KDE • Community • Announcements
Przekaż pieniądze (Dlaczego?)
paypal

Zbiór oprogramowania KDE 4.14

Sierpień 20, 2014

To wydanie jest poświęcone Volkerowi Lanz, długoletniemu członkowi KDE, który zmarł w kwietniu tego roku. Volker był autorem i opiekunem programu do zarządzania partycjami KDE i programu IRC (Torch) zapewniając przy tym wsparcie dla użytkowników i będąc aktywnym w Społeczności KDE.

Dostępne również w:

English | Català | Español | Galician | Nederlands | Polski | Português | Português brasileiro | Svenska | Українська

Społeczność KDE z dumą ogłasza najświeższe główne uaktualnienia do Aplikacji KDE, które zawiera nowe funkcje, a także naprawione błędy. Przestrzeni Robocze Plazmy i Platformy Programistycznej KDE zostają zamrożone i będą podlegały długoterminowemu wsparciu; zespoły skupią się teraz na przejściu do Plazmy 5 i Szkieletów 5.W przeszłości, KDE wydawało jednocześnie trzy główne części oprogramowania KDE—Przestrzenie robocze Plazmy, Platforma programistyczna KDE i Aplikacje KDE. Platforma programistyczna KDE została przekształcona w Szkielety KDE. Monolityczne biblioteki, które stanowią Platformę programistyczną są od teraz niezależnymi, między-platformowymi modułami (Szkielety KDE 5) dostępnymi dla wszystkich programistów Qt. Przestrzenie robocze Plazmy zostały przeniesione na nową podstawę technologiczną opartą na Qt5 i Szkieletach KDE 5. Wraz z przeniesieniem 3 głównych składników oprogramowania KDE w różne miejsca, ich plany wydań zostały uniezależnione od siebie. W większości przypadków, 4.14 uwzględnia Aplikacje KDE.

Platforma programistyczna/Szkielety KDE 5

Modularna struktura Szkieletów przyniesie szerokie korzyści oprogramowaniu KDE. W dodatku, Szkielety stanowią znaczący wkład w ekosystem Qt poprzez udostępnienie technologi KDE wszystkim programistom Qt. Inqlude, biblioteka archiwów Qt upraszcza wyszukiwanie bibliotek Qt, podczas gdy wydanie alfa narzędzia Inqlude daje możliwość sterowania z wiersza poleceń celem uzyskania dostępu do Inqlude.

Przestrzenie Robocze Plazmy

Przed chwilą, po trzech latach pracy, wydano Plazmę 5; od teraz ma ona swój własny plan wydań z wydaniami zawierającymi nowe funkcje co każde trzy miesiące i wydaniami zawierającymi poprawki błędów w międzyczasie. Zespół Plazmy zbudował solidne podłoże, które będzie obsługiwało Przestrzenie robocze Plazmy przez wiele lat.

Aplikacje KDE

Aplikacje KDE 4.14 nie jest wydaniem wielu "nowych i ulepszonych rzeczy". Wielu z programistów KDE skupia się na Nowym Odczuciu (Plazma 5) lub przystosowaniu do Szkieletów KDE (opartych na Qt5). W większości przypadków wydanie 4.14 jest potrzebne ze względu na nasz cykl pracy (tj. np. tłumaczenia). Wydanie to zapewnia większą stabilność oprogramowania z lekkim naciskiem na nowe i niesprawdzone rzeczy.

Istnieje ponad 200 aktywnie rozwijanych aplikacji KDE. Wiele z nich jest wyszczególnionych w Bazie użytkowników KDE. Wikipedia ma także swój spis aplikacji KDE.

Większość poprzednich wydań przedstawiała nowe funkcje i obiecujące programy. Niektórzy pomyśleli przez to, że programiści KDE przedłożyli nowe-i-błyszczące nad jakość, co nie jest prawdą. Wobec tego do ogłoszenia o wydaniu 4.14, programiści zostali poproszenia o szczegóły—małe przyrostowe ulepszenia i naprawione błędy, które zwyczajny użytkownik może przeoczyć. Są to rodzaje zadań, nad którymi pracuje większość programistów, rodzaje zadań, które umożliwiają początkującym na posiadanie znaczącego, w większości niewidocznego wkładu. Poniżej przedstawiono kilka przykładów ulepszeń, które programiści KDE wprowadzili w tym wydaniu:

 • Kopete
  • Obsługa pośrednika SOCKS5 w protokole ICQ ( wcześniej obsługiwany był tylko HTTP)
  • Możliwość użycia ustawień systemowych pośrednika w protokole ICQ
  • Domyślnie włączona obsługa rozmów głosowych (oba protokoły Google libjingle oraz real jingle) dla *wszystkich* kont jabber
  • Uaktualniono bibliotekę libiris z głównego nurtu, która implementuje protokół jabber/xmpp w kopete
  • Własna nazwa we właściwościach kontaktu dla wyświetlanej nazwy kontaktu, co czyni możliwym rozróżnienie i wybranie pomiędzy własnymi nazwami przechowywanymi na serwerze i nazwą własną/pseudonimem kontaktu
  • Owijanie wiadomości podpisanych PGP lub zaszyfrowanych w blok XML XEP-0027 zamiast zwyczajnie w treści wiadomości
  • Wyświetlanie pełnego zakresu jabbera w oknie dialogowym ustawień
 • Cantor
  • Nowy silnik Lua
  • UTF-8 we wpisach LaTeX
  • Dodanie CTRL+Space jako alternatywy do domyślnego uzupełnienia kodu
  • Obsługa rozszerzenia do rysowania wykresów w silniku Python 2
  • Obsługa rozszerzenia algebry liniowej w silniku Python 2
  • Obsługa rozszerzenia do pakowania w silniku Sage i Octave
  • Obsługa samo-uruchamiających się skryptów w silnikach Python 2, Scilab, Octave, Sage, Maxima, Qalculate oraz KAlgebra
 • Kanagram zyskał nowy interfejs QML i kilka nowych możliwości.
 • Poprawiono błędy w Okularze i rozwinięto go o małe możliwości. Program poddano wewnętrznej zmianie wyglądu kodu.
 • Kate
  • Nowe zasady podświetlania dla języków; poprawki i ulepszenia w istniejących językach
  • Ulepszony tryb VI
  • Bloki komentarzy mogą być zwijane samoczynnie, aby zaoszczędzić miejsca na ekranie
  • Ulepszona obsługa samo-tworzenia zestawów kolorów dla czarnego systemu
  • Poprawiono wiele błędów
 • Umbrello
  • Przystosowanie UML2 dla składników
  • Zapis gniazd i kuli interfejsu UML2
  • Ulepszone importowanie C++ (mapowanie deklaracji do poprawnych przestrzeni nazw)
  • Pozbyto się kilku awarii we wszystkich programach importowania języka
  • Ulepszone wczytywanie Modeli róż: Dodano obsługę do jednostek sterowalnych i diagramów klas
  • Możliwość wczytywania plików ArgoUML (bez diagramów)
  • Możliwość wczytywania plików opisu Embarcadero (bez diagramów)
  • Ada może teraz tworzyć wiele klas na pakiet(poprawka błędu)
  • Nowa funkcja "Znajdź na diagramie" (poprawka błędu)
  • Ustabilizowane miejsca pinezek działań (poprawka błędu)
  • Naprawiono powolne działanie układu sterowania w diagramie stanu (poprawka błędu)
  • Pozbyto się przyczyn powodujących awarie: poprawka błędu, poprawka błędu, poprawka błędu
 • Dolphin zawiera w większości poprawki błędów i małe zmiany takie jak:
  • Podświetlanie bieżącego elementu na panelu miejsc jest ładniejsze.
  • Powiadomienie o "Wolnej powierzchni" na pasku stanu nie zawsze jest na bieżąco we wszystkich oknach i widokach.
  • Rozpoczęto pisanie kodu od nowa dla dużej klasy, która stanowi główne okno Dolphina, aby uczynić kod łatwiejszym w obsłudze i zrozumieniu.
 • Marble
  • Dolphin pokazuje teraz miniatury .gpx, .kml i inne rodzaje plików obsługiwane przez Marble
  • Ulepszenia w KML: Wykaz obsługiwanych możliwości KML został rozszerzony
  • Nowa mapa polityczna wektorów pokazuje granice państwowe w różnych kolorach; stało się tak za sprawą projektu Google Summer of Code ukończonego przez Abhinav Gangwar.
 • Poprawiono wiele, wiele błędów

Wesprzyj KDE

Dołącz do gry

Nowy Program wspierającego członka został otwarty. Za €25 kwartalnie możesz zapewnić przetrwanie i wzrost międzynarodowej społeczności, tworzącej Wolne Oprogramowanie klasy światowej.

Można także dokonać jednorazowego datku na naszej stronie datków.

Wgrywanie pakietów binarnych Szkieletów KDE 4.14

Pakiety. Niektórzy wydawcy systemów operacyjnych Linux/UNIX uprzejmie dostarczyli pakiety binarne Szkieletów KDE 4.14 dla niektórych wersji ich dystrybucji, a w niektórych przypadkach dokonali tego wolontariusze społeczności. Dodatkowe pakiety binarne, tak samo jak uaktualnienia do pakietów już dostępnych, mogą stać się dostępne w przeciągu nadchodzących tygodni.

Położenie pakietów. Bieżącą listę dostępnych pakietów binarnych, o których Projekt KDE został poinformowany, można znaleźć na stronie informacyjnej Szkieletów KDE 4.14.0.

Kompilowanie Szkieletów KDE 4.14

Pełny kod źródłowy dla Szkieletów KDE 4.14.0 można pobrać za darmo. Instrukcje dotyczące kompilowania i wgrywania oprogramowania KDE Szkieletów KDE 4.14.0 są dostępne na Stronie informacyjnej Szkieletów KDE 4.14.0.

O KDE

KDE jest międzynarodowym zespołem, który tworzy darmowe i wolne oprogramowanie dla obliczeń biurkowych i przenośnych. Wśród produktów KDE wyróżnić można nowoczesne systemy biurkowe dla platform Linuksa i UNIKSA, całościowe rozwiązania pracy biurowej wraz z rozwiązaniami do pracy grupowej oraz setki tytułów oprogramowania w wielu kategoriach, włączając w to aplikacje internetowe i sieciowe, multimedia, rozrywkę, edukację, grafikę i rozwój oprogramowania. Oprogramowanie KDE jest tłumaczone na więcej niż 60 języków i jest opracowywane z przestrzeganiem zasad łatwego użycia i nowoczesnego dostępu. W pełni funkcjonalne aplikacje KDE działają natywnie na Linuksie, BSD, Solarisie, Windowsie i Mac OS X.


Uwagi o znakach towarowych. Logo KDE® i K Desktop Environment® są zarejestrowanymi przez KDE e.V., znakami towarowymi. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie odniesione w tym ogłoszeniu są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Kontakty prasowe

For more information send us an email:
press@kde.org

Globalne odnośniki nawigacji