

 • KConfigIniBackend: dure detach in lookup gerepareerd

KCoreAddons

 • Kdelibs4 migratie van configuratie voor Windows gerepareerd
 • API toegevoegd om runtime-versieinformatie van Frameworks te krijgen
 • KRandom: Niet tot 16K van /dev/urandom gebruiken om rand() te voeden (bug 359485)

KDeclarative

 • Geen null-object-pointer aanroepen (bug 347962)

KDED

 • Het mogelijk maken om te compileren met -DQT_NO_CAST_FROM_ASCII

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Sessiebeheer voor op KApplication gebaseerde toepassingen repareren (bug 354724)

KDocTools

 • Unicode tekens gebruiken voor opbellen

KFileMetaData

 • KFileMetadata kan nu informatie opvragen en opslaan over het originele e-mailbericht waarvan een opgeslagen bestand een bijlage kan zijn

KHTML

 • Cursor bijwerken in weergave repareren
 • Gebruik van geheugen voor tekenreeksen beperken
 • KHTML java-applet-viewer: gebroken DBus aanroep naar kpasswdserver repareren

KI18n

 • Overdraagbare import macro voor nl_msg_cat_cntr gebruiken
 • Bij opzoeken van vertalingen voor een toepassing . and .. overslaan
 • Gebruik van _nl_msg_cat_cntr beperken naar implementaties van GNU gettext
 • KLocalizedString::languages() toevoegen
 • Gettext aanroepen alleen plaatsen als catalog is gelokaliseerd

KIconThemes

 • Ga na dat variabele is geïnitialiseerd

KInit

 • kdeinit: geef de voorkeur aan laden van bibliotheken uit RUNPATH
 • "Qt5 TODO: QUrl::fromStringList gebruiken" implementeren

KIO

 • KIO app-slave verbinding afbreken als appName een '/' bevat repareren (bug 357499)
 • Meerdere authenticatiemethoden proberen in het geval van mislukkingen
 • help: mimeType() bij get() repareren
 • KOpenWithDialog: mimetype-naam en toelichting tonen in tekst bij keuzevakje "Herinneren" (bug 110146)
 • Een serie wijzigingen om opnieuw een list van een map te maken nadat hernoemen van een bestand in meer gevallen (bug 359596)
 • http: hernoem m_iError naar m_kioError
 • kio_http: lees en gooi body weg na een 404 met errorPage=false
 • kio_http: MIME-type bepaling repareren wanneer URL eindigt met '/'
 • FavIconRequestJob: accessor hostUrl() toevoegen zodat konqueror kan bepalen waar de job voor was, in het slot
 • FavIconRequestJob: hangende job repareren bij afbreken vanwege een te grote favicon
 • FavIconRequestJob: errorString() repareren, het had alleen de URL
 • KIO::RenameDialog: herstel ondersteuning voor vooruitblik, datum en grootte labels toevoegen (bug 356278)
 • KIO::RenameDialog: gedupliceerde code opschonen
 • Verkeerde pad-naar-QUrl conversies repareren
 • kf5.kio gebruiken in de categorienaam om overeen te komen met andere categorieën

KItemModels

 • KLinkItemSelectionModel: nieuwe standaard constructor toegevoegd
 • KLinkItemSelectionModel: het gekoppelde selectiemodel instelbaar maken
 • KLinkItemSelectionModel: wijzigingen aan het model selectionModel behandelen
 • KLinkItemSelectionModel: model niet lokaal opslaan
 • KSelectionProxyModel: bug in iteratie repareren
 • Reset status KSelectionProxyModel indien nodig
 • Een eigenschap aangevend of de modellen een verbonden ketting vormen toevoegen
 • KModelIndexProxyMapper: logica van verbonden controle vereenvoudigen

KJS

 • Gebruik van geheugen voor tekenreeksen beperken

KNewStuff

 • Een waarschuwing tonen als er een fout in de Engine is

Pakket Framework

 • KDocTools optioneel laten blijven in KPackage

KPeople

 • Gebruik van verouderd API repareren
 • actionType toevoegen aan de declaratieve plug-in
 • De logica van filtering in PersonsSortFilterProxyModel omdraaien
 • Het QML voorbeeld iets bruikbaarder maken
 • actionType toevoegen aan het PersonActionsModel

KService

 • Code vereenvoudigen, pointer-dereferences verminderen, aan container gerelateerde verbeteringen
 • kmimeassociations_dumper toevoegen aan testprogramma, geïnspireerd door bug 359850
 • chromium/wine apps die niet laden op sommige distributies repareren (bug 213972)

KTextEditor

 • Accentuering van alle voorkomens in ReadOnlyPart
 • Niet itereren over een QString alsof het een QStringList was
 • Statische QMaps op de juiste manier initialiseren
 • Geef de voorkeur aan toDisplayString(QUrl::PreferLocalFile)
 • Surrogaat teken sturen uit invoermethode ondersteunen
 • Niet crashen bij afsluiten wanneer tekstanimatie nog actief is

KWallet Framework

 • Ga na dat KDocTools is opgezocht
 • Geef geen negatief getal door aan dbus, het wordt toegekend in libdbus
 • cmake-bestanden opschonen
 • KWallet::openWallet(Synchronous): geen time-out na 25 seconden

KWindowSystem

 • _NET_WM_BYPASS_COMPOSITOR ondersteunen (bug 349910)

KXMLGUI

 • Naam in niet-landseigen taal als terugval gebruiken
 • Sessiebeheer gebroken sinds KF5 / Qt5 repareren (bug 354724)
 • Sneltoetsschema's: globaal geïnstalleerde schema's ondersteunen
 • qHash(QKeySequence) van Qt gebruiken bij bouwen tegen Qt 5.6+
 • Sneltoetsschema's: bug repareren waar twee KXMLGUIClients met dezelfde naam elkaars schemabestand overschrijven
 • kxmlguiwindowtest: sneltoetsendialoog toevoegen, voor het testen van de sneltoetsschema's editor
 • Sneltoetsschema's: bruikbaarheid verbeteren door teksten in de GUI te wijzigen
 • Sneltoetsschema's: schemalijstcombo verbeteren (automatische grootte, niet wissen bij onbekend schema)
 • Sneltoetsschema's: de guiclientnaam niet vooraan toevoegen aan de bestandsnaam
 • Sneltoetsschema's: map maken voor het proberen om een nieuw sneltoetsschema op te slaan
 • Sneltoetsschema's: marge van indeleing herstellen, het ziet er anders ingekrompen uit
 • Geheugenlek in KXmlGui opstarthaak repareren

Plasma Framework

 • IconItem: bron niet overschrijven bij gebruik van QIcon::name()
 • ContainmentInterface: gebruik van QRect right() en bottom() repareren
 • Effectief gedupliceerd codepad voor behandeling van QPixmaps verwijderen
 • API documenten voor IconItem toevoegen
 • Stylesheet repareren (bug 359345)
 • Venstermasker niet wissen bij elke wijziging in geometrie wanneer compositing actief is en geen masker is ingesteld
 • Applet: niet crashen bij verwijderen van paneel (bug 345723)
 • Thema: pixmapcache weggooien bij wijziging van thema (bug 359924)
 • IconItemTest: overslaan wanneer grabToImage mislukt
 • IconItem: kleur wijzigen van svg-pictogrammen geladen uit pictogramthema repareren
 • Oplossen van svg-iconPath in IconItem repareren
 • Als het pad voorbij is, pak de staart (bug 359902)
 • Eigenschappen configurationRequired en reden toevoegen
 • contextualActionsAboutToShow naar Applet verplaatsen
 • ScrollViewStyle: geen marges van het om te klappen item gebruiken
 • DataContainer: controles op slots repareren voor verbinden/verbreken
 • ToolTip: meerdere wijzigingen in geometrie voorkomen bij wijziging van inhoud
 • SvgItem: geen Plasma::Theme gebruiken uit rendering thread
 • AppletQuickItem: zoeken naar eigen bijgevoegde layout repareren (bug 358849)
 • Kleinere expander voor de taakbalk
 • ToolTip: timer voor tonen stoppen als hideTooltip wordt aangeroepen (bug 358894)
 • Animatie van pictogrammen in plasma tekstballonnen uitschakelen
 • Animaties in tekstballonnen vervallen
 • Standaard thema volgt kleurschema
 • Niet laden van non-theme pictogrammen door IconItem met naam repareren (bug 359388)
 • De voorkeur geven aan andere containers dan bureaublad in containmentAt()
 • WindowThumbnail: glx-pixmap in stopRedirecting() verwerpen (bug 357895)
 • Het oude filter van applets verwijderen
 • ToolButtonStyle: vertrouw niet op een buitenstaande ID
 • Neem niet aan dat we een corona vinden (bug 359026)
 • Agenda: juiste terug/vooruit knoppen toevoegen en een "Vandaag" knop (bugs 336124, 348362, 358536)

Sonnet

 • Schakel taaldetectie niet uit eenvoudig vanwege een ingestelde taal
 • Automatisch uitschakelen van standaard automatische spellingcontrole uitschakelen
 • TextBreaks repareren
 • Zoekpad van Hunspell woordenboek mist '/' repareren (bug 359866)
 • <app dir>/../share/hunspell toevoegen naar zoekpad van woordenboek

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.20.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.20 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.20.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.20.0 vereist Qt 5.3.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen