KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Pierwsze wydanie Szkieletów KDE 5

Dostępne również w:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

7 czerwiec 2014. Społeczność KDE z dumą ogłasza wydanie Szkieletów KDE 5.0. Szkielety 5 są następną generacją bibliotek KDE, zmodularyzowanych i zoptymalizowanych pod kątem łatwości integracji z aplikacjami Qt. Szkielety dostarczają różnorodnych powszechnie potrzebnych możliwości w postaci dojrzałych i wypróbowanych bibliotek o przyjaznych warunkach licencji. Istnieje ponad 50 różnych Szkieletów tworzących to wydanie. Szkielety te zapewniają rozwiązania takie jak integracja sprzętu, obsługa formatu plików, dodatkowe elementy interfejsu, funkcje rysowania, sprawdzanie pisowni i więcej. Wiele ze Szkieletów jest między-platformowych i mają minimalne zależności lub nie mają ich w ogóle, czyniąc je łatwymi do zbudowania i dodania do każdej aplikacji Qt.

Szkielety KDE są wysiłkiem skierowanym na przebudowę bibliotek Platformy KDE 4 na zestaw niezależnych, między-platformowych modułów, które będą łatwo dostępne dla wszystkich programistów Qt w celu uproszczenia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztu programowania z Qt. Poszczególne Szkielety są między-platformowe, dobrze udokumentowane, wypróbowane, a ich używanie będzie znane programistom Qt, gdyż będą naśladować styl i standardy ustalone przez Projekt Qt. Szkielety są rozwijane według modelu zarządzania KDE z przewidywalnym planem wydań, przejrzystym i neutralnym względem firm procesie współtworzenia, otwartym zarządzaniem i elastycznym licencjonowaniem (LGPL).

Szkielety mają przejrzystą strukturę zależności, podzieloną na kategorie i poziomy. Kategorie odnoszą się do zależności w czasie działania:

  • Funkcjonalnych elementy nie mają zależności w czasie działania.
  • Integracyjnych oznacza kod, który może wymagać zależności w czasie działania do zintegrowania z tym co zapewnia system operacyjny lub platforma.
  • Rozwiązań mają obowiązkowe zależności w czasie działania.
Poziomy odnoszą się do zależności od innych Szkieletów w czasie kompilacji. Szkielety z Poziomu 1 nie mają zależności wewnątrz Szkieletów i potrzebują jedynie Qt i innych odpowiednich bibliotek. Szkielety z Poziomu 2 mogą zależeć tylko od Poziomu 1. Szkielety z Poziomu 3 mogą zależeć tylko od innych Szkieletów z Poziomu 3, ale także z Poziomu 2 i Poziomu 1.

Przejście z Platformy na Szkielety trwało przez 3 lata i było prowadzone przez najlepszych, od strony technicznej, współtwórców KDE. Dowiedz się więcej o Szkieletach 5 z tego artykułu z ubiegłego roku.

Warte przedstawienia

Obecnie dostępnych jest ponad 50 Szkieletów. Całkowity ich zestaw można przeglądać na stronach internetowych dokumentacji API. Poniżej przedstawiono wrażenia z tego co może dostarczyć funkcjonalność Szkieletów programistom aplikacji Qt.

KArchive dostarcza obsługi dla wielu popularnych kodeków kompresji w zamkniętej w sobie, zaawansowanej i łatwej w użyciu bibliotece do pakowania i wypakowywania plików. Wystarczy dać jej pliki; nie ma potrzeby wymyślać na nowo funkcji pakowania w twoich aplikacjach opartych na Qt!


ThreadWeaver dostarcza wysokopoziomowe API do zarządzania wątkami przy użyciu interfejsów opartych na zadaniach i kolejkach. Umożliwia proste planowanie wykonywania wątku poprzez określanie zależności pomiędzy wątkami i wykonywanie ich po spełnieniu tych zależności, znacznie upraszczając użycie wielu wątków.


