KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

Utgivning av KDE Ramverk 5.13.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12:e augusti, 2015. KDE tillkännager idag utgivningen av KDE Ramverk 5.13.0.

KDE Ramverk består av 60 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för Ramverk 5.0.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Nya ramverk

 • KFileMetadata: Filmetadata- och extraheringsbibliotek
 • Baloo: filindexering och sökramverk

Ändringar som påverkar alla ramverk

 • Versionskravet för Qt har knuffats från 5.2 till 5.3
 • Felsökningsutmatning har konverterats till kategoriserad utmatning, vilket normalt ger mindre oväsen
 • Docbook-dokumentation har granskats och uppdaterats

Integrering med ramverk

 • Rätta krasch i fildialogrutan för enbart kataloger
 • Lita inte på options()->initialDirectory() för Qt < 5.4

KDE Doxygen-verktyg

 • Lägg till manualsidor för kapidox-skript och uppdatera underhållsinformation i setup.py

KBookmarks

 • KBookmarkManager: Använd KDirWatch istället för QFileSystemWatcher för att detektera att user-places.xbel skapas.

KCompletion

 • Rättningar av KLineEdit/KComboBox för hög upplösning
 • KLineEdit: Låt inte användaren ta bort text när radeditorn är skrivskyddad

KConfig

 • Rekommendera inte användning av föråldrat programmeringsgränssnitt
 • Skapa inte föråldrad kod

KCoreAddons

 • Lägg till Kdelibs4Migration::kdeHome() för fall som inte täcks av resurser
 • Rätta tr() varning
 • Rätta byggning av KCoreAddons med Clang+ARM

KDBusAddons

 • KDBusService: dokumentera hur det aktiva fönstret höjs, i Activate()

KDeclarative

 • Rätta föråldrat anrop till KRun::run
 • Samma beteende som MouseArea för att avbilda koordinater för filtrerade underliggande händelser
 • Detektera att ursprunglig ansiktsikon skapas
 • Uppdatera inte hela fönstret när plotter återges (fel 348385)
 • Lägg till sammanhangsegenskapen userPaths
 • Kvävs inte av tom QIconItem

Stöd för KDELibs 4

 • kconfig_compiler_kf5 flyttad till libexec, använd istället kreadconfig5 för testen findExe
 • Dokumentera de (suboptimala) ersättningarna av KApplication::disableSessionManagement

KDocTools

 • Ändra mening om felrapportering, godkänd av dfaure
 • Anpassa tyska user.entities till en/user.entities
 • Uppdatera general.entities: Ändra taggar för ramverk och Plasma från program till produktnamn
 • Uppdatera en/user.entities
 • Uppdatera bok- och dokumentmallar
 • Använd CMAKE_MODULE_PATH i cmake_install.cmake
 • Fel: 350799 (fel 350799)
 • Uppdatera general.entities
 • Sök efter Perl-moduler som krävs
 • Lägg till namnrymd för ett hjälpmakro i den installerade makrofilen.
 • Anpassade översättningar av tangentnamn till standardöversättningarna tillhandahållna av Termcat

KEmoticons

 • Installera Breeze-tema
 • Kemoticons: Gör Breeze-smilisar standard istället för Glass
 • Breeze-smilispaket skapat av Uri Herrera

KHTML

 • Låt KHTML vara användbart utan att söka efter privata beroenden

KIconThemes

 • Ta bort tillfälliga strängtilldelningar.
 • Ta bort felsökningsposten för tematräd

KIdleTime

 • Privata deklarationsfiler för plattformsinsticksprogram installeras.

KIO

 • Ta bort onödiga QUrl-omgivningar

KItemModels

 • Ny proxy: KExtraColumnsProxyModel, gör det möjligt att lägga till kolumner i en befintlig modell.

KNotification

 • Rätta Y-startposition för reservmeddelanderutor
 • Reducera beroenden och flyttta till lager 2
 • Fånga okända underrättelseposter (referens via nullpekare) (fel 348414)
 • Ta bort i stort sett onödiga varningsmeddelanden

Paketet Framework

 • Gör undertexterna till undertexter
 • kpackagetool: Rätta utmatning av icke latinsk text till standardutmatningen

KPeople

 • Lägg till AllPhoneNumbersProperty
 • PersonsSortFilterProxyModel nu tillgänglig för användning i QML

Kross

 • krosscore: Installera deklarationsfil med blandat skiftläge "KrossConfig"
 • Rätta Python2-tester för att köra med PyQt5

KService

 • Rätta kbuildsycoca --global
 • KToolInvocation::invokeMailer: Rätta bilagor när det finns flera

KTextEditor

 • Skydda förvald loggnivå för Qt < 5.4.0, rätta loggnamn för konkatenering
 • Lägg till hl för Xonotic (fel 342265)
 • Lägg till Groovy HL (fel 329320)
 • Uppdatera J-färgläggning (fel 346386)
 • Gör så att kompilering med MSVC2015 fungerar
 • Mindre användning av ikonladdning, rätta flera taggiga ikoner
 • Aktivera eller inaktivera knappen Sök alla vid mönsterändringar
 • Förbättrade raden Sök och ersätt
 • Ta bort oanvändbar linjal från effektläge
 • Smalare sökrad
 • vi: Rätta felläsning av flaggan markType01
 • Använd riktig kvalificering för att anropa basmetod.
 • Ta bort kontroller, QMetaObject::invokeMethod skyddar redan sig själv.
 • Rätta problem med färgväljare för hög upplösning
 • Städa upp coe: QMetaObject::invokeMethod är säker för nullpekare.
 • Fler kommentarer
 • Ändra sättet som gränssnitten är säkra för null
 • Mata bara normalt ut varningar och högre
 • Ta bort att göra från det förgångna
 • Använd QVarLengthArray för att spara den tillfälliga QVector-iterationen.
 • Flytta fixen att indentera gruppbeteckningar till konstruktionstid.
 • Rätta några allvarliga problem med KateCompletionModel i trädläge.
 • Rätta felaktig modellkonstruktion som förlitade sig på Qt 4-beteende.
 • Lyd umask-regler när en ny fil sparas (fel 343158)
 • Lägg till meson färgläggning
 • Eftersom Varnish 4.x introducerar diverse syntaxändringar jämfört med Varnish 3.x, har ytterligare, separata syntaxfärgläggningsfiler skrivits för Varnish 4 (varnish4.xml, varnishtest4.xml).
 • Rätta problem med hög upplösning
 • vimode: Krascha inte om kommandot <c-e> utförs i slutet av ett dokument (fel 350299).
 • Stöd QML-strängar med flera rader.
 • Rätta syntax för oors.xml
 • Lägg till CartoCSS färgläggning av Lukas Sommer (fel 340756)
 • Rätta flyttalsfärgläggning, använd inbyggd Float såsom i C (fel 348843)
 • Dela riktningar blev omvänd (fel 348845)
 • Fel 348317 - [PROGRAMFIX] Kate-delprogrammets syntaxfärgläggning ska känna igen undantagsstil med \u0123 för Javascript (fel 348317)
 • Lägg till *.cljs (fel 349844)
 • Uppdatering av GLSL-färgläggningsfilen.
 • Rättade standardfärger så att de är mer särskiljbara

KTextWidgets

 • Ta bort gammal färgläggning

Ramverket KWallet

 • Rätta byggning på Windows
 • Skriv ut en varning med felkod när öppna plånboken via PAM misslyckas
 • Returnera gränssnittets felkod istället för -1 när öppna en plånbok misslyckas
 • Gör gränssnittets "okänt chiffer" till en negativ returkod
 • Övervaka PAM_KWALLET5_LOGIN för KWallet5
 • Rätta krasch när kontrollen MigrationAgent::isEmptyOldWallet() misslyckas
 • Plånboken kan nu låsas upp av PAM med modulen kwallet-pam

KWidgetsAddons

 • Nytt programmeringsgränssnitt som accepterar QIcon-parametrar för att ställa in ikonerna i flikraden
 • KCharSelect: Rättade unicode-kategori och använd boundingRect för breddberäkningar
 • KCharSelect: Rätta cellbredd för att passa innehållet
 • Marginaler för KMultiTabBar är nu ok på skärmar med hög upplösning
 • KRuler: Avråd från användning av oimplementerad KRuler::setFrameStyle(), städa kommentarer
 • KEditListWidget: Ta bort marginal så att den inriktas bättre med andra grafiska komponenter

KWindowSystem

 • Härda NETWM-dataläsning (fel 350173)
 • Skydda för äldre Qt-versioner som i kio-http
 • Privata deklarationsfiler för plattformsinsticksprogram installeras.
 • Plattformsspecifika delar laddade som insticksprogram.

KXMLGUI

 • Rätta beteende hos metoden KShortcutsEditorPrivate::importConfiguration

Plasma ramverk

 • Man kan nu byta mellan olika zoomnivåer i kalender med en knipgest
 • Kommentar om kodduplicering i ikondialogrutan
 • Färgen på skjutreglagets fåra var hårdkodad, ändrad att använda färgschema
 • Använd QBENCHMARK istället för ett hårt krav på datorns prestanda
 • Navigering i kalendern har förbättats väsentligt, och tillhandahåller en årsöversikt och tioårsöversikt
 • PlasmaCore.Dialog har nu egenskapen 'opacity'
 • Lämna lite utrymme för alternativknappen
 • Visa inte den cirkulära bakgrunden om det finns en meny
 • Lägg till definitionen X-Plasma-NotificationAreaCategory
 • Ställ in underrättelser och skärmmeddelanden att visas på alla skrivbord
 • Skriv ut användbar varning när man inte kan hämta giltig KPluginInfo
 • Rätta möjlig oändlig rekursion i PlatformStatus::findLookAndFeelPackage()
 • Byt namn på software-updates.svgz till software.svgz

Sonnet

 • Lägg till delar i CMake för att göra det möjligt att bygga insticksprogrammet Voikko.
 • Implementera Sonnet::Client för Voikko stavningskontroll.
 • Implementera stavningskontroll baserad på Voikko (Sonnet::SpellerPlugin)

Installera binärpaket

På Linux är det rekommenderade sättet att komma åt KDE Ramverk att använda paket från din favoritdistribution. Installationsinstruktioner för binärpaket från distributioner.

Kompilera från källkod

Fullständig källkod för KDE Ramverk 5.13.0 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar KDE Ramverk 5.13.0 är tillgängliga på informationssidan om KDE Ramverk 5.13.0.

Att bygga från källkod är möjligt med de grundläggande kommandona cmake .; make; make install. För ett enda lager 1 ramverk är det oftast den enklaste lösningen. Personer som är intresserade av att bidra till ramverken eller följa framstegen i utvecklingen av hela uppsättningen uppmuntras att använda kdesrc-build. Ramverk 5.13.0 kräver Qt 5.3.

En detaljerad listning över alla Ramverk och andra tredje-part Qt-bibliotek finns på inqlude.org, det kontrollerade arkivet med Qt-bibliotek. En fullständig lista med dokumentation av programmeringsgränssnittet finns på api.kde.org.

Bidra

De som är intresserade av att följa och bidra till utvecklingen kan ta en titt på Git-arkiven, följa diskussionerna på sändlistan KDE Frameworks Development och bidra med programfixar via granskningsverktyget. Principer samt projektets aktuella status och planer är tillgängliga på Ramverkets Wiki. Diskussioner i realtid äger rum på IRC-kanalen #kde-devel på freenode.net.

Det går att diskutera och dela med sig av idéer om den här utgåvan via kommentarssektionen i artikeln på Dot.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Bidrag för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar