KDE • Community • Announcements
Donera (Varför?)
paypal

KDE levererar KDE-program 18.04.0

Också tillgänglig på:

English | Català | Galician | Italiano | Nederlands | Português | Svenska | Українська

19:e april, 2018. KDE-program 18.04.0 är nu utgivna.

Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra programvaran som ingår i vår KDE-programserie, och vi hoppas att du finner alla nya förbättringar och felrättningar användbara.

Vad är nytt i KDE-program 18.04

System

Den första huvudutgåvan under 2018 av Dolphin, KDE:s kraftfulla filhanterare, har många förbättringar av panelerna:

 • Sektionerna i panelen 'Platser' kan nu döljas om du fördrar att inte visa dem, och den nya sektionen 'Nätverk' är nu tillgänglig för att samla poster för platser på andra datorer.
 • Panelen 'Terminal' kan dockas på vilken sida som helst av fönstret, och om du försöker öppna den när Terminal inte är installerad, visar Dolphin en varning och hjälper till att installera den.
 • Stödet för hög upplösning i panelen 'Information' har förbättrats.
Katalogvyn och menyerna har också uppdaterats:
 • Papperskorgskatalogen visar nu knappen 'Töm papperskorgen'.
 • Menyalternativet 'Visa mål' har lagts till för att hjälpa till att hitta mål för symboliska länkar.
 • Integrering med Git har förbättrats, eftersom den sammanhangsberoende menyn för Git-kataloger nu visar två nya alternativ för 'git log' och 'git merge'.
Ytterligare förbättringar omfattar:
 • En ny genväg har lagts till som ger möjlighet att öppna filterraden genom att helt enkelt trycka på snedstreckstangenten (/).
 • Det går nu att sortera och organisera foton enligt datum då de togs.
 • Att dra och släppa många små filer inne i Dolphin är nu snabbare, och användare kan ångra namnbytesjobb i bakgrunden.

För att göra det ännu njutbarare att arbeta med kommandoraden, kan nu Terminal, KDE:s terminalemulator, se ännu snyggare ut:

 • Det går att ladda ner färgscheman via Heta nyheter.
 • Rullningslisten smälter in bättre med det aktiva färgschemat.
 • Normalt visas flikraden bara när det behövs.
Bidragsgivarna till Terminal slutade inte där, utan introducerade många nya funktioner:
 • Ett nytt skrivskyddat läge och en profilegenskap för att sätta på eller stänga av kopiering av text som HTML har lagts till.
 • Med Wayland stöder nu Terminal dra-och-släpp menyn.
 • Flera förbättringar har skett avseende protokollet ZMODEM: Terminal kan nu hantera zmodem-uppladdningsindikeringen B01, och visar förloppet medan data överförs, knappen Avbryt i dialogrutan fungerar nu som den ska, och överföring av större filer har bättre stöd genom att läsa in dem i minnet 1 MiB i taget.
Ytterligare förbättringar omfattar:
 • Mushjulsrullning med libinput har rättats, och nu förhindras att gå igenom skalhistoriken vid rullning med mushjulet .
 • Sökningar uppdateras efter att ha ändrat alternativet för att sökningen ska matcha reguljära uttryck, och när 'Ctrl'+Baksteg används matchar Terminal beteendet hos xterm.
 • Genvägen '--background-mode' har rättats.

Multimedia

JuK, KDE:s musikspelare, har nu stöd för Wayland. Nya funktioner i användargränssnittet inkluderar möjlighet att dölja menyraden och att få en visuell indikering av spåret som för närvarande spelas. När dockning i systembrickan är inaktiverad, kraschar inte JuK längre vid försök att avsluta via fönstrets stängningsikon, och användargränssnittet förblir synligt. Fel avseende att JuK automatiskt börjar spela vid återstart efter viloläge i Plasma 5, och hantering av spellistans kolumn har också rättats.

Bidragsgivare till Kdenlive, KDE's ickelinjära videoeditor, fokuserade på underhåll för utgåva 18.04:

 • Storleksändring av klipp skadar inte längre borttoningar och nyckelbilder.
 • Användare av skärmskalning på bildskärmar med hög upplösning kan njuta av skarpare ikoner.
 • En möjlig krasch vid start för vissa konfigurationer har rättats.
 • MLT måste nu ha version 6.6.0 eller senare, och kompatibilitet har förbättrats.

Grafik

Under de senaste månaderna har bidragsgivare till Gwenview, KDE:s bildvisare och organisatör, arbetat med en uppsjö olika förbättringar. Nämnvärda är:

 • Stöd för MPRIS-kontroll har lagts till så att man nu kan styra fullständiga skärmbildspel via KDE-anslut, tangentbordets mediatangenter och Plasmoiden mediaspelare.
 • Miniatyrbildsknapparna som visas när musen hålls över kan nu stängas av.
 • Beskärningsverktyget har förbättrats på flera sätt, eftersom dess inställningar koms ihåg vid byte till en annan bild, formen på markeringsrutan kan nu låsas genom att hålla nere 'Skift'- och 'Ctrl'-tangenterna och den kan också låsas till proportionen för bilden som för närvarande visas.
 • I fullskärmsläge går det nu att avsluta genom att använda tangenten 'Escape', och färgpaletten motsvarar det aktiva färgtemat. Om Gwenview avslutas i detta läge, koms inställningen ihåg och den nya sessionen startar också i fullskärmsläge.
Känsla för detaljer är viktigt, alltså har Gwenview finputsats på följande områden:
 • Gwenview visar mer läsbara filsökvägar i listan 'Senaste kataloger', visa riktiga sammanhangsberoende menyer för alternativ i listan 'Senaste filer', och glömma bort allt på rätt sätt när funktionen 'Inaktivera historik' används.
 • Att klicka på en katalog i sidoraden gör det möjligt att växla mellan bläddrings- och visningsläge, och kommer ihåg senast använda läge vid byte mellan kataloger, och tillåter på så sätt snabbare navigering i mycket stora bildsamlingar.
 • Tangentbordsnavigering har strömlinjeformats ytterligare genom att indikera tangentbordsfokus på riktigt sätt i bläddringsläge.
 • Funktionen 'Anpassa till bredd' har ersatts med en generaliserad 'Fyllfunktion'.
Även mindre förbättringar kan ofta göra användarens arbetsflöde mer njutbart:
 • För att vara följdriktigare, förstoras nu SVG-bilder som alla andra bilder när 'Bildvy → Förstora mindre bilder' är aktiverad.
 • Efter att ha redigerat en bild eller ångrat ändringar, blir inte bildvyn och miniatyrbilden osynkroniserade längre.
 • Vid namnbyte av bilder, avmarkeras filnamnsändelsen normalt, och dialogrutan 'Flytta/Kopiera/Länka' visar nu normalt nuvarande katalog.
 • Många visuella papperssår har rättats, t.ex. i webbadressraden, verktygsraden för fullskärmsläge, och animering av miniatyrbildernas verktygstips. Saknade ikoner har också lagts till.
 • Sist men inte minst, visas bilden direkt med fullskärmsknappen istället för att visa katalogens innehåll, och de avancerade inställningarna tillåter bättre kontroll över ICC färgåtergivningsalternativ.

Kontor

I Okular, KDE:s universella dokumentvisare, kan nu PDF-återgivning och textextrahering avbrytas om poppler version 0.63 eller senare används, vilket betyder att om man har en komplex PDF-fil och zoomning ändras medan den håller på att återges, avbryts den omedelbart istället för att vänta på att återgivningen blir färdig.

Det finns förbättrat PDF Javascript-stöd för AFSimple Calculate, och om poppler version 0.64 eller senare används, stöder Okular PDF Javascript-ändringar i formulär med skrivskyddat tillstånd.

Hantering av bokningsbekräftelsebrev i Kmail, KDE:s kraftfulla e-postprogram, har avsevärt förbättrats för att stödja tågbokningar och använder en Wikidata-baserad flygplatsdatabas för att visa flyg med rätt tidszoninformation. För att förenkla saker och ting, har ett nytt extraheringsverktyg implementerats för e-post som inte innehåller strukturerad bokningsinformation.

Ytterligare förbättringar omfattar:

 • Brevstukturen kan återigen visas med det nya expert-insticksprogrammet.
 • Ett insticksprogram har lagts till i Sieve-editorn för att välja e-post från Akonadi-databasen.
 • Textsökning i editorn har förbättrats med stöd för reguljära uttryck.

Verktyg

Att förbättra användargränssnittet för Spectacle, KDE:s mångsidiga skärmbildsverktyg, har stått i fokus:

 • Nedre radens knappar har setts över, och visar nu en knapp för att öppna inställningsfönstret och en ny verktygsknapp som visar sätt att öppna den senast använda skärmbildskatalogen och starta ett program för skärminspelning.
 • Den senast använda metoden för att spara koms nu normalt ihåg.
 • Fönsterstorleken anpassas nu till skärmbildens proportion, vilket ger en behagligare och utrymmeseffektivare miniatyrbild av skärmbilden.
 • Inställningsfönstret har avsevärt förenklats.
Dessutom kommer användare att kunna förenkla sitt arbetsflöde med följande nya funktioner:
 • När ett specifikt fönster har lagrats, kan dess rubrik automatisk läggas till i skärmbildsfilens namn.
 • Användaren kan välja om Spectacle automatiskt avslutas eller inte efter en åtgärd som sparar eller kopierar.
Viktiga felrättningar omfattar:
 • Dra och släpp i Chromium-fönster fungerar nu som förväntat.
 • Upprepad användning av snabbtangenter för att spara en skärmbild resulterar inte längre i en tvetydig genvägsvarningsdialogruta.
 • För skärmbilder av rektangulära områden kan markeringens nederkant justeras noggrannare.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid lagring av fönster som berör skärmkanter när sammansättning är avstängd.

Med Kleopatra, KDE:s certifikathanterare och universella grafiska krypteringsgränssnitt, kan Curve 25519 EdDSA-nycklar genereras när det används med en nyare version av GnuPG. En 'anteckningsblocksvy' har lagts till för textbaserade krypteringsåtgärder, och det går nu att signera/kryptera och avkryptera/verifiera direkt i programmet. I ' certifikatinformationsvyn' finns nu ett exportåtgärd, som kan användas för att exportera som text för att kopiera och klistra in. Dessutom går det att importera resultatet via den nya 'anteckningsblockvyn'.

I Ark, KDE:s grafiska filkomprimerings- och uppackningsverktyg med stöd för många format, är det nu möjligt att stoppa komprimering eller uppackning när libzip-gränssnittet används för ZIP-arkiv.

Program som går med i KDE-programs utgivningstidplan

KDE:s webbkamerainspelare Kamoso och säkerhetskopieringsprogrammet KBackup kommer nu att följa utgivningarna av Program. Direktmeddelandeprogrammet Kopete återintroduceras också efter att ha konverterats till KDE Ramverk 5.

Program går till sina egna utgivningstidplaner

Hexeditorn Okteta kommer att ha en egen utgivningstidplan på begäran av underhållsansvarig.

Felutplåning

Mer än 170 fel har rättats i program, inklusive Kontact-sviten, Ark, Dolphin, Gwenview, K3b, Kate, Kdenlive, Konsole, Okular, Umbrello med flera.

Fullständig ändringslogg

Om du vill läsa mer om ändringarna i utgåvan, gå över till den fullständiga ändringsloggen. Även om den kan vara lite avskräckande på grund av sin omfattning, kan ändringsloggen bli ett utmärkt sätt att lära sig något om KDE:s interna funktioner och upptäcka program och funktionalitet som du inte ens visste fanns.

Sprid budskapet

Icke-tekniska bidragsgivare är en viktig del av KDE:s framgång. Medan programvaruföretag med egenutvecklad programvara har enorma reklambudgetar för nya utgåvor, förlitar sig KDE på människor som pratar med andra människor.

Det finns många sätt att stödja utgivningen av KDE-program 18.04: Man kan rapportera fel, uppmuntra andra att gå med i KDE:s gemenskap, eller stödja den ideella organisationen bakom KDE:s gemenskap.

Hjälp oss sprida budskapet på den sociala webben. Skicka in historier till nyhetsplatser såsom Reddit, Facebook och Twitter. Ladda upp skärmbilder av den nya versionen till tjänster som Snapchat, Instagram och Google+, och ladda upp dem till YouTube, Blip.tv och Vimeo, eller strömma dem direkt via Twitch.

Kom ihåg att märka inlägg och uppladdat material med KDE namnet, eftersom det gör dem lättare att hitta och ger KDE:s marknadsföringsgrupp en möjlighet att analysera täckningen för utgåva 18.04 av KDE:s program.

Installera KDE-program 18.04 binärpaket

Paket. Vissa Linux- och UNIX-operativsystemleverantörer har vänligen tillhandahållit binärpaket av KDE-program 18.04 för vissa versioner av sina distributioner, och i andra fall har volontärer i gemenskapen gjort det. Ytterligare binärpaket, samt uppdateringar av paketen som nu är tillgängliga, kan bli tillgängliga under kommande veckor.

Paketplatser. Besök Gemenskapens Wiki för en aktuell lista med tillgängliga binärpaket som har kommit till KDE-projektets kännedom.

Kompilera KDE-program 18.04

Fullständig källkod för KDE-program 18.04 kan laddas ner fritt. Instruktioner om hur man kompilerar och installerar är tillgängliga på informationssidan om KDE-program 18.04.0.

Stöd KDE

KDE är en gemenskap av fri programvara som bara finns och växer på grund av hjälp från många frivilliga som skänker sin tid och kraft. KDE söker alltid efter nya frivilliga och bidragsgivare, vare sig det gäller hjälp med att koda, rapportera eller rätta fel, skriva dokumentation, översätta, marknadsföra, bidra finansiellt, etc. Alla bidragsgivare uppskattas tacksamt och accepteras ytterst gärna. Läs igenom sidan Stöd KDE för ytterligare information, eller bli stödmedlem i KDE e.V. via vårt nya initiativ, Join the Game.

Om KDE

KDE är en internationell teknikgrupp som skapar fri programvara med öppen källkod för skrivbordsdatorer och bärbara apparater. Bland KDE:s produkter finns ett modernt skrivbordssystem för Linux- och UNIX-plattformar, omfattande programsviter för kontorsproduktivitet och grupprogram, och hundratals programvaror i många kategorier inklusive Internet- och webbprogram, multimedia, underhållning, utbildning, grafik och programvaruutveckling. KDE:s programvara översätts till mer än 60 språk och byggs med användarvänlighet och moderna handikappstödprinciper i åtanke. KDE:s funktionsrika program kör direkt på Linux, BSD, Solaris, Windows och Mac OS X.


Varumärkesdeklarationer KDE® och logotypen för K-skrivbordsmiljön® är registrerade varumärken av KDE e.V. Linux är ett registrerat varumärke av Linus Torvalds. UNIX är ett registrerat varumärke av The Open Group i Förenta staterna och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter nämnda i det här tillkännagivandet hör till sina respektive ägare.


Presskontakter

Skicka e-post till oss för mer information:
press@kde.org

Globala navigeringslänkar