KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de KDE Frameworks 5.15.0

També disponible en:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

10 d'octubre de 2015. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.15.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 60 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes, amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Esmenar la gestió de límit/desplaçament a SearchStore::exec
 • Tornar a crear l'índex del Baloo
 • balooctl config: Afegir opcions per definir/veure «onlyBasicIndexing»
 • Adaptar la verificació del «balooctl» al funcionament amb la nova arquitectura (error 353011)
 • FileContentIndexer: Esmenar l'emissió duplicada de «filePath»
 • UnindexedFileIterator: «mtime» és «quint32» no pas «quint64»
 • Transaction: Esmenar un altre error del Dbi
 • Transaction: Esmenar documentMTime() i documentCTime() usant Dbi erronis.
 • Transaction::checkPostingDbInTermsDb: Optimització de codi
 • Esmenar els avisos del «dbus»
 • Balooctl: Afegir l'ordre checkDb
 • balooctl config: Afegir «exclude filter»
 • KF5Baloo: Assegurar que les interfícies del D-Bus s'han generat abans que s'usin. (error 353308)
 • Evitar l'ús de QByteArray::fromRawData
 • Eliminar «baloo-monitor» del «baloo»
 • TagListJob: Emetre un error quan falla en obrir la base de dades
 • No ignorar els subtermes si no es troben
 • Codi més net per fallades del Baloo::File::load() en fallar l'obertura de la BBDD.
 • Fer que el «balooctl» usi IndexerConfig en lloc de manipular directament el «baloofilerc»
 • Millorar la «i18n» pel «balooshow»
 • Fer que el «balooshow» falli adequadament si no es pot obrir la base de dades.
 • Fer que falli Baloo::File::load() si la base de dades no està oberta. (error 353049)
 • IndexerConfig: Afegir el mètode refresh()
 • inotify: No simular un esdeveniment «closedWrite» després de moure sense cap galeta
 • ExtractorProcess: Eliminar el \n extra al final del «filePath»
 • baloo_file_extractor: Invocar QProcess::close abans de destruir el QProcess
 • baloomonitorplugin/balooctl: Internacionalitzar l'estat de l'indexador.
 • BalooCtl: Afegir una opció «config»
 • Fer més presentable «baloosearch»
 • Eliminar fitxers EventMonitor buits
 • BalooShow: Mostrar més informació quan els «ids» no coincideixen
 • BalooShow: En cridar amb una «id», verificar si la «id» és correcte
 • Afegir una classe FileInfo
 • Afegir comprovació d'errors en diversos punts de manera que el Baloo no falli quan es desactiva. (error 352454)
 • Esmenar el Baloo quan no respecta l'opció de configuració «només indexació bàsica»
 • Monitor: Recuperar el temps restant en iniciar-se
 • Usar les crides al mètode real en el MainAdaptor en lloc del QMetaObject::invokeMethod
 • Afegir la interfície org.kde.baloo a l'objecte arrel per compatibilitat inversa
 • Esmenar la cadena de data mostrada en la barra d'adreces per l'adaptació a QDate
 • Afegir un retard després de cada fitxer en lloc de cada lot
 • Eliminar la dependència de Qt::Widgets del baloo_file
 • Eliminar codi sense ús del baloo_file_extractor
 • Afegir el monitor del Baloo o el connector experimental en QML
 • Fer segur el fil «consulta del temps restant»
 • kioslaves: Afegir una sobreescriptura que manca per a funcions virtuals
 • Extractor: Definir l'«applicationData» després de construir l'aplicació
 • Query: Implementar el «offset»
 • Balooctl: Afegir --version i --help (error 351645)
 • Eliminar el funcionament del KAuth per augmentar el monitoratge màxim dels «inotify» si el comptador és massa baix (error 351602)

BluezQt

 • Esmenar una fallada al «fakebluez» en el «obexmanagertest» amb ASAN
 • Declaració prèvia de totes les classes exportades a types.h
 • ObexTransfer: Donar error quan s'elimina la sessió de transferència
 • Utils: Mantenir els apuntadors a les instàncies dels gestors
 • ObexTransfer: Definir error quan org.bluez.obex falla

Mòduls extres del CMake

 • Actualitzar la memòria cau d'icones GTK en instal·lar icones.
 • Eliminar una solució temporal per retardar l'execució a l'Android
 • ECMEnableSanitizers: El sanejador no definit està implementat en el gcc 4.9
 • Desactivar la detecció de X11, XCB, etc. en l'OS X
 • Cercar els fitxers en el prefix instal·lat en lloc del camí del prefix
 • Usar les Qt5 per a especificar quin és el prefix d'instal·lació de les Qt5
 • Afegir la definició ANDROID tal com es necessita a qsystemdetection.h.

Integració dels Frameworks

 • Esmenar un problema aleatori en diàleg de fitxer que no es mostra. (error 350758)

KActivities

 • Usar una funció de coincidència personalitzada en lloc del «glob» del SQLite. (bug 352574)
 • Esmenat un problema amb afegir un recurs nou al model

KCodecs

 • Esmenar una fallada en l'UnicodeGroupProber::HandleData amb cadenes curtes

KConfig

 • Marcar el kconfig-compiler com a una eina sense IGU

KCoreAddons

 • KShell::splitArgs: Només l'espai ASCII és un separador, no l'espai Unicode U+3000 (error 345140)
 • KDirWatch: Esmenar una fallada quan un destructor estàtic global usa KDirWatch::self() (error 353080)
 • Esmenar una fallada quan el KDirWatch usa en Q_GLOBAL_STATIC.
 • KDirWatch: Esmena de seguretat en el fil
 • Clarificar com definir els arguments del constructor KAboutData.

KCrash

 • KCrash: Passar «cwd» al «kdeinit» en reiniciar automàticament l'aplicació via el «kdeinit». (error 337760)
 • Afegir KCrash::initialize() de manera que les aplicacions i el connector de la plataforma poden activar explícitament el KCrash.
 • Desactivar l'ASAN si és actiu

KDeclarative

 • Petites millores a ColumnProxyModel
 • Fer possible que les aplicacions coneguin el camí a «homeDir»
 • Moure EventForge des del contenidor d'escriptori
 • Proporcionar una propietat activada pel QIconItem.

KDED

 • kded: Simplificar la lògica del «sycoca»; invocar «ensureCacheValid».

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • Cridar «newInstance» des del fill en la primera invocació
 • Usar les definicions del «kdewin».
 • No intentar cercar X11 en WIN32
 • cmake: Esmenar la verificació de la versió de «taglib» a FindTaglib.cmake.

KDesignerPlugin

 • El «moc» de les Qt no pot gestionar macros (QT_VERSION_CHECK)

KDESU

 • kWarning -> qWarning

KFileMetaData

 • Implementar les metadades d'usuari del Windows

Complements de la IGU del KDE

 • No té sentit cercar X11/XCB en WIN32

KHTML

 • Substituir std::auto_ptr per std::unique_ptr
 • khtml-filter: Descartar regles que contenen funcionalitats especials de bloqueig publicitari que encara no es poden gestionar.
 • khtml-filter: Reordenar el codi, sense canvis funcionals.
 • khtml-filter: Ignorar expressions regulars amb opcions que encara no estan implementades.
 • khtml-filter: Esmenar la detecció del delimitador d'opcions de bloqueig publicitari.
 • khtml-filter: Neteja els espais en blanc finals.
 • khtml-filter: No descartar línies que comencen per «&», ja que no és cap caràcter especial de bloqueig publicitari.

KI18n

 • Eliminar iteradors estrictes pel MSVC per fer que es construeixi el «ki18n»

KIO

 • KFileWidget: L'argument pare hauria de ser per defecte 0 com en tots els estris.
 • Assegurar que la mida de la matriu de bytes que s'ha bolcat a l'estructura és suficientment gran abans de calcular el «targetInfo», en cas contrari s'accedeix a memòria que no correspon
 • Esmenar l'ús de Qurl en cridar QFileDialog::getExistingDirectory()
 • Refrescar la llista de dispositius del Solid abans de cercar a kio_trash
 • Permetre trash: addicionalment a trash:/ com a URL per a «listDir» (crida «listRoot») (error 353181)
 • KProtocolManager: Esmenar un interbloqueig en utilitzar l'EnvVarProxy. (error 350890)
 • No intentar cercar X11 en WIN32
 • KBuildSycocaProgressDialog: Usar l'indicador d'ocupació incorporat a les Qt. (error 158672)
 • KBuildSycocaProgressDialog: Executar kbuildsycoca5 amb QProcess.
 • KPropertiesDialog: Esmena per ~/.local quan és un enllaç simbòlic, comparació dels camins canònics
 • Afegir la implementació per les comparticions de xarxa a kio_trash (error 177023)
 • Connectar als senyals del QDialogButtonBox, no del QDialog (error 352770)
 • KCM de galetes: Actualitzar els noms del DBus pel kded5
 • Usar fitxers JSON directament en lloc de kcoreaddons_desktop_to_json()

KNotification

 • No enviar dues vegades el senyal d'actualització de notificació
 • Tornar a analitzar el fitxer de configuració de notificació només quan canviï
 • No intentar cercar X11 en WIN32

KNotifyConfig

 • Canviar el mètode per a carregar els valors per defecte
 • Enviar el nom d'aplicació de la qual s'ha actualitzat la configuració, conjuntament amb el senyal del DBus
 • Afegir un mètode per tornar «kconfigwidget» als valors per defecte
 • No sincronitzar la configuració n vegades en desar

KService

 • Usar un segell de temps més gran en els subdirectoris com a segell de temps de recurs de directori.
 • KSycoca: Emmagatzemar el «mtime» per a cada directori origen, per a detectar canvis. (error 353036)
 • KServiceTypeProfile: Eliminar la creació de factories no necessàries. (error 353360)
 • Simplificar i accelerar KServiceTest::initTestCase.
 • make install: Fer com a nom del fitxer «applications.menu» una variable CMake de la memòria cau
 • KSycoca: ensureCacheValid() hauria de crear la BBDD si no existeix
 • KSycoca: Fer que la base de dades global funcioni després de la recent verificació de codi del segell de temps
 • KSycoca: Canviar el nom de fitxer de la BBDD per a incloure el llenguatge i el SHA1 dels directoris dels quals està construïda.
 • KSycoca: Fer ensureCacheValid() part de l'API pública.
 • KSycoca: Afegir un apuntador q per eliminar l'ús de més «singleton»
 • KSycoca: Eliminar tots els mètodes self() per a factories, i en el seu lloc, emmagatzemar-les al KSycoca.
 • KBuildSycoca: Eliminar l'escriptura del fitxer ksycoca5stamp.
 • KBuildSycoca: Usar qCWarning en lloc de fprintf(stderr,...) o qWarning
 • KSycoca: Reconstruir el «ksycoca» en el procés en lloc d'executar kbuildsycoca5
 • KSycoca: Moure tot el codi del kbuildsycoca a la biblioteca, excepte main().
 • Optimització del KSycoca: Vigilar només el fitxer si l'aplicació es connecta a databaseChanged()
 • Esmenar pèrdues de memòria a la classe KBuildSycoca
 • KSycoca: Substitució de la notificació del DBus per la vigilància de fitxer usant el KDirWatch.
 • kbuildsycoca: Opció obsoleta --nosignal.
 • KBuildSycoca: Substituir el bloqueig basat en el DBus per un fitxer de bloqueig.
 • No fallar quan es troba informació no vàlida de connectors.
 • Reanomenar les capçaleres a _p.h com a preparació per moure a la biblioteca «kservice».
 • Moure checkGlobalHeader() amb KBuildSycoca::recreate().
 • Eliminar el codi per --checkstamps i --nocheckfiles.

KTextEditor

 • Validar més expressions regulars
 • Esmenar expressions regulars en els fitxers HL (error 352662)
 • Sincronitzar el ressaltat de sintaxi de l'OCam amb l'estat de https://code.google.com/p/vincent-hugot-projects/ abans que desaparegui el codi de Google. Diverses esmenes petites d'errors
 • Afegir la separació de paraules (error 352258)
 • Validar la línia abans de cridar el codi de plegat (error 339894)
 • Esmenar el comptador de paraules del Kate accedint a DocumentPrivate en comptes de Document (error 353258)
 • Actualitzar el ressaltat de sintaxi del Kconfig: Afegir operadors nous del Linux 4.2
 • Sincronitzat amb la branca KDE/4.14 del Kate
 • minimap: Esmena les nanses de les barres de desplaçament que no es dibuixen quan les marques de desplaçament estan inactives. (error 352641)
 • syntax: Afegir l'opció git-user per kdesrc-buildrc

Framework del KWallet

 • No tancar automàticament en el darrer ús

KWidgetsAddons

 • Esmenar l'avís C4138 (MSVC): S'ha trobat «*/» fora del comentari

KWindowSystem

 • Portar a terme una còpia completa de QByteArray get_stringlist_reply
 • Permetre interactuar amb diversos servidors X a les classes NETWM.
 • [xcb] Considera les modificacions en el KKeyServer com a inicialitzades en plataformes != x11
 • Canviar el KKeyserver (x11) a enregistrament categoritzat

KXMLGUI

 • Fer possible importar/exportar esquemes de dreceres simètricament

NetworkManagerQt

 • Esmenar introspeccions, «LastSeen» hauria d'estar a AccessPoint i no a ActiveConnection

Frameworks del Plasma

 • Ocultar el diàleg de consell d'eina quan el cursor entra en una ToolTipArea inactiva
 • Si el fitxer «desktop» té Icon=/foo.svgz, usar aquest fitxer del paquet
 • Afegir un tipus de fitxer «screenshot» en els paquets
 • Tenir en compte «devicepixelration» en les barres de desplaçament autònomes
 • Sense efecte de passar per sobre en pantalla tàctil i mòbil
 • Usar els marges SVG de la línia d'edició en el càlcul del «sizeHint»
 • No esvair les icones animades en els consells d'eina del Plasma
 • Esmenar un text de botó omès
 • Els menús contextuals de les miniaplicacions en un plafó ja no se sobreposaran a la miniaplicació
 • Simplificar l'obtenció de la llista d'aplicacions associades a AssociatedApplicationManager

Sonnet

 • Esmenar l'ID del connector de l'Hunspell per a una càrrega correcta
 • Implementar la compilació estàtica en el Windows, afegir el camí del diccionari Hunspell del Libreoffice en el Windows
 • No assumir que els diccionaris de l'Hunspell estan codificats en UTF-8. (error 353133)
 • Esmenar Highlighter::setCurrentLanguage() pel cas quan el llenguatge anterior no era vàlid (error 349151)
 • Implementar /usr/share/hunspell com a localització del diccionari
 • Connector basat en el NSSpellChecker

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.15.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.15.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.15.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.15.0 requereixen les Qt 5.3.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global