KConfig jest Szkieletem stworzonym do radzenia sobie z przechowywaniem i odczytywaniem ustawień. Zapewnia API nakierowane na grupy. Działa z plikami INI i zgodnymi z XDG katalogami kaskadowymi. Tworzy kod na podstawie plików XML.


Solid dostarcza możliwość wykrywania sprzętu, a ponadto dostarcza dane na temat urządzeń przechowywania, wolumenów, procesora, stanu baterii, zarządzania energią, stanu sieci i interfejsów oraz Bluetooth. Dla partycji szyfrowanych, zarządzania zasilaniem i siecią, wymagane jest uruchomienie odpowiednich usług.


KI18n dodaje obsługę Gettext dla aplikacji, czyniąc łatwiejszym przepływ pracy nad tłumaczeniami aplikacji Qt w ogólnej infrastrukturze tłumaczeń wielu projektów.


Początki

Zalecanym sposobem uzyskania dostępu do Szkieletów KDE na Linuksie jest używanie pakietów swojej ulubionej dystrybucji.

Budowanie ze źródeł jest możliwe przy użyciu podstawowych poleceń cmake .; make; make install. Dla pojedynczego szkieletu Poziomu 1, jest to najczęściej najłatwiejsze rozwiązanie. Ludzie zainteresowani współtworzeniem szkieletów lub śledzeniem postępu rozwoju całego zestawu powinni używać kdesrc-build.

Szkielety 5.0 wymagają biblioteki Qt 5.2. Oznacza ona pierwszą z szeregu planowanych miesięcznych wydań, czyniąc ulepszenia dostępnymi dla programistów w szybki i przewidywalny sposób.

Zespół obecnie pracuje nad stworzeniem szczegółowego wykazu wszystkich Szkieletów i bibliotek stron trzecich na inqlude.org, aktywnym archiwum bibliotek Qt. Całkowity wykaz z dokumentacją API można znaleźć na api.kde.org.

Współtwórz

Ci zainteresowani śledzeniem i współtworzeniem Szkieletów mogą pobrać repozytoria git, obserwować rozmowy na liście dyskusyjnej do rozwoju Szkieletów KDE oraz dostarczać łaty przez radę sprawdzającą. Zasady i obecny stan projektu wraz z planami są dostępne na wiki Szkieletów. Rozmowy w czasie rzeczywistym są prowadzone na kanale IRC #kde-devel na freenode.net.

Możesz przedyskutować i podzielić się pomysłami dotyczącymi tego wydania w dziale komentarzy artykułu dot.

Wspieranie KDE

KDE jest społecznością Wolnego Oprogramowania, która istnieje i powiększa się tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy ofiarują swój czas i wysiłek. KDE zawsze szuka nowych wolontariuszy i współtwórców, czy to do pomocy przy kodowaniu, naprawianiu lub zgłaszaniu błędów, pisaniu dokumentacji, tłumaczeń, promocji, pieniędzy, itp. Każdy rodzaj ofiary zostanie wielce doceniony i chętnie przyjęty. Proszę przeczytajStronie darowizn po dalsze informacje lub stań się wspierającym członkiem KDE e.V. poprzez naszą nową inicjatywę Join the Game.

O KDE

KDE jest międzynarodowym zespołem, który tworzy darmowe i wolne oprogramowanie dla obliczeń biurkowych i przenośnych. Wśród produktów KDE wyróżnić można nowoczesne systemy biurkowe dla platform Linuksa i UNIKSA, całościowe rozwiązania pracy biurowej wraz z rozwiązaniami do pracy grupowej oraz setki tytułów oprogramowania w wielu kategoriach, włączając w to aplikacje internetowe i sieciowe, multimedia, rozrywkę, edukację, grafikę i rozwój oprogramowania. Oprogramowanie KDE jest tłumaczone na więcej niż 60 języków i jest opracowywane z przestrzeganiem zasad łatwego użycia i nowoczesnego dostępu. W pełni funkcjonalne aplikacje KDE działają natywnie na Linuksie, BSD, Solarisie, Windowsie i Mac OS X.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji