KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.14.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12:e september, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.14.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

I många ramverk

 • Byt namn på privata klasser för att undvika att de exporteras av misstag

Baloo

 • Lägg till org.kde.baloo gränssnitt för rotobjekt för bakåtkompatibilitet
 • Installera en falsk org.kde.baloo.file.indexer.xml för att rätta kompilering av plasma-desktop 5.4
 • Organisera om D-Bus gränssnitten
 • Använd json-metadata i kded-insticksprogram och rätta insticksprogrammets namn
 • Skapa en databasinstans per process (fel 350247)
 • Förhindra att baloo_file_extractor dödas vid registrering
 • Skapa XML-gränssnittsfil med qt5_generate_dbus_interface
 • Rättning av övervakning i Baloo
 • Flytta export av filwebbadress till huvudtråd
 • Säkerställ att konfigurationer i kaskad tas hänsyn till
 • Installera inte namnlänk för privat bibliotek
 • Installera översättningar, upptäckt av Hrvoje Senjan.

BluezQt

 • Skicka inte vidare signalen deviceChanged efter att enheten har tagits bort (fel 351051)
 • Respektera -DBUILD_TESTING=OFF

Extra CMake-moduler

 • Lägg till makron för att skapa deklarationer av loggningskategori för Qt5.
 • ecm_generate_headers: Lägg till alternativet COMMON_HEADER och funktionalitet för flera deklarationer
 • Lägg till -pedantic för KF5-kod (när gcc eller clang används)
 • KDEFrameworkCompilerSettings: Aktivera bara strikta iteratorer i felsökningsläge
 • Ställ också in normal synlighet för C-kod till dold.

Integrering med ramverk

 • Propagera också fönsterrubriker för fildialogrutor enbart för kataloger.

KActivities

 • Starta bara en åtgärdsinläsare (tråd) när åtgärderna i FileItemLinkingPlugin inte är initierade (fel 351585)
 • Rättade byggproblem som introducerades genom att byta namn på privata klasser (11030ffc0)
 • Lägg till saknade deklarationssökväg till boost för att bytta på OS X
 • Inställning av genvägar flyttade till aktivitetsinställningar
 • Att ställa in privat aktivitetsläge fungerar
 • Omstrukturering av användargränssnittet för inställning
 • Grundläggande aktivitetsmetoder är funktionella
 • Användargränssnitt för inställning av aktiviteter och borttagning av meddelanderutor
 • Grundläggande användargränssnitt för att skapa, ta bort, ställa in aktiviteter i IM-sektion
 • Ökade styckesstorleken för inläsning av resultat
 • Lägg till saknad inkludering av std::set

KDE Doxygen-verktyg

 • Rättning för Windows: Ta bort befintliga filer innan de ersätts med os.rename.
 • Använd specifika sökvägar när python anropas för att rätta byggning på Windows

KCompletion

 • Rätta dåligt beteende / slut på minne på Windows (fel 345860)

KConfig

 • Optimera readEntryGui
 • Undvik QString::fromLatin1() i genererad kod
 • Minimera anrop till kostsam QStandardPaths::locateAll()
 • Avsluta konverteringen till QCommandLineParser (nu har den addPositionalArgument)

Stöd för KDELibs 4

 • Konvertera solid-networkstatus kded-insticksprogram till json-metadata
 • KPixmapCache: Skapa katalog om den inte finns

KDocTools

 • Synkronisera katalanska user.entities med den engelska versionen (en).
 • Lägg till entiteter för sebas och plasma-pa

KEmoticons

 • Prestanda: Lagra en instans av KEmoticons här, inte KEmoticonsTheme.

KFileMetaData

 • PlainTextExtractor: Aktivera grenen O_NOATIME på GNU libc-plattformar
 • PlainTextExtractor: Gör så att Linux-grenen också fungerar utan O_NOATIME
 • PlainTextExtractor: Rätta felkontroll vid misslyckad open(O_NOATIME)

KGlobalAccel

 • Starta bara kglobalaccel5 om det behövs.

KI18n

 • Hantera avsaknad av nyrad sist i pmap-fil snyggt

KIconThemes

 • KIconLoader: Rätta att reconfigure() glömmer bort ärvda teman och programkataloger
 • Följ specifikationen för ikoninläsning bättre

KImageFormats

 • eps: Rätta inkluderingar relaterade till QT:s katerogiserade loggning

KIO

 • Använd Q_OS_WIN istället för Q_OS_WINDOWS
 • Gör så att KDE_FORK_SLAVES fungerar på Windows
 • Inaktivera installation av skrivbordsfiler för kded-modulen ProxyScout
 • Tillhandahåll deterministisk sorteringsordning för KDirSortFilterProxyModelPrivate::compare
 • Visa egna katalogikoner igen (fel 350612)
 • Flytta kpasswdserver från kded till kiod
 • Rätta konverteringsfel i kpasswdserver
 • Ta bort föråldrad kod för att kommunicera med mycket gamla versioner av kpasswdserver.
 • KDirListerTest: Använd QTRY_COMPARE för båda satserna, för att rätta kapplöpning påvisad av CI
 • KFilePlacesModel: Implementera gammal ATT GÖRA om att använda trashrc istället för en fullskalig KDirLister.

KItemModels

 • Ny proxymodell: KConcatenateRowsProxyModel
 • KConcatenateRowsProxyModelPrivate: Rätta hantering av layoutChanged.
 • Mer kontroll av markeringen efter sortering.
 • KExtraColumnsProxyModel: Rätta fel i sibling() som t.ex. fick markeringar att sluta fungera

Paketet Framework

 • kpackagetool kan avinstallera ett paket från en paketfil
 • kpackagetool är nu smartare när det gäller att hitta rätt tjänsttyp

KService

 • KSycoca: Kontrollera tidsstämplar och kör kbuildsycoca om det behövs. Inga beroenden på kded längre.
 • Stäng inte ksycoca direkt efter att den har öppnats.
 • KPluginInfo hanterar nu FormFactor-metadata riktigt

KTextEditor

 • Sammanfoga allokering av TextLineData och block för referensräkning.
 • Ändra tangentbordets standardgenväg för "gå till föregående redigeringsrad"
 • Rättningar av syntaxfärgläggning för Haskell-kommentarer
 • Snabba upp visning av meddelanderuta för kodkomplettering
 • minimap: Försök att förbättra utseende och känsla (fel 309553)
 • Syntaxfärgläggning för nästlade kommentarar i Haskell
 • Rätta problem med felaktig avindentering för python (fel 351190)

KWidgetsAddons

 • KPasswordDialog: Låt användaren ändra lösenordets synlighet (fel 224686)

KXMLGUI

 • Rätta att KSwitchLanguageDialog inte visar de flesta språk

KXmlRpcClient

 • Undvik QLatin1String ifall den allokerar heap-minne

ModemManagerQt

 • Rätta metatypkonflikt med senaste ändring av nm-qt

NetworkManagerQt

 • Lägg till nya egenskaper från senaste NM-utgåvor

Plasma ramverk

 • Ändra föräldraskap till bläddringsbar om möjligt
 • Rätta paketlistning
 • plasma: Rätta att miniprogramåtgärder kan vara nollpekare (fel 351777)
 • Signalen onClicked i PlasmaComponents.ModelContextMenu fungerar nu som den ska
 • PlasmaComponents ModelContextMenu kan nu skapa menysektioner
 • Konvertera kded-insticksprogrammet platformstatus till json-metadata...
 • Hantera ogiltig metadata i PluginLoader
 • Låt RowLayout räkna ut etikettens storlek
 • Visa alltid redigeringsmenyn när markören är synlig.
 • Rätta snurra med ButtonStyle
 • Ändra inte en knapps flathet när den klickas
 • På pekskärm och mobil är rullningslister tillfälliga
 • Justera blädderhastighet och retardation till punkter per tum
 • Egen markördelegat bara för mobil
 • Pekvänlig textmarkör
 • Rättade princip för föräldraskap och uppdykning
 • Deklarera __editMenu
 • Lägg till saknad hanteringsdelegater för markör
 • Skriv om implementering av EditMenu
 • Använd bara mobilmenyn villkorligt
 • Ändra menyns föräldraskap till rot

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.14.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.14.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.14.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.14.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar