KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.15.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

10:e oktober, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.15.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Rätta gräns- och positionshantering i SearchStore::exec
 • Återskapa index i Baloo
 • balooctl config: Lägg till väljare för att ställa in och visa onlyBasicIndexing
 • Konvertera balooctl check för att fungera med ny arkitektur (fel 353011)
 • FileContentIndexer: Rätta att filePath skickas två gånger
 • UnindexedFileIterator: mtime är quint32 inte quint64
 • Transaction: Rätta ytterligare ett stavfel av Dbi
 • Transaction: Rätta att documentMTime() och documentCTime() använder fel Dbi:er.
 • Transaction::checkPostingDbInTermsDb: Optimera kod
 • Rätta D-Bus varningar
 • Balooctl: Lägg till checkDb kommando
 • balooctl config: Lägg till "exclude filter"
 • KF5Baloo: Säkerställ att D-Bus gränssnitt skapas innan de används (fel 353308).
 • Undvik användning av QByteArray::fromRawData
 • Ta bort baloo-monitor från Baloo
 • TagListJob: Skicka fel när databasen inte kunde öppnas
 • Ignorera inte delbegrepp om inte hittade
 • Renare kod för misslyckad Baloo::File::load() när databasen inte kunde öppnas.
 • Låt balooctl använda IndexerConfig istället för att direkt manipulera baloofilerc
 • Förbättra i18n för balooshow
 • Låt balooshow misslyckas på ett snyggt sätt om databasen inte kan öppnas.
 • Låt Baloo::File::load() misslyckas om databasen inte är öppen (fel 353049).
 • IndexerConfig: Lägg till metoden refresh()
 • inotify: Simulera inte händelsen closedWrite efter förflyttning utan kaka
 • ExtractorProcess: Ta bort extra \n i slutet av filePath
 • baloo_file_extractor: Anropa QProcess::close innan QProcess förstörs
 • baloomonitorplugin/balooctl: Lägg till i18 för indexerarens tillstånd.
 • BalooCtl: Lägg till en 'config' väljare
 • Gör ballosearch mer presentabel
 • Ta bort tomma EventMonitor-filer
 • BalooShow: Visa mer information när identifierare inte matchar
 • BalooShow: Vid anrop med en identifierare kontrollera om den är korrekt
 • Lägg till klassen FileInfo
 • Lägg till felkontroll på diverse ställen så att Baloo inte kraschar när det inaktiveras (fel 352454).
 • Rätta att Baloo inte respekterar inställningsalternativet "basic indexing only"
 • Övervakning: Hämta återstående tid vid start
 • Använd verkliga metodanrop i MainAdaptor istället för QMetaObject::invokeMethod
 • Lägg till org.kde.baloo gränssnitt för rotobjekt för bakåtkompatibilitet
 • Rätta datumsträng visad i adressraden på grund av konvertering till QDate
 • Lägg till fördröjning efter varje fil istället för varje omgång
 • Ta bort beroende på Qt::Widgets från baloo_file
 • Ta bort oanvänd kod från baloo_file_extractor
 • Lägg till Baloo-övervakare eller experimentellt QML-insticksprogram
 • Gör "kontroll av återstående tid" trådsäker
 • kioslaves: Lägg till saknad överskridning av virtuella funktioner
 • Extractor: Ställ in applicationData efter att programmet har konstruerats
 • Query: Implementera stöd för 'offset'
 • Balooctl: Lägg till --version och --help (fel 351645)
 • Ta bort stöd för KAuth för att öka maximalt antal inotify-övervakare om antalet är för litet (fel 351602)

BluezQt

 • Rätta krasch av fakebluez i obexmanagertest med ASAN
 • Framåtdeklarera alla exporterade klasser i types.h
 • ObexTransfer: Ange fel när överföringssession tas bort
 • Utils: Behåll pekare till hanterares instanser
 • ObexTransfer: Ange fel när org.bluez.obex kraschar

Extra CMake-moduler

 • Uppdatera GTK-ikoncache när ikoner installeras.
 • Ta bort provisorisk lösning för att fördröja körning på Android
 • ECMEnableSanitizers: Den odefinierade saneraren stöds av gcc 4.9
 • Inaktivera detektering av X11,XCB etc. på OS X
 • Titta efter filerna på installationsprefix istället för prefixsökvägen
 • Använd Qt5 för att ange vad installationsprefix för Qt5 är
 • Lägg till definitionen ANDROID där det behövs i qsystemdetection.h.

Integrering med ramverk

 • Rätta problem med att fildialogrutan slumpmässigt inte dyker upp (fel 350758).

KActivities

 • Använd en egen matchningsfunktion istället för glob i Sqlite (fel 352574).
 • Rättade problem med tillägg av en ny resurs i modellen

KCodecs

 • Rätta krasch i UnicodeGroupProber::HandleData med korta strängar

KConfig

 • Markera kconfig-compiler som ett icke grafiskt användarverktyg

KCoreAddons

 • KShell::splitArgs: Enbart ASCII mellanslag är skiljetecken, inte Unicode mellanslag U+3000 (fel 345140)
 • KDirWatch: Rätta krasch när en global statisk destruktor använder KDirWatch::self() (fel 353080)
 • Rätta krasch när KDirWatch används i Q_GLOBAL_STATIC.
 • KDirWatch: Rätta trådsäkerhet
 • Klargör hur KAboutData konstruktorargument anges.

KCrash

 • KCrash: Skicka aktuell arbetskatalog till kdeinit när programmet startas om automatiskt via kdeinit (fel 337760).
 • Lägg till KCrash::initialize() så att program och plattformsinsticksprogrammet explicit kan aktivera KCrash.
 • Inaktivera ASAN om aktiverad

KDeclarative

 • Mindre förbättringar i ColumnProxyModel
 • Gör det möjligt för program att veta sökvägen till hemkatalogen
 • Flytta EventForge från skrivbordsomgivningen
 • Tillhandahåll aktiveringsegenskap för QIconItem.

KDED

 • kded: Förenkla logik i närheten av sycoca, anropa bara ensureCacheValid.

Stöd för KDELibs 4

 • Anropa newInstance från underliggande process vid första start
 • Använd definitioner från kdewin.
 • Försök inte hitta X11 på WIN32
 • cmake: Rätta versionscheck för taglib i FindTaglib.cmake.

KDesignerPlugin

 • Qt moc kan inte hantera makron (QT_VERSION_CHECK)

KDESU

 • kWarning -> qWarning

KFileMetaData

 • Implementera Windows usermetadata

KDE GUI Addons

 • Att inte leta efter X11/XCB är också vettigt för WIN32

KHTML

 • Ersätt std::auto_ptr med std::unique_ptr
 • khtml-filter: Förkasta regler som innehåller särskilda reklamblockeringsfunktioner som vi inte ännu hanterar.
 • khtml-filter: Omordning av kod, inga funktionella ändringar.
 • khtml-filter: Ignorera reguljära uttryck med alternativ, eftersom vi inte stöder dem.
 • khtml-filter: Rätta detektering av avgränsare för alternativ i reklamblockering.
 • khtml-filter: Rensa bort efterföljande blanktecken.
 • khtml-filter: Förkasta inte rader som börjar med '&' eftersom den inte är ett särskilt reklamblockeringstecken.

KI18n

 • Ta bort strikta itereringar för msvc för att få ki18n att byggas

KIO

 • KFileWidget: Överliggande argument ska ha normalvärdet 0 som i alla grafiska komponenter.
 • Säkerställ att storleken på byte-fältet som just lagrades in struct:en är stor nog innan targetInfo beräknas, annars kommer vi åt minne som inte hör till oss
 • Rätta användning av Qurl vid anrop av QFileDialog::getExistingDirectory()
 • Uppdatera enhetslistan i Solid innan förfrågan i kio_trash
 • Tillåt trash: förutom trash:/ som webbadress för listDir (anropar listRoot) (fel 353181)
 • KProtocolManager: Rätta låsning när EnvVarProxy används (fel 350890)
 • Försök inte hitta X11 på WIN32
 • KBuildSycocaProgressDialog: Använd Qt:s inbyggda upptagetindikering (fel 158672).
 • KBuildSycocaProgressDialog: Kör kbuildsycoca5 med QProcess.
 • KPropertiesDialog: Rätta att ~/.local kan vara symbolisk länk, jämför kanoniska sökvägar
 • Lägg till stöd för delade nätverksplatser i kio_trash (fel 177023)
 • Anslut till signalerna i QDialogButtonBox, inte QDialog (fel 352770)
 • Cookies KCM: Uppdatera DBus-namn för kded5
 • Använd JSON-filer direkt istället för kcoreaddons_desktop_to_json()

KNotification

 • Skicka inte signal om uppdatering av underrättelse två gånger
 • Tolka bara om underrättelseinställning när den ändats
 • Försök inte hitta X11 på WIN32

KNotifyConfig

 • Ändra metod för att läsa in förval
 • Skicka namn på programmet vars inställning uppdaterades tillsammans med DBus-signalen
 • Lägg till metod för att få kconfigwidget att återgå till förvalda värden
 • Synkronisera inte inställningen n gånger när man sparar

KService

 • Använd senaste tidsstämpeln i underkatalog som tidsstämpel för resurskatalog.
 • KSycoca: Lagra mtime för varje källkatalog, för att detektera ändringar (fel 353036).
 • KServiceTypeProfile: Ta bort onödigt skapande av tillverkare (fel 353360)
 • Förenkla och snabba upp KServiceTest::initTestCase.
 • Gör installationsnamn på filen applications.menu en cachevariabel i cmake
 • KSycoca: ensureCacheValid() ska skapa databasen om den inte finns
 • KSycoca: Få global databas att fungera efter den senaste kontrollkoden för tidsstämplar
 • KSycoca: Ändra databasens filnamn för att inkludera språk och sha1 för katalogerna den skapas från.
 • KSycoca: Gör ensureCacheValid() en del av det öppna programmeringsgränssnittet.
 • KSycoca: Lägg till en q-pekare för att ta bort mer singleton-användning
 • KSycoca: Ta bort alla self()-metoder för tillverkare, lagra dem istället i KSycoca.
 • KBuildSycoca: Ta bort skrivning av filen ksycoca5stamp.
 • KBuildSycoca: Använd qCWarning istället för fprintf(stderr, ...) eller qWarning
 • KSycoca: Bygg om ksycoca i processen istället för att köra kbuildsycoca5
 • KSycoca: Flytta alla kod för kbuildsycoca till biblioteket, utom main().
 • KSycoca optimering: Bevaka bara filen om programmet ansluter till databaseChanged()
 • Rätta minnesläckor i klassen KBuildSycoca
 • KSycoca: Ersätt DBus-underrättelse med filövervakning med KDirWatch.
 • kbuildsycoca: Avråd från användning av väljaren --nosignal.
 • KBuildSycoca: Ersätt DBus-baserad låsning med en låsfil.
 • Krascha inte när ogiltig insticksinformation påträffas.
 • Byt namn på deklarationsfiler till _p.h som förberedelse för att flytta till biblioteket kservice.
 • Flytta checkGlobalHeader() inne i KBuildSycoca::recreate().
 • Ta bort kod för --checkstamps och --nocheckfiles.

KTextEditor

 • Validera fler reguljära uttryck
 • Rätta reguljära uttryck i HL-filer (fel 352662)
 • Synkronisera ocaml HL med tillståndet i https://code.google.com/p/vincent-hugot-projects/ innan Google-kod är nere, några mindre felrättningar
 • Lägg till ordbrytning (fel 352258)
 • Validera rad innan radbrytningsgrejer anropas (fel 339894)
 • Rätta problem med ordräkning i Kate genom att lyssna på DocumentPrivate istället för Document (fel 353258)
 • Uppdatera syntaxfärgläggning för Kconfig: lägg till nya operatorer från Linux 4.2
 • Synkronisera med KDE/4.14 kate-gren
 • minimap: Rätta att rullningslistens grepp inte ritas med rullningsmarkeringar av (fel 352641).
 • syntax: Lägg till alternativet git-user i kdesrc-buildrc

Ramverket KWallet

 • Stäng inte längre automatiskt vid sista användning

KWidgetsAddons

 • Rätta varning C4138 (MSVC): '*/' hittades utanför kommentar

KWindowSystem

 • Utför djup kopiering av QByteArray get_stringlist_reply
 • Tillåt interaktion med flera X-servrar i NETWM-klasserna.
 • [xcb] Ta hänsyn till ändringar i KKeyServer initierade på plattformar != x11
 • Ändra KKeyserver (x11) för att kategorisera loggning

KXMLGUI

 • Gör det möjligt att importera och exportera genvägsscheman symmetriskt

NetworkManagerQt

 • Rätta introspektion, LastSeen ska vara i AccessPoint och inte iActiveConnection

Plasma ramverk

 • Låt dialogrutan för verktygstips döljas när pekaren flyttas in i inaktiv ToolTipArea
 • Om skrivbordsfilen har Icon=/foo.svgz använd då den filen från paketet
 • Lägg till filtypen "screenshot" i paket
 • Ta hänsyn till devicepixelration i fristående rullningslist
 • Ingen effekt när pekaren hålls över på pekskärm och mobiltelefon
 • Använd marginaler från radeditor SVG vid beräkning av sizeHint
 • Tona inte bor animerad ikon i Plasma-verktygstips
 • Rätta avkortad knapptext
 • Miniprogrammens sammanhangsberoende menyer inne i en panel överlappar inte längre med miniprogrammet
 • Förenkla att hämta lista över associerade program i AssociatedApplicationManager

Sonnet

 • Rätta hunspell-insticksprogrammets identifierare för riktig laddning
 • Stöd statisk kompilering på Windows, lägg till Windows libreoffice sökväg till hunspell-ordlista
 • Anta inte att Hunspell-ordlistor är kodade med UTF-8 (fel 353133).
 • Rätta Highlighter::setCurrentLanguage() i fallet när föregående språk var ogiltigt (fel 349151)
 • Stöd /usr/share/hunspell som plats för ordlista
 • NSSpellChecker-baserat insticksprogram

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.15.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.15.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.15.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.15.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar