KDE • Community • Announcements
DONEREN (Waarom?)
paypal

Uitgave van KDE Framework 5.14.0

Ook beschikbaar in:

English | Català | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12 september 2015. vandaag annonceert KDE de uitgave van KDE Frameworks 5.14.0.

KDE Frameworks bestaat uit 60 add-on bibliotheken op Qt die een brede variëteit van gezamenlijk benodigde functionaliteit in volwassen, door derden nagekeken en goed geteste bibliotheken met vriendelijke licentiebepalingen. Voor een introductie zie de aankondiging van de uitgave van Frameworks 5.0.

Deze vrijgave is onderdeel van een serie geplande maandelijkse uitgaven waarmee verbeteringen beschikbaar komen aan ontwikkelaars op een snelle en voorspelbare manier.

Nieuw in deze versie

In vele frameworks

 • Hernoem privé klassen om ze per ongeluk te exporteren te vermijden

Baloo

 • org.kde.baloo-interface toevoegen aan root-object voor achterwaartse compatibiliteit
 • Installeer een fake org.kde.baloo.file.indexer.xml om compilatie van plasma-desktop 5.4 te repareren
 • Reorganiseer D-Bus-interfaces
 • json metadata in kded plug-in gebruiken en plug-in-naam repareren
 • Eén database exemplaar per proces aanmaken (bug 350247)
 • Voorkom dat baloo_file_extractor beëindigd wordt tijdens een commit
 • Xml-interface-bestand genereren met qt5_generate_dbus_interface
 • Reparaties aan Baloo-monitor
 • Exporteren van URL van bestand verplaatsen naar de hoofd-thread
 • Zorg er voor dat met gecascadeerde configuraties rekening wordt gehouden
 • Geen namelink voor privé bibliotheek installeren
 • Vertalingen installeren, gezien door Hrvoje Senjan.

BluezQt

 • Stuur signaal deviceChanged niet door nadat het apparaat was verwijderd (bug 351051)
 • Houd rekening met -DBUILD_TESTING=OFF

Extra CMake-modules

 • Voeg macro toe om logging-categorie-declaraties voor Qt5 te genereren.
 • ecm_generate_headers: voeg optie COMMON_HEADER en multiple-header-functionaliteit toe
 • Voeg -pedantic voor KF5 code toe (bij gebruik van gcc of clang)
 • KDEFrameworkCompilerSettings: schakel alleen "strict iterators" in in debugmodus
 • Stel ook de standaard zichtbaarheid voor C-code in op verborgen.

Frameworkintegratie

 • Propageer venstertitels ook voor bestandsdialogen met alleen mappen.

KActivities

 • Spawn slechts één actielader (thread) wanneer de acties van de FileItemLinkingPlugin niet zijn geïnitialiseerd (bug 351585)
 • De bouwproblemen repareren geïntroduceerd door hernoemen van de "Private classes" (11030ffc0)
 • Voeg ontbrekend include path voor boost toe om op OS X te kunnen bouwen
 • Instellen van de sneltoetsen verplaatst naar instellingen voor activiteiten
 • Instellen dat de modus privé activiteit werkt
 • Opnieuw maken van de instellingen-UI
 • Basis activiteitsmethodes zijn functioneel
 • UI voor de activiteitennconfiguratie en pop-ups voor verwijderen
 • Basis-UI voor de activiteitensectie voor aanmaken/verwijderen/instellen in KCM
 • Verhoogt de chunk-grootte voor laden van de resultaten
 • Ontbrekende include voor std::set toegevoegd

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Windows reparatie: verwijder bestaande bestanden alvorens we ze vervangen door os.rename.
 • Gebruik eigen paden bij aanroepen van python om bouwen van Windows te repareren

KCompletion

 • Repareer slecht gedrag / uitvoeren van OOM onder Windows (bug 345860)

KConfig

 • Optimaliseer readEntryGui
 • QString::fromLatin1() in gegenereerde code vermijden
 • Minimaliseer aanroepen naar dure QStandardPaths::locateAll()
 • Voltooi het overbrengen naar QCommandLineParser (het bevat nu addPositionalArgument)

Ondersteuning van KDELibs 4

 • Breng solid-networkstatus kded-plug-in over naar json-metadata
 • KPixmapCache: maak dir als deze niet bestaat

KDocTools

 • Synchroniseer Catalan user.entities met Engelse (en) versie.
 • Voeg entities toe voor sebas en plasma-pa

KEmoticons

 • Prestatie: cache hier een exemplaar van KEmoticons, geen KEmoticonsTheme.

KFileMetaData

 • PlainTextExtractor: schakel O_NOATIME branch in op GNU libc-platformen
 • PlainTextExtractor: maak de Linux-branch werkend ook zonder O_NOATIME
 • PlainTextExtractor: repareer foutencontrole bij open(O_NOATIME) mislukking

KGlobalAccel

 • Start kglobalaccel5 alleen indien nodig.

KI18n

 • Behandel geen nieuwe-regel aan het eind van pmap-bestand netjes

KIconThemes

 • KIconLoader: repareer reconfigure() en vergeet geërfde thema's en app-mappen
 • Hou beter vast aan de spec voor laden van pictogrammen

KImageFormats

 • eps: repareer includes gerelateerd aan Qt gecategoriseerde logging

KIO

 • Gebruik Q_OS_WIN in plaats van Q_OS_WINDOWS
 • Laat KDE_FORK_SLAVES werken onder Windows
 • Schakel installatie van desktop-bestand voor ProxyScout kded module uit
 • Bied deterministische sorteervolgorde voor KDirSortFilterProxyModelPrivate::compare
 • Eigen pictogrammen voor mappen opnieuw tonen (bug 350612)
 • Verplaats kpasswdserver van kded naar kiod
 • Repareer bugs gemaakt bij overzetten in kpasswdserver
 • Verwijder verouderde code voor praten uit zeer oude versies van kpasswdserver.
 • KDirListerTest: QTRY_COMPARE gebruiken in beide statements, om race getoond door CI te repareren
 • KFilePlacesModel: implementeer oude TODO over gebruik van trashrc in plaats van een volledige KDirLister.

KItemModels

 • Nieuw proxymodel: KConcatenateRowsProxyModel
 • KConcatenateRowsProxyModelPrivate: repareer behandeling van layoutChanged.
 • Meer controle bij de selectie na sortering.
 • KExtraColumnsProxyModel: repareer bug in sibling() die bijv. selecties brak

Pakket Framework

 • kpackagetool kan een pakket uit een pakketbestand deïnstalleren
 • kpackagetool is nu beter in het vinden van het juiste servicetype

KService

 • KSycoca: controleer tijdstippen en voer kbuildsycoca uit indien nodig. Geen afhankelijkheid van kded nog.
 • Sluit ksycoca niet direct nadat het is geopend.
 • KPluginInfo behandelt nu correct FormFactor-metagegevens

KTextEditor

 • Meng toekenning van TextLineData en aantal ref-blokken.
 • Wijzig standaard sneltoets voor "ga naar vorige te bewerken regel"
 • Reparaties aan accentuering van syntaxis Haskell-commentaar
 • Versnellen verschijnen op-up van code-aanvulling
 • minimap: poging om het uiterlijk en gedrag te verbeteren (bug 309553)
 • genest commentaar in syntaxisaccentuering van Haskell
 • Reparatie van probleem met verkeerd inspringen ongedaan maken voor python (bug 351190)

KWidgetsAddons

 • KPasswordDialog: laat de gebruiker de zichtbaarheid van het wachtwoord wijzigen (bug 224686)

KXMLGUI

 • KSwitchLanguageDialog repareren bij niet tonen van de meeste talen

KXmlRpcClient

 • Vermijd QLatin1String overal waar het heap-geheugen toekent

ModemManagerQt

 • Repareer conflict met metatype in de laatste nm-qt wijziging

NetworkManagerQt

 • Nieuwe eigenschappen uit de laatste NM snapshot/uitgaven toegevoegd

Plasma Framework

 • reparent naar flickable indien mogelijk
 • repareer lijst met pakketten
 • plasma: repareer appletacties die nullptr kunnen zijn (bug 351777)
 • Het signaal onClicked van PlasmaComponents.ModelContextMenu werkt nu op de juiste manier
 • PlasmaComponents ModelContextMenu kan nu Menu-secties aanmaken
 • Overgezet platformstatus kded plug-in naar json metagegevens...
 • Behandel een ongeldig metagegeven in PluginLoader
 • Laat de RowLayout de grootte van het label uitvogelen
 • toon altijd het bewerkingsmenu wanneer de cursor zichtbaar is
 • Repareer loop in ButtonStyle
 • Wijzig de vlakheid van een button niet bij indrukken
 • bij aanraakscherm en mobiel zijn schuifbalken voorbijgaand
 • pas flick velocity&deceleration aan aan dpi
 • eigen cursordelegatie alleen indien mobiel
 • aanraakvriendelijke tekstcursor
 • beleid voor ouderprocessen en pop-up repareren
 • declare __editMenu
 • voeg ontbrekende cursor die delegaties behandeld
 • herschrijf de implementatie van het EditMenu
 • gebruik het mobielmenu alleen onder voorwaarden
 • reparent het menu naar root

Installeren van binaire pakketten

Op Linux is de aanbevolen manier om pakketten voor uw distributie van voorkeur te gebruiken om toegang te krijgen tot KDE Frameworks. Installatie instructies voor binaire pakketten van uw distributie.

Compileren vanuit broncode

De complete broncode voor KDE Frameworks 5.14.0 kan vrij worden gedownload. Instructies voor compileren en installeren van KDE Frameworks 5.14 zijn beschikbaar op de KDE Frameworks 5.14.0 informatiepagina.

Bouwen vanaf de broncode is mogelijk met de basis commando's cmake .; make; make install. Voor een enkel band 1 framework is dit vaak de gemakkelijkste oplossing. Mensen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan frameworks of de voortgang in het ontwikkelen van de gehele set te volgen, worden aangemoedigd om kdesrc-build te gebruiken. Frameworks 5.14.0 vereist Qt 5.3.

Een gedetailleerde lijst van alle bibliotheken van Frameworks en Qt van een derde op inqlude.org, het bewaakte archief van Qt-bibliotheken. Een complete lijst met documentatie van de API is op api.kde.org te vinden.

Bijdragen

Geïnteresseerden in het volgen en bijdragen aan de ontwikkeling van Frameworks kunnen een checkout doen op de git repositories, de discussies op de KDE Frameworks Development e-maillijst volgen en patches bijdragen via review board. Beleid en de huidige status van het project en plannen zijn beschikbaar op de Frameworks wiki. Realtime discussies vinden plaats op het #kde-devel IRC-kanaal op freenode.net.

U kunt discussiëren en ideeën delen over deze uitgave in de section voor commentaar van het artikel in the dot.

Ondersteunen KDE

KDE is een gemeenschap voor vrije Software die alleen bestaat en groeit omdat er hulp is van vele vrijwilligers die hun tijd en inspanning leveren. KDE is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bijdragen, voor hulp bij coderen, bugs repareren of rapporteren, schrijven van documentatie, vertalen, promotie, geld, etc. Alle bijdragen worden dankbaar en graag geaccepteerd. Lees aub de pagina Donaties voor verdere informatie of wordt een ondersteunend lid van KDE e.V. via ons nieuwe initiatief Join the Game.

Over KDE

KDE is een internationaal technologieteam dat vrije en open-source software voor bureaublad en draagbare computing maakt. Onder de producten van KDE zijn een modern bureaubladsysteem voor Linux en UNIX platforms, Veel omvattende suites voor kantoorproductiviteit en groupware en honderden software titels in vele categorieën inclusief internet en webtoepassingen, multimedia, vermaak, educatief, grafisch en software ontwikkeling. KDE software is vertaald in meer dan 60 talen en is gemaakt met gebruiksgemak en moderne toegankelijkheidsprincipes in gedachte. Toepassingen van KDE met volledige functionaliteit draaien gewoon op Linux, BSD, Solaris, Windows en Mac OS X.


Notities over handelsmerken. KDE® en de K Desktop Environment® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van KDE e.V. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken en copyrights waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


Perscontacten

Voor meer informatie stuur ons een e-mail:
press@kde.org

Globale navigatiekoppelingen