KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Frameworks 5.15.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

10 oktober 2015. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.15.0.

KDE Frameworks bestaat uit 60 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

Baloo

 • Limiet/offset behandeling in SearchStore::exec repareren
 • Opnieuw de baloo-index aanmaken
 • balooctl config: opties toevoegen om onlyBasicIndexing in te stellen/te bekijken
 • balooctl controle overzetten om te werken met de nieuwe architectuur (bug 353011)
 • FileContentIndexer: repareer dubbel emitterende filePath
 • UnindexedFileIterator: mtime is quint32 geen quint64
 • Transactie: nog een Dbi-typo repareren
 • Transactie: documentMTime() en documentCTime() met verkeerde Dbis repareren.
 • Transaction::checkPostingDbInTermsDb: code optimaliseren
 • Dbus-waarschuwingen repareren
 • Balooctl: checkDb commando toevoegen
 • balooctl config: "exclude filter" toevoegen
 • KF5Baloo: ga na dat D-Bus interfaces gegenereerd zijn voordat ze worden gebruikt. (bug 353308)
 • Gebruik van QByteArray::fromRawData vermijden
 • baloo-monitor uit baloo verwijderen
 • TagListJob: Geeft foutmelding bij mislukken van het openen van de database
 • Geen subterms negeren indien niet gevonden
 • Nettere code bij mislukken van Baloo::File::load() bij mislukken van DB openen.
 • Laat balooctl IndexerConfig gebruiken in plaats van baloofilerc direct te manipuleren
 • i18n voor balooshow verbeteren
 • Laat balooshow netjes mislukken als de database niet geopend kan worden.
 • Laat Baloo::File::load() mislukken als de database niet geopend kan worden. (bug 353049)
 • IndexerConfig: refresh() methode toevoegen
 • inotify: geen closedWrite gebeurtenis simuleren na verplaatsing zonder cookie
 • ExtractorProcess: de extra verwijderen aan het eind van het filePath
 • baloo_file_extractor: roep QProcess::close aan voor vernietiging van het QProcess
 • baloomonitorplugin/balooctl: i18nize indexerstatus.
 • BalooCtl: en 'config' optie toevoegen
 • Maak baloosearch meer presentabel
 • Lege EventMonitor-bestanden verwijderen
 • BalooShow: toon meer informatie wanneer de id's niet overeenkomen
 • BalooShow: wanneer aangeroepen met een id controle als de id correct is
 • Een FileInfo klasse toevoegen
 • Foutcontrole toevoegen op verschillende plaatsen zodat Baloo niet crasht indien uitgeschakeld. (bug 352454)
 • Baloo repareren bij het niet respecteren van "basic indexing only" als configuratie-optie
 • Monitor: resterende tijd ophalen bij opstarten
 • Actuale methodeaanroepen in MainAdaptor in plaats van QMetaObject::invokeMethod
 • org.kde.baloo-interface toevoegen aan root-object voor achterwaartse compatibiliteit
 • Datumtekst repareren getoond in de adresbalk vanwege overzetten naar QDate
 • Vertraging toevoegen na elk bestand in plaats van elke batch
 • Qt::Widgets afhankelijkheid van baloo_file verwijderen
 • Ongebruikte code uit baloo_file_extractor verwijderen
 • Baloo-monitor toevoegen of experimentele qml-plug-in
 • Maak "querying for remaining time" veilig voor thread's
 • kioslaves: ontbrekend overschrijven voor virtuele functies toegevoegd
 • Extractor: de applicationData instellen na constructie van de app
 • Query: ondersteuning voor 'offset' implementeren
 • Balooctl: --version en --help toevoegen (bug 351645)
 • Ondersteuning van KAuth verwijderen om max inotify watches te vergroten als telling te laag is (bug 351602)

BluezQt

 • Crash van fakebluez repareren in obexmanagertest met ASAN
 • Voorwaarts declareren van alle geëxporteerde klassen in types.h
 • ObexTransfer: fout instellen wanneer transfersessie is verwijderd
 • Utils: pointers behouden naar exemplaren van managers
 • ObexTransfer: fout instellen wanneer org.bluez.obex crasht

Extra CMake-modules

 • GTK pictogramcache bijwerken bij installeren van pictogrammen.
 • Workaround verwijderen om executie te vertragen op Android
 • ECMEnableSanitizers: de ongedefinieerde sanitizer wordt ondersteund door gcc 4.9
 • Detectie van X11,XCB etc. uitschakelen op OS X
 • Zoek naar de bestanden in de geïnstalleerde prefix in plaats van het prefixpad
 • Qt5 gebruiken om te specificeren wat de installatieprefix is van Qt5
 • Definitie van ANDROID toevoegen zoals nodig is in qsystemdetection.h.

Frameworkintegratie

 • Probleem met niet tonen van willekeurige bestandsdialoog repareren. (bug 350758)

KActivities

 • Een eigen functie voor overeenkomst gebruiken in plaats van glob van sqlite. (bug 352574)
 • Probleem met toevoegen van een nieuwe hulpbron aan het model gerepareerd

KCodecs

 • Crash in UnicodeGroupProber::HandleData gerepareerd met korte tekenreeksen

KConfig

 • kconfig-compiler markeren als niet-gui hulpmiddel

KCoreAddons

 • KShell::splitArgs: alleen ASCII spatie is een scheidingsteken, niet unicode spatie U+3000 (bug 345140)
 • KDirWatch: crash wanneer een globale statische destructor KDirWatch::self() gebruikt repareren (bug 353080)
 • Crash wanneer KDirWatch wordt gebruikt in Q_GLOBAL_STATIC repareren.
 • KDirWatch: thread-beveiliging repareren
 • Hoe KAboutData constructor argumenten in te stellen uitleggen.

KCrash

 • KCrash: cwd aan kdeinit overdragen bij auto-herstart van de app via kdeinit. (bug 337760)
 • KCrash::initialize() toevoegen zodat apps en de platform-plug-in expliciet KCrash inschakelen.
 • ASAN uitschakelen indien ingeschakeld

KDeclarative

 • Kleine verbeteringen in ColumnProxyModel
 • Het mogelijk maken voor applicaties om het pad naar homeDir te kennen
 • EventForge verplaatsen uit de bureaubladcontainer
 • Ingeschakelde eigenschap voor QIconItem leveren.

KDED

 • kded: logica rond sycoca vereenvoudigen; gewoon ensureCacheValid aanroepen.

Ondersteuning van KDELibs 4

 • newInstance aanroepen vanuit de dochter bij eerste keer uitvoeren
 • kdewin definieert gebruiken.
 • X11 niet proberen te zoeken op WIN32
 • cmake: taglib versiecontrole in FindTaglib.cmake repareren.

KDesignerPlugin

 • Qt moc kan geen macro's behandelen (QT_VERSION_CHECK)

KDESU

 • kWarning -> qWarning

KFileMetaData

 • windows usermetadata implementeren

KDE GUI-addons

 • Niet naar X11/XCB zoeken is zinvol ook voor WIN32

KHTML

 • std::auto_ptr vervangen door std::unique_ptr
 • khtml-filter: rules met speciale adblock-functies die we nog niet behandelen verwerpen.
 • khtml-filter: broncode herordenen, geen functionele wijzigingen.
 • khtml-filter: regexp met opties negeren omdat we ze niet ondersteunen.
 • khtml-filter: detectie van scheidingsteken in adblock-opties repareren.
 • khtml-filter: opschonen vanaf witruimte aan het eind van de regel.
 • khtml-filter: Geen regels verwerpen die beginnen met '&' omdat het geen speciaal adblock-teken is.

KI18n

 • strikte iterators verwijderen voor msvc om ki18n te laten bouwen

KIO

 • KFileWidget: argument van ouder moet standaard 0 zijn zoals in alle widgets.
 • Ga na dat de grootte van het byte-array dat we zojuist hebben gedumpt in de struct groot genoeg is alvorens de targetInfo te berekenen, anders gebruiken we geheugen dat van ons is
 • Gebruik van Qurl repareren bij aanroepen van QFileDialog::getExistingDirectory()
 • Lijst met apparaten van Solid verversen alvorens kio_trash te zoeken
 • Trash toestaan: naast trash:/ als url voor listDir (roept listRoot aan) (bug 353181)
 • KProtocolManager: deadlock bij gebruikt van EnvVarProxy gerepareerd. (bug 350890)
 • X11 niet proberen te zoeken op WIN32
 • KBuildSycocaProgressDialog: ingebouwde bezigindicator van Qt gebruiken. (bug 158672)
 • KBuildSycocaProgressDialog: kbuildsycoca5 uitvoeren met QProcess.
 • KPropertiesDialog: reparatie voor ~/.local als een symbolische koppeling, vergelijk canonieke paden
 • Ondersteuning voor netwerk-shares in kio_trash toevoegen (bug 177023)
 • Verbinden met de signalen van QDialogButtonBox, niet van QDialog (bug 352770)
 • Cookies KCM: DBus-namen bijwerken voor kded5
 • JSON-bestanden direct gebruiken in plaats van kcoreaddons_desktop_to_json()

KNotification

 • Geen dubbele melding verzenden van bijwerksignaal
 • Configuratie voor notificatie repareren alleen opnieuw ontleden wanneer deze is gewijzigd
 • X11 niet proberen te zoeken op WIN32

KNotifyConfig

 • Methode voor laden van standaarden wijzigen
 • De appnaam sturen waarvan de config is bijgewerkt samen met het DBus-signaal
 • Methode toevoegen om kconfigwidget terug te zetten naar de standaarden
 • De config niet n-keer synchroniseren bij opslaan

KService

 • De grootste tijdaanduiding gebruiken in submap als tijdaanduiding van hulpbronmap.
 • KSycoca: mtime opslaan voor elke bronmap, om wijzigingen te detecteren. (bug 353036)
 • KServiceTypeProfile: onnodige factorycreatie verwijderen. (bug 353360)
 • KServiceTest::initTestCase vereenvoudigen en versnellen.
 • maak installatienaam van bestand toepassing.menu een gecachte cmake-variabele
 • KSycoca: ensureCacheValid() zou de db moeten aanmaken als deze niet bestaat
 • KSycoca: laat globale database werken na de recente checkcode op tijdsaanduiding
 • KSycoca: DB-bestandsnaam wijzigen om taal en sha1 van de mappen waaruit het is gebouwd in te voegen.
 • KSycoca: maak ensureCacheValid() onderdeel van de publieke API.
 • KSycoca: een q-pointer toevoegen om meer singleton-gebruik te verwijderen
 • KSycoca: alle self() methoden voor factories verwijderen, sla ze in plaats daarvan op in KSycoca.
 • KBuildSycoca: schrijven het bestand ksycoca5stamp verwijderen.
 • KBuildSycoca: qCWarning gebruiken in plaats van fprintf(stderr, ...) of qWarning
 • KSycoca: ksycoca opnieuw bouwen in proces in plaats van kbuildsycoca5 uit te voeren
 • KSycoca: alles van de code van kbuildsycoca verplaatsen naar de lib, behalve voor main().
 • Optimalisatie van KSycoca: bewaak het bestand als de app verbinding maakt met databaseChanged()
 • Geheugenlekken in de klasse KBuildSycoca repareren
 • KSycoca: DBus-notificatie vervangen door bewaken van bestande met KDirWatch.
 • kbuildsycoca: maak optie --nosignal verouderd.
 • KBuildSycoca: op dbus gebaseerde vergrendeling door een lock-bestand vervangen.
 • Niet crashen bij ontdekken van ongeldige plug-in-informatie.
 • Headers hernoemen naar _p.h in voorbereiding voor verplaatsen naar kservice-bibliotheek.
 • Verplaats checkGlobalHeader() binnen KBuildSycoca::recreate().
 • Code voor --checkstamps en --nocheckfiles verwijderen.

KTextEditor

 • meer regexp valideren
 • regexps in HL bestanden repareren (bug 352662)
 • ocaml HL synchroniseren met status van https://code.google.com/p/vincent-hugot-projects/ voordat google-code down is, enige kleine reparaties van bugs
 • woord afbreken toevoegen (bug 352258)
 • Regel valideren voordat zaken met invouwen worden aangeroepen (bug 339894)
 • Probelemen met aantal woorden in Kate repareren door te luisteren naar DocumentPrivate in plaats van Document (bug 353258)
 • Kconfig-syntaxisaccentuering bijwerken: nieuwe operators uit Linux 4.2 toevoegen
 • sync w/ KDE/4.14 kate branch
 • minimap: scrollbar-handle niet getekend met scrollmarks off repareren. (bug 352641)
 • syntax: git-user-optie toevoegen voor kdesrc-buildrc

KWallet Framework

 • Niet langer automatisch sluiten bij laatst gebruik

KWidgetsAddons

 • Waarschuwing C4138 (MSVC) repareren: '*/' gevonden buiten commentaar

KWindowSystem

 • Doe een diepe kopie van QByteArray get_stringlist_reply
 • Sta interactie met meerdere X-servers toe in de NETWM klassen.
 • [xcb] Overweeg mods in KKeyServer zoals geïnitialiseerd op platform != x11
 • KKeyserver (x11) wijzigen om logging te categoriseren

KXMLGUI

 • Maak het mogelijk om sneltoetsschema's symmetrisch te im-/exporteren

NetworkManagerQt

 • Introspecties repareren, LastSeen zou in AccessPoint moeten zitten en niet in ActiveConnection

Plasma Framework

 • Verberg tekstballondialoog wanneer de cursor het inactieve ToolTipArea ingaat
 • als het desktop-bestand Icon=/foo.svgz heeft gebruik dat bestand uit het pakket
 • voeg een bestandstype "schermafdruk" toe in pakketten
 • overweeg devicepixelration in standalone schuifbalk
 • geen hover-effect bij touchscreen+mobile
 • lineedit svg marges in sizeHint berekeningen gebruiken
 • Laat animatie-pictogram in plasma tekstballonnen niet uitvagen
 • Repareer afgekapte tekst op knop
 • Contextmenu's van applets binnen een paneel overlappen niet langer het applet
 • Vereenvoudig ophalen van lijst met geassocieerde apps in AssociatedApplicationManager

Sonnet

 • hunspell-plug-in-ID voor juist laden repareren
 • statische compilatie op windows ondersteunen, voeg pad voor windows libreoffice hunspell dict toe
 • Neem niet aan dat er UTF-8 gecodeerde Hunspell woordenboeken zijn. (bug 353133)
 • Highlighter::setCurrentLanguage() repareren voor het geval dat de eerdere taal ongeldig was (bug 349151)
 • /usr/share/hunspell ondesteunen als dict-locatie
 • Op NSSpellChecker gebaseerde plug-in

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.15.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.15 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.15.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.15.0 vereist Qt 5.3.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen