KDE • Community • Announcements
Donatius (Per què?)
paypal

Llançament de KDE Frameworks 5.13.0

També disponible en:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

12 d'agost de 2015. Avui KDE anuncia la publicació dels Frameworks 5.13.0 del KDE.

Els Frameworks del KDE afegeixen 60 biblioteques a les Qt, que proporcionen una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més comunes, amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades d'acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l'anunci de la versió Frameworks 5.0.

Aquest llançament forma part d'una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d'una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Frameworks nous

 • KFileMetadata: Biblioteca de metadades i extracció de fitxers
 • Baloo: Framework d'indexació i cerca de fitxers

Canvis que afecten tots els frameworks

 • El requisit de versió de les Qt ha pujat de la 5.2 a la 5.3
 • La sortida de depuració s'ha adaptat a una sortida amb categoria, per fer menys soroll per defecte
 • La documentació en Docbook s'ha revisat i actualitzat

Integració dels Frameworks

 • Esmenar fallada en el diàleg de fitxer de només directoris
 • No comptar amb options()->initialDirectory() per a les Qt < 5.4

Eines de Doxygen del KDE

 • Afegir les pàgines «man» pels scripts del kapidox i actualitzar la informació del mantenidor en el setup.py

KBookmarks

 • KBookmarkManager: Usar KDirWatch en lloc de QFileSystemWatcher per detectar quan es crea user-places.xbel.

KCompletion

 • Esmenes a HiDPI per KLineEdit/KComboBox
 • KLineEdit: No permetre que l'usuari suprimeixi text quan la línia d'edició és de només lectura

KConfig

 • No recomanar l'ús d'una API obsoleta
 • No generar codi obsolet

KCoreAddons

 • Afegir Kdelibs4Migration::kdeHome() per casos no coberts pels recursos
 • Esmenar l'avís de tr()
 • Esmenar la construcció del KCoreAddons en Clang+ARM

KDBusAddons

 • KDBusService: Documentar com elevar la finestra activa, a Activate()

KDeclarative

 • Esmenar una crida obsoleta KRun::run
 • El mateix comportament de MouseArea per mapar les coordenades d'esdeveniments fills filtrats
 • Detectar quan es crea la icona de cara inicial
 • No refrescar la finestra sencera quan es renderitza el traçador (error 348385)
 • Afegir la propietat de context userPaths
 • No embussar-se quan el QIconItem és buit

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • S'ha mogut «kconfig_compiler_kf5» a la «libexec», s'usa «kreadconfig5» en lloc de la prova «findExe»
 • Documentar les substitucions (subòptimes) per KApplication::disableSessionManagement

KDocTools

 • Canviar la frase quant a informar d'errors, gràcies a dfaure
 • Adaptar user.entities alemany a en/user.entities
 • Actualitzar les entitats generals: Canviar el marcatge pels frameworks + plasma des de les aplicacions al nom de producte
 • Actualitzar en/user.entities
 • Actualització de les plantilles de manual i pàgines man
 • Usar CMAKE_MODULE_PATH a cmake_install.cmake
 • Error: 350799 (error 350799)
 • Actualització general d'entitats
 • Cerca dels mòduls requerits en perl.
 • Espai de noms per una macro d'ajuda en el fitxer instal·lat de macros.
 • Adaptar les traduccions dels noms de tecles a les traduccions estàndards proporcionades pel Termcat

KEmoticons

 • Instal·lar el tema Brisa
 • Kemoticons: Fer estàndards les emoticones del Brisa en lloc del Glass
 • Paquet d'emoticones del Brisa fet per Uri Herrera

KHTML

 • Permetre que el KHtml sigui usable sense cercar dependències privades

KIconThemes

 • Eliminar temporalment les assignacions de cadenes.
 • Eliminar l'entrada de depuració de l'arbre de temes

KIdleTime

 • S'han instal·lat capçaleres privades per connectors de plataforma.

KIO

 • Matar embolcalls QUrl innecessaris

KItemModels

 • Servidor intermediari nou: KExtraColumnsProxyModel, permet afegir columnes a un model existent.

KNotification

 • Esmenar la posició Y d'inici per finestres emergents de reserva
 • Reduir dependències i moure al nivell 2
 • Recuperar entrades de notificació desconegudes (nullptr deref) (error 348414)
 • Eliminar diversos missatges d'avís inútils

Paquets dels Frameworks

 • Fer els subtítols, subtítols ;)
 • kpackagetool: esmenar la sortida de text no llatí a la sortida estàndard (stdout)

KPeople

 • Afegir AllPhoneNumbersProperty
 • PersonsSortFilterProxyModel ara és disponible per usar en QML

Kross

 • krosscore: Instal·lar la capçalera CamelCase «KrossConfig»
 • Esmenar les proves Python2 per a executar amb PyQt5

KService

 • Esmenar kbuildsycoca --global
 • KToolInvocation::invokeMailer: Esmenar l'adjunció quan hi ha múltiples adjunts

KTextEditor

 • Mantenir el nivell de registre per defecte per les Qt < 5.4.0, esmenar el nom de categoria del registre
 • Afegir hl per Xonotic (error 342265)
 • Afegir Groovy HL (error 329320)
 • Actualització del ressaltat de J (error 346386)
 • Fer que compili amb MSVC2015
 • Menys ús de «iconloader», esmenar les icones més pixelades
 • Activar/desactivar el botó cerca tot en canvis de patró
 • Barra millorada de cerca i substitució
 • Eliminar regla inútil del «powermode»
 • Barra de cerca més fina
 • vi: Esmenar una lectura errònia de l'indicador «markType01»
 • Usar la qualificació correcta per cridar el mètode base.
 • Eliminar comprovacions, el QMetaObject::invokeMethod ja es protegeix a si mateix.
 • Esmenar problemes de HiDPI amb els selectors de color
 • Neteja del nucli: QMetaObject::invokeMethod és un «nullptr» segur.
 • Més comentaris
 • Canviar la manera en què les interfícies són segures amb nul.
 • Per defecte, només els avisos i superiors a sortida
 • Eliminar les tasques pendents del passat
 • Usar QVarLengthArray per desar la iteració temporal de QVector.
 • Moure el pedaç per sagnar etiquetes de grup al temps de construcció.
 • Esmenar diversos problemes seriosos amb el KateCompletionModel en mode d'arbre.
 • Esmenar el disseny de model trencat, que confiava en el comportament de les Qt 4.
 • Obeir les regles de «umask» en desar fitxers nous (error 343158)
 • Afegir meson HL
 • Com que el Varnish 4.x presenta diversos canvis de sintaxi en comparació amb el Varnish 3.x, s'han escrit fitxers addicionals de ressaltat de sintaxi separats pel Varnish 4 (varnish4.xml, varnishtest4.xml).
 • Esmenar problemes de HiDPI
 • vimode: No fallar si l'ordre <c-e> s'executa en el final d'un document. (error 350299)
 • Implementar cadenes QML multilínia.
 • Esmenar la sintaxi de «oors.xml»
 • Afegir CartoCSS hl, per Lukas Sommer (error 340756)
 • Esmenar HL de coma flotant, usar el Float incrustat com en C (error 348843)
 • Dividir les direccions que s'han revertit (error 348845)
 • Error 348317 - [PATCH] El ressaltat de sintaxi del Katepart cal que reconegui els estils d'escapament \u0123 pel JavaScript (error 348317)
 • Afegir *.cljs (error 349844)
 • Actualització del fitxer de ressaltat GLSL.
 • Esmenar els colors per defecte per a fer-los més distingibles

KTextWidgets

 • Suprimir el ressaltador antic

Framework del KWallet

 • Esmenar la construcció per al Windows
 • Imprimir un avís amb codi d'error quan falla l'obertura de la cartera des del PAM
 • Retornar el codi d'error del dorsal en lloc de -1 quan falla l'obertura d'una cartera
 • Fer que «xifrat desconegut» del dorsal siguin un codi de retorn negatiu
 • Controlar el PAM_KWALLET5_LOGIN pel KWallet5
 • Esmenar la fallada quan la comprovació de MigrationAgent::isEmptyOldWallet() falla
 • El KWallet ara es pot desbloquejar des del PAM usant el mòdul «kwallet-pam»

KWidgetsAddons

 • API nova que pren els paràmetres del QIcon per definir les icones en la barra de pestanya
 • KCharSelect: Esmenar la categoria Unicode i usar «boundingRect» pel càlcul de l'amplada
 • KCharSelect: Esmenar l'amplada de la cel·la per ajustar-la al contingut
 • Els marges KMultiTabBar ara són correctes en pantalles amb HiDPI
 • KRuler: Fer obsolet KRuler::setFrameStyle() que no està implementat, netejar comentaris
 • KEditListWidget: Eliminar marge, per tal d'alinear-se millor amb altres estris

KWindowSystem

 • Lectura de dades NETWM més sòlida (error 350173)
 • Mantenir per versions de les Qt més antigues, com en el kio-http
 • S'han instal·lat capçaleres privades per connectors de plataforma.
 • Les parts específiques de plataforma es carreguen com a connectors.

KXMLGUI

 • Esmenar el comportament del mètode KShortcutsEditorPrivate::importConfiguration

Frameworks del Plasma

 • Usant un gest de pinça, ara es pot canviar entre els diferents nivells de zoom del calendari
 • Comentari quant a la duplicació de codi en «icondialog»
 • El color de relleu del control lliscant estava al codi font, s'ha modificat per usar l'esquema de color
 • Usar QBENCHMARK en lloc d'un requisit fix del rendiment de la màquina
 • S'ha millorat significativament la navegació del calendari, proporcionant un resum d'un any i d'una dècada
 • Ara el PlasmaCore.Dialog té una propietat «opacity»
 • Fer espai pel botó d'opció
 • No mostrar el fons circular si hi ha un menú
 • Afegir la definició de X-Plasma-NotificationAreaCategory
 • Establir que les notificacions i l'OSD es mostrin a tots els escriptoris
 • Imprimir un avís útil quan no es pot aconseguir un KPluginInfo vàlid
 • Esmenar una repetició infinita potencial a PlatformStatus::findLookAndFeelPackage()
 • Reanomenar software-updates.svgz a software.svgz

Sonnet

 • Afegir codi al CMake per activar la construcció del connector Voikko.
 • Implementar la factoria Sonnet::Client pels verificadors ortogràfics Voikko.
 • Implementar el verificador ortogràfic basat en Voikko (Sonnet::SpellerPlugin)

Instal·lació dels paquets executables

Al Linux, la manera recomanada d'accedir als Frameworks del KDE és la utilització de paquets de la vostra distribució preferida. Instruccions d'instal·lació de paquets binaris de les distribucions.

Compilació a partir del codi font

El codi font complet pels Frameworks 5.13.0 del KDE es pot descarregar de franc. Les instruccions per compilar i instal·lar els Frameworks 5.13.0 del KDE estan disponibles a la pàgina d'informació dels Frameworks 5.13.0 del KDE.

La compilació des del codi font es pot fer utilitzant les ordres bàsiques cmake .; make; make install. Per a un «framework» simple de nivell 1, normalment aquesta és la solució més senzilla. Les persones interessades a col·laborar amb els «frameworks» o en seguir el progrés del desenvolupament de tot el conjunt es recomana usar el kdesrc-build. Els Frameworks 5.13.0 requereixen les Qt 5.3.

Trobareu una llista detallada de totes les biblioteques dels Frameworks i de terceres parts de les Qt a inqlude.org, l'arxiu catalogat de les biblioteques Qt. Hi ha una llista completa amb la documentació de l'API a api.kde.org.

Com col·laborar

Els interessats en seguir i col·laborar en el desenvolupament dels Frameworks poden obtenir els repositoris del git, seguir els debats en la llista de correu del desenvolupament dels Frameworks del KDE i col·laborar amb pedaços mitjançant el tauler de revisions. Les polítiques i l'estat actual del projecte i els plans són disponibles en el wiki dels Frameworks. Els debats en temps real tenen lloc en el canal d'IRC #kde-devel a freenode.net.

Podeu debatre i compartir idees quant a aquest llançament en la secció de comentaris en l'article del Dot.

Patrocini del KDE

KDE és una comunitat de programari lliure que existeix i creix només amb l'ajuda de molts voluntaris que donen el seu temps i esforç. KDE sempre està cercant nous voluntaris i col·laboradors, sigui amb l'ajuda de codificació, esmenes o informes d'error, escrivint documentació, traduccions, promoció, diners, etc. Totes les col·laboracions s'aprecien amb agraïment i s'accepten amb il·lusió. Si us plau, llegiu la pàgina de donacions per a més informació o esdevingueu un membre patrocinador de KDE e.V. mitjançant la nostra nova iniciativa Join the Game.

Quant al KDE

KDE és un equip tecnològic internacional que crea programari lliure i de codi font obert per a ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils. Entre els productes del KDE hi ha un sistema d'escriptori modern per a plataformes Linux i UNIX, paquets de productivitat ofimàtica i de grups de treball, i centenars de títols de programari en diverses categories, incloent-hi aplicacions d'Internet i web, multimèdia, entreteniment, educatives, gràfiques i per a desenvolupament de programari. El programari del KDE es tradueix a més de 60 idiomes i es construeix tenint en compte la facilitat d'ús i els principis d'accessibilitat moderns. La totalitat de les aplicacions del KDE s'executen nativament en Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.


Avisos de marques comercials. KDE® i el logotip de l'entorn d'escriptori K® són marques registrades de KDE e.V. Linux és una marca registrada de Linus Torvalds. UNIX és una marca registrada de The Open Group en els Estats Units i altres països. Totes les altres marques registrades i drets d'autor esmentades en aquest anunci són propietat dels seus propietaris respectius.


Contactes de premsa

Per a més informació, envieu-nos un correu:
press@kde.org

Enllaços de navegació global